O poznaní a liečení pýchy

Ako poznať a liečiť pyšného? Poznať ho podľa toho, že hľadá povýšenia. A pýcha sa lieči vierou v toto slovo: „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“ (Jak 4, 6). K tomu treba poznamenať, že nikto sa nebude môcť vyliečiť z tejto náruživosti, hoci by sa neviem ako bál odsúdenia pyšných, kým sa celkovo nezriekne túžby po sláve, podobne, ako sa nikto nemôže odučiť od nejakého dialektu, alebo spôsobu hovorenia, alebo aj nejakému umeniu, kým neprestane celkom podľa toho robiť a hovoriť, ale aj počúvať o tom. Toho sa treba pridržiavať pri každej náruživosti.

Back to top button