O pokojamilovných a blahoslavených

Kto je pokojamilovný a koho Pán volá blahoslaveným? Je ten, kto s Kristom spolupracuje podľa slov Apoštola: „Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme Zmierte sa s Bohom“ (2 Kor 5, 20 a ďalej: „A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista“ (Rim 5, 1), lebo pokoj, ktorý nie je taký, je zavrhnutý Pánom slovami: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako svet dáva“ (Jn 14, 27).

Back to top button