O ospalosti

Odkiaľ pochádza nesmierna a nemiestna ospanlivosť a ako ju premáhať? Taká ospanlivosť prichádza vtedy, keď je duša lenivá premýšľať o Bohu a ľahkováži jeho súdy. Túto ospanlivosť premôžeme úprimnou myšlienkou na Božiu velebnosť a túžbou splniť jeho vôľu podľa slov: „svojim očiam nedoprajem spánku ani svojim viečkam zdriemnutia, kým nenájdem miesto pre Pána, príbytok pre mocného Jakubovho Boha“ (Ž 132, 4-5).

Back to top button