O ohováraní

Čo je to ohováranie? Myslím, že sú dva prípady, kedy je dovolené o niekom zle hovoriť. Najprv, keď sa treba poradiť so skúseným ako napraviť hriešnika a potom, aby sme dali výstrahu iným, keby sa bez nej mali stýkať so zlým, tak aj dobrým. Toto zakázal Apoštol, keď nariadil: „nestýkajte sa s ním“ (2 Sol 2, 14), aby ste sa nedostali do diablových sietí. Z listu k Timotejovi vieme, že sám Apoštol takto jednal. Píše: „Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého… Aj ty sa ho chráň, lebo veľmi odporoval našim slovám“ (2 Tim 4, 14). Kto okrem týchto dvoch prípadoch hovorí zle o inom, aby vzbudil odpor voči nemu, alebo ho vysmial, ten je ohovárač, hoci je pravdou to, čo hovorí.

Back to top button