O nesprávnej horlivosti

Čo je nesprávna horlivosť a čo je predbiehanie? Nesprávna horlivosť je vtedy, keď sa voľakto snaží robiť niečo, aby ho nepokladali za horšieho od iných. A predbiehanie je vtedy, keď s namyslenosťou a chvastavosťou povzbudzuje a popudzuje iných k nasledovaniu. Lebo aj Apoštol, hovoriac o predbiehaní, pripojuje k nemu slovo o márnej ctibažnosti: Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokoji pokladajte jeden druhého za vyššieho“ (Flp 2, 3). Inokedy znovu, najskôr spomína márnu ctibažnosť a dodáva iné slovo, aby vyjadril to, čo pomenoval predbiehaním: „Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďte jeden druhému“ (Gal 5, 26).

Back to top button