Nedeľa pred Povýšením

Predobrazujúce antifóny.

Tropár z príslušného hlasu a sviatku.

Kondák z príslušného hlasu a sviatku.

Prokimen, 6. hlas

Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedič­stvo.

Verš: Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Vyvoleného z ľudu som povýšil, pomazal som ho svojim svätým olejom.

Verš: Pevne ho bude držať moja ruka a posilňovať moje rameno.

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsos­tiach. Aleluja.

Back to top button