Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

Predobrazujúce antifóny.

Tropár z príslušného hlasu.

Kondák, 3. hlas

Varujme sa pyšných rečí farizejových. – Od mýt­nika sa učme pokore. – Kajúcne s ním volajme: – „Spasiteľu sveta, očisť svojich služobníkov.“

Bohorodičník, 3. hlas

Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svä­tých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi ja­sajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u več­ného Boha.

Prokimen a pričasten z príslušného hlasu.

 

Back to top button