Nedeľa o márnotratnom synovi

Predobrazujúce antifóny.

Tropár z príslušného hlasu.

Kondák, 3. hlas

Nerozumne som opustil slávny otcovský dom. – Ľahkomyseľne som premárnil bohatstvo, – ktoré mi otec odovzdal. – Teraz vo svojom nešťastí volám: – „Dobrotivý otče, zhrešil som proti tebe. – Zhliadni na moje slzy a urob ma jedným zo svojich nájomníkov.“

Bohorodičník, 3. hlas

Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svä­tých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.

Prokimen a pričasten z príslušného hlasu.

Back to top button