Nech to robia ako my

Známa americká televízna evanjelizátorka, kontemplatívna františ kánka, matka Angelica, dosiahla na televíznej obrazovke taký úspech, aký ešte nedosiahol nijaký evanjelizátor. Napísala jeden z najúspešnejších príbehov v histórií katolíckej televíznej evanjelizácie a ten jej otvoril dvere k niekoľkomiliónovému televíznemu projektu o bezhraničnej viere. Matka Angelica a jej spolusestry (teraz je ich šestnásť) mali len 200 dolárov a žiadne vedomosti z oblasti televízneho umenia, keď v roku 1981 začali s touto prácou. Jej Televízna Sieť Večného Slova (EWTN) v súčasnosti vysiela do 11 miliónov domácností a ponúka 24 hodín denne katolícke vysielanie. Náplň najlepších katolíckych programov získava z rôznych prameňov. Matka Angelica sa tiež 2-krát týždenne objavuje na obrazovke vo vlastnom programe TALK SHOW. „Ľudia mi volajú a zverujú sa mi s problémami, ktoré by nepovedali ani pri spovedi,“ hovorí radostne, „a to nás utvrdzuje v presvedčení, že oslovujeme a priťahujeme k viere ľudí, ktorých farnosti ešte nevedia pritiahnuť.“ Pokyvuje hlavou v prekvapení nad obrovským, neslýchaným úspechom EWTN. Pre ňu je iróniou fakt, že: „Prvá katolícka družicová sieť na svete sídli vedľa kontemplatívneho kostola v misionárskej diecéze v srdci bap tistického biblického pásma.“ „Myslím, že Pán tak ukazuje svoj zmysel pre humor a hovorí: “Pozri te, čo môžete všetko urobiť, ak mi len dôverujete.“ Istý novinár sa pýtal matky Angelici, čo by poradila televíznym spoločnostiam, ktoré nemajú taký úspech. Matka Angelica s úsmevom povedala: „Nech to robia ako my: šesť hodín modlitby denne.“

Back to top button