Návšteva Vladyku Jána Babjaka v našej farnosti

Návšteva vladyku Jána Babjaka v Ľubici v dňoch 22. a 23.10.2021V piatok 22.10.2021 slúžil vladyka Ján Babjak spolu s Ľubickým rodákom o. Jánom Zavackým vo svojej bývalej farnosti Ľubica ročnú zádušnú sv. liturgiu za zosnulého Jána Dučáka, kurátora, pokladníka a obetavého vriaceho, ktorý spolu s Andrejom Drugáčom zhotovil pri rekonštrukcii farského chrámu zosnutia presvätej Bohorodičky za jeho pôsobenia nové dubové lavice. Slova vladyku, že mal vo farnosti dosť veriacich ochotných poslúžiť hoc aj o pol noci, platili aj o zosnulom Jánovi a takých nám dáva za vzor. Na podnet jedného z miništrantov sme vo farnosti nasledujúci deň zorganizovali stretnutie vladyku s bývalými miništrantmi aj s ich rodinami. Program začal ráno sv. liturgiou za miništrantov. Tohto radostného stretnutia sa zučastnilo 10 miništrantov, ktorý počas rokov 1983-1989 stáli pri oltári. So všetkými miništrantmi sa vladyka osobne zvítal. Aj keď odvtedy ubehlo veľa času, po pripomenutí mena sa rozžiaril úsmev na tvári vladyku. Požehnané počasie nás nasmerovalo na blízky kopec Zvonárka – Dulisberg, kde sme sa spoločné pomodlili misijnú krížovú cestu, ktorú sa pred dvoma rokmi na tomto mieste modlili misionári – redemptoristi. Niektorí boli na Ľubickej krížovej ceste prvýkrát. Na vrchole sa nám naskytol nádherný výhľad na Levočské vrchy, Ihlu, Belianské a Vysoké Tatry, Kráľovu hoľu.          Vladyka sa živo zaujímal aj o našich blízkych. Spomenul príhody ktoré zažil pri výstupoch na Tatranské končiare aj ako bez rukavíc zdolal Lomnický štít, aj cestu dole s krvácajúcimi rukami keď sa železo lepilo na ruky. Veselá bola aj príhoda, kedy jeho mama žalostila nad zamrznutou záhradou v jari, načo jej vladyka ukázal Tatry so slovami, že toto doma nemá a musí niečo obetovať za takýto výhľad.Po spoločnom obede nás všetkých vladyka pozval, aby sme niečo o sebe povedali. Sám sa podelil o spomienky na jeho pôsobenie, rekonštrukciu chrámu, spoločné opekačky vo farskej záhrade aj nezabudnuteľnú príhodu ako miništrant pri posviacke domov kropil cestu svätenou vodou, aby neboli nehody. Zažili sme naozaj srdečné stretnutie duchovného otca so svojimi farníkmi. Pozdravy miništrantov, ktorý sa nemohli zúčastniť prišli z Čiech, od vladyku Milana Lacha z USA i ďalekej Austrálie. Pre nás všetkých je vladyka človekom, ktorý nás veľa naučil, je príkladom v modlitbe, nasadení za Božie veci, lásky, vernosti. V závere návštevy farnosti zavítal aj do Ľubického kláštora sestier Služobníc Nepoškvrneného počatia.  Vladyka všetkých pozval zopakovať toto stretnutie v pútnickej Ľutine na čo sa tešíme. K jeho nadchádzajúcim narodeninám vyprosujeme hojnosť Božích milosti a ochranu presvätej Bohorodičky.Text: Miništranti z ĽubiceFoto: Miroslav Kruk, viac fotogalérie: Liturgie v chráme…TU a  Krížová cesta…TU

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.theotokos.sk/oznamy/navsteva-vladyku-jana-babjaka-v-nasej-farnosti.html.

Back to top button