Naplnený život

Profesor filozofie stál pred svojou triedou a na stole pred sebou mal niekoľko predmetov. Keď začala hodina, vzal bez slova veľkú prázdnu fľašu na zaváranie a začal ju plniť kameňmi veľkými asi 5cm čo do priemeru. Keď ju naplnil, spýtal sa študentov, či je už plná. Študenti súhlasili, že áno. Na to vzal profesor balenie oplátok a vysypal ich do fľaše. Trochu ňou potriasol a plátky vyplnili medzery medzi kameňmi. Potom sa znovu opýtal študentov, či je už fľaša plná. Tí so smiechom súhlasili. Teraz vzal profesor krabicu s pieskom, vysypal piesok do fľaše a piesok samozrejme vyplnil i tie najmenšie medzery. “A teraz si predstavte,” – povedal profesor, – “že to je váš život. Kamene sú tie podstatné veci: Vaša rodina, Váš partner, Vaše zdravie, Vaše deti – skrátka veci, ktoré, keď všetko ostatné straíáte, stále dokážu naplniť Váš život. Oplátky sú ostatné veci, ktoré tiež stoja za povšimnutie: vaša práca, váš dom, vaše auto. A piesok, to sú všetky ostatné maličkosti.” “Keď naplníte fľašu najprv pieskom, nezostane vám žiadne miesto pre kamene a poplátky. A takisto je to v živote. Ak vynaložíte všetkú energiu na maličkosti, nebudete mať priestor pre dôležitejšie veci. Venujte pozornosť veciam, ktoré sú dôležité pre vaše šťastie. Hrajte sa so svojimi deťmi, nájdite si čas aj na zdravotnú prehliadku, choďte si so svojím partnerom zatancovať. Vždy vám ostane čas na prácu, na upratanie domu alebo usporiadanie party. Starajate sa predovšetkým o kamene, o veci, ktoré naozaj majú význam. Stanovte si svoj rebríček priorít. Zvyšok je len piesok.” Následne vstal jeden zo študentov, vzal fľašu, ktorú profesor i ostatní študenti považovali za plnú a nalial do nej fľašu piva, ktoré si samozrejme našlo svoje miesto a fľaša bola skutočne plná. A aké ponaučenie z toho plynie? Bez ohľadu na to, aký je váš život, priestor na to jedno pivo sa vždy nájde…

Back to top button