Muž nikdy nepracoval

Noviny priniesli správu o úmrtí 63 ročného muža z New Yorku. Zaujímavosťou bolo, že tento muž nikdy nepracoval. Celý svoj život študoval na rôznych univerzitách a dosiahol mnoho akademických hodnosti z rôznych vedných odborov. Prečo tento muž strávil svoj život štúdiom? Keď bol ešte dieťa, jeden z jeho bohatých príbuzných ho ustanovil za jedného z dedičov. Podľa testamentu mal dostávať pravidelne značnú finančnú podporu počas svojho štúdia. Ukončením štúdia sa mala ukončiť aj táto finančná podpora. Muž dodržal ustanovenia testamentu svojím spôsobom. Keďže nechcel prísť o ľahký zdroj príjmu, študoval bez prerušenia celý život. Strávil tisícky hodín počúvaním profesorov a čítaním kníh, ale vlastne nikdy nič nerobil. Nadobudol obrovské množstvo vedomostí, ale nikdy ich neuplatnil v praxi.

Back to top button