Modlitba podľa Jeana F. Sixa

Jean Francois Six hovorí: „Modlitba ťa privádza do pravých dimenzií a ľuďom i  veciam dáva ich miesto vo správnom rade ich existencie. Pritom však neumenšuje, ale práve naopak… Modlitbou sa každý začleňuje do Božieho plánu, modlitba vedie každého k spolupráci s druhými.“

Back to top button