Modlitba Pavla Petra Gojdiča

Pane, Bože môj! Som presvedčený, že Ty ochraňuješ v Teba dúfajúcich. Dôverujem Ti a verím, že nič neodmietneš tomu, kto Ťa o niečo prosí, a preto sa na Teba celkom spolieham. Do Tvojej svätej Prozreteľnosti vkladám svoje myšlienky, diela a plány. Nech mi je vzdialený každý nepokoj. Ľudia ma môžu pozbaviť cti, môžu prekaziť moje plány, môžem prísť o svoj majetok, choroba mi môže vziať posledné sily, okolnosti ma môžu pozbaviť možnosti vykonávať môj úrad, hriech ma môže pozbaviť Tvojej milosti, môžu mi vziať aj slobodu, no dôveru k Tebe nikto nevytrhne z môjho srdca. Túto dôveru si zachovám do posledného dychu môjho života. Celé peklo povstalo proti mne, ale žiadna pekelná sila nevyrve mi zo srdca moju dôveru k Tebe, lebo Ty si dobrý a láskavý Boh a silný Pán… “

Back to top button