Modlitba k archanjelovi Rafaelovi za budúceho životného partnera.

Svätý archanjel Rafael, milujúci patrón tých, ktorí hľadajú snúbenca (snúbenicu) pre manželstvo, pomôž mi v tomto dôležitom rozhodnutí. Nájdi mi manžela (manželku), človeka, ktorého charakter odráža vlastnosti Pána Ježiša  a Panny Márie. Nech je čestný, verný, čistý, úprimný a šľachetný, aby sme sa spoločnými silami, v čistote  a nebeskej láske obaja usilovali o dokonalú jednotu tela a duše a prijali deti, ktoré Boh dobrotivo zverí do našej starostlivosti. Svätý Rafael, anjel čistých vzťahov, žehnaj nášmu priateľstvu a láske, aby sa v nej nevyskytol nijaký hriech.

      Nech nás naša vzájomná láska zviaže tak pevne, aby nás budúci domov stále viac sa podobal domovu Svätej rodiny v Nazarete. Prosím za nás oboch, aby sme dostali Božie požehnanie pre naše manželstvo, tak ako si ohlásil požehnanie manželstva Tobiáša a Sáry. Do Tvojej osobitnej starostlivosti zverujem rozhodnutia, ktoré mám urobiť o budúcom manželovi (manželke). Veď ma k človeku, s ktorým budem môcť najlepšie spolupracovať na plnení Božej vôle, s ktorým budem môcť žiť v pokoji, láske, harmónii v tomto živote a dosiahnuť večnú radosť v budúcom živote. Amen.

Príspevok Modlitba k archanjelovi Rafaelovi za budúceho životného partnera. je zobrazený ako prvý na Gréckokatolícka cirkev .

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatsp.sk/aktuality/modlitby/modlitba-k-archanjelovi-rafaelovi-za-buduceho-zivotneho-partnera/.

Back to top button