Misionárky lásky

Misionárky Lásky rozprávajú: Poznáme veľa príbehov o sile modlitby a o tom, ako nám Pán Boh vždy odpovie. Istý kňaz, otec Bert White, nás navštívil v Kalkate, lebo ho zaujímala naša práca. Prišiel presne a v pravý čas: „Práve som sa poberal k Matke Terézii a k misionárkam lásky, aby som videl, ako pracujú. Chcel som sa zúčastniť na svätej omši v materskom dome. Keď som prišiel ku vchodu, privítala ma jedna sestra: „Chvála Bohu, že ste tu, otče. Poďte ďalej.“ „Ako viete, že som kňaz?“ spýtal som sa, lebo som nemal na sebe kňazský odev. Odpovedala: „Kňaz, ktorý nám zvyčajné slúžieva svätú omšu, nemohol prísť, a tak sme sa modlili k Pánu Bohu, aby nám poslal iného.“

Back to top button