Mäsopôstna nedeľa

Predobrazujúce antifóny.

Tropár z príslušného hlasu.

Kondák, 1. hlas

Až vo svojej sláve zostúpiš na zem, Bože, – všet­ko sa bude hrôzou triasť pred tvojou velebnos­ťou. – Ohnivá rieka potečie okolo tvojho trónu. – Pán otvorí knihu života – a vyjaví všetky tajom­stvá. – Spravodlivý Sudca, zachráň ma pred ne­uha­sínajúcim ohňom – a udeľ mi miesto po svojej pravici.

Bohorodičník, 1. hlas

Kriste Bože, svojím narodením si posvätil život Panny – a požehnal si ruky Simeona, – ako mu Boh prisľúbil, – aj nám si daroval spásu. – Udeľ pokoj rozvadenému ľudstvu. – Posilňuj svoju nevestu Cirkev. – Ty si najlepší priateľ ľudí.

Prokimen, 3. hlas

Veľký je náš Pán a veľmi mocný, – jeho múdrosť je nesmierna.

Verš: Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu.

Aleluja, 8. hlas

Verš: Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu Spásu.

Verš: Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a osla­vujme ho žalmami.

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsos­tiach. Aleluja.

Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Back to top button