Malé svetielko synody v temných časoch sveta, píše Andrea Tornielli

To, čo sa udialo za posledné štyri týždne v Ríme je znamením nádeje pre svet, ktorý sa nachádza na pokraji priepasti. Ukazuje cestu pre misionársku Cirkev, ktorá sa konečnou realizáciou Druhého vatikánskeho koncilu nebojí noviniek, ktoré navrhuje Duch Svätý.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231030019.

Back to top button