Ľudský život – tekutina

Fyzik prirovnal ľudský život k tekutine, ktorá mení svoj tvar stále podľa okolia – podľa nádoby: stále sa prispôsobuje. Básnik prirovnal ľudský život k životu ruže: stále sa pomaly mení – vyvíja – od puku cez rozkvitnutú kvetinu k zrelému plodu. Albert Schweitzer napísal: „Náš život je neustále zretie, ktoré nejde samo od seba. Samo o sebe ide iba hniloba. Na svojom zretí musíme neustále, po celý život usilovne pracovať. Musíme sa usilovať o stále väčšiu prostotu, pravdivosť, vľúdnosť, trpezlivosť a súcit.“

Back to top button