Liturgický program 24.12.2023 – 6.1.2024

* Program si treba stále overiť deň pred sv. liturgiou tu na stránke, program bude dopĺňaný ešte o liturgie v týždni, a liturgie v Žiari nad Hronom priebežne.

Dátum Čas
24.12.2023 Nedeľa   11:00 Zámok – Nedeľa svätých otcov. Zdržanlivosť od mäsa.
25.12.2023 Pondelok   11:00 Zámok – Narodenie Ježiša Krista. Prikázaný sviatok.
26.12.2023 Utorok   11:00 Zámok –Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke. Prikázaný sviatok.
31.12.2023 Nedeľa  11:00 Zámok – Nedeľa po Kristovom narodení.
1.1.2024 Pondelok  11:00 Zámok – Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Prikázaný sviatok.
5.1.2024 Piatok Zdržanlivosť od mäsa s pôstom (raz sa najesť do sýta a 2x menšie občertvenie)
6.1.2024 Sobota  11:00 Zámok – Sväté Bohozjavenie JK – Prikázaný sviatok.
7.1.2024 Nedeľa  11:00 Zámok – Nedeľa po Osvietení.
* Program si treba stále overiť deň pred sv. liturgiou tu na stránke

Ak je liturgia v Kostole sv. Alžbety, námestie Zvolen, tak je otvorený len vchod rovno do Kaplnky z námestia, nie celý kostol.

Kňaz prichádza cca 30-40 min. pred začiatkom sv. liturgie, možnosť spovede – treba prísť skôr pred sv. liturgiou aspoň 30 min.


V tejto línii Katechizmus Katolíckej cirkvi právom stanovuje: „Kto si je vedomý ťažkého hriechu, musí skôr, ako pristúpi k prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.“74 Chcel by som preto pripomenúť, že v Cirkvi platí a vždy bude platiť norma, ktorou Tridentský koncil konkretizoval prísne napomenutie apoštola Pavla, keď tvrdí, že na hodné prijatie Eucharistie „musí predchádzať vyznanie hriechov, keď si je človek vedomý ťažkého hriechu“.75

37. Eucharistia a spoveď sú dve sviatosti, ktoré sú navzájom úzko späté. Ak Eucharistia sprítomňuje vykupiteľskú obetu kríža, sviatostne ju predlžujúc, znamená to, že z nej vyplýva aj trvalá požiadavka na obrátenie, osobná odpoveď na výzvu, ktorou sa svätý Pavol obracia na kresťanov v Korinte: „V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20) Ak teda kresťana ťaží vo svedomí ťažký hriech, pokánie prostredníctvom sviatosti zmierenia sa stáva záväznou cestou umožňujúcou plnú účasť na eucharistickej obete. tu

1. Svätiť prikázané sviatky

CIRKEVNÉ PRIKÁZANIA

2. V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej božskej liturgii.

3. V dňoch pokánia zachovať pôst alebo zdržanlivosť a konať skutky kajúcnosti.

4. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a zvlášť v období Paschy prijať najsvätejšiu Eucharistiu.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

PRIKÁZANÉ CIRKEVNÉ SVIATKY

Okrem nedeľ je povinnosť zúčastniť sa na celej božskej liturgii a svätiť tieto sviatky:

 • 01.01. – Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
 • 06.01. – Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
 • 25.03. – Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
 • Svätý a Veľký piatok
 • Pondelok svetlého týždňa
 • Pánovo nanebovstúpenie
 • 29.06. – Svätí, slávni a a všechválni apoštoli Peter a Pavol
 • 15.08. – Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
 • 08.12. – Počatie Presvätej Bohordičky svätou Annou
 • 25.12. – Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
 • 26.12. – Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

Túto viazanosť či povinnosť si môžeme splniť na gréckokatolíckej liturgii prípadne ak nestíhame, aj rímskokatolíckej sv. omši.

https://www.mnichov.grkatke.sk/maly-katechizmus


Duchovné videa https://www.youtube.com/@pramene Knihy https://www.filokalia.sk/

Životopis svätého na každý deň byzantskyobrad.sk O východnom obrade – jankrupa.sk

video – o. Vojtech Kodet – s Ježišom v skúškach a o. Kodet kratšie videa

doc. Štefan Paločko https://vieralogicky.sk/bozie-milosrdenstvo-a-bozia-spravodlivost/ a videa


The post Liturgický program 24.12.2023 – 6.1.2024 appeared first on Gréckokatolícka farnosť Zvolen.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.grkatzv.sk/liturgicky-program-24-12-2023-6-1-2024/.

Back to top button