Kwang-Sih

Vynikajúci učenec a diplomat doktor Kwang-Sih pochádzal z čínskej rodiny zo Šanghaja. Jeho rodičia boli vyznávači Konfuciovho náboženstva. Študoval právo a s vyznamenaním získal doktorát práv. Potom študoval ďalej v Ríme a dosiahol ďalší doktorát politických vied. Potom sa habiloval na univerzitného profesora a s úspechom prednášal na právnickej fakulte v meste Sutčan. A napokon, keďže bol mimoriadne nadaný a vzdelaný, stal sa čínskym delegátom v hodnosti splnomocneného ministra v Spojených národoch. Vo svojej vysokej funkcii sa zoznámil s biskupom Pavlom Yu Pinom v Šanghaji. Biskup urobil na neho hlboký dojem. Vyznačoval sa totiž vrúcnou láskou k Bohu a veľkou láskou k blížnym, ktorým poskytoval rozličnú pomoc, službu a pozornosť, a to všetkým bez rozdielu, takže sa o ňom všeobecne hovorilo, že je láskavým pastierom podľa srdca Ježišovho. Doktor Kwang uvažoval takto: „Katolícka viera musí byť nádherné náboženstvo, keď jej biskup má také šľachetné srdce.“ A rozhodol sa študovať katolícku vieru. A zistil, že katolícka náuka je neporovnateľne dokonalejšia než náuka Konfucia. Natoľko ho uchvátila krása kresťanstva, že sa ako 40-ročný začal pripravovať na krst spolu so svojou manželkou a svojím synom. Napokon prijali krst 5.4.1949 v Ríme. Od tej chvíle, ako sám hovorí, každý večer sa modlieva so svojou rodinou ruženec a keby si túto modlitbu vynechal, nemohol by sa uložiť na osviežujúci spánok. Každé ráno pred nástupom do úradu na ministerstvo sa zúčastní na svätej omši a prijíma Pána Ježiša, aby bol dokonale vystrojený pre úlohy života. Veľkú radosť prežíva pri svätej spovedi. Pred každým dôležitým rozhodnutím sa aj hodinu modlí. Modlitbu si tak obľúbil, že vyhlásil: „Modlitbu potrebujem takisto ako vodu alebo kyslík, aby som vedel dokonale plniť Božiu vôľu.“ A doslovne píše: „Odkedy som prijal sviatosť krstu, Božia vôľa sa stala radostným programom môjho života. Náš rodinný život je plný pokoja a šťastia, lebo naše pokrstené srdcia sú otvorené pre Božiu vôľu tak, ako sa kvety otvárajú na jar smerom k slnku. Pred krstom bol náš rodinný život fádny, teraz sme nevýslovne šťastní.“

Back to top button