Kríž nám hovorí . . .

Kríž nám hovorí, že nie je pádu bez nádeje, nie je tmy bez jedinej hviezdy, ani búrky bez prístavu, v ktorom by nebolo možné zakotviť. (Ján Pavol II.)

Back to top button