Krátka pobožnosť k sv. Jozefovi

Refrén spieva najprv kňaz a potom veriaci. Invokácie spieva kňaz a po každom verši veriaci spievajú refrén.

Refrén: Ó, svätý Jozef, ochranca Cirkvi, pros vždy Boha za nás!

Verše:

  1. Všetok zbor anjelov a svätých na nebi oslavuje tvoju velebnosť.
  2. A my na zemi utiekame sa s dôverou pod tvoju ochranu.
  3. Najvyšší ochranca Kristovej Cirkvi, zachráň nás od úkladov zlého ducha.
  4. Vypros nám šťastlivú hodinu smrti, aby sme došli do večnej radosti.
  5. Zachráň, zachráň nás, Ochranca Krista, od večného zatratenia.
  6. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.
Back to top button