Košice oslavujú svätých Cyrila a Metoda v Sečovciach

Tradičné celoeparchiálne oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda, patrónov Košickej eparchie, sa aj tento rok konali v Sečovciach, v chráme zasvätenom týmto vierozvestom.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240711029.

Back to top button