Korunovácia

Ako to bolo vtedy zvykom, pápeža Jána XXIII. sediaceho v kresle niesli na pleciach dvanásti muži na korunováciu do Svätopeterského chrámu. Toto kreslo sa mu protivilo z dvoch dôvodov: nechcel sa vznášať nad hlavami ostatných a – krútila sa mu hlava. Skôr ako muži s kreslom vstúpili do chrámu, kázal im zastať a povedal: „Keď som bol ešte malý, nosil ma do kostola na pleciach otec. Teraz ma nesiete na pleciach vy. Pravda života však spočíva v tom, že sa dáme niesť Bohom!“

Back to top button