Konštantínov boj

Cisár Konštantín bol muž šľachetný a vysoko si vážil kresťanov. Presvedčil sa totiž o ich statočnosti, odvahe a spoľahlivosti. V tom čase ale kresťania znášali trpké krivdy za svoju vieru od vladára Maxencia, ktorý vládol nad západnou časťou rímskej ríše. Medzi Konštantínom a Maxenciom sa napokon rozpútal otvorený boj. Konštantín tiahol s 25 tisícovým vojskom cez Alpy k Rímu, kde sa mal odohrať rozhodujúci boj. V predvečer boja Konštantín videl, ako sa nad zapadajúcim slnkom zachvel kríž s nápisom: „V tomto znamení zvíťazíš!“ V noci sa mu zjavil Spasiteľ a žiadal, aby si vojsko dalo znak kríža na všetky zbrane. Cisár uposlúchol a dal sa do boja so štvornásobnou presilou. V boji zvíťazil a stal sa cisárom celej Rímskej ríše. V roku 313 dal kresťanom úplnú slobodu.

Back to top button