Klince

V jednej farnosti mali veľký misijný kríž. Bol už veľmi starý. Farár zavolal kováča, aby znovu a pevnejšie zatĺkol klince, ktorými bolo Spasiteľovo telo pripevnené na drevo kríža. Kováč si pristavil rebrík a vystúpil hore. Naraz cítil, ako sa v ňom prebudila viera, bez ktorej žil už dlhšiu dobu. Ľútosť mu zovrela srdce, oči mu zvlhli a ruka s kladivom klesla. „Pán farár,“ obrátil sa na kňaza, „nemôžem, skutočne nemôžem.“ Bola to len podoba Spasiteľa na starom misijnom kríži a predsa dokázala prehovoriť kováčovi do duše. Zdalo sa mu, že zatĺčenie uvoľnených klincov by bolo rovnakým hriechom ako boli jeho hriechy a jeho život, ktorý sa nezhodoval s učením, ktoré nám Spasiteľ zanechal.

Back to top button