Jerry Belton – The Blessing in “No”

Prosil som Boha, aby vzal moju pýchu. Boh povedal: „Nie! To nezávisí odo mňa, ale od teba.“ Prosil som Boha, aby uzdravil moje postihnuté dieťa. Boh povedal: „Nie! Dušu má zdravú, telo je len dočasu.“ Prosil som Boha, aby mi daroval trpezlivosť. Boh povedal: „Nie! Trpezlivosť je iba vedľajším produktom súženia.“ Prosil som Boha, aby mi dal šťastie. Boh povedal: „Nie! Dávam ti požehnanie, šťastie je na tebe. Prosil som Boha, aby ma zbavil bolesti. Boh povedal: „Nie! Utrpenie ťa odvádza od svetských starostí a privádza ťa bližšie ku mne. Prosil som Boha, aby dal vzrast môjmu duchu. Boh povedal: „Nie! Ty musíš rásť sám. Ja ťa však budem orezávať, aby si bol prinášal ovocie. Prosil som Boha, aby mi pomohol milovať druhých tak veľmi, ako On miluje mňa. Boh povedal: „Ó, konečne dobrý nápad…“

Back to top button