Indiáni z Rocky Mountains

Jezuitský misionár páter de Smet hlásal evanjelium indiánskemu kmeňu v Rocky Mountains. Mnohí prijali sviatosť krstu. Misionár im náležíte vysvetlil, že sviatosť krstu im prináša nielen vysokú hodnosť Božieho syna a kandidáta neba, ale ich aj zaväzuje k úprimnej poslušnosti voči Božej vôli. A každému pokrstenému dal na pamiatku malý vreckový mosadzný krížik s ukrižovaným Ježišom, ktorý bol až na smrť poslušný Božej vôli. Asi po dvadsiatich rokoch sa stretol s jedným z tých pokrstených Indiánov pri plavbe na mori. „Duchovný otče, pamätám sa na vás,“ povedal mu Indián a pokračoval. „Vy ste ma pokrstili. Pred pokrstením som bol otrokom ohnivého nápoja a sexuálnych nerestí. Ale pri krste som s celou vážnosťou vzal na seba nielen vysokú hodnosť, ale aj synovskú poslušnosť. V tomto kríži“ vytiahol z vrecka mosadzný krížik – „som čerpal silu, takže za dvadsať rokov som sa ani raz neopil a nespáchal som ani jeden smrteľný hriech neposlušnosti voči Božej vôli. A som vo svojom rodinnom živote spokojný a šťastný. Teraz vám, otče, veľmi ďakujem, že ste ma pokrstili

Back to top button