Hodnota človeka

Istý londýnsky robotník a jeho manželka jasali od radosti, keď zistili, že po mnohých rokoch manželstva čakajú dieťa. Keď na druhý deň prišiel do práce s radosťou zvestoval túto novinu svojim kolegom: „Boh vypočul naše modlitby a daroval nám dieťa.“ Zožal však posmech – že vraj dieťa je výsledok modlitieb… Keď sa dieťa narodilo, lekári mu diagnostikovali Downov syndróm. Keď potom otec išiel prvý krát do práce, tušil, že bude musieť čeliť ďalšej vlne nepríjemných narážok od kolegov. „Pane, daj mi múdrosť,“ modlil sa cestou. Jeho obavy sa naplnili. Jeden z kolegov s veľmi ironickým tónom povedal: „Tak… Boh ti dal dieťa.“ Otec v duchu prosil Boha o pomoc a nakoniec povedal: „Som rád, že Boh dal toto dieťa mne a nie tebe.“ Tento muž prijal svoje postihnuté dieťa ako Boží dar. V Božích očiach je každý človek dôležitý. On poslal svojho Syna, aby sa obetoval za každého jedného z nás – a to nám dáva priam nekonečnú hodnotu. Naučme sa pozerať z tejto perspektívy na ľudí okolo nás.

Back to top button