Historický schematizmus farností Prešovskej metropolie – Prešovská archieparchia

V týchto dňoch sa distrubuuje kniha Historický schematizmus farností Prešovskej metropolie – Prešovská archieparchia. V tejto 765-stranovej knihe nájdete históriu terajších i zaniknutých farností a ich fíliálok, samotných terajších farských obcí, opis sakrálnych pamiatok a zoznam kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok a osobností z jednotlivých farností Prešovskej archieparchie. Súčasťou knihy je mapa terajších aj zaniknutých farností. Kniha je obohatená o tabuľky a fotografie, pričom cenné sú najmä historické doteraz nepublikované fotografie. Jej cena je 20,- eur. Zároveň si môžete objednať plnofarebný prvý diel spoločnej edície Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, ktorý vychádza v dotlači, za 15,- eur.

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.theotokos.sk/oznamy/historicky-schematizmus-farnosti-presovskej-metropolie-presovska-archieparchia.html.

Back to top button