Graubner: Nestačí zatvárať oči pred zlom, musíme sa mu vedieť postaviť

Všetci sa snažíme budovať raj na zemi, ale realita života nám ukazuje, že zlo existuje, že pred ním nestačí zatvárať oči a že nás pred ním neochráni žiadna inštitúcia ani zákon, povedal dnes arcibiskup Jan Graubner na bohoslužbe za obete štvrtkovej streľby na pražskej filozofickej fakulte.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231223003.

Back to top button