Florence Nightgalová

Že život nie je len čiernobiely, o tom svedčí skutočný životný príbeh jednej ženy. V deň svojich 30. narodenín bola rozhodnutá zomrieť. Do denníka si zapísala toto: „Bože, čo so mnou bude! Neprajem si nič iného než zomrieť. Po ničom inom netúžim. Každý večer si líham s prianím, aby som sa už nemusela prebudiť. Chcem len nekonečné ticho a večné zabudnutie.“ Rozhodla sa, ale nestalo sa tak. Temný mrak smrti, ktorý zahaľoval jej dušu, sa pozvoľna rozplynul a nad jej hlavou zase zasvietilo slnko. V deň, kedy skutočne zomrela, jej bolo skoro 90 rokov a historici sa zhodujú na tom, že táto žena zohrala významnú úlohu v dejinách medecíny. Jej meno? Volá sa Florence Nightingalová – „matka“ všetkých odborných zdravotných sestier. Známa priekopníčka moderných antiseptických prípravkov – chloroform, ktoré tisícom ľudí zachránili život, zakladateľka prvej školy pre ošetrovateľky v Londýne (1860).

Back to top button