Farské oznamy

 

OZNAMY

17/9/2023

 

  • Dnes sv. liturgie sú ráno o 8.00 a o 10.30.
  • Oslava nášho chrámového sviatku Pokrov sa uskutoční v nedeľu 1/10. V túto nedeľu bude iba jedná sv. liturgia – o 30. Hlavným celebrantom a kazateľom bude o. archim. Jaroslav Lajčiak – protosynkel Košickej eparchie.
  • V túto odpustovú nedeľu sa uskutoční v reštaurácii Rubín aj spoločný farský odpustový obed. Bližšie informácie o menu a cene obedu sa dozviete na prihlasovacích formulároch na stolíku, alebo farskom webe. Prihlásiť sa dá najneskôr do budúcej nedele (24/9) vrátane. Tešíme sa na spoločné stretnutie aj pri slávnostne prestretom farskom stole.
  • O upratovanie v piatok 22/9 po sv. liturgii prosíme rodiny: Jankova, Jemelkova, Kormošova, Onderišinova. Zároveň chceme poprosiť v tento deň o dobrovoľnú pomoc pri tomto upratovaní, nakoľko ide o upratovanie pred oslavou Chrámového sviatku. Takže v piatok o 18.30.
  • Zajtra, v pondelok sa konajú: Stretnutie chlapcov (do 12 rokov) od 00 – 17.00. Stretnutie dievčat (do 12 rokov) od 17.30 – 18.30. Stretnutia mládeže od 13 rokov (spoločne chlapci aj dievčatá) od 18.30 – 19.30. Chceme poprosiť rodičov, aby využili túto ponuku pre svoje deti a zároveň ich povzbudili aspoň k jednému stretnutiu. Zo skúsenosti vieme, že deťom sa stretnutia budú páčiť.
  • V piatok 22/9 sa uskutoční prvé stretnutie Detského zboriku, ktorý bude viesť manželka o. Richarda – Natálka. Stretnutia detského zboriku budú v piatky od 30 – 17.30.
  • Stretnutia detí pred prvou sv. spoveďou a ich rodičovv šk. roku 2023/24 začnú v utorok 3/10. Prihlášky na prípravu si môžete vyzdvihnúť v chráme na stolíku (alebo stiahnuť tu) a odovzdať najneskôr do 30/9 kňazom farnosti, alebo v sakristii.
  • Pozývame vás na evanjelizačný kurz „Objav Krista“, ktorý začína v našej farnosti od 5/10. Uzávierka prihlášok je na budúcu nedeľu 24/9, preto vás pozývame už bezprostredne k vypísaniu prihlášky. Bližšie informácie, ako aj možnosť prihlásiť sa, nájdete na: https://forms.gle/cpCjW1c6Z2uLxmHc9
  • Dnes po sv. liturgiách je mesačná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti. Ako každý mesiac, aj teraz vás prosíme o vašu solidaritu a podporu existencie a fungovania našej farnosti.

 

Prajem požehnanú nedeľu aj nový týždeň!

Vladimír Varga – farár

Príspevok Farské oznamy je zobrazený ako prvý na Pokrov.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://pokrov.sk/farske-oznamy/farske-oznamy-16-10-2022-2-2/.

Back to top button