FARSKÉ OZNAMY 30. 10. 2023 – 05. 11. 2023

 

  • V stredu 1.  novembra máme deň pracovného pokoja, pripomíname, že v našej cirkvi v tento deň nemáme prikázaný sviatok, keďže však v tento čas môžeme získať plnomocné odpustky pre našich zosnulých, pomodlíme sa 1. novembra o 12.00Dome smútku spoločnú panychídu za našich zosnulých.

 

  • Na budúcu nedeľu 5. novembra bude zbierka na pomoc zemetrasením zasiahnutým obyvateľom a farnostiam v našej archieparchii.

 

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk

 

  • Ponúkame vám predplatné časopisu, Slovo na rok 2024. Prosíme, aby ste sa nahlásili v sakristii, Taktiež všetkých členov spolku sv. Cyrila a Metóda prosíme, aby si vyzdvihli podielové knihy a kalendár v sakristii.

Príspevok FARSKÉ OZNAMY 30. 10. 2023 – 05. 11. 2023 je zobrazený ako prvý na Farnosť Prešov.

Automaticky prebrané zo zdroja: http://katedrala.sk/farske-oznamy-30-10-2023-05-11-2023/.

Back to top button