FARSKÉ OZNAMY 25. 09. 2023 – 01. 10. 2023

  • Drahí veriaci, chceme vás všetkých pozvať na farský odpust, ktorý bude v nedeľu 1. októbra na sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky. Sväté liturgie budú v tento deň o 5.45, 8.00 10.00 a 17.00. Po sv. liturgiách bude myrovanie. Zároveň upozorňujeme, že v tento deň liturgia o 12.00 nebude. Po slávnostnej svätej liturgii s vladykom Petrom, ktorá bude o 10.00, vás pozývame na spoločné agapé do priestorov biskupského úradu. Pozývame vás všetkých využiť tento čas na budovanie nášho farského spoločenstva.

 

  • Pozývame vás, v rámci prípravy na odpustovú slávnosť pomodliť sa v sobotu večer o 18:00 Veľkú večiereň s lítiou a v nedeľu ráno o 6.50 Utiereň sviatku.
  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby ich už nahlasovali do sakristie katedrály.

Príspevok FARSKÉ OZNAMY 25. 09. 2023 – 01. 10. 2023 je zobrazený ako prvý na Farnosť Prešov.

Automaticky prebrané zo zdroja: http://katedrala.sk/farske-oznamy-25-09-2023-01-10-2023/.

Back to top button