Eucharistická pobožnosť

Kňaz vystaví najsvätejšiu Eucharistiu na oltár, okiadza ju a potom spieva:

Kňaz: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami (2x).

Kňaz: Od moru, hladu, ohňa a vojny, vysloboď nás, Pane!

Ľud opakuje každý verš po kňazovi.

Od náhlej a nepredvídanej smrti, vysloboď nás, Pane!

My, hriešni, teba Boha prosíme, vypočuj nás!

My, hriešni, tebe Boha prosíme, odpusť nám!

My hriešni, teba Boha prosíme, zmiluj sa nad nami!

Ó, Ježišu, ó, Ježišu, ó, Ježišu, Synu Boha živého, zľutuj sa nad nami!

Ó, Mária, ó, Mária, ó, Mária Panna a Matka Božia, zastaň sa nás!

Svätý Ján Krstiteľ, pros Boha za nás hriešnych!

Svätý Jozef, ochranca katolíckej Cirkvi, pros Boha za nás hriešnych!

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás hrieš­nych!

Svätý Jozafát, biskup a mučeník Kristov, pros Boha za nás hriešnych!

Blažení mučeníci, biskup Pavol, biskup Teodor a kňaz Metod, proste Boha za nás hriešnych!

Svätý povie meno (komu je zasvätený chrám), pros Boha za nás hriešnych!

 

Kňaz okiadza Eucharistiu, vezme ju do rúk, obráti sa k ľudu a spieva:

Spas ľud svoj, Pane!

Ľud: Spas ľud svoj, Pane!

Kňaz: Spas ľud svoj, Pane, a požehnaj svoje dedičstvo!

Ľud: A spravuj ho a vyvyšuj naveky, – po všetky dni dobrorečíme tebe. – A chválime meno tvoje naveky, – ráč, Pane, v ten deň zachrániť nás od hriechu. – Zmiluj sa nad nami, Pane, – zmiluj sa nad nami. – Buď milosrdenstvo tvoje, Pane, nad nami, – lebo sme dúfali v teba. – V teba, Pane, sme dúfali, – nebudeme zahanbení naveky.

 

 

Iný spôsob

Kňaz vystaví najsvätejšiu Eucharistiu na oltár, okiadza ju a spieva:

Kňaz: Pane mocný, buď vždy s nami, – lebo iného pomocníka – okrem teba v súžení nemáme. – Pane mocný, – zostaň s nami!

Ľud opakuje po každom verši: Pane mocný …

Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výsostiach!

Chváľte ho všetci anjeli jeho, chváľte ho všetky zástupy jeho!

Chváľte ho pre jeho mocné skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu velebnosť!

Chváľte ho zvukom trúby, chváľte ho na harfe i citare.

Chváľte ho na bubne a v zboroch, chváľte ho na strunách i na flaute!

Chváľte ho na cimbaloch dobrozvučných, chváľte ho na cimbaloch plesania.

Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Sláva: I teraz:

Back to top button