Druhá pôstna nedeľa

Liturgia svätého Bazila Veľkého.

Predobrazujúce antifóny.

Tropár z príslušného hlasu.

Kondák, 4. hlas

Teraz nastal čas práce. – Súd je už predo dver­mi. – Začnime prísny pôst. – Obetujme Bohu svoje almužny – a v kajúcich slzách volajme: – „Viac je našich hriechov ako piesku morského.“ – Ale ty, náš Stvoriteľ, ich odstráň, – aby sme mohli prijať veniec nesmrteľnej slávy.

Bohorodičník, 4. hlas

Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen, 5. hlas

Pane, ty nás zachováš a ochrániš – pred týmto pokolením naveky.

Verš: Pomôž mi, Pane, lebo trpí spravodlivý.

Aleluja z príslušného hlasu.

Namiesto Dôstojné

Z teba, Milostiplná:

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsos­tiach. Aleluja.

 

Back to top button