Čo znamenalo byť dobrým kresťanom ?

Profesor salamanskej univerzity, ktorý poznal takmer všetko učenie vtedajšieho sveta. ale o vieru sa veľmi nestaral, vybral si za spovedníka sv. Jána. Tento svätý človek veľmi rýchlo spoznal, že učenec je veľmi pyšný na svoje svetské vedomosti, ale čo sa týka mravnosti, bol by medzi poslednými. Preto sa ho opýtal: „Čo znamená byť kresťanom?“ Učenec sa začal vykrúcať, vyhovárať, až musel priznať, že na túto otázku nevie odpovedať. Vtedy mu svätec dal malú knižku – katechizmus a žiadal, aby v nej našiel správnu odpoveď. Profesor rýchlo pochopil, že márna je všetka svetská náuka, ak nepoznáme zmysel života.

Back to top button