Základné modlitby

 • Modlitba po jedení

 • Modlitba pred jedením

 • Máriino zvelebovanie

  Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi.
  Čestnejšia si ako cherubíni – a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, – bez poškvrnenia si porodila Boha Slovo, – opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
  Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. – Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
  Čestnejšia si ako cherubíni:
  Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. – A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
  Čestnejšia si ako cherubíni:
  Ukázal silu svojho ramena, – rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
  Čestnejšia si ako cherubíni:
  Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. – Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
  Čestnejšia si ako cherubíni:
  Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, – ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.
  Čestnejšia si ako cherubíni:

 • Anjel Pána

  Anjel Pána zvestoval Panne Márii. – A ona počala zo Svätého Ducha.
  Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, – milosti plná, Pán s tebou. – Požehnaná si medzi ženami – a požehnaný je plod tvojho života, – lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
  Hľa, služobnica Pána. – Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
  Raduj sa:
  A slovo sa telom stalo. – A prebývalo medzi nami.
  Raduj sa:
  Modlime sa k Pánovi. – Pane, zmiluj sa.
  Bože, z anjelovho zvestovania vieme, – že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; – prosíme ťa, – vlej nám do duše svoju milosť, – aby nás jeho umučenie a kríž – priviedli k slávnemu vzkrieseniu. – Skrze Krista, nášho Pána. – Amen.

 • Ku cti Bohorodičky

  Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, – milosti plná, Pán s tebou. – Požehnaná si medzi ženami – a požehnaný je plod tvojho života, – lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.

  Pod tvoju ochranu sa utiekame, Bohorodička Panna. Prosbami našimi nepohŕdaj v potrebách našich, ale vysloboď nás z nebezpečenstva, ty jediná čistá a požehnaná. Preslávna, vždycky Panna, Bohorodička Mária, Matka Krista, nášho Boha, prijmi naše modlitby a predlož ich svojmu Synovi a nášmu Bohu, nech spasí a osvieti tvojím prostredníctvom naše duše.

 • 50. žalm

  Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo – a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu – a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti – a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil – a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku – a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil – a hriešneho ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom – a v samote mi múdrosť zjavuješ. Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; – umy ma a budem belší ako sneh. Daj, aby som počul radosť a veselosť, – a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov – a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté – a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre – a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi radosť z tvojej spásy – a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách – a hriešnici sa k tebe obrátia. Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia – a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor moje pery – a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Veď ty nemáš záľubu v obete, – ani žertvu neprijmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený; – Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, – vybuduj múry Jeruzalema. Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; – potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

 • Nicejsko-Carihradské vyznanie viery

  Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. I v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

 • Zvyčajný začiatok

  Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

  Ľud: Amen

  Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

  Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

  Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

  Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).

  Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Pane, zmiluj sa (6x).

  Ľud: Pane, zmiluj sa (6x).

  Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  Ľud: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Kňaz: Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

  Ľud: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

  Kňaz: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

 • Pozdravy

  Slava Isusu Christu! – Slava i vo viki!

  Christos posredi nas! – I jest i budet!

  Kristus medzi nami! – Je a bude!

  V období sviatku Paschy:
  Christos voskrese! – Voistinu voskrese!

  V období sviatku Narodenia Pána:
  Christos raždajetsja! – Slavite jeho!

  Pri návšteve domu:
  Pokoj tomuto domu! – I všetkým, ktorí v ňom bývajú!

  Keď sa prežehnávame, hovoríme:
  V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.

Back to top button