Sviatky

 • Pamätné dni

  25. marec Deň zápasu za ľudské práva
  13. apríl Deň nespravodlivo stíhaných
  1. máj Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii
  4. máj Výročie úmrtia M. R. Štefánika
  7. jún Výročie Memoranda národa slovenského
  21. jún Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska
  24. jún Deň pamiatky obetí komunistického režimu
  5. júl Deň zahraničných Slovákov
  17. júl Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR
  4. august Deň Matice slovenskej
  10. august Deň obetí banských nešťastí
  21. august Deň obetí okupácie Česko-Slovenska
  9. september Deň obetí holokaustu a rasového násilia
  19. september Deň vzniku Slovenskej národnej rady
  6. október Deň obetí Dukly
  12. október Deň samizdatu
  27. október Deň černovskej tragédie
  29. október Deň narodenia Ľ. Štúra
  31. október Deň reformácie
  30. december Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu

 • Dni pracovného pokoja

  6. január Zjavenie Pána (Traja králi)
  Veľký piatok
  Veľkonočný pondelok
  1. máj Sviatok práce
  8. máj Deň víťazstva nad fašizmom
  15. september Sedembolestná Panna Mária
  1. november Sviatok všetkých svätých
  24. december Štedrý deň
  25. december Prvý sviatok vianočný
  26. december Druhý sviatok vianočný

 • Štátne sviatky

  1. január Deň vzniku Slovenskej republiky
  5. júl Sviatok svätého Cyrila a Metoda
  29. august Výročie SNP
  1. september Deň Ústavy Slovenskej republiky
  28. október* Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu
  17. november Deň boja za slobodu a demokraciu

 • Veľké sviatky

 • Prikázané sviatky

  01.01. – Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
  06.01. – Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
  25.03. – Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
  Svätý a Veľký piatok
  Pondelok svetlého týždňa
  Pánovo nanebovstúpenie
  29.06. – Svätí, slávni a a všechválni apoštoli Peter a Pavol
  15.08. – Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
  08.12. – Počatie Presvätej Bohordičky svätou Annou
  25.12. – Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
  26.12. – Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

Back to top button