Pobožnosti

 • Moleben k svätému Spiridonovi

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Tropár, 1. hlas

  Na prvom cirkevnom sneme * ukázal si sa obrancom viery a divotvorcom. * Bohom osvietený Spiridon, otec náš, * z hrobu si pozdvihol hlas, * na zlato si hada premenil. * Veď mal si za služobníkov anjelov, * spievali ti modlitby a slúžili ti, ó, svätý. * Sláva tomu, čo ti dal silu, * sláva tomu, čo ťa korunoval, * sláva tomu, čo skrze teba všetkých uzdravoval.

  Sláva: Kondák, 2. hlas

  Bol si zranený Kristovou láskou, posvätený, * svoj rozum si okrídlil žiarou Ducha. * Svojím činným poznaním si nadobudol aj skutky, * ty ktorý si prijal Boha. * Stal si sa božským žertveníkom, ** ktorý všetkým vyprosuje Božské osvietenie.

  I teraz: bohorodičník, 2. hlas

  Bohorodička, ty si prameň milosrdenstva, * urob nás hodnými tvojho súcitu, * pozri na hriešny ľud * a tak ako vždy, * prejav svoju silu, * veď v teba dúfame. * Raduj sa, spievame, ako kedysi Gabriel, ** veľvojvodca beztelesných síl.

  Velebenie

  Velebíme ťa, – svätiteľ a otec Spiridon – a uctievame tvoju svätú pamiatku, – lebo sa za nás prihováraš u Krista, nášho Boha. (Opakuje sa po každom verši).

  1. Čujte to, všetky národy, – počúvajte, všetci obyvatelia zeme.

  2. Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti – a tvoji svätí nech plesajú.

  3. Spravodlivý sťa palma zakvitne – a vyrastie sťa céder z Libanonu.

  4. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, – v nádvo­riach nášho Boha budú prekvitať.

  5. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

  Prokimen, 1. hlas: Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.

  Verš: Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne.

  Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

  Ľud: Pane, zmiluj sa.

  Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni

  Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

  Ľud: I tvojmu duchu.

  Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána (zač. 36: 10, 1-9).

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Kňaz: Vnímajme!

  Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli: Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.” Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Ľud si sadne.

  Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, Bohom povolaný od stáda tak, ako Dávid, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

  Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

  Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, hostiteľ cestujúcich podobný Abrahámovi, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

  Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

  Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, ty si prekročil rieku ako Jozue, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

  Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

  Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, ty si ako Eliáš nasýtil hladných a smädných skrze modlitbu k Bohu, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

  Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

  Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, podobný Mojžišovi, ktorý palicu premenil na hada, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.*

  Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

  Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, zázrakom utrvdrzujúci dogmu Presvätej Trojice, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

  Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

  Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, v mene Pánovom si mŕtvu z hrobu povolal, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

  Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

  Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, telesným udravením liečiš aj duše, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

  Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

  Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, ty si chlapca vzkriesil ako Elizeus, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

  Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

  Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, ty si počas života spoluslúžil s anjelmi, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

  Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

  Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, počúvajúci archanjelské chóry na nebesiach, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

  Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

  Kňaz: Svätiteľ a otec Spiridon, neustále za nás prosiaci u Pána, raduj sa a zastaň sa tých, ktorí sa k tebe utiekajú.

  Ľud: Svätý otec Spiridon, pros Boha za nás.

  Kňaz: V pokore skloňme svoje hlavy a v pokoji Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x)

  Kňaz: Ó, veľký a obdivuhodný svätiteľ Kristov, divotvorca Spiridon, chvála ostrova Korfu, presvetlý svietnik celého sveta, vrúcny príhovorca pred Bohom a zástanca rýchlo prichádzajúci na pomoc všetkým, čo sa k tebe utiekajú a s vierou ťa prosia. Ty si na nicejskom sneme uprostred otcov ortodoxnú vierou preslávne vyjasňoval. Trojjedinosť svätej Trojice si zázračnou mocou zjavil a celkom si zahanbil heretikov. Vypočuj nás, hriešnych, Kristov svätiteľ, keď sa k tebe modlíme a svojím mocným príhovorom u Pána nás vysloboď z každého nešťastia: z hladu, záplav, ohňa a smrtonosných rán. Veď ty si počas svojho časného života od všetkých týchto bied zachraňoval svoj ľud: od vpádu Agarénov i od hladu si uchránil svoju krajinu; cisára si zbavil nevyliečiteľnej choroby a mnohých hriešnikov si priviedol k pokániu; mŕtvych si preslávne kriesil; pre svätosť tvojho života boli s tebou v chráme svätí anjeli, ktorí spievali a spoluslúžili s tebou. Takto teba, svojho verného služobníka, preslávil Vládca Kristus, lebo ti dal porozumieť všetkým tajným ľudským skutkom, aby si mohol zahanbiť tých, čo žijú nespravodlivo. Mnohým, ktorí žili v biede a nedostatku, si usilovne pomáhal a biedny ľud si štedro nasýtil v čase hladu. Aj mnohé iné znamenia si vykonal silou Božieho Ducha, ktorý žil v tebe. Preto ani nás neopusť, Kristov svätiteľ, pamätaj na nás, svoje deti, pred prestolom Vševládcu a upros Pána, nech nám daruje odpustenie našich početných hriechov, nech nám dá šťastný a pokojný život, jeho koniec nech je bez zahanbenia a v pokoji. Nech nás učiní hodnými večnej blaženosti v budúcom veku, nech vždy vzdávame slávu a vďaku Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

  Kňaz: Prosme, aby naše mesto (alebo obec) i ostatné mestá, obce a celá krajina boli uchránené od hladu, pohrôm, zemetrasenia, povodní, krupobitia, ohňa, meča, vpádu nepriateľa. Nech dobrý a láskyplný Boh vypočuje naše prosby a odvráti od nás svoj spravodlivý hnev a zmiluje sa nad nami.

  Kňaz: Ešte sa modlime k Pánovi, Bohu nášmu, aby sa zmiloval nad nami, svojimi služobníkmi i nad všetkými kresťanmi, ktorí prichádzajú do tohoto svätého chrámu, aby nám odpustil hriechy a udelil nám hojné milosti a vždy vypočul naše prosby.

  Kňaz: Vypočuj nás, Bože, Spasiteľu náš, nádej všetkých končín zeme, i tých, ktorí sú ďaleko na mori. Odpusť milostivo naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si dobrý a miluješ nás. Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Premúdrosť!

  Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých slávnych a všechválnych apoštolov, svätého otca nášho Spiridona, trimituntského biskupa a divotvorcu, našich prepodobných a bohonos­ných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Prosebný moleben ku Kristovi, milujúceho človeka

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Tropár, 6. hlas:

  Zmiluj sa, Pane, nad nami, – zmiluj sa nad nami, – lebo nijakú inú obranu nemáme, – len túto modlitbu ti, ako svojmu Vládcovi, my hriešni prednášame: – „Zmiluj sa nad nami.“

  Sláva i teraz, 6. hlas:

  Pane, zmiluj sa nad nami, – veď v teba dúfame. – Nehnevaj sa veľmi na nás, – ani nepa-mätaj na naše neprávosti, – ale aj teraz na nás láskavo zhliadni – a zbav nás našich nepriateľov. – Veď ty si náš Boh a my sme tvoj ľud, – všetci sme dielom tvojich rúk – a vzývame tvoje meno.

  Velebenie: Velebíme ťa, Kriste, Synu Dávidov a úpenlivo Ťa prosíme,* zmiluj sa a vypočuj naše volanie.

  Verše:

  • Bože, ty spravodlivosť moja,* vyslyš ma, keď volám o pomoc.
  • Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého;* Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám.
  • Obetujte pravú obetu* a dôverujte Pánovi.
  • Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

  Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

  Ľud: Prokimen, 6. _hlas:

  Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.

  Verš: Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru.

  Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

  Ľud: Pane, zmiluj sa.

  Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

  Ľud: I tvojmu duchu.

  Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša (Lk 18, 35 – 43 ).

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Kňaz: Vnímajme!

  Keď sa približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. Povedali mu: “Ježiš Nazaretský ide tadiaľto.” Tu vykríkol: “Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!” Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: “Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!” Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu. Keď sa priblížil, opýtal sa ho: “Čo chceš, aby som ti urobil?” On odpovedal: “Pane, aby som videl.” A Ježiš mu povedal: “Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.” A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Kňaz: Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, vyslyš volaniu našich prosieb a zmiluj sa nad nami.

  Ľud opakuje po každom verši: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

  Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, zbav nás všetkých prekážok, protivenstiev a útrap a zmiluj sa nad nami.

  Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, daj nám svoje požehnanie a zmiluj sa nad nami.

  Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, daruj nám dostatok síl pre dielo, ku ktorému si nás povolal, a zmiluj sa nad nami.

  Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, uzdrav choroby našich tiel i bolesti našich duší a zmiluj sa nad nami.

  Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, chráň nás pred ľuďmi, ktorí o nás zle zmýšľajú a zmiluj sa nad nami.

  Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, chráň nás pred ľuďmi, ktorí nám dobro odplácajú zlom a zmiluj sa nad nami.

  Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, daruj našej zemi pokoj, priaznivé počasie i hojnú úrodu a zmiluj sa nad nami.

  Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, zachovaj nás v dobrom aj spravodlivom živote až do konca a zmiluj sa nad nami.

  Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, daruj nám všetko, čo je potrebné pre spásu a zmiluj sa nad nami.

  Kňaz: V pokore skloňme svoje hlavy a v pokoji Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz: Dobrotivý Pane, ty si stvoril svet pre človeka a vo svojej štedrosti si k jeho obžive dal každú bylinu, každý strom, nesúci plody aj každé zviera vo vode, na súši i vo vzduchu. A pretože poznáš ľudské srdce a vieš o všetkom, čo človek potrebuje, dávaš mu dobré veci v pravý čas. Milostivý Pane, ty si však tiež povedal: „Proste a dostanete“, obraciame sa k tebe so svojou dôverou v týchto ťažkých časoch, v ktorých sa stráca nádej a voláme: Zmiluj sa, Pane, nad nami, vysloboď nás od všetkého zlého, všetkých pohrôm, chorôb, zármutku, hnevu, nebezpečenstva a núdze a daj nám všetko, čo prospeje nám a naším blížnym. Lebo ty si láskavý Boh, ktorý miluje človeka a my Ti vzdávame chválu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

  Kňaz: Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca_ _povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu_ _povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa_ _povie meno__, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

  Prosíme ťa aj za tých, ktorí_ spravujú a ochraňujú našu krajinu.

  Ešte Ťa, Pane, prosíme, vyslyš hlas našich modlitieb, zľutuj sa vo svojej štedrosti a dobrote nad svojimi služobníkmi a splň všetky ich prosby, odpusť im všetky dobrovoľné i nedobrovoľné previnenia, príjmy ich modlitby a dobré skutky. Chráň ich pred všetkými viditeľnými i neviditelnými nepriateľmi, všetkými nehodami, utrapami a zármutkom. Zbav ich chorôb a daruj im zdravie a dlhé roky. Prosíme Ťa vypočuj nás a zmiluj sa.

  Prosíme ťa, Pane, Bože náš, vypočuj stony, slzy a vzdychy trpiacich a vo svojom milosrdenstve zmiluj sa nad nami.

  Zmiluj sa aj nad svojimi služobníkmi, ktorí prichádzajú do tohto svätého chrámu. Vyslyš láskavo ich modlitby a zmiluj sa.

  Prosíme Ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravovernych kresťanov.

  Milosťou, štedrosťou a láskou tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Prepustenie

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý pre našu spásu uzdravuje neduhy našich tiel i duší, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Eucharistická pobožnosť

  Kňaz vystaví najsvätejšiu Eucharistiu na oltár, okiadza ju a potom spieva:

  Kňaz: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

  Ľud: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami (2x).

  Kňaz: Od moru, hladu, ohňa a vojny, vysloboď nás, Pane!

  Ľud opakuje každý verš po kňazovi.

  Od náhlej a nepredvídanej smrti, vysloboď nás, Pane!

  My, hriešni, teba Boha prosíme, vypočuj nás!

  My, hriešni, tebe Boha prosíme, odpusť nám!

  My hriešni, teba Boha prosíme, zmiluj sa nad nami!

  Ó, Ježišu, ó, Ježišu, ó, Ježišu, Synu Boha živého, zľutuj sa nad nami!

  Ó, Mária, ó, Mária, ó, Mária Panna a Matka Božia, zastaň sa nás!

  Svätý Ján Krstiteľ, pros Boha za nás hriešnych!

  Svätý Jozef, ochranca katolíckej Cirkvi, pros Boha za nás hriešnych!

  Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás hrieš­nych!

  Svätý Jozafát, biskup a mučeník Kristov, pros Boha za nás hriešnych!

  Blažení mučeníci, biskup Pavol, biskup Teodor a kňaz Metod, proste Boha za nás hriešnych!

  Svätý povie meno (komu je zasvätený chrám), pros Boha za nás hriešnych!

   

  Kňaz okiadza Eucharistiu, vezme ju do rúk, obráti sa k ľudu a spieva:

  Spas ľud svoj, Pane!

  Ľud: Spas ľud svoj, Pane!

  Kňaz: Spas ľud svoj, Pane, a požehnaj svoje dedičstvo!

  Ľud: A spravuj ho a vyvyšuj naveky, – po všetky dni dobrorečíme tebe. – A chválime meno tvoje naveky, – ráč, Pane, v ten deň zachrániť nás od hriechu. – Zmiluj sa nad nami, Pane, – zmiluj sa nad nami. – Buď milosrdenstvo tvoje, Pane, nad nami, – lebo sme dúfali v teba. – V teba, Pane, sme dúfali, – nebudeme zahanbení naveky.

   

   

  Iný spôsob

  Kňaz vystaví najsvätejšiu Eucharistiu na oltár, okiadza ju a spieva:

  Kňaz: Pane mocný, buď vždy s nami, – lebo iného pomocníka – okrem teba v súžení nemáme. – Pane mocný, – zostaň s nami!

  Ľud opakuje po každom verši: Pane mocný …

  Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výsostiach!

  Chváľte ho všetci anjeli jeho, chváľte ho všetky zástupy jeho!

  Chváľte ho pre jeho mocné skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu velebnosť!

  Chváľte ho zvukom trúby, chváľte ho na harfe i citare.

  Chváľte ho na bubne a v zboroch, chváľte ho na strunách i na flaute!

  Chváľte ho na cimbaloch dobrozvučných, chváľte ho na cimbaloch plesania.

  Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Sláva: I teraz:

 • Krátka pobožnosť k sv. Jozefovi

  Refrén spieva najprv kňaz a potom veriaci. Invokácie spieva kňaz a po každom verši veriaci spievajú refrén.

  Refrén: Ó, svätý Jozef, ochranca Cirkvi, pros vždy Boha za nás!

  Verše:

  1. Všetok zbor anjelov a svätých na nebi oslavuje tvoju velebnosť.
  2. A my na zemi utiekame sa s dôverou pod tvoju ochranu.
  3. Najvyšší ochranca Kristovej Cirkvi, zachráň nás od úkladov zlého ducha.
  4. Vypros nám šťastlivú hodinu smrti, aby sme došli do večnej radosti.
  5. Zachráň, zachráň nás, Ochranca Krista, od večného zatratenia.
  6. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.
 • Ružencová pobožnosť

  Poriadok ruženca

  Zvyčajný začiatok: s. 4, Verím v jedného Boha: s. 6, Otče náš: Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril. I teraz: Raduj sa: Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil. I teraz: Raduj sa: Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posväcuje.
  I teraz
  : Raduj sa: Sláva: I te­raz: Otče náš:

   

  radostný ruženec

  Svätý Duch z neba – zatieni teba. – Si plná milosti, – skveješ sa v skromnosti, – prečistá Panna.

  Prečistá Panna Mária, ktorá si počala zo Svätého Ducha, daj aby sme boli pokorní.

  Bohom vedená, – láskou nadšená, – odchádza ku tete – poslúžiť Alžbete – prečistá Panna.

  Prečistá Panna Mária, ktorá si s Ježišom pod srdcom navštívila sv. Alžbetu, vypros nám pravú lásku k blížnemu.

  Nám porodila, – v jasliach zložila – sveta Stvoriteľa, – nášho Spasiteľa, – prečistá Panna.

  Prečistá Panna Mária, ktorá si nám v Betleheme Ježiša porodila, daj, aby sme k nemu s dôverou pristupovali.

  Nepoškvrnená – prináša Syna. – Do chrámu vstupuje, – Bohu ho žertvuje – prečistá Panna.

  Prečistá Panna Mária, ktorá si Ježiša v chráme obetovala, daj, aby sme sa starali o čistotu svojho srdca.

  Za tri dni stráda, – s Jozefom hľadá. – Do chrámu prichá-dza, – Ježiška nachádza – prečistá Panna.

  Prečistá Panna Mária, ktorá si našla v chráme svojho Syna, vypros nám milosť, aby sme sa vždy podriadili Božej vôli.

   

  Po každom tajomstve 10 raz Raduj sa: Sláva: I teraz:
  Ó, Spasiteľu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa. Priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Otče náš…

   

  bolestný ruženec

  Krvou sa potil, – úzkosťou sa chvel – za naše hriechy – Kristus Spasiteľ.

  Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa pre nás krvou potil, daj nám opravdivú ľútosť

  nad hriechmi.

  Pokánie činil – za hriech ľudských tiel, – bičovať sa dal – Kristus Spasiteľ.

  Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás kruto zbičovaný, chráň nás od nezriadených telesných žiadostí.

  Za našu pýchu – pokutovať chcel – tŕním venčený – Kristus Spasiteľ.

  Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás tŕním korunovaný, chráň nás od hriešnych myšlienok.

  Ťažké bolesti – za nás vytrpel – cestou krížovou – Kristus Spasiteľ.

  Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si pre nás niesol ťažký Kríž, pomôž nám trpezlivo niesť naše kríže.

  Za tri hodiny – na Golgote pnel. – Za nás umieral – Kristus Spasiteľ.

  Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás ukrižovaný, daj nám žiť v kajúcnosti.

   

  slávnostný ruženec

  Povstal už Víťaz nad smrťou, – zem zneje piesňou radostnou. – S ním z hrobu bolesti, – vstaneme k radosti.

  Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne zmŕtvych vstal, nedaj, aby sme upadli do priepasti hriechu.

  Náš Kráľ sa vznáša do neba, – nech srdce naše zaplesá. – Tam zmení žalosti – na večné radosti.

  Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne vstúpil na nebesia, nauč nás hľadať nebeské radosti.

  Boží Duch z neba zostúpil – a Cirkvi milosť udelil. – On vedie k svätosti – a k večnej radosti.

  Svätý Duchu, pravý Bože náš, posilni nás vo svätej viere a vo vernosti Kristovej Cirkvi.

  Už Máriu v raj nadzemský – si privádza zbor anjelský – za kríže, za strasti – do večnej radosti.

  Prečistá Panna Mária, ktorú Ježiš do neba vzal, vypros nám šťastnú hodinu smrti.

  Kto sa ti slávou vyrovná, – ó, mocná nebies Kráľovná. – I nás veď z časnosti – do večnej radosti.

  Prečistá Panna Mária, ktorú Boh v nebi koruno­val, vypros aj nám večnú slávu v nebi.

   

  ruženec Svetla

  Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pokrste-ný v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie, daj nám odvahu byť pravými Božími deťmi.

  Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru, nauč nás prehlbovať život z viery.

  Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie, vlož do nášho srdca ducha pokánia a trvalého obrátenia.

  Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia, naplň nás schopnosťou vidieť ťa a slúžiť ti v bratoch a sestrách.

  Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si nám dal seba za pokrm a nápoj v najsvätejšej Eucharistii, daj nám silu prijímať Božiu vôľu.

   

  K Matke ustavičnej pomoci

  Tropár, 7. hlas: Božia Matka a Panna, – tvoju vznešenosť oslavujeme, – tvojej pomoci sa do­pro­su­jeme, – tvoj milostivý obraz uctievame. – Ty si Matka milostí, – ty si Nádej sveta. – Neodvra­caj sa od našich prosieb, – keď nás vidíš v núdzi, – ale zbav nás všetkých našich nedostatkov.

  Kondák, 6. hlas: Matka naša, – v námahách nám pomáhaj. – V bolestiach nám úľavy dopraj, – v súženiach nás potešuj, – v zápase nás posilňuj. – Vypros kresťanom zjednotenie, – duchovným svätú horlivosť, – hriešnikom odpustenie, – nábož­ným v dobrom zotrvanie, – zomierajúcim spase­nie, – dušiam, ktoré sú v očistci, vypros večnú slávu.

 • Krížová cesta

  Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Zvyčajný začiatok po Otče náš: s. 4.

  Ľud: tropár, 1. hlas: Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

  Kňaz: Ó, môj milý Vykupiteľu, Ježišu Kriste, v najhlbšej poníženosti sa ti klaniam ako svojmu Bohu a najvyššiemu Pánovi. V teba verím, v teba dúfam, teba nadovšetko milujem. Z hĺbky srdca ľutujem hriechy celého svojho života, lebo som nimi teba, najväčšiu a najväčšej lásky hodnú dobrotu urazil. Ponížene ťa prosím o odpustenie. S pomocou tvojej milosti nechcem viac hrešiť. Na tvoju česť a zadosťučinenie za svoje hriechy chcem vykonať túto krížovú pobožnosť. Chcem obsiahnuť tak pre seba ako i pre úbohé duše v očist­ci, najmä pre tie, pre ktoré sa tebe páči, aj všetky k tejto pobožnosti pripojené odpustky. Ó, Ježišu, Pane a Bože môj, nech ti je milé toto moje predsavzatie a pomôž mi ho so svojou milosťou dobre vykonať, veď ty si požehnaný na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Ľud: tropár, 4. hlas: Čestnou svojou krvou si nás vykúpil – spod kliatby zákona, – dal si sa pribiť na Kríži – a kopijou prebodnúť. – Ľuďom si získal nesmrteľnosť. – Spasiteľ náš, sláva tebe.

  Kňaz: Sláva: I teraz: kondák, 6. hlas: Kto mi dá vlahu a prúdy sĺz, – vzlykala Božia ne­ves­ta Panna, – aby som oplakala môjho drahého Ježiša.

   

  prvé zastavenie

  Ježiš je odsúdený na smrť

  Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

  Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

  Nasleduje osobné rozjímanie. Na súkromnej pobožnosti ho robí sám účastník, na spoločnej kňaz alebo ten, kto vedie pobožnosť. Osobné rozjímanie sa ukončí modlitbou: Sláva: I teraz:

  Ľud: stichira, 1. hlas: Poďte, všetci veriaci, – oslavuj­me najsladšieho Ježiša, – ktorého zločinní ľu­dia nevinne na smrť odsúdili – a vrúcne ho prosme. – Vládca, Sudca živých i mŕtvych, – daj, aby sme všetci u teba – našli odpustenie a milosr­denstvo.

  Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

   

  druhé zastavenie

  Ježiš berie na seba Kríž

  Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

  Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

  Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

  Ľud: stichira, 8. hlas: Kto by nezaplakal vrelo, – vidiac Baránka Božieho – pod ťarchou dreva Kríža, – na ktorom spočíva kliatba hriechov. – Tvoja veľká láska k ľuďom, Pane, – nech i nám dá, aby sme i my svoje kríže trpezlivo niesli, – a tak boli hodní milosti tvojho Kríža.

  Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

   

  tretie zastavenie

  Ježiš prvý raz padá pod Krížom

  Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

  Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

  Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

  Ľud: kondák, 3. hlas: Svojím Krížom, Kriste Spa­siteľu náš, – zdvihni nás padlých do hriechu, – upriam nás ku svojej pravde – a zbav nás nástrah nepriateľov, – osvieť, posväť a spas nás.

  Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

   

  štvrté zastavenie

  Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

  Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

  Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

  Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

  Ľud: Panenská Bohorodička, – nádej kresťa­nov, – ujmi sa, chráň a zachovaj v teba dúfajú­cich. – Kriste Kráľu všetkých, – daj mi vrúcne slzy, – nech plačem nad svojou dušou, ktorej som ťažko uškodil.

  Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

   

  Piate zastavenie

  Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť Kríž

  Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

  Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

  Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

  Ľud: stichira, 1. hlas (Nebeských činov): Viac než Magdaléna zhrešil som, Dobrotivý, – slzy pokánia som ti však žiadne nepriniesol, – teraz mlčky ťa prosiac padám pred tebou – s láskou bozkávajúc tvoje prečisté nohy, – aby si, Vládca, odpustil mi viny, volám: – Spasiteľu, zbav ma poškvrňujúcich činov!

  Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

   

  šieste zastavenie

  Veronika utiera Ježišovi tvár

  Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

  Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

  Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

  Ľud: tropár, 2. hlas: Klaniame sa tvojmu prečistému obrazu, Dobrotivý, – prosiac odpustenie našich prehrešení, Kriste Bože. – Veď ty si dobrovoľne dovolil pribiť svoje telo na Kríž, – aby si vyslobodil svoje stvorenie z otroctva nepriateľa. – Preto ti vďačne spievame: – Spasiteľ náš, všetko si naplnil radosťou, keď si prišiel spasiť svet.

  Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

   

  siedme zastavenie

  Ježiš druhý raz padá pod Krížom

  Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

  Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

  Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

  Ľud: kondák, 6. hlas: Duša moja, duša úbohá, – prečo spíš vo svojich hriechoch? – Veď hľa, Spasi­teľ tvoj prichádza – a hľadá ťa s Krížom na rame­nách, ktorý si ty urobila. – Vstaň teda a čiň pokánie, – aby si neumrela vo svojich hriechoch.

  Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

   

  ôsme zastavenie

  Ježiš napomína plačúce ženy

  Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

  Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

  Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

  Ľud: stichira, 3. hlas: Panna nepoškvrnená, Matka Krista Boha. – Tvoje presväté srdce prenikol meč, – keď si so ženami videla niesť Kríž svojho Syna a Boha. – Ním požehnaná neprestaň prosiť – za odpustenie našich hriechov.

  Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

   

  deviate zastavenie

  Ježiš tretí raz padá pod Krížom

  Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

  Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

  Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

  Ľud: stichira, 6. hlas: Kríž Kristov, nádej kresťanov, – učiteľ zblúdilých, – prístav zmietaných, – víťazstvo bojujúcich, opora všetkého, – lekár chorých, vzkriesenie mŕtvych, – zmiluj sa nad nami.

  Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

   

  desiate zastavenie

  Z Ježiša zvliekajú šaty

  Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

  Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

  Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

  Ľud: sedalen, 6. hlas: Myslím na deň posledného súdu – a plačem nad svojimi zlými skutkami. – Ako obstojím a čo poviem nesmrteľnému Krá­ľovi, – alebo ako pohliadnem na Sudcu ja hriešny? – Dobrotivý Otče, jednorodený Synu, – Svätý Duchu, zmiluj sa nad nami.

  Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

   

  jedenáste zastavenie

  Ježiša pribíjajú na Kríž

  Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

  Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

  Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

  Ľud. tropár, 5. hlas: Ukrižovaný si bol pre mňa, – aby si mi získal odpustenie, – svoj bok prebodnúť si dal, – aby si mi načerpal život. – Klincami si bol pribitý, – aby som ja hĺbkou tvojho utrpenia utvrdený volal: – Darca života, Spasiteľ, – sláva tvojmu Krížu, sláva tvojmu utrpeniu.

  Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

   

  dvanáste zastavenie

  Ježiš umiera na Kríži

  Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

  Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

  Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

  Ľud: Pane, spomeň si na mňa,– keď prídeš do svojho kráľovstva. – Vládca, spomeň si na mňa, – keď prídeš do svojho kráľovstva. – Svätý, spomeň si na mňa, – keď prídeš do svojho kráľovstva.

  Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

   

  trináste zastavenie

  Ježiša snímajú z Kríža

  Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

  Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

  Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

  Ľud: stichira, 2. hlas (Jehda od dreva): Akéže ti dnes dôstojné piesne zaspievame, – najsladší náš Ježi­šu, – ktorého mŕtveho z Kríža sňal Jozef z Ari­matey. – Alebo akými slzami umyjeme tvoje Telo, ktoré sa za nás na Kríži umrieť nebálo. – Za to všet-ko – a za tvoju nevýslovnú lásku, – nech ti je večná sláva a vďaka – a daj, nech i my stále, – pamä­tajúc na tvoje utrpenie, – tebe žijeme a v tebe umierame – a v tvojom kráľovstve ťa večne oslavu­jeme.

  Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

   

  Štrnáste zastavenie

  Ježiša kladú do hrobu

  Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

  Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

  Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

  Ľud (Stopy moja napravi): Kroky moje uprav podľa tvojho slova – a nech mi nevládne nijaká neprá­vosť. – Tvoja tvár nech zažiari na svojho služob­níka – a zachovám tvoje príkazy. – Tvoje utrpenie nech je mi silou, – ktorá ma posilní, zachová a zachráni. – Krv tvoja nech mi je na odpustenie hriechov, – smrť tvoja pre život nestar­núci.

  Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

   

  záver

  Ľud spieva pieseň.

  Modlitba:

  Milostivý a milosrdný Ježišu Kriste! Tvojej nekonečnej velebnosti obetujeme túto pobožnosť krížovej cesty. Chceme sa ňou poďakovať za tvoje nevýslovné bolesti a potupnú smrť, chceme si vyprosiť odpustenie hriechov a zaslúžených trestov i pomoc pre duše v očistci.

  Ježišu, náš Spasiteľ a Vykupiteľ, nedovoľ, aby tvoja svätá krv bola za nás vyliata zbytočne a aby cena tvojej smrti bola pre nás stratená. Ty nás spravuj na zemi, silou svojho umučenia vzkries nás k novému životu a voveď do večného života, kde ťa chceme chváliť a velebiť spolu s tvo­jím Otcom i presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

   

  prepustenie

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý pretrpel opľuvanie, bičovanie, rany, ukrižovanie a dobro­voľ­nú smrť za spásu sveta, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonos­ných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Panychída

  Panychída (nesprávne panachída) je krátka bohoslužba za zomrelých. Je súčasťou pohrebu a často sa modlí aj na konci liturgie, resp. po nej, ak bola liturgia slúžená za zosnulých. Štruktúra panychídy: zvyčajný začiatok, tropáre, ekténia so zvolaním a prepustenie. Dlhá bohoslužba za zomrelých sa označuje ako parastas alebo niekedy aj veľká panychída. Panychída prenesene znamená smútočnú slávnosť vôbec.


   

 • Ježišova modlitba

  Ľudia, ktorí sa nemôžu z vážneho dôvodu zúčastniť spoločného slávenia večierne a iných bohoslužieb časoslova, ani ich konať súkromne, no majú túžbu páčiť sa Bohu a očisťovať myseľ svojho srdca modlitbou a pôstom, môžu sa modliť Ježišovu modlitbu.

  Na začiatku majú robiť poklony a hovoriť:

  Bože, buď milostivý mne hriešnemu (alebo hriešnej).
  Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.
  Mnoho raz som zhrešil, Pane, odpusť mi.
  Pane, môj Stvoriteľ, zmiluj sa nado mnou.
  Bohorodička, Vládkyňa, Panna, zachráň ma.
  Svätý môj anjel strážca, ochráň ma pred každým zlom.
  Svätý apoštol povie meno (alebo mučeník povie meno alebo otec Bazil, alebo prepodobný otec povie meno), prihováraj sa u Boha za mňa.

  Potom majú sústredene opakovať Ježišovu modlitbu:

  Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

  Namiesto večierne 100 raz a robiť 25 poklôn,
  namiesto povečeria 50 raz a robiť 12 poklôn,
  namiesto Akatistu k Bohorodičke 200 raz a robiť 29 poklôn,
  namiesto Paraklisu k Bohorodičke 70 raz a robiť 12 poklôn,
  namiesto kánona k anjelovi strážcovi 50 raz a robiť 7 poklôn,
  namiesto kánona dňa v týždni 30 raz a robiť 5 poklôn,
  namiesto polnočnice 100 raz a robiť 50 poklôn,
  namiesto každej spomedzi štyroch hodiniek 50 raz a robiť 7 poklôn,
  namiesto predobrazujúcich žalmov (obednice) 100 raz a robiť 10 poklôn.

  Ježišovu modlitbu môžeme prerušiť ľubovoľnou krátkou modlitbou po každom jej desiatom alebo dvadsiatom piatom alebo tridsiatom treťom zopakovaní, napríklad “Presvätá Bohorodička, zachráň nás” alebo “Sláva: I teraz:”
  Na sledovanie počtu uskutočnených zopakovaní tejto modlitby sa používa pomôcka nazývaná po cirkevnoslovansky čotky alebo vervica, po grécky komboskíny. Dobre sa však dá využiť i ruženec.
  Okrem toho je vhodné, hoci nie nevyhnutné, zladiť jej vyslovovanie s rytmom dýchania, pretože potom sa stáva modlitbou celého človeka, nielen jeho duše. Ak sa ju modlíme iba mysľou, hovoríme jej prvú časť (Pane Ježišu Kriste, Synu Boží) pri nádychu a jej druhú časť (zmiluj sa nado mnou hriešnym) pri výdychu. Ak sa ju modlíme aj perami, hovoríme ju celú na jeden výdych. Zladenie tejto modlitby s dýchaním je spočiatku dosť náročné, no prináša vnútorné upokojenie.
  Treba dodať, že praktizovanie Ježišovej modlitby nemusí byť náhradou za modlitbu časoslova. Je obľúbenou modlitbou kresťanov byzantského obradu v ktoromkoľvek čase a situácii.

 • Akatist ku Klokočovskej ikone

  Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky, i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Čtec: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Čtec: / Ľud: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu.

  Čtec: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

  Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Čtec: Pane, zmiluj sa. (3x)

  Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu.

  Čtec: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

  Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.

  Kondák 1.

  Tebe, láskavá Vládkyňa, Bohorodička, prinášame pieseň vďaky a chvály. Viac než slová prihovárajú sa k nám tvoje slzy; nachádzame v nich posilu, útechu i odvahu. Zastávaj sa svojho ľudu, aby ti mohol stále spievať: Raduj sa, Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Raduj sa, * Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Ikos 1.

  Anjelské zástupy sa skláňajú pred tvojou krásou, Bohorodička Panna; nádherou svojej duše prevyšuješ všetko pozemské i nebeské tvorstvo, preto ťa ono zvelebuje a z hĺbky srdca spieva:

  Raduj sa, všetko tvorstvo ťa pozdravuje.

  Raduj sa, lebo ťa velebia všetky pokolenia.

  Raduj sa, veď celé nebo sa s tebou raduje.

  Raduj sa, hriešnym jasný prísľub spasenia.

  Raduj sa, tak znejú hymny vznešené.

  Raduj sa, ozdoba kniežat a vladárov.

  Raduj sa, keď sú naše srdcia nadšené.

  Raduj sa, rodička Kráľa kráľov.

  Raduj sa, * Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Kondák 2 .

  Bieda, hlad a súženie doľahli ako ťažký mrak na celé Uhorsko. Ničivý mor nenávisti a náboženskej neznášanlivosti postavil proti sebe rodných bratov, otca proti synovi a šľachtu proti cisárovi. Ale najviac zo všetkých trpel biedny a z každej strany bitý ľud, čo v nádeji na lepšie časy volal k Bohu: Aleluja.

  Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 2.

  Cítiac, že si matkou, ktorá zmieruje medzi sebou rozhádané deti, utiekal sa skleslý ľud k tebe, Bohorodička, lebo viera mu od dávnych dôb vravela a skúsenosť ho naučila, že nik od teba neodchádza opustený či nevypočutý; preto sa aj my, povzbudení touto stáročnou skúsenosťou, odvažujeme spievať:

  Raduj sa záštita ľudského rodu.

  Raduj sa, zmierovateľka rozhádaných.

  Raduj sa, lebo rozdávaš živú Vodu.

  Raduj sa, tešiteľka životom sklamaných.

  Raduj sa, liečivý nápoj na horké trápenia.

  Raduj sa, hojivá náplasť na všetky rany.

  Raduj sa, učiteľka duchovného snaženia.

  Raduj sa, lebo otváraš milosrdenstva brány.

  Raduj sa, * Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Kondák 3.

  Do Božieho chrámu sa na hlas zvona ako obvykle pobral veriaci ľud, aby vzdal Bohu chválu, ktorá patrí len jemu jedinému. Vždycky ho s láskou uctieval a klaňal sa mu, no najmä v dobe, ktorá bola pre každého časom veľkej skúšky; vtedy mu ešte vrúcnejšie a naliehavejšie prevolával: Aleluja.

  Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 3.

  Ešte sa len začali modliť veriaci, keď náhle vo svetle sviece uzreli ligotajúce sa slzy na tvojej ikone, presvätá Panna; nevedeli, či je to skutočnosť alebo prelud, no bázeň i strach ich celkom prenikli. Jeden na druhého nechápavo pozerali a spytovali sa, čo za znamenie im Boh posiela, a my, poznajúc v tebe starostlivú matku, takto ťa pozdravujeme:

  Raduj sa, od zeme k nebu týčiaci sa rebrík Jakuba.

  Raduj sa, horiaci ker, čo svoju zeleň nestráca.

  Raduj sa, Záchrankyňa, keď nám hrozí záhuba.

  Raduj sa, pokojný prístav, keď búrka vášní buráca.

  Raduj sa, postrach satana a všetkých démonov.

  Raduj sa, v temnotách úzkosti žiarivá pochodeň.

  Raduj sa, lebo poskytuješ materinský domov.

  Raduj sa, krásou jasnejšia ako deň.

  Raduj sa, * Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Kondák 4.

  Fanatické vojská znepriatelených strán pustošili krajinu a s nikým nemali zľutovania. Kde totiž rinčia zbrane a tečie krv, ľudské srdce chladne, zrak sa zahmlieva a svedomie otupuje. Takto znecitlivení vojaci vtrhli do malej drevenej cerkvi v Klokočove, no neobmäkčila ich ani skutočnosť, že veriaci nábožne spievali: Aleluja.

  Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 4.

  Gurážou poháňaní vojaci zbadali, že po tvojej tvári, dobrotivá Matka, stekajú slzy, ale ich zúrivosť prehlušila akékoľvek ohľady a city. Namiesto úcty, ktorú ti mali prejaviť, vytrhli tvoju ikonu, hodili ju na zem a s démonským rehotom po nej šliapali. Za nich i za tento bezbožný skutok ťa, Bohorodička, odprosujeme a úctivo ti spievame:

  Raduj sa, slziaca Matka, hoci si znášala pohanu.

  Raduj sa, plačúca spolu s biednym ľudom.

  Raduj sa a prilož liek na každú ranu.

  Raduj sa a chráň pred bezbožným bludom.

  Raduj sa a nedaj našim srdciam skamenieť.

  Raduj sa, príklad viery a svätosti.

  Raduj sa a pomáhaj všetky hriechy oželieť.

  Raduj sa, záhrada plná rajskej sladkosti.

  Raduj sa, * Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Kondák 5.

  Hrubá a besnejúca zloba vojakov sa nijako nedokázala nasýtiť. Nestačilo im, že tvoju ikonu pošliapali; jeden z vojakov ju dobodal a ona vtedy začala vydávať ešte hojnejšie prúdy sĺz. Lenže ľudské srdce, ktoré sa už zmenilo na skalu, nedokázalo ani pri tak silnom znamení zaspievať Bohu: Aleluja.

  Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 5.

  Chudobný a sužovaný ľud už len z diaľky pozoroval, ako ich milovaný chrám horí v plameňoch. Bolo to zavŕšenie zloby a nenávisti, čo nepoznala hraníc. Avšak tvoja ikona, láskavá Matka, nezhorela, lebo Pôvodca našej spásy chcel, aby práve cez ňu mnohí našli svoju záchranu, obrátenie i zmysel života. Z vďačnosti za Božiu priazeň a neopísateľné Pánove cesty takto ťa teraz chválime:

  Raduj sa, vinič nesúci spásonosný strapec hrozna.

  Raduj sa, voňavá ľalia z neplodnej Anny.

  Raduj sa, radosť každému, kto viny pred Bohom dozná.

  Raduj sa, oporný maják pre zasvätené panny.

  Raduj sa, všetkými čnosťami žiariaca.

  Raduj sa, Rodička Slnka spravodlivosti.

  Raduj sa, za nás Syna stále prosiaca.

  Raduj sa, Prostredníčka Božích milostí.

  Raduj sa, * Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Kondák 6.

  Iba tvoja divotvorná ikona, Bohorodička Panna, neskončila v ničivých plameňoch ohňa, ale po krátkom pobyte v Prešove našla svoje miesto na mukačevskom hrade, kam ju priniesla a v hradnej kaplnke s nábožnou úctou uložila grófka Žofia, aby mohla pred ňou denne spievať Bohu: Aleluja.

  Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 6.

  Jasné svetlo viery a kajúci duch prenikli hradnú pani Žofiu, ktorá vrúcne odprosovala Boha za hriechy svojho manžela aj svokra, a tvoju ikonu, nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, dala ozdobiť množstvom drahých kameňov, perál a korunami, aby aj takto navonok ukázala, že viac než ona, odteraz ty budeš paňou mukačevského panstva, hodná všetkej chvály a úcty, lebo si porodila Vykupiteľa našich duší, za čo ťa s láskou takto pozdravujeme:

  Raduj sa, drahocenný poklad podkarpatskej zeme.

  Raduj sa, mukačevskej cirkvi pýcha a ozdoba.

  Raduj sa, lebo nás prijímaš vždy, keď len chceme.

  Raduj sa, plná Božích darov vznešená nádoba.

  Raduj sa zbožnej šľachty sláva a opora.

  Raduj sa srdciam chudobných vždy premilá.

  Raduj sa, tíšiaca príboje búrneho mora.

  Raduj sa, Vládkyňa láskavá a spanilá.

  Raduj sa, * Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Kondák 7.

  Kde sa rozmnožil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť, napísal apoštol Pavol. Povzbudzovaná týmito slovami, nábožná grófka Žofia pokračovala ďalej v dobročinných a kajúcich skutkoch. Preto okrem draho zdobenej ikony dala v Košiciach postaviť chrám na mieste, kde na príkaz jej svokra po neľudsky strašných mukách vyhasli životy troch košických mučeníkov, aby sa tam, kde predtým zúrila ľudská i diabolská zloba, odteraz vznášal k nebu spev: Aleluja.

  Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 7.

  Lsťou oklamaná a po troch rokoch obliehania mukačevského hradu vyčerpaná jeho nová pani, grófka Helena, sa vzdala a tak po nútenom odchode do vyhnanstva i so svojím manželom Imrichom, aj tvoja predrahá ikona, Bohorodička ocitla sa v tureckej Nikomédii, kde si ich sprevádzala nielen ako ich rodinný majetok, no predovšetkým ako Matka, ktorá sama s dieťaťom i Jozefom okúsila nútený útek do Egypta a život v ňom, preto ťa pozdravujeme ako tú, čo poznala strasti vyhnanstva a takto spievame:

  Raduj sa, dobrá spoločníčka na ceste do vyhnanstva.

  Raduj sa, morská hviezda, čo vedie plaviacich sa po mori.

  Raduj sa, neklamná opora v záplave pohanstva.

  Raduj sa, radkyňa každému, kto sa s hriechom borí.

  Raduj sa, nádoba s balzamom ľúbeznej vône.

  Raduj sa, zo všetkých žien najčistejšia.

  Raduj sa a maj nás pod ochranou tvojho plášťa tône.

  Raduj sa, koruna mučeníkov najvzácnejšia.

  Raduj sa, * Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Kondák 8.

  Milostivá Vládkyňa, aj keď sa tvoja pôvodná ikona už nikdy nevrátila na miesto, kde kedysi slzila, tvoj verný ľud na túto udalosť nikdy nezabudol, preto vrúcne túžil mať aspoň jej vernú podobu. Jeho starostlivá ochrankyňa, matka a cisárovná Mária Terézia, tejto túžbe láskavo vyhovela a kópiu ikony poslala do Prešova, aby z nábožných sŕdc opäť vytrysklo radostné Aleluja!

  Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 8.

  Naozaj veľkou pýchou Prešova sa stala tvoja ikona, dôstojne chránená v budove mestského magistrátu, keď následne po viac ako sto rokoch ju biskup Ján s veľkou úctou uložil v biskupskej kaplnke a na tvoje veľké sviatky, drahá Matka, vystavoval k verejnej úcte, aby ťa mohli zbožne pozdraviť a o pomoc prosiť zástupy veriacich, ku ktorým sa tiež pripájame a takto voláme:

  Raduj sa, drahocenná perla Šariša.

  Raduj sa, blízkeho Abova šperk trblietavý.

  Raduj sa, diamant hornatého Spiša.

  Raduj sa, Gemera drahokam jagavý.

  Raduj sa, spievajú ti Beskydy i Karpaty.

  Raduj sa, pejú polia zemplínskej roviny.

  Raduj sa, znie Tatier pozdrav bohatý.

  Raduj sa, šumia lány užskej nížiny.

  Raduj sa, * Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Kondák 9.

  opäť nastal čas bojov a krviprelievania. Prvá i druhá svetová vojna pustošili kraj a krv tiekla potokom. Mnohí vojaci padli, zanechajúc po sebe nešťastné vdovy a siroty. A práve k nim prišiel do Klokočova láskavý otec vdov a sirôt, blažený vladyka Pavol, aby ich slzy a trpké žiale pripojil k tvojim slzám, dobrotivá Matka, a aby so synovskou dôverou spievali spolu: Aleluja.

  Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 9 .

  Preslávni rečníci, aj tí najmúdrejší, stoja bez hlasu, keď vidia, ako na rukách nosíš toho, ktorý sám všetko nesie a svojou božskou mocou udržiava, lebo hľadiac na tvoju ikonu, na nežnú tvár i slzy na nej, Bohorodička Panna, všetko tvorstvo onemie a nenachádza slová. No hoci nám slová chabnú, srdce chce aj napriek tomu spievať a takto ťa velebiť:

  Raduj sa, Panna, Božou mocou zatienená.

  Raduj sa, Boží stánok vteleného Slova.

  Raduj sa, nová Eva do nebies povýšená.

  Raduj sa, záchrana hriešnika, čo začína odznova.

  Raduj sa prorokmi zďaleka pozdravovaná.

  Raduj sa, prítomná v starozákonných predobrazoch.

  Raduj sa, v žalmoch Dávida ospevovaná.

  Raduj sa, hrejivá neha v ostrých žitia mrazoch.

  Raduj sa, * Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Kondák 10.

  Radosť a nadšenie, aké zavládli po rokoch vojny, Klokočov ešte nezažil. Blažený biskup Vasiľ s nábožnou úctou korunoval tvoju ikonu, Najčistejšia, ako výraz vďaky za ukončenie vojny i ako úkon osobitného zasvätenia sa tebe a tvojmu Synovi, lebo len pod tvojou ochranou a tebou vedení dokážeme oddane spievať Bohu: Aleluja.

  Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 10.

  Slávnostný odpust pritiahol do Klokočova tisícky veriacich v ten osudný rok, keď sa začal otvorený boj proti Cirkvi. Bola to akoby veľká rozlúčka s týmto požehnaným miestom, lebo mračná nenávisti a zloby sa začali zbiehať nad našou cirkvou a jej biskupmi, kňazmi i veriacimi, preto v divnej predtuche čohosi zlého s obavami, ale aj s nádejou spievali:

  Raduj sa, nádej všetkých nezahanbiteľná.

  Raduj sa, lebo zmierňuješ strach a obavy.

  Raduj sa, spoločníčka v živote neoceniteľná.

  Raduj sa, lebo odvraciaš diabla hnevu záplavy.

  Raduj sa, plačúca, aj nám slzy zotieraš.

  Raduj sa, tešiteľka skľúčených.

  Raduj sa, v náručí si nás zovieraš.

  Raduj sa, útecha pre vieru väznených.

  Raduj sa, * Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Kondák 11.

  Trýznivé ticho a clivota doľahli na celý kraj. Zmĺkli zvony i spevy a sväté tajomstvá i nekrvavá obeta prestali, lebo nebolo toho, kto by ju prinášal. Kňazi sa ocitli vo vyhnanstve na ťažkých prácach a biskupi vo väzniciach. No hoci sa za nimi železné dvere žalára nadlho zatvorili, ich ústa neprestali šepkať: Aleluja.

  Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 11.

  Už len po domoch, pri krížoch a na cintorínoch sa odvážni ľudia schádzali a tebe, Nepoškvrnená, so slzami spievali: „Nedaj nám zahynúť, vždy vernou Matkou buď!“ Vediac, že si nikdy nikoho neopustila ani neprehliadla jeho modlitby, predkladali ti svoje pokorné prosby a v očakávaní lepšej budúcnosti ťa takto pozdravovali:

  Raduj sa, nebeská Matka pozemských sirôt.

  Raduj sa, Vládkyňa verných a oddaných sluhov.

  Raduj sa, lebo rozháňaš temné chmáry clivôt.

  Raduj sa, prísľub nového života vyjadrený dúhou.

  Raduj sa, nedobytná hradba prenasledovaných.

  Raduj sa, lekárka chorobou a starobou trápených.

  Raduj sa, liečiteľka hriechmi doráňaných.

  Raduj sa, svieži prameň pre životom zmorených.

  Raduj sa, * Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Kondák 12.

  Veľký je náš Pán a veľmi mocný, lebo po búrke nechal vyjsť slnko a po smrti daroval svojmu ľudu vzkriesenie. Spolu s tebou, Presvätá Bohorodička, celá Cirkev radostne volá: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno!“ Nech je za to všetko velebený a oslavovaný a nech k nebu neprestajne stúpa mohutný spev: Aleluja.

  Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 12.

  Zakvitli lúky a nastala jar, ktorá rozveselila srdcia všetkých. Nový život, nová pieseň a nová nádej sťaby z hlbokého sna prebudili každého, kto na teba, dobrotivá Matka nikdy nezabudol a tvoju milostivú ikonu vždycky s láskou uctieval. Aj my ti chceme prejaviť veľkú vďaku i oddanosť a takto ťa radostne pozdraviť:

  Raduj sa, veľká patrónka Zemplína.

  Raduj sa, vytrvalá za nás orodovnica.

  Raduj sa, Panna i Matka Božieho Syna.

  Raduj sa, duchovných darov zlatá pokladnica.

  Raduj sa a neopusť nás ani na chvíľu.

  Raduj sa, dôvod našej radosti.

  Raduj sa a ukáž nám tvár premilú.

  Raduj sa a daj stálosť našej nestálosti.

  Raduj sa, * Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Kondák 13.

  Prijmi, dobrotivá a láskavá Matka, túto našu úprimnú pieseň. Prinášame ti ju pred ikonou, ktorú si chránime ako drahocenný poklad. Žiadne perly ani drahé kamene nemajú pre nás takú cenu, ako tvoje slzy, ktoré po nej kedysi stekali, lebo v nich sa ako v zrkadle odrážajú všetky naše bôle, starosti a túžby. I naďalej nás sprevádzaj a ochraňuj, aby sme ti nikdy neprestali spievať: Aleluja

  Aleluja, aleluja, aleluja.

  (Tento kondák sa berie 3 krát)

  Ikos 1.

  Anjelské zástupy sa skláňajú pred tvojou krásou, Bohorodička Panna; nádherou svojej duše prevyšuješ všetko pozemské i nebeské tvorstvo, preto ťa ono zvelebuje a z hĺbky srdca spieva:

  Raduj sa, všetko tvorstvo ťa pozdravuje.

  Raduj sa, lebo ťa velebia všetky pokolenia.

  Raduj sa, veď celé nebo sa s tebou raduje.

  Raduj sa, hriešnym jasný prísľub spasenia.

  Raduj sa, tak znejú hymny vznešené.

  Raduj sa, ozdoba kniežat a vladárov.

  Raduj sa, keď sú naše srdcia nadšené.

  Raduj sa, rodička Kráľa kráľov.

  Raduj sa, * Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Kondák 1.

  Tebe, láskavá Vládkyňa, Bohorodička, prinášame pieseň vďaky a chvály. Viac než slová prihovárajú sa k nám tvoje slzy; nachádzame v nich posilu, útechu i odvahu. Zastávaj sa svojho ľudu, aby ti mohol stále spievať: Raduj sa, Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Raduj sa, * Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Modlitba

  Dobrotivá, láskavá a milosrdná Matka, Presvätá Bohorodička, už po stáročia veriaci ľud uctieva s láskou tvoju ikonu na posvätnom mieste, kde kedysi zázračne slzila. V tých slzách na ikone sme spoznali dôvernú blízkosť, súcit, posilu, láskavú starostlivosť, opateru a nehu pravej Matky. Netúžime po tom, aby sa slzy na ikone znova objavili; túžime však, dobrá Matka, po tvoje ustavičnej blízkosti, sprevádzaní a láske. Sprevádzaj nás a vyučuj, teš a povzbudzuj, chráň a ukazuj smer, aby sme poslušne a ochotne robili všetko, čo od nás žiada tvoj Syn a náš Pán, Ježiš Kristus, aby sme boli živými svedkami toho, čo žil a učil, a to rovnako vo chvíľach pokoja ako aj v čase tvrdých skúšok. Nech nám tvoje prosby pred trónom Vládcu celého sveta dopomôžu k večnej spáse, aby sme mohli spolu s tebou, so zbormi anjelov i so všetkými svätými radostne oslavovať a ospevovať Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Premúdrosť!

  Ľud: Č estnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, ktorej divotvornú klokočovskú ikonu s láskou uctievame, prepodobných a bohonosných našich otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Akatist k blaženej Jozafáte Hordaševskej

  Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Ornament

  1. KONDÁK

  K: Prečistá Bohorodička, prijmi od nás, tvojich detí, túto pieseň vďaky a prosby. A ty, prepodobná Matka Jozafata, ktorá si sľúbila, že sa budeš za nás prihovárať, vypros u Boha milosť, o ktorú prosíme skrze Teba spievajúc:

  Ľ: Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

  1. IKOS

  K: Už od mladosti, blažená Jozafata, si si zamilovala spoločenstvo s Bohom. Už ako malé dievčatko si prichádzala k Prečistej Bohorodičke, aby si sa pred ňou, v samote a tichu, oddala vrúcnej modlitbe. Vďační za tento príklad ti spievame.

  Ľ: Raduj sa, lebo si už od detských rokov Boha hľadala.

  Raduj sa, lebo už od detstva si sa láske učila.

  Raduj sa, lebo si po spoločenstve s neviditeľným Bohom túžila.

  Raduj sa, lebo si so Svätým Duchom spolupracovala.

  Raduj sa, lebo si po božskom živote túžila.

  Raduj sa, lebo si od mladosti samotu a ticho milovala.

  Raduj sa, lebo si tak v hlbokej modlitbe vzrástala.

  Raduj sa, lebo si Božím pravdám láskavo učila.

  Raduj sa, lebo si skromnosťou príklad dávala.

  Raduj sa, lebo si zbožnosťou k modlitbe povzbudzovala.

  Raduj sa, lebo si srdce núdznym ponúkala.

  Raduj sa, lebo si blížnym slúžila.

  Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

  Ornament

  2. KONDÁK

  K: Čakajúc na Spasiteľa Izraela, ty, Prečistá Bohorodička, cítila si sa nehodnou dôstojnosti stať sa Matkou Božieho Syna. Preto si pred Bohom vyjavila svoju túžbu byť čistou až do smrti. Zapáčil sa tento dar pokory Nebeskému Otcovi a vylial na teba milosť Svätého Ducha. A ty z preveľkej radosti si mu zaspievala: Aleluja!

  Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

  2. IKOS

  K: Aj Ty, blažená Jozafata, túžiac čoraz viac po zjednotení s Nebeským Ženichom, zriekla si sa telesnej príjemnosti, skladajúc do rúk Krista dar svojej čistoty. My ti s vďakou za to spievame.

  Ľ: Raduj sa, lebo si nevinnosť srdca chránila.

  Raduj sa, lebo si čistotu pre Krista sľúbila.

  Raduj sa, lebo si sa s Ním naveky zjednotila.

  Raduj sa, lebo si sa čistotou nad Anjelov povzniesla.

  Raduj sa, lebo si čistým srdcom Boha oslavovala.

  Raduj sa, lebo si čistotu srdca ľúbezným darom učinila.

  Raduj sa, lebo si lásku Krista sprítomnila.

  Raduj sa, lebo si život z lásky k Nemu obetovala.

  Raduj sa, lebo si nežnej láske učila.

  Raduj sa, lebo si podľa príkladu Márie kráčala.

  Raduj sa, lebo si sťa voňavý kvet žila.

  Raduj sa, lebo si nás príjemnou vôňou svätosti obdarila.

  Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

  Ornament

  3. KONDÁK

  K: „Raduj sa, milostiplná, Pán s tebou. Počneš a porodiš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho“ … S takýmto pozdravom prišiel k tebe, Prečistá Bohorodička, beztelesný Anjel Gabriel. A ty si pohotovo odpovedala: „Hľa, služobnica Pána“. A zostúpil na teba Svätý Duch,

  ktorý všetkých učí spievať: Aleluja!

  Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

  3. IKOS

  K: Aj ty, blažená Jozafata, nehľadiac na svoje túžby zasvätiť sa modlitbe a nazeraniu, rozhodne a odvážne si odpovedala „áno“ na Božie volanie. Ono ťa pozývalo k životu a službe uprostred svojho národa. Za tvoju ochotu ti vďačne spievame:

  Ľ: Raduj sa, lebo si volanie Krista v srdci začula.

  Raduj sa, lebo si sa Pánovmu slovu neprotivila

  Raduj sa, lebo si ako Mária svoje „áno“ vyslovila

  Raduj sa, lebo si Božiu vôľu aj srdcom prijala.

  Raduj sa, lebo láska Otca ťa k novému životu pozvala.

  Raduj sa, lebo láska Syna ti silu dávala.

  Raduj sa, lebo láska Svätého Ducha ťa upevnila.

  Raduj sa, lebo si život do rúk Svätej Trojice zložila.

  Raduj sa, lebo si pravej Láske „áno“ vyriekla.

  Raduj sa, lebo si srdce na vánok Ducha otvorila.

  Raduj sa, lebo si cenný dar pre národ dala.

  Raduj sa, lebo si sa s jeho utrpením zjednotila.:

  Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

  Ornament

  4. KONDÁK

  K: Obdarovaná radostnou zvesťou Anjela, Prečistá Bohorodička, ponáhľala si sa k svojej príbuznej Alžbete, aby si jej poslúžila a podelila sa radostnou novinou. Počujúc tvoj hlas Alžbeta sa naplnila Svätým Duchom a hlasno zaspievala: Aleluja!

  Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

  4. IKOS

  K: Aj ty, blažená Jozafata, prijala si pozvanie Krista a s radosťou a odvahou si ho zaniesla tým, ktoré tiež chceli vstúpiť na cestu evanjeliového života. S otvoreným srdcom a láskou si ich prijala. My ti s vďačnosťou spievame:

  Ľ: Raduj sa, lebo si sa na celopalnú obetu oddala.

  Raduj sa, lebo si všetko zanechala.

  Raduj sa, lebo si sa nikdy späť neobzerala.

  Raduj sa, lebo si sa len na Boha spoliehala.

  Raduj sa, lebo si s radosťou prísľuby plnila.

  Raduj sa, lebo si deti k šťastnému životu viedla.

  Raduj sa, lebo si v ťažkostiach potešovala.

  Raduj sa, lebo si ľudí k pravdivej Radosti privádzala.

  Raduj sa, lebo si seba iným ochotne darovala.

  Raduj sa, lebo si zo živého žriedla radosť načierala.

  Raduj sa, lebo si aj protivenstvá srdcom prijímala.

  Raduj sa, lebo si o Kristovi – jedinej poteche učila.

  Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

  Ornament

  5. KONDÁK

  K: „A tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ – povedal starec Simeon tebe Prečistá Bohorodička, keď si priniesla svoju najväčšiu radosť do Jeruzalemskej svätyne. A ty, hoci si ešte nerozumela, prijala si to, aby si nás naučila aj v utrpení a bôli spievať Bohu: Aleluja!

  Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

  5. IKOS

  K: Aj ty, blažená Jozafata, nevediac, čo prinesie budúcnosť, s odvahou si sa podujala na nové dielo. Neodradili ťa na tejto ceste ani protivenstvá, ani utrpenie, ani bôľ. Preto ti vďačným hlasom voláme:

  Ľ: Raduj sa, lebo si si utrpenie pre Krista zamilovala.

  Raduj sa, lebo si v ňom pre nebo dozrela.

  Raduj sa, lebo si sa v ňom nikdy nezakolísala.

  Raduj sa, lebo takto dážď lásky tvoja duša prijala.

  Raduj sa, lebo si utrpenie s láskou a vierou prežívala.

  Raduj sa, lebo si bôľ srdca s Kristom zjednotila.

  Raduj sa, lebo si protivenstvá statočne znášala.

  Raduj sa, lebo si svoj bôľ pod kríž prinášala.

  Raduj sa, lebo si dobro v utrpení hľadať učila.

  Raduj sa, lebo si utrpením za celý svet prosila.

  Raduj sa, lebo si utrpenie v srdci s Kristom prežívala.

  Raduj sa, lebo si v utrpení žiarivú perlu videla.

  Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

  Ornament

  6. KONDÁK

  K: Tichý a spravodlivý život si v Nazarete žila, Prečistá Bohorodička a prítomnosti Božieho Syna si sa tešila. Toto šťastie ti otvorilo srdce pre potreby tých, ktorí nemali nijakú pomoc. Za túto lásku ti všetci s vďačnosťou spievali: Aleluja!

  Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

  6. IKOS

  K: Aj ty, blažená Jozafata, ako matka každej Služobnice si sa tešila rozvoju mladých spoločenstiev. Tvoje srdce túžilo mať statočné a pre každú obetu pripravené nasledovníčky Prečistej Bohorodičky. Svojím príkladom si ich učila, ako treba pomáhať a tešiť ubitý národ, aby všetci s vďačnosťou spievali:

  Ľ: Raduj sa, lebo si sa žiadnej obety nebála.

  Raduj sa, lebo ona ako ľubovonné kadidlo k nebu stúpala.

  Raduj sa, lebo si v živote ako svieca zhárala.

  Raduj sa, lebo tvoja žertva jasným plameňom horela.

  Raduj sa, lebo si sa chlebom pre hladných stala.

  Raduj sa, lebo si milú spomienku zanechala.

  Raduj sa, lebo si pri najúbohejších stála.

  Raduj sa, lebo si život svoj s nimi zjednotila.

  Raduj sa, lebo teba nemocní anjelom nazývali.

  Raduj sa, lebo si len na druhých myslela.

  Raduj sa, lebo si im život zasvätila.

  Raduj sa, lebo si sa na celopalnú žertvu oddala.

  Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

  Ornament

  7. KONDÁK

  K: Keď ukončil svoj skrytý život s tebou, Prečistá Bohorodička, v nazaretskom domčeku, odišiel tvoj Syn Ježiš do púšte. A ty si ostala sama v tomto dome, ale modlitbami si sprevádzala Krista v diele spasenia. Preto vďačné za lásku tvojho srdca k nám spievame: Aleluja!

  Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

  7. IKOS

  K: Aj ty, blažená Jozafata, videla si vzrast svojich prvých následovníčok – duchovných dcér. Spolu s nimi si prežívala úspechy a ťažkosti. A keď prišiel čas odlúčenia, s materinskou láskou si ich vyprevádzala na cestu sprevádzajúc ich svojimi modlitbami. Preto ti spievame:

  Ľ: Raduj sa, lebo si Cirkvi duchovné deti nadobudla.

  Raduj sa, lebo si sa Matkou pre mnohých stala.

  Raduj sa, lebo si stratených pri sebe zhromaždila.

  Raduj sa, lebo v tebe každý útechu nachádza.

  Raduj sa, lebo si iným cestu ako hviezda ukázala.

  Raduj sa, lebo ty si v tichosti núdznych sprevádzala.

  Raduj sa, lebo si v Božiu pomoc pevne dúfala.

  Raduj sa, lebo tvoja služba pokorná bola.

  Raduj sa, lebo si tichou službou národ zjednocovala.

  Raduj sa, lebo si s účasťou jeho bolesť prežívala.

  Raduj sa, lebo si Anjelom bola nazývaná.

  Raduj sa, lebo si nádej v najúbohejších zapálila.

  Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

  Ornament

  8. KONDÁK

  K: Keď Ježiš začal svoje verejné účinkovanie, ty Prečistá Bohorodička, si zanechala svoj dom a išla si za ním, pomáhajúc mu pri spáse sveta svojou modlitbou a tichou službou. Nie raz ťa stretli tvrdé slová tvojho Syna. Ale aj tak tvoja viera všetko premohla, aby sme dnes mohli spievať: Aleluja !

  Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

  8. IKOS

  K: Aj ty, blažená Jozafata, keď si povedala svoje „áno“ na Božie volanie, nikdy si nezakolísala a niesla si pomoc a potechu ťažkým životom unavenému svojmu národu. Preto ti dnes všetci spievame:

  Ľ: Raduj sa, lebo si ako zrno, ktoré v zemi odumiera.

  Raduj sa, lebo si ako chlieb, čo sa hladným dáva.

  Raduj sa, lebo si ako vinič, z ktorého nápoj vytláčajú.

  Raduj sa, lebo si ako oliva, ktorú na olej rozdrvujú.

  Raduj sa, lebo si Kristovi v biednych slúžila.

  Raduj sa, lebo si od Neho svoje oči neodvrátila.

  Raduj sa, lebo si stratené Kristove ovečky hľadala.

  Raduj sa, lebo si všetkých ku Kristovi priviesť túžila.

  Raduj sa, lebo si všetko biednym rozdala.

  Raduj sa, lebo si v službe bola vytrvalá.

  Raduj sa, lebo tvoja pomoc úľavu prinášala.

  Raduj sa, lebo tvoja prítomnosť chorým nádej dávala.

  Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

  Ornament

  9. KONDÁK

  K: Ty si najlepšie poznala, Prečistá Bohorodička, nekonečnú dobrotu a milosrdnú lásku svojho Syna k všetkým ľuďom. Preto zrada jeho učeníka prenikla tvoje srdce nesmiernym bôľom. A keď všetci zapochybovali, ty jediná si pevne verila a neprestala si mu spievať Aleluja!

  Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

  9. IKOS

  K: Aj ty , blažená Jozafata, si často nachádzala za svoju lásku a dobrotu odsúdenie a odmietnutie. Ale tak, ako Prečistá Bohorodička, v modlitbe, mlčanlivosti a pokore znášala si tieto bolestné chvíle. Preto ti dnes spievame:

  Ľ: Raduj sa, lebo si sa s utrpením národa zjednotila.

  Raduj sa, lebo si ukrivdených k srdcu túlila.

  Raduj sa, lebo si zradu učeníkov poznala.

  Raduj sa, lebo si pokorou na skúšky odpovedala.

  Raduj sa, lebo si svoju pravdu nepresadzovala.

  Raduj sa, lebo si v modlitbe osud Konkregácie prežívala.

  Raduj sa, lebo si pri Prečistej pomoc hľadala.

  Raduj sa, lebo si všetko Otcovi odovzdávala.

  Raduj sa, lebo si k Nemu sťa dieťa prichádzala.

  Raduj sa, lebo si pre dôveru nebo zaslúžila.

  Raduj sa, lebo si mocne v Božiu dobrotu verila.

  Raduj sa, lebo tvoja viera sa nám pomocou stala.

  Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

  Ornament

  10. KONDÁK

  K: Keď Ježiša nepravdivo obvinili a nespravodlivo odsúdili, ty jediná, Prečistá Bohorodička, si nepochybovala o Jeho dobrote a nevinnosti, lebo si sa každý deň v Nazarete učila mu spievať Aleluja!

  Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

  10. IKOS

  K: Aj ty, blažená Jozafata, si zakúsila vo svojom živote nepravdivé obvinenia. Ale z tvojich úst nevyšlo ani slovo na obranu či výhovorky., lebo ty si vedela prežívať a obetovať svoj bôľ jedinému Spravodlivému a jedinému Milosrdnému. Obdivujúc tvoje odovzdané utrpenie vzývame:

  Ľ: Raduj sa, lebo si obvinenia mlčky prijímala.

  Raduj sa, lebo si sa pred nimi nebránila.

  Raduj sa, lebo si sa za nepriateľov modlila.

  Raduj sa, lebo spravodlivosť Božia tvojou obranou bola.

  Raduj sa, lebo si sa pevne Božej pravdy držala.

  Raduj sa, lebo si Božiu vôľu splnila.

  Raduj sa, lebo si celý život len Jeho slávu hľadala.

  Raduj sa, lebo si svoju cestu nezanechala.

  Raduj sa, lebo si sa v mlčaní s Bohom zhovárala.

  Raduj sa, lebo si v utrpení mlčaním dozrievala.

  Raduj sa, lebo si v tichosti slúžila.

  Raduj sa, lebo si mlčaním všetkých učila.

  Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

  Ornament

  11. KONDÁK

  K: Kto môže opísať bôľ srdca matky, ktorá vidí smrť dieťaťa? Kto opíše tvoj bôľ, Prečistá Bohorodička, keď si stála pod krížom mŕtveho Syna. Hlboko skláňajúc svoje hlavy pred tvojím utrpením, vďačne Ti za túto preveľkú obetu spievame Aleluja!

  Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

  11. IKOS

  K: Aj ty, blažená Jozafata, nie raz si bola tou, ktorá pomáhala prestúpiť prah smrti. Vedela si dodať nádej, utvrdiť vo viere v ťažkej chvíli, lebo si pevne verila, že tam čaká láskyplný Boh – dobrý Otec. Vďační za tvoju pevnú vieru ti spievame:

  Ľ: Raduj sa, lebo si krížovú cestu na zemi prešla.

  Raduj sa, lebo si statočne na Golgotu vyšla.

  Raduj sa, lebo si na nej pevne vo viere stála.

  Raduj sa, lebo si tam dušu do Božích rúk odovzdala.

  Raduj sa, lebo si pod Pánov kríž prichádzala.

  Raduj sa, lebo si tam v tichej modlitbe silu prosila.

  Raduj sa, lebo si zo studne kríža lásku načierala.

  Raduj sa, lebo si v ňom útočište a spásu nachádzala.

  Raduj sa, lebo si cez utrpenie iným rozumela.

  Raduj sa, lebo si pod krížom za iných prosila.

  Raduj sa, lebo si v kríži ochranu videla.

  Raduj sa, lebo si kríž vrúcne milovala.

  Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

  Ornament

  12. KONDÁK

  K: Ako po noci prichádza deň a po búrke ticho, tak po smrti tvojho Syna, Prečistá Bohorodička, prišlo spásonosné Vzkriesenie. Úžas všetkých bol taký veľký, že nemohli tomu uveriť. Ty jediná – ktorá si nezapochybovala – v tej radostnej chvíli si celým hlasom volala: Aleluja!

  Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

  12. IKOS

  K: Aj ty, blažená Jozafata, po ťažkých dňoch, plných utrpenia a bojov, vošla si vo svoje vzkriesenie, zjednocujúc sa s Bohom vo večnom zasvätení sa. Očistená utrpením, posilnená láskou, naplnená Svätým Duchom, vošla si do Nebeského Kráľovstva, ktoré bolo pripravené Nebeským Ženíchom. A my tu na zemi ti spievame:

  Ľ: Raduj sa, lebo si sa s večným Bohom zjednotila.

  Raduj sa, lebo si olejom lásky Ženícha privítala.

  Raduj sa, lebo si po nebeskej svadbe túžila.

  Raduj sa, lebo si sa životom na ňu pripravovala.

  Raduj sa, lebo Nebeský Jeruzalem tvoja túžba bola.

  Raduj sa, lebo si sťa vysmädnutá laň k Prameňu smerovala.

  Raduj sa, lebo si smädných po láske napájala.

  Raduj sa, lebo si vodu, ktorá sceľuje, dávala.

  Raduj sa, lebo ty na nás nezabudneš.

  Raduj sa, lebo nám milosti vyprosuješ.

  Raduj sa, lebo nás z neba ochraňuješ.

  Raduj sa, lebo nám cestu ukazuješ.

  Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

  Ornament

  13. KONDÁK

  K: O, blažená Jozafata, ty pozývaš všetkých nás, aby sme sa stali svätými, ale poznáš našu slabú prirodzenosť; pomôž nám svojimi modlitbami a vypros nám milosť, aby sme s čistým srdcom spievali ďakovnú pieseň nášmu Otcovi: Aleluja!

  Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

  Modlitba

  K: Pane, som tu, pred tebou – Dobrým a Milosrdným a z hĺbky duše sa obraciam na teba slovami blaženej Jozafaty: „Ježišu, ty si životom duší. Učiň, aby moja duša v tebe, pre teba a skrze teba žila. Nech o tebe rozmýšľa, o tebe hovorí, pre teba pracuje. Nech teba hľadá, k tebe smeruje a s tebou nech sa zjednotí. Ježišu, buď jediným žriedlom a cieľom môjho života. Lebo ty si moja múdrosť, sila, potecha, moje slovo, šťastie a poklad tu aj vo večnosti.“

  Ľ: Amen.

  K: Premúdrosť!

  Ľ: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo. Opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

  K: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

  K: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, blahoslavenej matky Jozafaty, blahoslavenej mučeníčky Tarzície, blaženého nášho otca a mučeníka Pavla, prešovského biskupa, blahoslaveného kňaza a mučeníka Metoda, michalovského igumena i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľ: Amen.

 • Akatist k svätým Petrovi a Pavlovi

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Ornament

  1. Kondák

  Kňaz: Preslávni apoštoli Peter a Pavol, vyvolení hlásatelia Krista Boha, nepoškvrneného Baránka, ktorý bol za nás zabitý, vy ste Božím poznaním ožiarili končiny sveta a hojne ste ich napojili prúdmi milosti, preto aj teraz zhliadnite s láskou na tých, čo vrúcne uctievajú vašu pamiatku. Naplňte nás duchom milosti a naše srdcia upevnite vierou, aby sme vám neprestajne spievali ďakovné piesne a skrúšene volali: Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!

  Ľud: Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!

  1. Ikos

  Kňaz: Blažení apoštoli Peter a Pavol, zjavili ste sa na zemi ako anjeli, ktorí hlásajú dobrú zvesť, lebo keď vás samotný Pôvodca našej spásy povolal na vaše dielo, prešli ste šírku celej zeme a Židom i Grékom ste hlásali ukrižovaného Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Preto aj my, ožiarení svetlom vašich náuk, srdcom aj ústami k vám takto voláme:

  Ľud: Radujte sa, jasné hviezdy, ktoré na Východe zažiarili!

  Radujte sa, lebo všetkému ľudu ste cestu ku Kristovi ukázali!

  Radujte sa, opory Kristovej cirkvi a neotrasiteľné stĺpy!

  Radujte sa, lebo od Krista ste prijali moc zväzovať a rozväzovať naše hriechy!

  Radujte sa, lebo vo svojich svätých listoch ste nás k viere povolali!

  Radujte sa, lebo k dôvere voči Bohu ste nás všetkých nimi vyzvali!

  Radujte sa, lebo na svojom živote ste hriešnikom zjavili vzory obrátenia!

  Radujte sa, lebo slovom i skutkom ste nám ukázali výšku opravdivej lásky!

  Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

  2. Kondák

  Kňaz: Apoštol Peter, keď Pán videl, ako spolu s Andrejom, svojím bratom, hádžeš siete do Galilejského mora, povedal vám: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí!“ A vy ste hneď zanechali siete a išli ste za ním. Preto aj nás, ozdoba všeobecnej Cirkvi, urob svojím príhovorom rýchlymi na konanie Božích prikázaní, ale pomalými do hriechu, aby sme v zlobe boli ako maličkí, aby sme všetci dosiahli mieru plného veku muža a spievali Bohu: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  2. Ikos

  Kňaz: Pavol, vyvolená Božia nádoba, keď si z horlivosti za otcovské obyčaje cestoval do Damasku prenasledovať Kristovu Cirkev, božský rozum ťa osvietil. Veď práve vtedy ťa znenazdania zaliala žiara Pánovej slávy a z neba zaznel hlas: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ Hoci sa tvoj telesný zrak zatemnil, v duchu si uzrel silu a slávu ukrižovaného Krista, ktorý prežaruje temnotu a láskou buduje svoju Cirkev, preto si sa ponížil v duchu, prijal si pokánie i poslušnosť a povedal si: „Pane, čo mám robiť?“ Keď si následne prijal apoštolské poslanie z Pánovej ruky a krst vodou i Duchom od najblaženejšieho Ananiáša, podivuhodne si sa stal vyvolenou nádobou milosti a výrečným svedkom nášho Spasiteľa. On aj nás osvecovaných naučil takto ti prespevovať:

  Ľud: Raduj sa, fakľa Cirkvi, nezapadajúcim Svetlom na ceste obdivuhodne zapálená na osvietenie pohanov!

  Raduj sa, lebo vo svojom živote si obdivuhodne zjavil znamenia Božej moci!

  Raduj sa, lebo takto si naveky zatvoril ústa nepoddajných!

  Raduj sa, vyvolená nádoba, ktorá sa skrúšene nazvala najmenším z apoštolov a prvým z hriešnikov!

  Raduj sa, lebo ako cherubín, čo vidí tajomstvá, bol si vierou a láskou vyzdvihnutý až do tretieho neba!

  Raduj sa, lebo ako plamenného serafína neprestajne ťa stravovala a roztápala horlivosť za Boha!

  Radujte sa, Pavol a Peter, mohutné poľnice dobrej zvesti!

  Radujte sa, Pavol a Peter, lebo základy starého sveta ste zničili ako druhé Jericho!

  Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

  3. Kondák

  Kňaz: Moc Najvyššieho, ktorá sa dáva poznať v slabostiach, na teba, Pavol, diamant viery, vyliala milosť za milosťou, preto si spoľahlivo vyznal: „Všetko môžem v Ježišovi, ktorý ma posilňuje.“ Opravdivo si hlásal evanjelium v zjavení Ducha a moci, pričom si robil veľké a nevýslovné, slávne a úžasné skutky, takže tí, čo nepoznali Boha, naučili sa Božiemu poznaniu, zatvrdnuté srdcia prenikal olej milosrdenstva a všetky roztratené ovce sa zovšadiaľ zhromažďovali do košiara jediného Pastiera, ktorému sa tiež naučili jednohlasne prespevovať: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  3. Ikos

  Kňaz: Peter, keďže si mal dôvernú lásku k Pánovi, kráčal si po rozbúrených vodách ako po súši. Hoci ťa prenikol strach, keď si sa topil, a zmietala ťa pochybnosť, neutonul si v hlbinách, lebo si ruky aj oči pozdvihol k Spasiteľovi a volal si k nemu z hlbín srdca: „Pane, zachráň ma!“ A v tej hodine si dostal od Krista, nášho Vykupiteľa, pomocnú ruku. Tak aj my, vystrašení nástrahami a zalievaní vlnami vášní v tomto pozemskom údolí, hľadíme na tvoj beh, ktorý nás správne vedie do tichého prístavu, a takto ti vďačne spievame:

  Ľud: Raduj sa, drahocenný kameň viery!

  Raduj sa, vyvolený a upevnený Kameňom nárožným!

  Raduj sa, chrám Svätého Ducha, ktorý on mnohorakými darmi bohato vyzdobil!

  Raduj sa, jednoduchý rybár plný Božej múdrosti, ktorej nik z ľudí odporovať nemôže!

  Raduj sa, očitý svedok Božej veleby!

  Raduj sa, lebo nad kráľov a slávnych ľudí zeme ťa Pán na veky preslávil!

  Raduj sa, zduchovnený pergamen, na ktorý sa ohnivými písmenami zapísalo slovo Božie!

  Raduj sa, spolu s apoštolom Pavlom rovnako uctievané a nezapadajúce svetlo!

  Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

  4. Kondák

  Kňaz: Vrah ľudí vyvolal kedysi búrku krutých skúšok, lebo hneď na začiatku sa usiloval zničiť Božiu Cirkev a rozptýliť Spasiteľových učeníkov ako pšenicu, ale Pán sa modlil za teba, Peter, aby tvoja viera neochabla. A takto, Spasiteľom osvecovaný a ním posilňovaný v slabosti, opravdivo si rozdrvil čeľuste nepriateľa, obrátil si sa a posilnil si svojich bratov, pričom si spieval Bohu: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  4. Ikos

  Kňaz: Nadovšetko múdry Pavol, neveriaci sa osvecovali vierou a veriaci s jasotom oslavovali Pána, keď počuli o tvojom podivuhodnom vyvolení zvestovať meno Pána Ježiša národom, kráľom i synom Izraela a keď videli, že si na ich spásu ustanovený v slove, živote, láske, duchu, viere aj čistote ako svetlo pre pohanov. Preto aj my, keď sme prijali prikázanie spoločne sa radovať, prinášame ti radostným hlasom takéto slová:

  Ľud: Raduj sa, verný Kristov sluha, čo všetku slávu sveta považoval za prach a odpad!

  Raduj sa, lebo kvôli Kristovi a evanjeliu si samého seba všetkým podrobil!

  Raduj sa, odvážny Kristov vojak, odetý všetkými zbraňami Božími!

  Raduj sa, lebo všetky národy si priviedol k poslušnosti voči Kristovi!

  Raduj sa, najpríjemnejšia žertva, ukrižovaná s Kristom!

  Raduj sa, obeta zvyknutá kvôli Kristovi po všetky dni umierať!

  Raduj sa, rozsievač v mnohých slzách, väzeň a vyznávač preslávny!

  Raduj sa, lebo s radosťou si nosil na svojom tele rany Pána Ježiša Krista!

  Raduj sa, sláva a chvála všeobecnej Cirkvi, ktorá sa pre svet stala divadlom!

  Raduj sa, lebo často si znášal hlad, smäd, nahotu, bdenie a výsmech pre Krista!

  Radujte sa, Pavol a Peter, apoštolov ozdoba!

  Radujte sa, Pavol a Peter, hlásatelia pokoja, posila Cirkvi!

  Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

  5. Kondák

  Kňaz: Pavol, zjavil si sa ako hviezda, čo putuje podľa Božej vôle, keď si nadovšetko žiarivo začal svoj beh v Damasku a vytrval si v ňom až do Ríma. Ako kedysi vychádzajúca hviezda naučila mudrcov klaňať sa Slnku spravodlivosti, tak aj ty, naplnený Božou múdrosťou, ukázal si cestu ku Kristovi všetkým, čo túžia dosiahnuť spásu, a odvážne si volal k mnohým: „Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.“ Aj nás si naučil spievať mu jednými ústami: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  5. Ikos

  Kňaz: Peter, keď si videl na vrchu Tábor slávu Jednorodeného od Otca, odetého svetlom ako rúchom, ktorý sa však chce kvôli nám zaodieť do rúcha výsmechu, a keď si vopred hľadel na nevýslovnú slávu vykúpených krvou Krista, nepoškvrneného Baránka, povedal si Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu.“ Preto aj my, čo máme ďaleko od urodzenosti a chýba nám žiarivá čistota, hoci nehodní, predsa tvojím anjelským hlasom povolaní pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo, ktoré sa uchováva v nebi, ako spoločníci slávy, ktorá sa má zjaviť, takto ti spievame:

  Ľud: Raduj sa, blažený, ktorého večná Pravda dôstojne nazvala blaženým!

  Raduj sa, prekrásna perla, ktorú Pán našiel pri jazere a bola ožiarená svetlom zo Svetla!

  Raduj sa, lebo sám Vykupiteľ ľudského rodu ťa poslal evanjelium zvestovať!

  Raduj sa, lebo si bol ozajstným rybárom ľudí, čo aj teraz milosťou priťahuje zatemnené duše do obdivuhodného svetla Krista Boha!

  Raduj sa, životodarný prameň, čo vyteká z Prameňa večného života!

  Raduj sa, lebo bohatstvom darov Svätého Ducha napájaš vysmädnuté duše!

  Radujte sa, Peter a Pavol, lebo ako šestorokrídli serafíni sa vznášate pred prestolom Kráľa slávy!

  Radujte sa, Peter a Pavol, lebo aj vy hľadíte do svetla tajomstiev Božích!

  Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

  6. Kondák

  Kňaz: Bohonosný Peter, aj po svojej smrti si sa zjavil ako neutíchajúci hlásateľ, lebo ako tajomný hrom mnohorakým spôsobom pripomínaš z duchovného neba kresťanské povolanie. Keďže poznáme tvoju lásku, čo nikdy nepominie, a tiež modlitbu, ktorú neprestajne vzdávaš za nás pre Božím trónom, skrúšeným srdcom spievame: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  6. Ikos

  Kňaz: Chýrečný Pavol, keď ti Svätý Duch v Antiochii prikázal začať mimoriadne veľkú službu apoštola pohanov, rýchlo si sa preslávil znameniami a divmi. Po príchode na Cyprus si zatemnil zrak čarodejníka Elyma a svetlom pravdy si ožiaril prokonzula Sergia. Aj nás, čo máme účasť na tomto svetle, uznaj za hodných oslavovať v duchovných piesňach a hymnoch tvoje podivuhodné diela a takto ti prespevovať:

  Ľud: Raduj sa, svetlo sŕdc tichých a rozumných!

  Raduj sa, lebo svojimi listami, ktoré Boh vnukol, ich živíš a láskaš ako matka!

  Raduj sa, žezlo odplaty, čo úplne rozbíja nádoby klamstva a lesti!

  Raduj sa, lebo skrúšené srdcia buduješ na pevnom Kameni viery!

  Raduj sa, lebo Kristovo evanjelium si v sebe urobil telom!

  Raduj sa, lebo vďaka nemu si bol nad viditeľné pozdvihnutý a preslávený!

  Raduj sa, ústa plné medu, čo apoštolom a veriacim zvestovali mnohú radosť!

  Raduj sa, lebo skrze teba otvoril Pán dvere spásy všetkým pohanom!

  Raduj sa, horliteľ za Boha, nový Eliáš!

  Raduj sa, lebo si nestaval na cudzom základe a z horlivosti si prechádzal vzdialené krajiny!

  Radujte sa, Pavol a Peter, lebo ste si podelili celý svet!

  Radujte sa, Pavol a Peter, lebo prvý sa stal apoštolom pohanov a druhý hlásal vyvolenému ľudu!

  Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

  7. Kondák

  Kňaz: Pavol, bojovník za spravodlivosť, chcel si upevniť pravdu a zabezpečiť pokoj v Cirkvi, preto si prišiel do Svätého mesta, kde si na sneme svätých apoštolov a veriacich spolu s Petrom a Barnabášom dosvedčoval, že Svätý Duch veje, kam chce, keď štedro dáva svoju milosť Židom i Grékom a všetkých zachraňuje vierou, nie mŕtvymi skutkami Starého zákona. A preto všetci veriaci, keďže prijali slobodu i pokoj a spája ich puto lásky, opravdivo vďačne spievajú Bohu: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  7. Ikos

  Kňaz: Apoštol Peter, Pán si ťa vybral za nového archanjela, za ohlasovateľa tajomstva od vekov skrytého, keď sa spýtal svojich učeníkov: „A za koho ma pokladáte vy?“ A ty, osvietení nebeským Otcom, vyjadril si bezpečný základ našej viery, keď si Spasiteľovi povedal: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ Preto aj my ťa uctievame, keďže si bezchybne vyznal Nádej našej spásy, a takto ti voláme:

  Ľud: Raduj sa, nový Sinaj, čo ľudu zreteľne ukázal tabuľu spásy!

  Raduj sa, lebo si zvestoval slobodu v Kristovi!

  Raduj sa, kameň viery a vyznania, ktorý nebeský Staviteľ položil ako prvý!

  Raduj sa, lebo na tomto kameni bola pevne založená Cirkev Kristova!

  Raduj sa, prvý ustanovený strážca vstupu do raja!

  Raduj sa, lebo tebe prvému sľúbil Pán kľúče od nebeského kráľovstva!

  Raduj sa, spravodlivý sudca!

  Raduj sa, lebo s ostatnými apoštolmi budeš súdiť dvanásť kmeňov Izraela!

  Raduj sa, lebo tvoje blažené oči a uši videli a počuli Krista, nášho Spasiteľa, keď bol v tele na zemi!

  Raduj sa, lebo si videl toho, ktorého vrúcne túžili vidieť na vlastné oči proroci!

  Radujte sa, Peter a Pavol, lebo máte krásne nohy dobrej zvesti a srdcia posvätené!

  Radujte sa, Peter a Pavol, lebo podľa evanjelia ste slúžili a podľa evanjelia žať budete!

  Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

  8. Kondák

  Kňaz: Tým, čo zmýšľajú pozemsky, zjavil si sa ako hrozné a ťažko pochopiteľné tajomstvo, Peter, lebo Pán si ťa vyvolil, keď si nepoznal svet a bol si úbohý, a ty si zahanbil múdrych, premohol si kráľovstvá, priviedol si zástupy zatemnených k Svetlu pravdy a až doteraz ako ohnivý stĺp ožaruješ všetkých pozemšťanov, keď im ukazuješ bezpečnú cestu do blaženej otčiny. Preto žasneme nad bohatstvom milosti, ktorá je v tebe, a spievame Bohu: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  8. Ikos

  Kňaz: Pre všetkých si sa stal všetkým, Pavol, lebo všetkých si s láskou objímal, ku vzdialeným aj blízkym si sa slovom spásy dostával a všetkých si vierou premáhal. Preto aj vo Filipách, kde si hlásal dobrú zvesť, hoci ťa kruto bili palicami a v okovách vrhli do väzenia, so Silasom si spieval zvláštnu pieseň chvály a vďaky Bohu, ktorý spôsobil pre svojich služobníkov veľké zemetrasenie, takže sa pohli základy žalára a dvere sa otvorili. A my, keď vidíme, premúdry, že svetlom Božieho poznania prežaruješ temnotu väzenia a väzňom dávaš slobodu v Kristovi, takto ti spievame:

  Ľud: Raduj sa, väzeň pre Krista, ktorý temnicu premenil na chrám!

  Raduj sa, lebo svojimi reťazami si ľudu rozviazal putá démonov!

  Raduj sa, silný, čo niesol slabosti slabých!

  Raduj sa, lebo si nehľadal vlastné záujmy, ale záujmy blížnych!

  Raduj sa, obdivuhodný, ktorý sa chválil okovami a biedami!

  Raduj sa, lebo si učil radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi!

  Raduj sa, lebo si zomrel hriechu a vždy si žil Bohu! Raduj sa, lebo pre teba žiť je Kristus a zomrieť zisk!

  Raduj sa, vzor neúnavnej práce, ktorý zabúda na to, čo je za ním, a uháňa za tým, čo je pred ním!

  Raduj sa, lebo celým zmýšľaním si bežal za víťaznou cenou povolania, ktoré je zhora!

  Radujte sa, Pavol a Peter, lebo až do mučeníckej smrti ste slúžili Pánovi!

  Radujte sa, Pavol a Peter, lebo ako vencom ste ním svoj beh ozdobili!

  Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

  9. Kondák

  Kňaz: Keď si všetkých privádzal ku Kristovi, Pavol, v Aténach si tým, čo sa považovali za múdrych, zvestoval Múdrosť, ktorá zostupuje zhora, aby tí, čo poznali márnosť, odteraz poznali a dotýkali sa Boha, ktorého nevidia, lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Preto aj my, keď sme nevýslovnou milosťou porozumeli pravde a srdcom sme neklamne pochopili, že Pán je dobrý, dotýkame sa ho pevnou vierou ako kedysi Tomáš prstom a spievame mu: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  9. Ikos

  Kňaz: Ľudský jazyk nedokázal rečniť, keď Pán mocností umýval a zásterou utieral nohy svojim učeníkom. A hoci ty, Peter, premožený bázňou, si povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy“, predsa si okamžite poslúchol, keď si počul výrok, čo povedal Pán: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ A celým srdcom si takto zvolal: „Tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“ My však vieme, že týmto spôsobom si sa očisťoval ako zlato v ohni pokušenia a poznáme tvoj výstup od poníženia k poslušnosti, preto sa klaniame tajomstvu Božej prozreteľnosti a takto ti skrúšeným srdcom spievame:

  Ľud: Raduj sa, Peter, orlie oči, ktorými si hľadel na Slnko spravodlivosti, na Krista Boha!

  Raduj sa, lebo si videl toho, čo umyl nohy Judášovi a zlým bozkom bol ním zradený!

  Raduj sa, lebo na veky si sa zasnúbil Kristovi!

  Raduj sa, lebo ako baránok si nasledoval nepoškvrneného Baránka a zachoval si vernosť až do svojho zabitia!

  Raduj sa, neuhasiteľný uhlík, ohňom božskej lásky z nebeského oltára neprestajne objímaný!

  Raduj sa, svietnik, čo horí a svieti, pričom ožaruje svetlom spravodlivosti rody rodov!

  Raduj sa, úrodný vinič Kristovej vinice, v mnohých trápeniach vypestovaný na radosť sveta!

  Radujte sa, Peter a Pavol, lebo v sebe ste verne zobrazili Krista Boha!

  Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

  10. Kondák

  Kňaz: Nepreskúmateľnú hlbinu spásy v Kristovi a veľkú silu pokánia si zjavil na sebe, Peter, keď si v súlade s tým, čo bolo vopred povedané, tri razy zaprel Pána: „Nepoznám toho človeka.“ Na veľkňazovom dvore si sa zaklínal a zaprisahával, ale po rozpomienke na Pánovo slovo si vybehol von a horko si zaplakal. My však hľadíme s dojatím na tento žiarivý vzor skrúšenosti, ktorý sme dostali na poučenie a zahanbenie našich zatvrdnutých sŕdc, a Pánovi, ktorý ťa znova podivuhodne zvelebil, spievame: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  10. Ikos

  Kňaz: Hradbou a nepremožiteľnou zbraňou proti vládcom tohto temného sveta si bol, Pavol, lebo okrem iného si zničil ich kráľovstvo v Korinte, Efeze i ďalších mestách celého sveta, pričom si rozháňal temnotu mnohobožstva a upevňoval si chápanie pravdy. Veď neklamne sa ukázalo, že si Boží služobník vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach, pod ranami, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, lebo ani naša myseľ nedokáže vymenovať bohatstvo tvojej krásy, námahy vo dne i v noci spojené s mnohými slzami. Preto sa pri pohľade na more tvojej lásky odvážne modlíme: Vypočuj nás biednych, keď hriešnymi ústami takto hovoríme:

  Ľud: Raduj sa, nepremožiteľný hlásateľ dobrej zvesti, ktorý zomrel hriechu!

  Raduj sa, lebo nad starým človekom si zvíťazil a spolu s Kristom si bol na kríž pribitý!

  Raduj sa, mimoriadne plodný učiteľ, ktorý zahanbil dravých vlkov!

  Raduj sa, lebo na sebe si ukázal príklad veriacim, keď si vždy bdel a všetko si učil dvojako, slovom i životom podľa slova!

  Raduj sa, lebo všetkých si bohatými urobil!

  Raduj sa, lebo najprv si schudobnel a nič nemal, ale všetko ti patrilo!

  Raduj sa, plamenný horliteľ za kresťanov!

  Raduj sa, lebo si ich zasnúbil Kristovi ako čistú pannu, ako nevestu bez poškvrny!

  Raduj sa, lebo pre svojej deti si bol lono utrápené bolesťami pôrodu!

  Raduj sa, lebo takto si trpel, kým v nich nebude stvárnený Kristus!

  Radujte sa, Pavol a Peter, jednohlasná jednota v Duchu!

  Radujte sa, Pavol a Peter, lebo vernosť Kristovi ste spečatili v tom istom meste!

  Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

  11. Kondák

  Kňaz: Dôstojné je ospevovať a velebiť tvoje okovy a utrpenia, ťažko skúšaný Pavol, lebo nielen s veľkou trpezlivosťou, ale aj s radosťou si prijal okovy, ktoré ti predpovedal prorok Agabus, a takto si svedčil v cézarejskej cirkvi: „Ja som hotový dať sa nielen zviazať za meno Pána Ježiša.“ Jemu, obdivuhodnému vo svojich svätých, aj my spievame pieseň: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  11. Ikos

  Kňaz: Svetlo nevýslovnej radosti a božskej lásky ťa ožiarilo, Peter, keď sa Pán po zmŕtvychvstaní skôr než ostatným apoštolom zjavil tebe, smutnému. Keď sa neskôr Vládca života zjavil znova, tri razy sa ťa spýtal: „Šimon, syn Jonášov, máš ma rád?“ Teba spaľoval oheň božskej lásky, a tak si vrúcne odvetil: „Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Preto aj my, hoci sme chudobní duchom, pamätáme na prehojné prúdy tvojich sĺz a tvojej lásky, vďaka ktorým ťa Pán povolal do predchádzajúcej apoštolskej hodnosti, a takto k tebe vrúcne voláme:

  Ľud: Raduj sa, učiteľ pokánia, čo horkými slzami nadobudol výšinu pokory!

  Raduj sa, lebo Vzkriesený z hrobu ťa naveky získal pre nevysloviteľnú radosť!

  Raduj sa, hĺbka múdrosti, výšina poníženia a plameň lásky! Raduj sa, lebo seba si zjavil ako vzor života všetkým veriacim!

  Raduj sa, priateľ Pána Ježiša, ktorý horlivo niesol jarmo hlásania dobrej zvesti!

  Raduj sa, lebo si nechcel panovať nad Božím dedičstvom, no učil si podriaďovať sa tým, ktorí majú moc!

  Raduj sa, Kristov apoštol, čo v sebe spojil opatrnosť hada a čistotu holubice!

  Raduj sa, lebo príkladom svojej smrti na kríži si nám ukázal krajné poníženie!

  Raduj sa, verný Pánov služobník, čo rozmnožil prijatý talent!

  Raduj sa, lebo si vstúpil do radosti Pánovej!

  Radujte sa, Peter a Pavol, široké srdcia, do ktorých sa láskou celý svet zmestil!

  Radujte sa, Peter a Pavol, lebo končiny celej zeme ste osvietili!

  Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

  12. Kondák

  Kňaz: Milosť Ducha Utešiteľa, ktorá sa vyliala na hlavy veriacich v podobe ohnivých jazykov, sa čoskoro vyliala z tvojich úst, Peter, ohnivým slovom, aby sa s veľkou mocou hlásala dobrá zvesť o ukrižovanom Kristovi nielen ovciam strateným z domu Izraela, ale aj neplodnej cirkvi pohanov, aby aj ona zarodila Bohu neporušiteľnú ľaliu čistoty a pokánia. Apoštol hodný velebenia, vypros aj nám milosť Pána, ktorý cez teba robí veľké a obdivuhodné veci, keď tvojou rukou kriesi mŕtvych a tvojou smrťou na kríži rozpaľuje našu umŕtvenú lásku, aby sme mu neprestajne spievali: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  12. Ikos

  Kňaz: Keď ospevujeme tvoju nadovšetko žiarivú pamiatku, Pavol, dôstojne velebíme nevýslovné boje, bolesti a námahy, ktoré si znášal v bdeniach, o hlade a smäde, v pôstoch, v zime a nahote. Veď kto spočíta tvoje rany, súženia a nebezpečenstvá v mestách, na púšti, na mori, nebezpečenstvá od zbojníkov, nebezpečenstvá od vlastného rodu, nebezpečenstvá od pohanov a falošných bratov?! Kto sa ti podobá?! Namáhal si sa viac ako všetci ostatní apoštoli. Preto ťa prosíme: Voči nám, hriešnym, ktorí sa k tebe modlíme, nemaj odpor, ale ako si sa pre všetkých stal všetkým, aj teraz vypočuj slová, ktoré ti prinášame neutíchajúcim hlasom:

  Ľud: Raduj sa, väzeň pre Krista, ktorý z temnice svetlo rozšíril!

  Raduj sa, lebo slovom i listom si v okovách veľa pracoval, veď Božie slovo naozaj nie je spútané!

  Raduj sa, nepreniknuteľná hlbina lásky!

  Raduj sa, lebo kvôli svojim bratom si úprimne chcel byť zavrhnutý od Krista!

  Raduj sa, nadovšetko podivuhodný bojovník, ktorý dobrý boj bojoval!

  Raduj sa, lebo beh si dokončil a svojou krvou si Cirkev ozdobil!

  Raduj sa, lebo si vykonal more divov!

  Raduj sa, lebo tvoje šatky a zástery liečili choroby a vyháňali démonov!

  Raduj sa, nerozlučný účastník Božej lásky, ktorý myslel na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!

  Raduj sa, lebo si túžil odpútať sa od tela a byť s Kristom!

  Radujte sa, Pavol a Peter, rozsievači kresťanskej viery, ktorí nás napájajú vodami zbožnosti!

  Radujte sa, Pavol a Peter, verní vodcovia do večného prístavu! Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

  13. Kondák

  Kňaz: Všechválni hlásatelia dobrej zvesti Peter a Pavol, všimnite si vzdychy našich sŕdc a modlite sa za nás, lebo veľa zmôže modlitba spravodlivých pred Bohom. Aj teraz sa náhlite pripomínať nám nebeské povolanie a kresťanský koniec nášho života, pritiahnite nás k slasti evanjeliovej pravdy a spútajte nás okovami Kristovej lásky, aby sme všetci zavrhli bezbožnosť a svetské túžby, vstúpili do radosti svojho Pána a spolu s anjelmi a chórmi svätých mu spievali: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Kňaz tento kondak spieva tri razy, ľud vždy odpovedá Aleluja.

  1. Ikos

  Kňaz: Blažení apoštoli Peter a Pavol, zjavili ste sa na zemi ako anjeli, ktorí hlásajú dobrú zvesť, lebo keď vás samotný Pôvodca našej spásy povolal na vaše dielo, prešli ste šírku celej zeme a Židom i Grékom ste hlásali ukrižovaného Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Preto aj my, ožiarení svetlom vašich náuk, srdcom aj ústami k vám takto voláme:

  Ľud: Radujte sa, jasné hviezdy, ktoré na Východe zažiarili!

  Radujte sa, lebo všetkému ľudu ste cestu ku Kristovi ukázali!

  Radujte sa, opory Kristovej cirkvi a neotrasiteľné stĺpy!

  Radujte sa, lebo od Krista ste prijali moc zväzovať a rozväzovať naše hriechy!

  Radujte sa, lebo vo svojich svätých listoch ste nás k viere povolali!

  Radujte sa, lebo k dôvere voči Bohu ste nás všetkých nimi vyzvali!

  Radujte sa, lebo na svojom živote ste hriešnikom zjavili vzory obrátenia!

  Radujte sa, lebo slovom i skutkom ste nám ukázali výšku opravdivej lásky!

  Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

  1. Kondák

  Kňaz: Preslávni apoštoli Peter a Pavol, vyvolení hlásatelia Krista Boha, nepoškvrneného Baránka, ktorý bol za nás zabitý, vy ste Božím poznaním ožiarili končiny sveta a hojne ste ich napojili prúdmi milosti, preto aj teraz zhliadnite s láskou na tých, čo vrúcne uctievajú vašu pamiatku. Naplňte nás duchom milosti a naše srdcia upevnite vierou, aby sme vám neprestajne spievali ďakovné piesne a skrúšene volali: Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!

  Ľud: Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!

  MODLITBA

  Kňaz: Nadovšetko slávni apoštoli Peter a Pavol, vy ste položili svoje životy za Krista a svojou krvou ste skrášlili jeho pastvinu. Vypočujte prosby a vzdychy svojich detí, ktoré vám teraz prinášajú so skrúšeným srdcom. Zatemnili nás neprávosti, a preto sme ako záplavou obklopení nebezpečenstvami, celkom sme stratili olej dobrého života a nedokážeme vzdorovať dravým vlkom, ktorí sa opovážlivo snažia roztrhať Božie dedičstvo. Zneste naše slabosti, silní, nevzďaľujte sa duchom od nás, aby sme úplne neprišli o Božiu lásku, ale chráňte nás svojím mocným príhovorom, aby sa Pán pre vaše modlitby nad nami všetkými zmiloval, aby roztrhal súpis našich nespočetných hriechov a so všetkými svätými nás uznal za hodných blaženého kráľovstva a svadobnej hostiny svojho Baránka, ktorému patrí česť a sláva, vďaka a poklona na veky vekov.

  Ľud: Amen.
  Kňaz: Premúdrosť!

  Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, ** opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. * Pane, zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. ** Požehnaj!

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen

 • Akatist k svätým Cyrilovi a Metodovi

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  1. Kondák

  Kňaz: Božou múdrosťou naplnení Metod a Cyril, ktorých si Pán Ježiš, Kráľ mocností, vybral za apoštolov slovanských národov, chválime vás piesňami ako našich ochrancov. Keďže máte odvahu pred Pánom, svojou záštitou osloboďte od všetkých útokov nás, čo voláme: Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

  Ľud: Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

  1. Ikos

  Kňaz: Tvorca anjelov a Pán mocností vás vopred ustanovil za osvietiteľov slovanských národov. Vďaka tomu bola vo vás aj jeho milosť, ktorá vás ochraňovala a posilňovala po všetky vášho života. Ona bola vašou pomocníčkou, takže ste v mestách i na púšťach skutkami aj slovami zvestovali všetkým slávu Božiu. Preto aj my ako výhonok národov, ktoré ste osvietili Kristovou vierou, ospevujeme vás a hovoríme:

  Ľud: Radujte sa, zvestovatelia evanjeliovej radosti!

  Radujte sa, nositelia divotvornej milosti!

  Radujte sa, lebo ste prijali pre Pánovo meno veľa súžení!

  Radujte sa, lebo ste odvrhli klamstvá tohto sveta!

  Radujte sa, lebo Boh vás žehnal od mladosti!

  Radujte sa, lebo on vás vencami vyznávačov ozdobil!

  Radujte sa, lebo ste nehľadeli na ľudskú slávu a na púšti ste Pána hľadali!

  Radujte sa, lebo ste mocným tohto sveta s veľkou odvahou jeho vôľu hlásali!

  Radujte sa, vďaka tomu do žiarivého raja Vládcom všetkých prijatí!

  Radujte sa, naši horliví prostredníci k nemu!

  Radujte sa, lebo cez vaše modlitby máme upevnenie v našej viere!

  Radujte sa, lebo skrze vašu záštitu sme získali víťazstvo nad bludmi!

  Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

  2. Kondák

  Kňaz: Keď mal svätý Cyril ešte ako dieťa v noci videnie, podľa ktorého si má za svoju sestru vyvoliť Sofiu – pannu, rozpovedal o tom svojim rodičom. Oni tak pochopili, že je Božou vôľou, aby sa ich dieťa stalo služobníkom Múdrosti, preto sa veľmi starali o jeho vzdelanie a výchovu. A keď pozorovali rýchly rozvoj jeho chápavosti, spievali Bohu: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  1. Ikos

  Kňaz: Pri skúmaní nepoznateľného poznania a podstaty bytí prevýšil Cyril v múdrosti svojich vrstovníkov, ešte ako dieťa sa preslávil a začal prebývať v kráľovských palácoch ako dobrý vzor pre mladého cisárovho syna. Nemal však záujem o bohatstvo a pozemskú slávu, hľadal jedine to, čo je potrebné na spásu, preto odišiel do púšte, aby pôstmi a modlitbami dosiahol stav bez vášní. Vďaka tomu aj Metod, ktorý už bol vojvodcom, odišiel na vrch Olymp, kde slúžil Pánovi ako mních. Preto sa aj my naučme nevšímať si pokušenia sveta, ale radšej byť milými Kristovi Bohu a takto ospevovať jeho miláčikov:

  Ľud: Radujte sa, lebo ste sa nedali oklamať slávou od ľudí!

  Radujte sa, lebo ste sa silne primkli k životu na púšti!

  Radujte sa, lebo Pán vás osvecoval v snoch a videniach!

  Radujte sa, lebo aj ľudská múdrosť vám pomáhala ku spáse!

  Radujte sa, lebo Božie Slovo a spisy svätých otcov ste viac ako lozo u milovali!

  Radujte sa, lebo ste neboli zábudliví poslucháči, ale uskutočňovatelia Pánovho zákona!

  Radujte sa, lebo diabolské nástrahy, čo doliehajú na pustovníkov, ste premohli!

  Radujte sa, lebo vďaka tomu ste moc nad pokušeniami a vášňami dostali!

  Radujte sa, lebo vaše námahy vám získali veniec života!

  Radujte sa, lebo aj teraz ste pomocníkmi askétov a pôstnikov!

  Radujte sa, dobrí zástancovia všetkých hriešnikov pred Bohom!

  Radujte sa, ochrancovia našich duší pred lesťou satanskou!

  Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

  3. Kondák

  Kňaz: Sila cisárových prosieb donútila svätého Cyrila zanechať púšť kvôli pastierskej službe v Konštantínopole, kde učeniami a skutkami zvestoval Božiu slávu a zahanboval blud ikonoborectva. Preto aj nás, svätý otče, upevni v správnom slávení a našich rodákov, čo odpadli od pravej viery, navráť k jedinému vyznaniu, aby všetci Slovania jednými ústami volali ku Kristovi Bohu za svojich osvietiteľov: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  3. Ikos

  Kňaz: Vyzbrojený silou múdrosti, svätý Cyril, rýchlo si kráčal spolu s mníchom Jurajom k Agarénom kvôli dišputám o viere. Duchovne osvecovaný svätým Gregorom Teológom mnohými podobenstvami si ukázal múdrosť tajomstva Svätej Trojice a mocou svojich výrokov si zahanboval bezbožných. Oni, rozpálení závisťou, chceli ťa zahubiť pomocou byliniek, ty si však po ich zjedení neutrpel nijaké nešťastie, ale zdravý si prišiel k svätému Metodovi do kláštora, spolu s ním si znova prijal na seba mníšske práce a púšť zažiarila svetlom vašich námah. Preto svojou záštitou osvieťte aj nás, čo s láskou voláme:

  Ľud: Radujte sa, ľubozvučné cimbaly Božej slávy!

  Radujte sa, pevné stĺpy jeho cirkvi!

  Radujte sa, lebo podobenstvami ste hlásali tajomstvo Trojice!

  Radujte sa, lebo pred Saracénmi ste bez chvenia vyznali vtelenie Slova Božieho!

  Radujte sa, osvietitelia Grékov, Židov i pohanov!

  Radujte sa, zvestovatelia trojjediného božstva!

  Radujte sa, lebo skrze vás bola lesť ikonoborectva zahanbená!

  Radujte sa, lebo vďaka vám agarénska bezbožnosť vädne!

  Radujte sa, lebo pre neznalých Kristovej pravdy ste učiteľmi!

  Radujte sa, lebo pokúšaní pochybnosťou nachádzajú vo vás vodcov vo viere!

  Radujte sa, lebo tí, čo rozhnevali Pána, majú vo vás pred ním zástancov!

  Radujte sa, lebo tí, čo mu lahodia, majú vo vás ochrancov!

  Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

  4. Kondák

  Kňaz: Svojou záštitou zničte, prepodobní, búrku rozličných nebezpečenstiev a zloby, čo doliehajú na slovanské národy, lebo ste prijali údel mnohých služieb. Veď Pán vás zaradil do zboru apoštolov, do zhromaždenia prepodobných, do hodnosti učiteľov a do zástupu vyznávačov, aby všetci Slovania za vás k nemu volali: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  4. Ikos

  Kňaz: Keď sa chazarský kráľ dopočul, že v gréckej krajine sa vyznáva pravá viera, požiadal byzantského cisára o učiteľov správneho slávenia. On uprosil svätých Cyrila a Metoda, aby zanechali púšť a cez Euxinské more sa preplavili ku Chazarom. Svätí bratia po svojom príchode k nim obrátili ich srdcia ku Kristovi a odovzdali im spasiteľný krst. Spolu s nimi aj my oslávme apoštolom rovných bratov a hovorme:

  Ľud: Radujte sa, lebo ste sa nebáli zostúpiť k pohanom s evanjeliovou blahozvesťou!

  Radujte sa, lebo svojím slávnym putovaním k nim ste more ožiarili!

  Radujte sa, lebo ste našli neporušené pozostatky svätého apoštola Klimenta!

  Radujte sa, lebo s jeho pomocou ste chazarskú bezbožnosť zahanbili!

  Radujte sa, lebo južnej krajine ste odovzdali svetlo Kristovo!

  Radujte sa, lebo sláva vašej spravodlivosti sa rozšírila do všetkých končín zeme!

  Radujte sa, záštita a posilnenie cirkvi Kristovej!

  Radujte sa, naše silné opevnenie pred bludmi a rozkolmi!

  Radujte sa, lebo od Agarénov a Židov ste prijali poníženie pre Krista!

  Radujte sa, lebo skrze pozostatky mučeníka ste získali požehnanie!

  Radujte sa, lebo dobrým vzorom svojho života ste nás naučili uctievať služobníkov!

  Radujte sa, lebo aj vás ako Božích služobníkov správne sláviaci kresťania vyznávajú!

  Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

  5. Kondák

  Kňaz: Ako hviezda, čo putuje podľa Božej vôle, zjavilo sa vám neporušené telo svätého Klimenta, keď ste sa plavili po vlnách Euxinského mora, na dne ktorého ležalo ukryté vyše sedemsto rokov. Vám ho však zjavil Pán, čo koná divy, na znamenie vašich apoštolských námah a vyznávačských trápení. Keďže ste to pochopili, volali ste k Bohu: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  5. Ikos:

  Kňaz: Keď svätí bratia videli, že ich súkmeňovci Slovania vyznávajú pravú vieru, ale nevedia čítať Božie slovo vo vlastnom jazyku, podujali sa prekladať božské knihy do slovanského jazyka, aby všetok ľud oslavoval jediného Pána všetkých vo svojom rodnom jazyku. Preto aj my oslavujme Pána za našich svätiteľov, ku ktorým volajme:

  Ľud: Radujte sa, darcovia Kristovho svetla cudzím národom!

  Radujte sa, osvietitelia Slovanov, vašich krajanov!

  Radujte sa, robotníci Kristovej vinice!

  Radujte sa, dobrí pastieri Ježišovho stáda!

  Radujte sa, verní vykladači slova Božieho!

  Radujte sa, naši dobrí a mierni učitelia!

  Radujte sa, lebo všade ste priniesli so sebou pokoj Kristov!

  Radujte sa, lebo celý svet ste osvietili svetlom svojich učení!

  Radujte sa, lebo aj teraz prijímate modlitby nás hriešnych!

  Radujte sa, lebo aj teraz posielate utrápeným potechu!

  Radujte sa, útočisko všetkých utláčaných kvôli pravde!

  Radujte sa, nadovšetko vznešený príbytok Ducha Svätého!

  Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

  6. Kondák

  Kňaz: Svätí bratia, ako bohonositeľskí hlásatelia ste kráčali do slovanských krajín, aby ste novopokrstených ľudí osvietili Kristovým učením. Oni však, keď vás uzreli ako svetlých anjelov, čo prichádzajú zvestovať spásu, ako dobrých pastierov, ktorí dávajú svoju dušu za ovce, volali k Bohu, čo svojich svätých robí slávnymi: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  6. Ikos

  Kňaz: Keď sa zaskvela na Morave žiara pravej viery, slovanské kniežatá požiadali byzantského kráľa, aby do ich krajín poslal mužov, ktorí by učili a utvrdzovali ľud. Po vypočutí ich prosby sa svätí Metod a Cyril vybrali do slovanských krajín a hlásali slovanským národom evanjelium o Božom kráľovstve. Keď ho Slovania spoznali, radovali sa, prichádzali zovšadiaľ k svätým bratom, priúčali sa Božiemu zákonu, oslavovali Pána a vychvaľovali svojich osvietiteľov. Spolu s nimi aj my ospevujme Metoda a Cyrila a volajme:

  Ľud: Radujte sa, naši apoštoli, čo hovoria o Bohu!

  Radujte sa, naši učitelia obdarení milosťou!

  Radujte sa, naši vyznávači, čo majú veľkú odvahu!

  Radujte sa, naši pustovníci prepodobní!

  Radujte sa, naši prosebníci horliví!

  Radujte sa, naši divotvorcovia žiariví!

  Radujte sa, lebo ste prikázali oslavovať Boha všetkými jazykmi!

  Radujte sa, lebo ste trojjazyčný blud odvážne zahanbili!

  Radujte sa, pre Slovanov v čase tiesne potecha!

  Radujte sa, ich nádej a záštita v ťažkých trápeniach!

  Radujte sa, lebo prinášate Vládcovi nás všetkých kajúce modlitby!

  Radujte sa, lebo aj vy sami neprestajne za nás prosíte!

  Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

  7. Kondák

  Kňaz: Latinskí kňazi v túžbe vyhnať vás zo slovanských krajín obvinili vás pred rímskym biskupom. On však, keď uvidel, ako prichádzate s pozostatkami svätého Klimenta a spoznal vašu pravovernosť i dobrý život, bez meškania zahanbil chamtivcov, ktorí vás obviňovali, ale vás požehnal v mene Kristovom a spieval Bohu: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  7. Ikos

  Kňaz: Svätí bratia sa prejavili ako obdivuhodní apoštoli, čo nemajú odpočinok vo svojich úsiliach. Veď svätý Cyril, vyčerpaný mnohými námahami, krátko po príchode do Ríma dovŕšil svoj život a svätý Metod, posilnený horlivosťou svojho brata a poctený veľkňazskou milosťou od pápeža Hadriána, vrátil sa kvôli novým námahám na Moravu a do Panónie, kde ešte väčšie úsilia podstúpil. My ich obdivujme, ospevujme svätých bratov a volajme:

  Ľud: Radujte sa, dobrí Kristovi sluhovia!

  Radujte sa, lebo až do smrti ste verní pravde zostali!

  Radujte sa, lebo ste nelahodili ľuďom, ale Pánovi!

  Radujte sa, lebo pre jeho meno ste urážky od ľudí prijali!

  Radujte sa, lebo celý život ste pracovali na nive Pánovej!

  Radujte sa, lebo láskou ste sa neodlúčili od svojho stáda ani po smrti!

  Radujte sa, lebo ste sa stali svetlom sveta a soľou zeme!

  Radujte sa, lebo žiarite národom ako lampa, čo svieti v temnotách!

  Radujte sa, podobní mestu na návrší, čo sa pred vernými a nevernými neukryje!

  Radujte sa, lebo sami ste plnili a iných učili prikázania Pánove!

  Radujte sa, lebo vďaka tomu ste boli nazvaní veľkými v Božom kráľovstve!

  Radujte sa, na zemi v Pánovej cirkvi preslávení!

  Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

  8. Kondák

  Kňaz: Zvláštny sa zdal všetkým odchod svätého Cyrila do večnosti, lebo neuvažoval o časnom živote, ale prosil Pána za nimi novoosvietené cirkvi, aby ich Pán upevnil v správnom slávení a postavil okolo nich hradbu pred trojjazyčným bludom i ďalšími pokušeniami a nebezpečenstvami. Svätého Metoda povzbudzoval a hovoril: „Pozri, brat, boli sme záprahom, čo ťahal jedinú brázdu, ale ja končím svoj beh a padám na oranisku. Ty však, hoci veľmi miluješ svätý vrch, nezanechaj kvôli vrchu vyučovanie slovanských národov.“ Keďže obdivujeme toľkú horlivosť svätých bratov, spievajme Bohu: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  8. Ikos:

  Kňaz: Svätý Metod, dušou i telom celkom oddaný odkazom svojho brata, nezľakol sa hrozieb kniežat, ani obvinení latinských kňazov, ani zatvorenia do temnice, ale ako odvážny Kristov vojak toto všetko znášal a neprestal dobre spravovať a osvecovať slovanské národy a svoje stádo, až kým v starobe neskonal a neprešiel k svätému Cyrilovi do blaženého rajského obydlia. A my k nim vrúcne prevolávajme:

  Ľud: Radujte sa, vencom vytrvalosti na zemi ozdobení!

  Radujte sa, večným svetlom na nebi ožiarení!

  Radujte sa, bojovníci chudobní v duchu, lebo vaše je kráľovstvo nebeské!

  Radujte sa, čo ste veľa plakali, lebo budete hojne potešení!

  Radujte sa, tichí, lebo ste v Kristovi dostali do dedičstva slovanské krajiny!

  Radujte sa, lační a smädní po spravodlivosti, lebo ste boli nasýtení v nebeských príbytkoch!

  Radujte sa, milosrdní, lebo ste nielen sami dosiahli milosrdenstvo, ale aj pre iných ste boli prostredníkmi milosrdenstva od Boha!

  Radujte sa, čistí srdcom, lebo dnes priamo do Božej tváre hľadíte!

  Radujte sa, tvorcovia pokoja pre ľudí, lebo Božími synmi ste boli nazvaní!

  Radujte sa, prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo vaše je Božie kráľovstvo!

  Radujte sa, lebo ľudia vás nenávideli a pre Krista ste prijali prenasledovanie a obvinenia!

  Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi!

  Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

  9. Kondák

  Kňaz: Rýchlo ste rozháňali, prepodobní, všetky úklady, čo doliehali na slovanské krajiny, preto nás pokorených a hriešnych ani teraz neopúšťajte, ale všetkých Slovanov upevnite v správnom slávení a jednomyseľnosti, aby všetci jednými ústami a jedným srdcom volali k Bohu, ktorý vás preslávil: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  9. Ikos

  Kňaz: Vidíme, prepodobní, že slávni rečníci sa pri vás podobajú nemým rybám, lebo nedokážu pochopiť, ako ste v duchu prebývali na púšti a pritom ste v neprestajných bojoch zápasili medzi ľuďmi. My sa však radujeme, že máme takých učiteľov i pro-sebníkov, oslavujeme vás a hovoríme:

  Ľud: Radujte sa, vyznávači pravej viery!

  Radujte sa, dedičia Božieho kráľovstva!

  Radujte sa, lebo ste odhalili blud ničenia ikon!

  Radujte sa, lebo ste zahanbili židovstvo!

  Radujte sa, lebo ste premohli blud o troch jazykoch!

  Radujte sa, lebo ste otvorili Slovanom dvere do nebeského kráľovstva!

  Radujte sa, Kristovi vojaci, ktorých on ešte za života slávou ovenčil!

  Radujte sa, lebo aj vo svojej sláve ste si zachovali ducha pokory!

  Radujte sa, lebo ako Izaiáš a Jeremiáš ste prijali zlo za dobro od svojich krajanov!

  Radujte sa, lebo ako Daniel a Estera ste boli prostredníkmi svojho národa!

  Radujte sa, lebo so všetkými svätými vás ožaruje svetlo, čo nehasne!

  Radujte sa, lebo so všetkými Božími miláčikmi sa modlíte k Pánovi za nás hriešnych!

  Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

  10. Kondák

  Kňaz: Svätý Metod v túžbe zachrániť nové Kristovo stádo pred duchovnými vlkmi veľmi prosil na smrteľnom lôžku svojich učeníkov, aby pevne stáli v pravej viere a neľakali sa úkladov nepriateľa, ale aj v tiesňach a pokušeniach ďakovali Bohu za všetko a spievali: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  10. Ikos

  Kňaz: Božou múdrosťou naplnení Metod a Cyril, vy ste hradba pre všetkých, čo sa namáhajú kvôli správnemu sláveniu a záštita pre tých, čo sa k vám s vierou utiekajú, veď Tvorca neba i zeme si vás vyvolil za rybárov ľudí na zemi a následne vás pripočítal k zboru apoštolov v nebesiach. Preto vyproste udelenie jeho milosti do daru aj nám, čo ponížene spievame:

  Ľud: Radujte sa, ozdobení sťa najjemnejším plátnom čnosťami!

  Radujte sa, porovnateľní so Šalamúnom v múdrosti!

  Radujte sa, lebo zdržanlivosťou a modlitbou ste sa stali veľkému Antonovi a Pachómiovi podobní!

  Radujte sa, lebo ako Bazil Veľký a Ján Zlatoústy ste boli mocou slova obdarení!

  Radujte sa, lebo Jozefovi ste boli miernosťou podobní!

  Radujte sa, lebo ste nasledovali trpezlivosť Jóbovu!

  Radujte sa, lebo s kráľom a prorokom Dávidom ste za bezúhonnosť horlili!

  Radujte sa, lebo horlivosťou za vieru ste sa stali Eliášovi podobní!

  Radujte sa, lebo Krista Boha ste milovali ako Pavol a Ján Teológ!

  Radujte sa, lebo ste zmužilo oslavovali Boha ako Daniel a traja mládenci!

  Radujte sa, lebo prebývate spolu s anjelmi a Božími svätými!

  Radujte sa, lebo aj my hriešni vzývame s vierou vaše meno!

  Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

  11. Kondák

  Kňaz: Naši svätí učitelia, keď prinášame ďakovný spev Pánovi, čo vás daroval nám hriešnym za ochrancov, skrúšene vás prosíme, aby ste kvôli našej lenivosti necítili voči nám odpor a aby ste kvôli našim veľkým neprávostiam od nás neodstúpili, ale aby ste u Pána vyprosili milosrdenstvo pre všetkých, ktorí mu za vás spievajú: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  11. Ikos

  Kňaz: Keďže chválime, veriaci, žiarivú dvojicu slovanských apoštolov, zbavme sa svojich rozbrojov, pohoršení a najmä rozdelení vo viere, zachovávajme jednotu ducha vo zväzku pokoja a takto ospevujme svätých učiteľov:

  Ľud: Radujte sa, burácajúce poľnice evanjeliovej blahozvesti!

  Radujte sa, lahodné husle ohlasovania záchrany!

  Radujte sa, mocní rozsievači spravodlivosti!

  Radujte sa, neochvejní trhači neprávosti.

  Radujte sa, lebo ste boli darcami radosti!

  Radujte sa, lebo zovšadiaľ ste prijímali nápory trápení!

  Radujte sa, lebo mzdu a odmenu za svoje práce ste nehľadali u ľudí!

  Radujte sa, lebo za nevďačných ľudí ste sa k Bohu modlili!

  Radujte sa, lebo Božím anjelom a jeho svätým ste svojimi námahami a čnosťami radosť robili!

  Radujte sa, lebo spolu s nimi požívate večnú radosť v príbytkoch blažených!

  Radujte sa, hviezdy, čo vyžarujú svetlo pravdy! Radujte sa, ožiarení svetlom svojich čností!

  Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

  12. Kondák

  Kňaz: Až do konca svojho pozemského života, prepodobní, ste po celom svete hlásali pokoj, preto nám vyproste milosť jednoty a pokoja, aby sme sa aj my oslobodili od všetkých rozkolov i pokušení a spievali v pokoji ako priatelia jedinému Tvorcovi pokoja a Pánovi všetkých, čo si vás obľúbil: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  12. Ikos

  Kňaz: Keď ospevujeme váš obdivuhodný život na zemi a rozmýšľame o sláve, ktorá je v nebesiach, ponížene vás prosíme, svätí učitelia, aby ste správne sláviacim kresťanom darovali silu zhora proti neviditeľným aj viditeľným nepriateľom a slovanské národy priviedli k jednote viery, aby vás všetci ospevovali a s vierou vzývali:

  Ľud: Radujte sa, pevná hradba správneho slávenia! Radujte sa, živé odhalenie nevery!

  Radujte sa, lebo ste vyznávali, že Svätý Duch vychádza z Otca, ako sme to oddávna prijali!

  Radujte sa, lebo ste určili, že každý má konať Božiu službu vo vlastnom jazyku!

  Radujte sa, spravodlivých v spravodlivosti upevnenie!

  Radujte sa, aj nespravodlivých k zákonu obrátenie!

  Radujte sa, lebo skrze vás sme aj my do plnosti cirkvi vstúpili!

  Radujte sa, lebo skrze vás k nám prišlo Božie slovo v našom rodnom jazyku!

  Radujte sa, lebo sťa silný plot dostávame vďaka vašim modlitbám hradbu proti našim nepriateľom!

  Radujte sa, lebo vďaka vašej záštite sme uznávaní za hodných života večného!

  Radujte sa, všetkých Slovanov pastieri a otcovia, vďaka ktorým sme všetci bratia!

  Radujte sa, lebo my, bratia podľa tela, sme vďaka vám aj podľa ducha bratia Kristovi!

  Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

  13. Kondák

  Kňaz: Nadovšetko obdivuhodní a pozoruhodní učitelia slovanských národov, svätí apoštolom rovní Metod a Cyril, prijmite našu terajšiu modlitbu a všetkých Slovanov osloboďte od zla a nebezpečenstva, ktoré na nich dolieha. Zachovajte v pokoji a jednote a svojou záštitou priveďte do nebeského kráľovstva všetkých, ktorí za vás v poníženosti spievajú Bohu: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Tento Kondák sa číta tri razy.

  13. Ikos

  Kňaz: Tvorca anjelov a Pán mocností vás vopred ustanovil za osvietiteľov slovanských národov. Vďaka tomu bola vo vás aj jeho milosť, ktorá vás ochraňovala a posilňovala po všetky vášho života. Ona bola vašou pomocníčkou, takže ste v mestách i na púšťach skutkami aj slovami zvestovali všetkým slávu Božiu. Preto aj my ako výhonok národov, ktoré ste osvietili Kristovou vierou, ospevujeme vás a hovoríme:

  Ľud: Radujte sa, zvestovatelia evanjeliovej radosti!

  Radujte sa, nositelia divotvornej milosti!

  Radujte sa, lebo ste prijali pre Pánovo meno veľa súžení!

  Radujte sa, lebo ste odvrhli klamstvá tohto sveta!

  Radujte sa, lebo Boh vás žehnal od mladosti!

  Radujte sa, lebo on vás vencami vyznávačov ozdobil!

  Radujte sa, lebo ste nehľadeli na ľudskú slávu a na púšti ste Pána hľadali!

  Radujte sa, lebo ste mocným tohto sveta s veľkou odvahou jeho vôľu hlásali!

  Radujte sa, vďaka tomu do žiarivého raja Vládcom všetkých prijatí!

  Radujte sa, naši horliví prostredníci k nemu!

  Radujte sa, lebo cez vaše modlitby máme upevnenie v našej viere!

  Radujte sa, lebo skrze vašu záštitu sme získali víťazstvo nad bludmi!

  Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

  1. Kondák

  Kňaz: Božou múdrosťou naplnení Metod a Cyril, ktorých si Pán Ježiš, Kráľ mocností, vybral za apoštolov slovanských národov, chválime vás piesňami ako našich ochrancov. Keďže máte odvahu pred Pánom, svojou záštitou osloboďte od všetkých útokov nás, čo voláme: Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

  Ľud: Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

  MODLITBA

  Kňaz: Všechválni apoštolom rovní Metod a Cyril, padáme na zem pred vašou ctihodnou ikonou a vrúcne vás prosíme: Milosrdne pozrite na nás, ktorých ste svojou prácou osvietili, a svojou neúnavnou záštitou postavte okolo nás hradbu pred zlými úkladmi nepriateľov. Zhliadnite na túto vinicu, ktorú ste vysadili a nevydajte ju diviakom na spustošenie. Chráňte, svätí Boží služobníci, našu správne sláviacu cirkev, ktorú ste vybudovali na Kristovi, na uholnom kameni, aby bola neotrasiteľná, a nech sa rozbijú o túto skalu vlny každej malovernosti. Našich pastierov posilnite vo všetkých čnostiach i v námahe ohlasovania a ovečky obdarte chápavosťou, aby počúvali ich hlas. Chráňte všetky slovanské krajiny pred každou opustenosťou, pred ohňom a mečom, pred smrteľnou ranou a pred každým zlom. Vypočujte každého človeka, ktorý k vám prichádza s vierou a potrebuje vašu milostivú pomoc. A v strašnú hodinu smrti, dobrí prostredníci a ochrancovia pred tem-nými démonskými prízrakmi, stojte pri nás všetkých, aby sme v pokoji a kajúcnosti dovŕšili pozemský zápas, dosiahli požívanie večného dobra a spolu s vami oslavovali Presvätú Trojicu, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Presvätá Bohorodička, zachráň nás!

  Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, ** opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. * Pane, zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. ** Požehnaj!

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých apoštolom rovných Metoda a Cyrila, učiteľov Slovanov, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Ďakovný akatist

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  1. KONDÁK

  Kňaz: Nekonečný Kráľu vekov, svojou božskou prozreteľnosťou riadiš celý svet a všetky cesty ľudského života. Ďakujeme ti za všetky viditeľné a neviditeľné dobrodenia, za náš pozemský život, aj za budúcu blaženosť v nebeskom kráľovstve. Sprevádzaj nás aj naďalej svojou nekonečnou láskou. My ti spievame: Sláva ti, Bože, naveky.

  Ľud: Sláva ti, Bože, naveky.

  1. IKOS

  Kňaz: Keď som ako slabé a bezmocné dieťa prišiel na tento svet, tvoj anjel rozprestrel ochran­né krídla nad mojou kolískou. Odvtedy tvoja láska žiari nad celým mojím životom. Zázrač­ne ma vedieš po ceste do večnosti. Nesmierne sú dary tvojej prozreteľnosti, ktorými ma neustále zahŕ­ňaš od prvej chvíle môjho života, preto ti ďakujem a volám so všetkými, ktorí ťa vyznávajú:

  Ľud: Vďaka ti, že si ma povolal k životu.

  Vďaka ti, že si mi dal poznať krásu vesmíru.

  Vďaka tvojej nesmrteľnosti uprostred pominu­teľ­ného sveta.

  Vďaka ti za viditeľné i neviditeľné dobrodenia.

  Vďaka ti, že si mi odkryl nebo a zem ako večnú knihu múdrosti.

  Vďaka ti za každú útechu v mojom zármutku.

  Vďaka ti za každý okamih radosti v mojom živote.

  Vďaka ti, že si ma vyvolil pre večné šťastie.

  Sláva ti, Bože, naveky.

  2. KONDÁK

  Kňaz: Pane, ako je dobré byť tu na zemi ako na hostine u teba. Tichý vánok, nebotyčné hory, šíre moria, v ktorých sa ako v nekonečnom zrkadle trblietajú zlatisté lúče slnka. Aj blankytná obloha a celá zem sú plné tvojej vznešenosti. Vtáctvo, zver a všetko tvorstvo sú odleskom tvojej lásky. Požeh­naná matka Zem svojou nesmiernou krásou vzbudzuje v nás túžbu po nebeskej vlasti, kde več­ne znie nádherné: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  2. IKOS

  Kňaz: Ty si nás, Bože, stvoril a voviedol do tohoto života ako do večne krásneho raja. Nad nami sa klenie modrá obloha ako nekonečná lazúrová čaša, v ktorej spievajú vtáci, šumí tichý les, lahodne žblnkocú bystriny. Zovšadiaľ cítiť vôňu ovocia a sladkosť medu. Dobre je tu byť, Otče, ako na návšteve u teba:

  Ľud: Vďaka ti za dar života.

  Vďaka ti za dar viery.

  Vďaka ti za lahodnú sladkosť ovocia.

  Vďaka ti za diamantovú žiaru rannej rosy.

  Vďaka ti za krásu stvoreného sveta.

  Vďaka ti za dar života.

  Vďaka ti za jasný úsmev ranného precitnutia.

  Vďaka ti za svätý život, záruku večnej spásy.

  Sláva ti, Bože, naveky.

  3. KONDÁK

  Kňaz: Z tvojej vôle, Stvoriteľ, aj každý kvet rozvo­niava. Zovšadiaľ sa šíri jemný závan nežnej vône ruží a trbliecu sa farby kvetov ako odblesk tvojej velebnosti tu na zemi. Sláva ti, Darca života, lebo ty rozprestieraš akoby kvitnúci koberec po lúkach a zdobíš polia zlatistými klasmi i modrými nevä­dzami. Ľudské duše naplňuješ úchvatným obdi­vom. Radujme sa a spievajme: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  3. IKOS

  Kňaz: Aký si nekonečne krásny, Bože, v kvete jari, keď sa prebúdza celá príroda, ktorá ti v nádhernom súzvuku tónov radostne volá: Ty si prameň života, ty si víťazom nad smrťou. Za svitu mesiaca a pri speve slávika odievaš údolia a lesy akoby do bieloskvúceho svadobného rúcha. Celá zem ako tvoja nevesta čaká na svojho večného Ženícha. Pane, keď do takej nádhery odievaš prí­ro­du, ako nás premeníš pri vzkriesení, ako zažia­ria naše telá, ako sa zaskvejú naše duše:

  Ľud: Vďaka ti za všetku nádheru sveta.

  Vďaka ti za štedrosť celej prírody.

  Vďaka ti, že si nás obklopil množstvom svojho tvorstva.

  Vďaka ti za tvoju nekonečnú múdrosť, ktorej obrazom je celá príroda.

  Vďaka ti, že si v nás zažal svetlo večného života.

  Vďaka ti, lebo všade v prírode poznať tvoje stopy.

  Vďaka ti, že sa môžeme pred tebou hlboko koriť a zbožne sa ti klaňať.

  Vďaka ti za nádej na nekonečnú blaženosť vo večnosti.

  Sláva ti, Bože, naveky.

  4. KONDÁK

  Kňaz: Bože, ako nekonečne potešuješ tých, čo dúfajú v teba! Aké sväté a životodarné sú tvoje slová! Tvoj pohľad je nežnejší ako olej a sladší ako plást medu. Modlitba nás oživuje a povznáša k tebe. Akým blaženým chvením sa naplnia naše srdcia, keď sa modlíme k tebe! Aká majestátna a vzne­šená je príroda a celý svet, keď pokorne kľačíme pred tebou. Kde nie si ty, tam je prázdno. Kde si ty, tam sa duša napĺňa šťastím a radosťou, tam sa zo srdca ako živá riava rozlieva pieseň: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  4. IKOS

  Kňaz: Keď na zem padnú lúče zapadajúceho slnka, všade zavládne posvätné ticho a pokoj ako večný sen. Potom na výsosti žiari tvoj trón. Oheň a purpur, zlato a blankyt prehovoria o nevýslovnej kráse tvojich príbytkov. Všetko tvorstvo víťazo­slávne volá: Poďme k Otcovi:

  Ľud: Vďaka ti za tiché večerné chvíle.

  Vďaka ti, že si svet obdaril svätým pokojom.

  Vďaka ti za hasnúce lúče zapadajúceho slnka.

  Vďaka ti za pokojný spánok.

  Vďaka ti za útechu vo chvíľach úzkosti.

  Vďaka ti za potešenie, keď nás trápi žiaľ a smú­tok.

  Vďaka ti za pokorné vzdychy utrápenej duše.

  Vďaka ti za sľúbené prebudenie do radosti več­ného života.

  Sláva ti, Bože, naveky.

  5. KONDÁK

  Kňaz: Nie sú nebezpečné, Kriste, životné búrky pre tých, ktorým v srdci horí večné svetlo tvojho ohňa. Všade vôkol nás je zmätok a hrôza, tma a búrky, ale v duši, v ktorej ty prebývaš, vládne šťastie, pokoj a mier. Preto srdce radosťou spieva: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  5. IKOS

  Kňaz: Nado mnou sa, Bože, rozprestiera modrá obloha, na ktorej sa ligocú a trblietajú hviezdy. Aký si nesmierne krásny a vznešený, koľko je u teba svetla a jasu! Cez lúče nekonečne vzdia­lených nebeských telies pozerá na mňa večnosť. Aký som malý, slabý a hriešny, ale ty si so mnou! Tvoja milujúca božská pravica ma vždy vedie a na každom kroku chráni:

  Ľud: Vďaka ti, že na mňa vždy pamätáš.

  Vďaka ti, že sa môžem stretávať s dobrosrdeč­nými ľuďmi.

  Vďaka ti za lásku blížnych a oddanosť priateľov.

  Vďaka ti za všetko, čo mi slúži na dobro.

  Vďaka ti za krásne chvíle môjho života.

  Vďaka ti za čisté radosti môjho srdca.

  Vďaka ti za šťastie žiť a pracovať pre teba.

  Vďaka ti, že svojich verných obdarúvaš milo­srdenstvom.

  Sláva ti, Bože, naveky.

  6. KONDÁK

  Kňaz: Aký veľký a blízky si nám, Bože, keď zúria búrky! Aká zreteľná je tvoja pravica pri vzniku reťazca oslepujúcich bleskov! Aký vznešený je tvoj majestát! Tvoj hlas znie ponad tiché lesy, šíre polia a nekonečné oceány. Tvoja moc sa prejavuje pri zrode búrok a dažďov. Tvoja veľkosť je zreteľná pri burácaní sopiek. Ty do výšin vzdúvaš morské vlny. Pred tebou sa všetko korí, aj ľudská pýcha. Ty si Pánom celého sveta. K tebe sa vznáša náš spev: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  6. IKOS

  Kňaz: Bože, keď ako blesk neočakávane zažiariš v našom živote naplnenom radovánkami, vtedy všetky rozkoše, aj sláva sveta sú nám nanič. Takto si náhle zažiaril aj v mojej duši vo chvíli, keď som sa celý oddával rozkošiam, svetským radovánkam a hodovaniam, po ktorých neostalo nič, len prázd­no. Preto moja duša túži už iba po tebe:

  Ľud: Vďaka ti, že si pôvodcom a dokonateľom najvznešenejších túžob človeka.

  Vďaka ti, že si do nášho srdca vštepil neutícha­júcu túžbu po zjednotení s tebou.

  Vďaka ti, že si nás nadchol pre veci duchovné.

  Vďaka ti, že si nás ožiaril svojím najjasnejším svet­lom.

  Vďaka ti, že nás zahŕňaš svojou nekonečnou starostlivosťou.

  Vďaka ti, že si zničil moc temna a odsúdil na zánik všetko zlo.

  Vďaka ti za tvoje sväté pravdy.

  Vďaka ti za šťastie poznať ťa a byť len s tebou.

  Sláva ti, Bože, naveky.

  7. KONDÁK

  Kňaz: Bože, v nádhernom súzvuku tónov počuť tvoje volanie. Otváraš nám predsieň blížiaceho sa raja, ktorý nám už tu na zemi pripomína ľubozvuč­nosť spevu, harmónia a súzvuk tónov i krása umeleckých diel. Všetka táto nádhera povznáša našu dušu, ktorá ti vo vytržení túži spievať: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  7. IKOS

  Kňaz: Bože, mocou a pôsobením Svätého Ducha inšpiruješ umelcov a nadchýnaš mysle básnikov. Silou tvojho nadprirodzeného vnuknutia posil­ňuješ géniov vedy, ktorí odkrývajú zákony, ktoré si vo svojej stvoriteľskej múdrosti vložil do prírody. Ich diela zreteľne hovoria o tvojej velebe. Bože, aký si veľký a vznešený vo svojich stvoreniach, aký si veľký v človekovi:

  Ľud: Vďaka ti, že si nám ukázal svoju prenesmier­nu múdrosť v zákonoch prírody.

  Vďaka ti za to, že celá príroda je plná zákonov tvojho bytia.

  Vďaka ti za všetko, čo si nám odkryl vo svojej múdrosti.

  Vďaka ti za všetko, čo si nám dal poznať vo svojej dobrote.

  Vďaka ti za veľkosť ľudského rozumu.

  Vďaka ti za životodarnú silu k práci na tvoju oslavu.

  Vďaka ti za dary Svätého Ducha.

  Vďaka ti za všetko, čo si nám daroval vo svojej dobrote.

  Sláva ti, Bože, naveky.

  8. KONDÁK

  Kňaz: Bože, aký si nám blízky vo chvíľach bolesti a utrpenia. Ty sám prichádzaš k chorým a skláňaš sa nad lôžkami bolesti. Ich srdcia sa vtedy bližšie vinú k tebe. Vo chvíľach bolesti a utrpenia napĺňaš duše pokojom a zosielaš svoju pomoc. Ty potešuješ každého, lebo si nekonečná, všetko objímajúca a všetko zachraňujúca láska. Preto ti spievame pieseň: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  8. IKOS

  Kňaz: Bože, keď som ťa ako dieťa prvýkrát vedome vzýval, vypočul si moju modlitbu a dušu si mi naplnil svätým pokojom. Len potom som pochopil, že iba ty si nekonečne dobrý a blažení sú tí, čo sa k tebe utiekajú. Odvtedy ťa neustále vzývam a volám:

  Ľud: Vďaka ti, lebo vo svojej dobrote vždy vypočúvaš moje prosby.

  Vďaka ti, lebo dňom i nocou bdieš nado mnou.

  Vďaka ti, lebo tíšiš bôle a hojíš rany.

  Vďaka ti, lebo pri tebe mizne každá beznádej.

  Vďaka ti, lebo prosiacim dávaš večný život.

  Vďaka ti, lebo si obdaroval nesmrteľnosťou všetko dobré a vznešené.

  Vďaka ti, lebo po smrti si nám sľúbil stretnutie s našimi drahými vo večnosti.

  Vďaka ti, lebo vo svojej dobrote vždy vypočúvaš naše prosby.

  Sláva ti, Bože, naveky.

  9. KONDÁK

  Kňaz: Prečo sa vo sviatočný deň celá príroda tak tajomne teší? Prečo je v ten deň v srdci človeka tak nádherne ľahko? Vtedy aj oltár plesá a žiari chrám. Tomu sa na zemi nič nevyrovná. To je vanutie tvojho Ducha, to je odblesk žiary z hory Tábor. Preto ti nebo aj zem velebne spievajú: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

  1. IKOS

  Kňaz: Bože, keď si ma nadchol pre službu blíž­nym a dušu si mi naplnil pokorou, jeden z neko­neč­ného množstva tvojich lúčov prenikol moje srdce. Rozžeravil ho ako železo v ohni a ja som spoznal tvoju velebnú najsvätejšiu tvár:

  Ľud: Vďaka ti, že si svojou nekonečnou láskou premenil náš život.

  Vďaka ti, že si do každého svojho prikázania vložil nevýslovnú múdrosť.

  Vďaka ti, že si vždy prítomný tam, kde vládne milosrdenstvo.

  Vďaka ti, že nám zosielaš aj neúspechy a smú­tok, aby sme lepšie chápali utrpenie iných.

  Vďaka ti, že štedro odmeňuješ nadšenie pre tvoju vec.

  Vďaka ti, že si nám do srdca vštepil vznešené city.

  Vďaka ti, že si povýšil lásku nad všetko pozem­ské a nebeské.

  Vďaka ti, že si svojou nekonečnou dobrotou premenil náš život.

  Sláva ti, Bože, naveky.

  10. KONDÁK

  Kňaz: Tomu, čo sa rozbilo na prach, nemožno vrátiť pôvodnú podobu, ale ty, Bože, kriesiš a dví­haš aj tých, ktorým otupelo svedomie. Pôvod­nú krásu vraciaš aj tým dušiam, ktoré ju beznádej­ne stratili. Pri tebe mizne každá beznádej. Ty si nekonečná láska. Ty si Stvoriteľ a Vykupiteľ. Teba oslavujeme piesňou: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  10. IKOS

  Kňaz: Bože môj, ty si videl pád pyšného anjela. Pre svoje nekonečné milosrdenstvo zachráň ma a nedaj mi odlúčiť sa od teba. Nedovoľ, aby som zapochyboval o tebe. Zbystri môj sluch, aby som každú chvíľu svojho života počúval iba tvoj tajomný hlas a vzýval ťa všadeprítomného:

  Ľud: Vďaka ti za prozreteľnostné riadenie sveta.

  Vďaka ti za požehnané predtuchy.

  Vďaka ti za upozornenia tvojho tajomného hlasu.

  Vďaka ti za napomenutia vo sne, i v bdelom stave.

  Vďaka ti, že prekážaš naše hriešne úmysly.

  Vďaka ti, že utrpením zmierňuješ naše náruži­vosti.

  Vďaka ti, že pýchu nášho srdca krotíš pokorou.

  Vďaka ti, že nás vedieš ako pastier svoje stádo.

  Sláva ti, Bože, naveky.

  11. KONDÁK

  Kňaz: Cez chladnú reťaz vekov cítim teplo tvojho božského dychu, počujem tlkot tvojho srdca. Aký si ku mne láskavý v každej chvíli. Za mňa si zomrel. Zreteľne vidím tvoj Kríž. Pokorne kľačím pod ním a z hĺbky duše volám: Tu je víťazstvo lásky, tu je víťazstvo spásy, tu naveky neutícha chválospev: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  11. IKOS

  Kňaz: Bože, aký blažený je ten, čo okúsi večeru v tvojom kráľovstve. Ty si mi už tu na zemi dal pocítiť túto nebeskú blaženosť. Ako často si vystie­ral svoju božskú pravicu ku mne a podával si mi svoje prečisté Telo a svoju presvätú Krv, a ja, veľký hriešnik, keď som prijímal tvoje najsvätejšie Telo a tvoju životodarnú Krv, vždy som cítil tvoju nevýslovnú, nekonečnú lásku:

  Ľud: Vďaka ti za životodarnú silu tvojho požeh­nania.

  Vďaka ti, že si založil svätú Cirkev, bezpečné útočište lásky pre doráňaný svet.

  Vďaka ti za naše znovuzrodenie životodarnou krstnou vodou.

  Vďaka ti, že vraciaš hriešnikom čistotu nevin­ných ľalií.

  Vďaka ti za tvoje nekonečné milosrdenstvo.

  Vďaka ti za čašu života.

  Vďaka ti za chlieb večnej radosti.

  Vďaka ti, že nás povyšuješ na nebešťanov.

  Sláva ti, Bože, naveky.

  12. KONDÁK

  Kňaz: Často som videl odlesk tvojej slávy na tvá­rach zosnulých. Akou nadprirodzenou krásou a radosťou žiarili, aké vznešené a pokojné boli črty ich tváre! Bolo to víťazstvo večného šťastia a nekonečného pokoja. Mlčaním volali, pozývali k tebe. V hodine smrti mojej osvieť moju dušu, ktorá ti volá: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  12. IKOS

  Kňaz: Bože, ako ťa môžem osláviť? Nepočul som chválospev cherubínov, lebo je to iba právo svätých duší. Ale viem, ako ťa velebí príroda. V zime som videl, ako za mesačného svitu celá zem oblečená do bieloskvúceho rúcha trblietala sa diamantmi snehových vločiek a ticho sa modlila k tebe. Videl som, ako sa v tebe radovalo vychádzajúce slnko. Počul som, ako ti zbory vtá­kov spievali na slávu. Počul som, ako ti na oslavu tajomne šumí les, pejú vetry, zurčia potôčiky. Poznal som, ako tvoju velebu a moc hlása nespo­čí­tateľné množstvo nebeských telies svojím har­mo­nickým pohybom v nekonečnom vesmíre. Bože, ako ťa ja, malý a slabý, môžem osláviť? Čože je moja chvála pred tebou? Vesmír ťa poslúcha, a ja nie! Preto, kým len budem žiť, vždy chcem hľadať tvoju lásku, neustále ti chcem ďakovať, modliť sa k tebe a volať:

  Ľud: Vďaka ti, že si nám ukázal svetlo života.

  Vďaka ti, že nás miluješ nekonečnou božskou láskou.

  Vďaka ti, že nás chránia zbory anjelov a archan­jelov.

  Vďaka ti, že za nás orodujú zástupy svätých.

  Vďaka ti, najsvätejší Otče, že si nám prisľúbil svoje kráľovstvo.

  Vďaka ti, Kriste, že nás miluješ nekonečnou božskou láskou.

  Vďaka ti, Svätý Duchu, ty životodarné slnko, za tvoje dary.

  Vďaka ti za všetko, Najsvätejšia životodárna Trojica.

  Sláva ti, Bože, naveky.

  13. KONDÁK

  Kňaz: Ó, Najsvätejšia a životodarná Trojica! Prijmi naše poďakovanie za všetky milosti a daj, aby sme boli hodní tvojich dobrodení. Pomôž nám, aby sme neustále rozmnožovali dary, ktorými si nás obdarovala tak, aby sme mohli vojsť do radosti nášho Pána s víťazoslávnym: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Kňaz tento kondák spieva tri razy, ľud vždy odpovedá aleluja.

  13. IKOS

  Kňaz: Keď som ako slabé a bezmocné dieťa prišiel na tento svet, tvoj anjel rozprestrel ochran­né krídla nad mojou kolískou. Odvtedy tvoja láska žiari nad celým mojím životom. Zázrač­ne ma vedieš po ceste do večnosti. Nesmierne sú dary tvojej Prozreteľnosti, ktorými ma neustále zahŕ­ňaš od prvej chvíle môjho života, preto ti ďakujem a volám so všetkými, ktorí ťa vyznávajú:

  Ľud: Vďaka ti, že si ma povolal k životu.

  Vďaka ti, že si mi dal poznať krásu vesmíru.

  Vďaka tvojej nesmrteľnosti uprostred pominu­teľ­ného sveta.

  Vďaka ti za viditeľné i neviditeľné dobrodenia.

  Vďaka ti, že si mi odkryl nebo a zem ako večnú knihu múdrosti.

  Vďaka ti za každú útechu v mojom zármutku.

  Vďaka ti za každý okamih radosti v mojom ži­vote.

  Vďaka ti, že si ma vyvolil pre večné šťastie.

  Sláva ti, Bože, naveky.

  1. KONDÁK

  Kňaz: Nekonečný Kráľu vekov, svojou božskou prozreteľnosťou riadiš celý svet a všetky cesty ľudského života. Ďakujeme ti za všetky viditeľné a neviditeľné dobrodenia, za náš pozemský život, aj za budúcu blaženosť v nebeskom kráľovstve. Sprevádzaj nás aj naďalej svojou nekonečnou láskou. My ti spievame: Sláva ti, Bože, naveky.

  Ľud: Sláva ti, Bože, naveky.

  Prepustenie

  Kňaz: Premúdrosť!

  Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovna­teľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonos­ných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Akatist ku Kristovým strastiam

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Kondák 1

  Mocný Vojvoda a Pane neba i zeme! Všetko tvorstvo sa zmenilo, keď videlo ako visíš mŕtvy na dreve, nesmrteľný Kráľu. Nebo stálo v úžase a základy zeme sa zachveli. I ja ti vzdávam vďaku a poklonu za tvoje utrpenie, ktoré si podstúpil kvôli mne a spolu so zločincom volám: Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

  Ľud: Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

  Ikos 1

  Po páde anjelov neprijal si na seba podobu anjela, ale kvôli mne, hoci si Boh, stal si sa človekom. Svojim telom a krvou si oživil mŕtveho človeka, preto ti z vďačnosti za toľkú lásku voláme:

  Ježišu, Bože, večná láska, tak veľmi si svet miloval.

  Ježišu, obklopený anjelmi, k ľuďom si zostúpil.

  Ježišu, prázdne miesto po padlých anjeloch ľuďmi si zaplnil.

  Ježišu, povýšil si človeka na úroveň anjela.

  Ježišu, ty si ho zbožštil svojimi svätými Tajomstvami.

  Ježišu, nasýtil si ho anjelským pokrmom.

  Ježišu, manna pravá.

  Ježišu, chlieb, čo zostúpil z neba.

  Ježišu, ozajstná posila ľudskému srdcu.

  Ježišu, pokrm, čo nepodlieha skaze.

  Ježišu, nesmrteľné nasýtenie.

  Ježišu, moja večná sladkosť.

  Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

  Kondák 2

  Pristúpil k tebe anjel, čo videl tvoj smrteľný zápas, a posilňoval ťa, lebo moje hriechy doľahli na teba ako ťažké bremeno. Ty však si ma vzal na ramená a strateného priviedol k Otcovi. Za toto skláňam pred tebou kolená a spievam: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 2

  Židia neobjavili nepochopiteľnú múdrosť tvojho dobrovoľného utrpenia. V noci ťa hľadali s fakľami a keď si im povedal: „Ja som to,“ popadali na zem. No potom ťa zviazali a odviedli. Aj my padáme pred tebou a s bázňou sa modlíme.

  Ježišu, Slnko, čo hľadali s fakľami.

  Ježišu, Svetlo sveta zatienené svetom, ktorý ťa znenávidel.

  Ježišu, čo žiješ v neprístupnom svetle, zachvátila ťa vláda temnoty.

  Ježišu, nesmrteľný Boží Synu, vydaný na smrť synom zatratenia.

  Ježišu, v tebe niet ľsti a zradca ťa ľstivo pobozkal.

  Ježišu, všetkým sa dávaš nezištne, no predali ťa za tridsať strieborných.

  Ježišu zviazaný, ty rozväzuješ putá.

  Ježišu zviazaný, máš ruky nevinné a čisté srdce.

  Ježišu zviazaný, zviaž moje rozbúrené vášne.

  Ježišu, Baránok vedený na zabitie.

  Ježišu, prijal si podobu služobníka, zmiluj sa nad svojim sluhom.

  Ježišu, prijal si na seba ľudskú podobu, usmerni ma, lebo som sa stal podobný zvieratám.

  Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

  Kondák 3

  V sile svojho božstva si predpovedal učeníkovi trojnásobné zapretie. Ten pri pohľade na teba, svojho Pána a Učiteľa, horko zaplakal. Pane, pozri sa aj na mňa a obmäkči moje zatvrdnuté srdce, aby som svojimi slzami obmyl moje hriechy a spieval ti: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 3

  Vládca a Pán všetkého, ty, veľkňaz na veky podľa rádu Melchizedechovho, stál si pred falošným veľkňazom. A keďže si prijal muky od tvojich služobníkov, prijmi i tieto moje slová:

  Ježišu neoceniteľný, za peniaze kúpený.

  Ježišu, všetko naše bohatstvo, zločincami uchvátený.

  Ježišu, túžba všetkých, Petrom zapretý.

  Ježišu, dokonalý Boh a človek, židmi vysmievaný.

  Ježišu, moja útecha, učeníkmi opustený.

  Ježišu, pokorný baránok, šelmami zjedený.

  Ježišu Veľkňaz, s vlastnou krvou si vstúpil do svätyne.

  Ježišu nepoškvrnený, pred poškvrnením ochráň ma.

  Ježišu oddelený od hriešnikov, z hriechov ma vysloboď.

  Ježišu, ty máš moc zväzovať a rozväzovať, odpusť mi.

  Ježišu nad nebesami, pozdvihni môj um od pozemských vecí.

  Ježišu, ty sedíš po pravici Otca, neodvrhni ma spred tvojej tváre.

  Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

  Kondák 4

  Ľudia zachvátení vražednou búrkou zavrhli teba, pravú Cestu, Pravdu a Život. Ale my ťa vyznávame ako Božiu moc, v ktorej sú ukryté poklady múdrosti a voláme: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 4

  Keď si Pilát vypočul tvoje premúdre slová, vydal ťa na bičovanie pre jediný hriech, a síce za to, že nenašiel na tebe žiadnej viny. A hoci si umyl svoje ruky, svoje srdce poškvrnil. My sa však udierame do pŕs a osmeľujeme sa povedať:

  Ježišu, Syn Boží a Syn Panny, synmi neprávosti urážaný.

  Ježišu bezhriešny, nevinne bitý za hriešnikov.

  Ježišu obnažený, čo odievaš krásou poľné ľalie.

  Ježišu bez rúcha, nad vodami si buduješ komnaty.

  Ježišu nasýtený ranami, päť tisíc ľudí si piatimi chlebmi nasýtil.

  Ježišu, pravý vinič, k stĺpu priviazaný.

  Ježišu, ty si z oblačného stĺpa k ľuďom hovoril.

  Ježišu, Kráľu, namiesto daní si utŕžil nevyliečiteľné rany.

  Ježišu, týraný celý deň kvôli mne, zahoj moje rany.

  Ježišu, svätá zem zoraná krutými zvieratami, nasýť ma chlebom života.

  Ježišu, skala ktorú udierali, posväť ma krvou čo z teba vytryskla.

  Ježišu, niet bolesti ako je tá tvoja, zbav ma bolestí.

  Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

  Kondák 5

  Celý si bol pokrytý svojou svätou krvou, ty, čo sa odievaš svetlom ako rúchom. Viem, skutočne viem, kvôli čomu máš na sebe červený plášť. To ja, Pane, som ťa doráňal mojimi hriechmi a preto ti, doráňanému kvôli mne, spievam: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 5

  Izaiáš, čo hovoril z Božieho vnuknutia, videl ťa zhanobeného a pokrytého ranami, preto v úžase zvolal: „Videli sme toho, čo nemá podoby ani krásy.“ Aj my so skrúšeným srdcom k tebe takto voláme:

  Ježišu, milovaný syn Boha Otca, kruto potrestaný.

  Ježišu, od nôh po hlavu nebolo na tebe zdravého miesta.

  Ježišu, trstinou bitý po hlave.

  Ježišu, tvoja pravica vyniká mocou, do ruky ti trstinu vložili.

  Ježišu, tvoje jasné oči krv zaliala.

  Ježišu, tvoja tvár sťa slnko je teraz opľúvaná.

  Ježišu, čo znášaš potupu, človeka si slávou a cťou korunoval.

  Ježišu, na teba nedokážu hľadieť anjeli, bitý po tvári.

  Ježišu, bili ťa, hoci si plnil vôľu Otcovu.

  Ježišu, nebeský tvorca, po tvojom chrbte orali hriešnici.

  Ježišu, krása opovrhnutá, nemilosrdne týraný.

  Ježišu s nespočetnými ranami na celom tele, celého ma uzdrav.

  Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

  Kondák 6

  Pilát sám bol ohlasovateľom tvojej dobroty, keď ťa predstavil národu ako toho, u ktorého niet nič, začo by si zasluhoval smrť. Ale keď ťa dav uzrel zakrvaveného, začali škrípať zubami a kričať: „Ukrižuj, ukrižuj ho!“ Pane, zbav nás večného škrípania zubami, aby sme mohli bozkávať tvoje rany a volať: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 6

  Bože všetkého stvorenia, na Pilátove slová: „Hľa, človek!“ stal si sa divadlom pre anjelov i ľudí. Nebeský Otče, pohliadni na tvár tvojho Pomazaného. Poďte, pokloňme sa Kristovi potupenému kvôli nám a volajme:

  Ježišu, nebeské zrno, čo padlo do tŕnia.

  Ježišu, tvoja vinica – Izrael ťa korunovala tŕním.

  Ježišu čo všetkých odievaš, do šarlátu oblečený.

  Ježišu, hlava Cirkvi, teraz davom zahanbený.

  Ježišu jednej podstaty s Otcom, ľuďmi potupený.

  Ježišu, Stvoriteľ, stvorením mučený.

  Ježišu Bože, zašliapnutý sťa červ, vytrhni ma z miesta, kde červ neumiera.

  Ježišu Bože, napriek svojím ranám si dokázal znášať muky.

  Ježišu, Lekár hriechmi doráňaných, daruj mi liek pokánia.

  Ježišu, jas Otcovej slávy, osvieť ma.

  Ježišu, Pastier, ktorého udreli, zažeň démonov, čo ma pokúšajú.

  Ježišu s rozodratým telom, svojou láskou obmäkči moje srdce.

  Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

  Kondák 7

  Chcel si vyslobodiť človeka, Ježišu, z otroctva nepriateľa, preto si sa ponížil pred tvojimi nepriateľmi. Po celom tele si znášal rany, aby si uzdravil celého človeka, ktorý ti volá: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 7

  Preukázal si obdivuhodnú trpezlivosť vo chvíľach, keď sa ti posmievali a spôsobovali ti ukrutné rany. Telo ti trhali, takže sa celé zalialo krvou, preto ti v údive voláme:

  Ježišu, krása nevýslovná, znášal si údery po tvári.

  Ježišu milujúci človeka, prijal si od neho hanobenie.

  Ježišu, Božia Múdrosť vysmievaná.

  Ježišu, tichý a pokorný srdcom, nohami pošliapaný.

  Ježišu, stal si sa slabým pre mňa nemocného, aby si sa mi pripodobnil.

  Ježišu, ako Boh nepoznáš utrpenie a predsa si ho podstúpil, aby si ma od vášní oslobodil.

  Ježišu, Spasiteľ môj, zachráň ma, lebo ja som príčina všetkých múk.

  Ježišu, Bože môj, moje milosrdenstvo, nemilosrdne všetkými katovaný.

  Ježišu, celý v krvi, moje osvietenie, osvieť ma.

  Ježišu, moje útočište, nik sa ťa nezastal, ty však prijmi ma.

  Ježišu urážaný, moja radosť, poteš ma.

  Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

  Kondák 8

  Zázračne sa zjavili Mojžiš a Eliáš, keď sa na Tábore zhovárali o tvojom odchode z tohto sveta, ktorý sa teraz v Jeruzaleme uskutočňuje. Vtedy videli tvoju slávu a teraz, keď vidia našu spásu, volajú: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 8

  Všade ťa hanobili a ty si pre moje hriechy znášal mnohorakú potupu. Kto len dokáže opísať ľudskú neprávosť? Jedni kričali: „Preč s ním, preč!,“ iní ťa súdili ako zločinca a ďalší ťa obviňovali ako cisárovho nepriateľa. A my, vidiac ťa odsúdeného Boha vedeného na zabitie, so slzami v očiach voláme:

  Ježišu, stál si na súde, na ktorom aj my stáť budeme.

  Ježišu, Božie Slovo, ani slovkom si neodpovedal.

  Ježišu, opovrhnutý horšie než Barabáš.

  Ježišu k zločincom pripočítaný.

  Ježišu, vedený na smrť von z mesta, ako burič ľudí.

  Ježišu, zasievaš krv, aby si zrodil mučeníkov.

  Ježišu, nesieš kríž, hoci všetko udržuješ slovom tvojej moci.

  Ježišu odsúdený, môj sudca, neodsúď ma na miesto večnej tmy.

  Ježišu bezmocný, moja sila, neopusť ma vo chvíli môjho odchodu.

  Ježišu, padal si na ceste, hoci si premocný, v slabostiach mi udeľ posilu.

  Ježišu, znášal si potupu, ty moja sláva, neodožeň ma od tvojej slávy.

  Ježišu, obraz Otcovej hypostázy, premeň môj život.

  Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

  Kondák 9

  Celé stvorenie sa rozrušilo keď ťa videlo visieť na kríži. Slnko na nebi skrylo svoje lúče a zem sa zatriasla. Chrámová opona sa roztrhla a podsvetie vydalo mŕtvych. My sa klaniame na mieste, kde stáli tvoje nohy a spievame: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 9

  Mnohovravní rečníci, aj keď vládnu množstvom slov, nie sú schopní vyjadriť dôstojnú chválu tvojim strastiam, ale duša i telo, srdce i všetky ostatné časti skrúšene sa pred tebou skláňajú a volajú:

  Ježišu ukrižovaný, ukrižuj rukopis mojich hriechov.

  Ježišu ukrižovaný, ukrižuj moje telo bázňou voči tebe.

  Ježišu, vystieraš ruky, aby si všetkých zhromaždil.

  Ježišu, vystrel si ruky, aby si ma vyobjímal.

  Ježišu, brána pre ovce, kópiou ti bok prebodli.

  Ježišu, vstúpil si ako ženích do svadobnej siene.

  Ježišu, prebodli ti ruky a nohy, aby si nám odkryl poklady.

  Ježišu, všetku milosť si vylial na mňa zo svojho srdca.

  Ježišu ukrižovaný, ty prestieraš nebo ako stan.

  Ježišu ukrižovaný, ukrižuj moje telo s jeho vášňami a žiadosťami.

  Ježišu, čo máš spočítané množstvo hviezd, spočítali ti všetky kosti.

  Ježišu, daj, aby moje srdce nechcelo poznať nič iné, len teba ukrižovaného.

  Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

  Kondák 10

  Chcel si zachrániť svet a tak si uzdravoval slepých, chromých i ochrnutých, neduživých, biednych, nemých, hluchých i ďalších chorých. Aj zlých duchov si vyháňal, no pribili ťa na kríž, lebo ti nedokázali spievať: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 10

  Ježišu, večný Kráľu, pred tvojím zrakom je všetko odhalené. Židia ťa obnažili, no tma ťa zahalila. Trpel si pre našu nezdržanlivosť a vo všetkom si nám dal príklad, aby sme kráčali v tvojich šľapajach a volali:

  Ježišu, uzdravenie všetkých, niet lieku pre moje telo.

  Ježišu, pravý pokoj, niet pokoja pre moje kosti.

  Ježišu, láska nevýslovná, vrahom si hriech nepripočítal.

  Ježišu, nápoj pre vyprahnutých, teba žlčou napojili.

  Ježišu, modlil si sa s veľkým výkrikom, nauč ma modliť sa.

  Ježišu, naplnil si všetky proroctvá, splň i moje prosby.

  Ježišu, svojho ducha si odovzdal do rúk Otca, prijmi i moju dušu v čase odchodu.

  Ježišu, znášal si potriasanie hlavami, k tebe pozdvihujeme svoje srdcia.

  Ježišu, prijal si smrť, daruj mi nesmrteľnosť.

  Ježišu, klaňal si sa Otcovi, prijmi ma, keď sa ti klaniam.

  Ježišu, rozdelili si tvoje rúcho, v tichosti oddeľ moju dušu od tela.

  Ježišu, zničil si silu nepriateľa, vytrhni ma z jeho sietí.

  Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

  Kondák 11

  Tvoja nepoškvrnená Matka ti prinášala vrúcny žalospev: „Viem, že si sa zrodil v lone Otca ešte pred východom zornice. Teraz vidím, ako celé stvorenie s tebou spolucíti. Svojho ducha odovzdávaš Otcovi, preto prijmi aj moju dušu, alebo ma neopúšťaj, keď ti spievam: Aleluja.“

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 11

  Pod tvojim krížom stála žiarivá Svieca a zhárala láskou k tebe. Nepoškvrnená Panna naplnená bolesťou matky dívala sa ako zapadáš, ty pravé Slnko. Spolu s ňou prijmi i tieto prosby, čo vychádzajú z nášho srdca.

  Ježišu, vystúpil si do výšky, aby sme premýšľali o nebeských veciach.

  Ježišu, dal si sa povýšiť na drevo, aby si nás vyniesol k svojmu Otcovi.

  Ježišu, panickému učeníkovi si zveril Pannu.

  Ježišu, tej, čo porodila teba, Božie Slovo, zveril si Teológa, aj mňa zver pod jej materskú ochranu.

  Ježišu, vyviedol si naše duše zo zajatia.

  Ježišu, svojou láskou priťahuješ ľudské srdcia, aj mňa k sebe pritiahni.

  Ježišu, ty si premohol smrť, zbav ma večnej smrti.

  Ježišu, vyprázdnil si podsvetie, od pekla ma osloboď.

  Ježišu, víťaz nad svetom, premôž vášne, čo žijú vo mne.

  Ježišu odsúdený ako zločinec, vytrhni ma zo všetkých nepriateľských úkladov.

  Ježišu, Otec ťa poslal do vinice, ale jej robotníci ťa usmrtili.

  Ježišu, dedič všetkých vekov, nevinne zavraždený.

  Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

  Kondák 12

  Ježišu, Bože môj, prijmi ma ako si prijal Jozefa s Nikodémom, aby som ti moju dušu priniesol ako čistú pláštenicu. Chcem pomazať tvoje telo voňavými čnosťami, aby som si ťa uložil do môjho srdca ako do hrobu a volal: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 12

  Ospevujeme, Kriste, tvoje dobrovoľné utrpenie a vzdávame poklonu tvojím strastiam. Veríme spolu so stotníkom, že ty si naozaj Boží Syn, ktorý raz príde na nebeských oblakoch s veľkou slávou a mocou. Keď ten čas nastane, nedaj, aby som bol zahanbený, veď si ma vykúpil svojou krvou, a ja ti budem naveky takto vzdávať vďaky:

  Ježišu na kríži sťa trstina zmietaná vetrom, upevni ma v tvojej láske.

  Ježišu, vylial si za mňa krv do poslednej kvapky.

  Ježišu, nemal si kde skloniť hlavu ako cudzinec, nakloň ma k sebe.

  Ježišu plný bolesti, pre plač svojej panenskej Matky ma vytrhni z miesta večného plaču.

  Ježišu zavesený na dreve, ty Strom života, obdaruj ma sladkosťou.

  Ježišu všetkými opustený, neopusť ma.

  Ježišu sňatý z kríža, svojim krížom ma ochraňuj.

  Ježišu, vravel si: „Žíznim“, napoj ma z hojnosti tvojho domu.

  Ježišu, prijmi ma, keď sa s Magdalénou tvojich nôh dotýkam.

  Ježišu, spolu so zločincom voveď ma do raja.

  Ježišu, neodsúď ma s tými, čo ťa ukrižovali.

  Ježišu, pôvodca života, daruj mi večný život.

  Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

  Kondák 13

  Ježišu Kriste, Bože môj, veľmi trpezlivý a milosrdný! Prijmi túto moju malú vďaku, ktorú ti prinášam z celej duše. Svojimi spasiteľnými strasťami vylieč všetky moje telesné i duševné bolesti, chráň ma pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi, pred nehanebnými démonmi, vášňami a pôžitkami. A keď nadíde koniec môjho života, príď ku mne a voveď ma do večného kráľovstva, aby som ti na veky spieval: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  (Tento kondák sa spieva 3 krát. Po ňom nasleduje 1. ikos a 1. kondák)

  Ikos 1

  Po páde anjelov neprijal si na seba podobu anjela, ale kvôli mne, hoci si Boh, stal si sa človekom. Svojim telom a krvou si oživil mŕtveho človeka, preto ti z vďačnosti za toľkú lásku voláme:

  Ježišu, Bože, večná láska, tak veľmi si svet miloval.

  Ježišu, obklopený anjelmi, k ľuďom si zostúpil.

  Ježišu, prázdne miesto po padlých anjeloch ľuďmi si zaplnil.

  Ježišu, povýšil si človeka na úroveň anjela.

  Ježišu, ty si ho zbožštil svojimi svätými Tajomstvami.

  Ježišu, nasýtil si ho anjelským pokrmom.

  Ježišu, manna pravá.

  Ježišu, chlieb, čo zostúpil z neba.

  Ježišu, ozajstná posila ľudskému srdcu.

  Ježišu, pokrm, čo nepodlieha skaze.

  Ježišu, nesmrteľné nasýtenie.

  Ježišu, moja večná sladkosť.

  Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

  Kondák 1

  Mocný Vojvoda a Pane neba i zeme! Všetko tvorstvo sa zmenilo, keď videlo ako visíš mŕtvy na dreve, nesmrteľný Kráľu. Nebo stálo v úžase a základy zeme sa zachveli. I ja ti vzdávam vďaku a poklonu za tvoje utrpenie, ktoré si podstúpil kvôli mne a spolu so zločincom volám: Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

  Ľud: Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

  K: Premúdrosť!

  Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa. Tri razy. Požehnaj.

  K: Pán prichádza dobrovoľne trpieť za našu spásu. Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých, slávnych a všechválnych apoštolov, svätých a spravodlivých Pánových predkov Joachima a Anny, blažených hieromučeníkov Pavla a Vasiľa i mučeníka Metóda a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen

 • Kajúci akatist

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Kondák 1

  Kňaz: Som priepasťou hriechu a blatom všetkej nečistoty, schránkou všetkých zlých a nemiestnych skutkov. Beda mi, Bože môj, beda mi! Tvorca a Stvoriteľ môj, beda mi, Svetlo mojej duše! Čo ti mám povedať ja, čo som sa vzdialil spred tvojej tváre? Ako mám hovoriť ja, čo som odvrátil zrak od tvojho svetla? Porušil som tvoje prikázanie ako kedysi Adam a nikdy som ti nepriniesol obetu pokánia. Teraz som však spoznal svoj pád, preto ti z hĺbky mojej duše v pokání volám,Milosrdný: Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

  Ľud: Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

  Ikos 1

  Kňaz: Ty si môj Boh, tvorca a môj stvoriteľ, ochranca môjho života i môj zástanca a ja som len tvoje stvorenie, dielo tvojich rúk. No beda mi! Panuje vo mne hriech prarodičov a moja zlá vôľa má vládu nado mnou. Som ako otrok, čo stále otročí hriechu a tak podnecujem tvoj hnev, Vládca môj a Bože. Utiekam sa však k tvojej láskavosti a takto ťa pokorne prosím, Dobrotivý:

  Ľud: Zmiluj sa, Tvorca môj preslávny. Zmiluj sa, Stvoriteľ môj predivný. Zmiluj sa, Bože môj predvečný. Zmiluj sa, Pane môj nesmrteľný. Zmiluj sa, Vládca môj najmilostivejší. Zmiluj sa, Kráľ môj najmocnejší. Zmiluj sa, lebo od nebytia k bytiu si ma povolal. Zmiluj sa, lebo si do môjho tela vdýchol nesmrteľnú dušu. Zmiluj sa, lebo si ma poctil svojím obrazom a podobou. Zmiluj sa, lebo si ma povýšil nad všetko viditeľné. Zmiluj sa, lebo si mi dal schopnosť poznávať ťa a milovať. Zmiluj sa, lebo ma udržuješ pri živote svojou milosťou.

  Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

  Kondák 2

  Kňaz: Vládca môj a Pane,ako sa smiem priblížiť k tebe, ponorený do mnohých hriechov? Ako sa osmelím pozdvihnúť svoj zrak k tebe, môjmu najjasnejšiemu stvoriteľovi? Aké pokánie ti prinesiem? Ak zaplačem, svojimi slzami iba poškvrním zem; ak budem vzdychať ako mýtnik, myslím, že iba obťažím nebesia. Ale ty ma očisť pokáním od všetkej škvrny a moju dušu osvieť jasom tvojej milosrdnej tváre, aby som ti radostne spieval: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

  Ikos 2

  Kňaz: Ustavične som bral ľahkovážne slová tvojich úst a nikdy som nekráčal cestou tvojich prikázaní. Usilovne som však konal podľa vôle diabla a vytrvalo som chodil po ceste mojich náruživostí. Teraz, keď som si trpko uvedomil moje pády, so slzami ťa hľadám, nezapadajúce moje Svetlo, a kajúcne volám:

  Ľud: Zmiluj sa, lebo som sa počal v neprávosti. Zmiluj sa, lebo som sa v hriechoch narodil. Zmiluj sa, lebo som svoj život premárnil. Zmiluj sa, lebo som nedbal o svoju spásu. Zmiluj sa, lebo som sa neusiloval žiť bohumilo. Zmiluj sa, lebo som stále konal podľa moju vôľu, ba ešte viac vôľu Zlého. Zmiluj sa, lebo som sa vzdialil od teba, večné Svetlo. Zmiluj sa, lebo som zablúdil v púšti mojich vášní. Zmiluj sa, lebo som sa odcudzil tvojej milosti. Zmiluj sa, lebo som svoju dušu vydal hriešnej temnote. Zmiluj sa, lebo som porušovateľ tvojho zákona. Zmiluj sa, lebo nezachovávam tvoje príkazy.

  Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

  Kondák 3

  Kňaz: Je dobré a správne nevzďaľovať sa od teba, Prameň svetla. Lenže tma hriechov, ktorú som na seba uvalil mojimi zlými skutkami, pohlcuje ma sťa noc a zatemňujúc moju dušu, odvádza ma od teba, môjho Boha. Preto ťa prosím, môj Stvoriteľ, udri bleskom a rozožeň mrak mojich vášní, aby som v tvojom svetle uzrel svetlo a mohol ti vďačne spievať: Aleluja

  Ikos 3

  Kňaz: Hranice zákona som prekročil, ja úbožiak, a páchal som hriechy o ktorých je hanba aj hovoriť. Ale ty, Bože, poznáš srdce každého a všetko prenikáš svojím pohľadom. Neodhaľ, prosím, moje skryté skutky pred anjelmi, ani ma neuvrhni do ohnivej priepasti. Zľutuj sa nado mnou a odpusť mi všetky zlé skutky, keď k tebe takto volám:

  Ľud: Zmiluj sa, lebo som poškvrnený mnohými hriechmi. Zmiluj sa, lebo namiesto raja som sa usídlil v podsvetí. Zmiluj sa, lebo som miloval tmu viac ako svetlo. Zmiluj sa, lebo som sa vrhol do ohnivej pece vášní. Zmiluj sa, lebo som ťa zarmútil nevhodnými rečami. Zmiluj sa, lebo som prehliadal tvoje ustanovenia. Zmiluj sa, lebo som odsúdil svojho blížneho. Zmiluj sa, lebo som ohováral svojho brata. Zmiluj sa, lebo som ti nesplnil moje sľuby. Zmiluj sa, lebo som nezachoval rady svojho duchovného otca. Zmiluj sa, lebo som vyslovoval tvoje meno nadarmo. Zmiluj sa, lebo nič dobré som pred tebou nevykonal.

  Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

  Kondák 4

  Kňaz: Životodarná Trojica, ty si Život a Prameň života, nerozdielne a nezmiešané božstvo, Otec, Syn i Svätý Duch. Zhliadni na mňa, veď som stvorený na tvoj obraz a podobu a obnov môj um, usmerni moje slová a posväť moju dušu, aby ti moja obnovená, z troch častí zložená, bytosť duchovne spievala: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

  Ikos 4

  Kňaz: Som iba zem a vrátim sa do zeme, z ktorej som bol vzatý, ako si to riekol ty sám, preslávny môj Stvoriteľ. Ale skôr, než nadíde moja smrť a než zostúpim do hrobu, prehodnocujem svoj márnivý život a tebe, svojmu Tvorcovi, volám:

  Ľud: Zmiluj sa, lebo ma vášne tmou zahalili. Zmiluj sa, lebo som zblúdil na mojich chodníkoch. Zmiluj sa, lebo ma premohlo lakomstvo. Zmiluj sa, lebo ma závisť zožierala. Zmiluj sa, lebo som jedával viac než dosýta. Zmiluj sa, lebo som ťa rozhneval opilstvom bez miery. Zmiluj sa, lebo som nenasýtil hladného. Zmiluj sa, lebo som nepodal nápoj smädnému. Zmiluj sa, lebo som nemiloval svojho brata. Zmiluj sa, lebo som si kedysi nevážil svojich rodičov. Zmiluj sa, lebo som hrešil proti tebe skutkom, slovom i myšlienkou. Zmiluj sa, lebo som sa previnil svojimi dobrovoľnými i nedobrovoľnými zlými skutkami.

  Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

  Kondák 5

  Kňaz: Tam, kde to chceš ty, všemohúci Bože, ustupujú zákony prírody. Moja prirodzenosť ma ustavične pobáda k hriechu a zotročuje, no ty, ako Tvorca prirodzenosti, uhas jej hriešne pohnútky a obnov ju rosou tvojej milosti, aby som ti bez zábran spieval: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

  Ikos 5

  Kňaz: Kto kedy hrešil tak, ako ja úbožiak? Ktorý hriech som ešte nespáchal? Akej neprávosti som sa ešte nedopustil? Aký druh zla som zatiaľ nevtlačil do mojej duše? Beda mi, beda! Čo len so mnou bude a kam sa podejem? Ale skôr, než nastane čas tvojej spravodlivej odplaty, milosrdný Bože, prosím ťa pokorne ako márnotratný syn svojho otca:

  Ľud: Zmiluj sa nado mnou úbohým. Zmiluj sa nado mnou nemilosrdným. Zmiluj sa nado mnou krutým. Zmiluj sa nado mnou hnevlivým. Zmiluj sa nado mnou ctižiadostivým. Zmiluj sa nado mnou pyšným. Zmiluj sa nado mnou poškvrneným. Zmiluj sa nado mnou nečistým. Zmiluj sa nado mnou zlomyseľným. Zmiluj sa nado mnou pomstychtivým. Zmiluj sa, lebo mi srdce skamenelo. Zmiluj sa, lebo ma svedomie páli.

  Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

  Kondák 6

  Kňaz: Neskrývaj predo mnou lúče tvoje milosti, Tvorca môj a Stvoriteľ, ale prežiar ma nimi. Rozjasni tvoju láskavú tvár predo mnou, tvojím služobníkom, a nauč ma plniť tvoju vôľu, aby som tebe, svojmu nebeskému Otcovi, dobrými skutkami radostne spieval: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

  Ikos 6

  Kňaz: Tmavá a bez mesačného svitu noc môjho hriešneho života spôsobila vo mne množstvo hriechov, ktoré ma vzdialili od teba, ó, večné Svetlo, a priviedli ma až k najhlbšiemu podsvetiu. Jeho oheň a dym vzbudzujú vo mne hrôzu. Myšlienka na rajské príbytky, ktoré sú pripravené spravodlivým a šťastie tých, čo tam prebývajú, napĺňajú moju dušu smútkom, že som sa vzdialil od života, čo nekončí. Avšak pokiaľ žijem a je vo mne moja duša, nie som pozbavený svetla nádeje, preto horím láskou k tebe a od srdca ti volám:

  Ľud: Zmiluj sa nado mnou lenivým. Zmiluj sa nado mnou nevďačným. Zmiluj sa, lebo som zbytočne rozprával. Zmiluj sa, lebo som vyslovoval mrzké slová. Zmiluj sa, lebo som sa iným vysmieval. Zmiluj sa, lebo som miloval bohatstvo. Zmiluj sa, lebo som nezachoval prísahu. Zmiluj sa, lebo som sa opíjal. Zmiluj sa, lebo som miloval hádky. Zmiluj sa, lebo som bol tvrdošijný. Zmiluj sa nado mnou falošným. Zmiluj sa nado mnou ľstivým.

  Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

  Kondák 7

  Kňaz: Svoj zrak upieram k nebu a duchom stojím pred tebou, nebeský Otče, ale porušiteľné telo tiahne ma dolu a mnohé hriechy vlečú moju dušu do priepasti. Ty však, Tvorca môj a Stvoriteľ, pretože si všemohúci a milosrdný, obnov ma, aby som vzlietol sťa orol a zaspieval ti víťaznú pieseň: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

  Ikos 7

  Kňaz: Moje oko je plnené zloby, špiny a všetkej nečistoty, Bože a Tvorca môj. Díval som sa na mrzké veci a unášal sa krásou tohto sveta, pričom som svoju dušu pošpinil nečistotou všetkého druhu. Nevnímal som dobro vecí tohto sveta tak, aby som sa z nich učil poznávať ťa a milovať. Teraz sú oči mojej duše zastreté a ja, duchovne slepý, vzývam teba, lebo si moje Svetlo:

  Ľud: Zmiluj sa, keď ťa kajúcne vzývam. Zmiluj sa, keď so skrúšeným srdcom k tebe prichádzam. Zmiluj sa, keď sa ti s vierou klaniam. Zmiluj sa, keď ťa o to s láskou prosím. Zmiluj sa, keď ti prinášam moje slová ako slzy. Zmiluj sa a neodvrhni ma spred svojej tváre. Zmiluj sa a daj mi prameň sĺz, aby som svoje skutky horko oplakal. Zmiluj sa a vyveď moju dušu z temnice vášní. Zmiluj sa a v mojom vnútri obnov ducha pravého. Zmiluj sa a obnov vo mne tvoj obraz. Zmiluj sa, moje Svetlo, a osvieť oči mojej duše. Zmiluj sa a urob si vo mne chrám a svoj príbytok.

  Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

  Kondák 8

  Kňaz: Plameň mojej lásky k tebe, Stvoriteľ, ešte úplne nevyhasol a môj duch stále dvíha svoj plameň k tebe, ktorý si môj Prvoobraz. Slzy ľútosti i radosti z teba vo mne ešte celkom nevyschli, ale sťa oblak dažďa v čase sucha prichádzajú a oblažujú ma. A hoci ich pohlcujú zloba, ktorá sa vo mne zahniezdila a márnosť tohto sveta, čo ma obklopuje, ak čo len na chvíľu zostúpi na mňa tvoja milosť, Prameň života, budem ti stále spievať: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

  Ikos 8

  Kňaz: Ó nepochopiteľná Múdrosť! Svojím rozumom som nikdy nepoznával vznešené veci, ale ustavične som počas života blúdil a strácal správnu cestu. Vydával som sa do rúk zbojníkov, ktorí ma vyzliekli z rúcha neporušiteľnosti, ktoré si mi daroval pri mojom krste. Teraz pred tebou stojím nahý a pozbavený priateľstva s tebou. Ale osmeľujem sa nabrať odvahu a takto ti kajúcne volám:

  Ľud: Zmiluj sa a vyrovnaj moju cestu pred tebou. Zmiluj sa a svojho služobníka na súd nevolaj. Zmiluj sa a nepohŕdaj mnou, že som chudobný na dobré skutky. Zmiluj sa a v deň súdu ma netrestaj za to, čo som vykonal. Zmiluj sa a osloboď ma od všetkých diablových úkladov. Zmiluj sa a odpusť mi množstvo mojich hriechov. Zmiluj sa a osloboď ma od mučivých vášní, čo vo mne kraľujú. Zmiluj sa a ukáž mi cestu pokánia. Zmiluj sa a vzbuď vo mne túžbu konať tvoju vôľu. Zmiluj sa a hľadaj svoju zblúdenú ovcu. Zmiluj sa a pripočítaj ma k stádu tvojich vyvolených.

  Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

  Kondák 9

  Kňaz: Keďže nenachádzam slová, prosím ťa predivný Kráľu a Pane, daruj mi slzy pokánia a po nich slzy ľútosti, aby som nimi omyl škvrny mojej duše, ktorú som pošpinil svojimi zlými a nevhodnými skutkami. Daj, aby som s čistou dušou radostne spieval tebe, môjmu Bohu: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

  Ikos 9

  Kňaz: Hoci doprajem svojmu telu bohatý pokrm, moja duša, Pane, hynie od hladu. Daj aby som spoznal svoju neprávosť, daj mi horlivosť, aby som svojho ducha sýtil dobrými skutkami. Daj, aby som odteraz začal pracovať na vlastnej záchrane, keď hladným duchom takto k tebe volám:

  Ľud: Zmiluj sa nado mnou, Múdrosť nepochopiteľná. Zmiluj sa nado mnou, Božstvo neopísateľné. Zmiluj sa nado mnou, Sila nepremožiteľná. Zmiluj sa nado mnou, Sláva najvyššia. Zmiluj sa nado mnou, Krása najjasnejšia. Zmiluj sa nado mnou, Dokonalosť neobsiahnuteľná. Zmiluj sa nado mnou, Vysočina nedosiahnuteľná. Zmiluj sa nado mnou, Milosrdenstvo nekonečné. Zmiluj sa nado mnou, všemohúci Vládca. Zmiluj sa nado mnou, mocný Veliteľ nebeských zborov. Zmiluj sa nado mnou, trojslnečné a trikrát žiariace Svetlo. Zmiluj sa nado mnou, Otče, Synu i Svätý Duchu. Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

  Kondák 10

  Kňaz: Moje vnútro planie láskou k tebe, Stvoriteľu neba a zeme, a moja duša sa povznáša k výšinám. Ale beda! Aká veľká je moja zloba nedokonalosť! Prestupujem tvoje prikázania a tak v jednej chvíli o všetko prichádzam. No napriek tomu zápasím s hriechom a tebe spievam: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

  Ikos 10

  Kňaz: Som bohatý na hrabivosť a nespravodlivosť, otročím zlobe a hanebným skutkom. Klamstvo a lož mi nie sú cudzie, zožiera ma závisť, premáha lakomstvo a všetkým ďalším neprávostiam poctivo slúžim ako otrok. Ty však, môj milosrdný Stvoriteľ, odožeň odo mňa všetky tieto neresti, keď ti s láskou a chvením kajúcne volám:

  Ľud: Zmiluj sa nado mnou, moja Radosť a Veselosť. Zmiluj sa nado mnou, moja Nádej preslávna. Zmiluj sa nado mnou, Poklad neporušiteľný. Zmiluj sa nado mnou, Bohatstvo nevyčerpateľné. Zmiluj sa nado mnou, Osvietenie mojej mysle i srdca. Zmiluj sa nado mnou, Zdravie mojej duše i tela. Zmiluj sa nado mnou, Vodca najláskavejší. Zmiluj sa nado mnou, Ochranca môj najlepší. Zmiluj sa nado mnou, pravá Radosť plačúcich. Zmiluj sa nado mnou, naše Útočište a Nádej. Zmiluj sa, lebo zahladzuješ naše pochybenia. Zmiluj sa, lebo nás obkolesuješ svojimi svätými anjelmi.

  Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

  Kondák 11

  Kňaz: Ja biedny od počiatočných dní svojej mladosti porušil som čistotu a odvtedy som podrobený týmto hriechom. Či je nejaký skutok tohto druhu, ktorý by somnevykonal, alebo niečo, čo som ešte nespáchal? Poškvrnil som si celú dušu a všetky časti môjho tela poškodil a urobil nepotrebnými. Preto ťa prosím, Pane, čo neuchovávaš v pamäti našu zlobu, osloboď ma od telesných vášní, keď ti spievam: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

  Ikos 11

  Kňaz: Nenadobudol som duševnú čistotu a svoju dušu som uvrhol do tmy hriechov. Ach, ja úbožiak! Som zbojník svojej duši, lebo som ju celú doráňal, takže niet na nej zdravého miesta. Vyzliekol som ju z Bohom utkaného rúcha a svojou zlobou som ju zaodel otrhaným a špinavým šatom. Čo ti mám povedať, dobrotivý Otče? Čo môžem vyriecť na svoje ospravedlnenie, najspravodlivejší Sudca? Ale, ako je mojím zvykom, prosím si milosrdenstvo od teba a vrúcne volám:

  Ľud: Zmiluj sa nado mnou, Láska plameňom horiaca. Zmiluj sa nado mnou, Múdrosť večne žiariaca. Zmiluj sa nado mnou, Pokladnica dobra. Zmiluj sa nado mnou, Darca života. Zmiluj sa, lebo si všade a všetko naplňuješ. Zmiluj sa, veď konáš úžasné divy. Zmiluj sa, lebo ty vidíš budúce veci ako prítomné. Zmiluj sa a nenechávaj nás napospas hriechu a smrti. Zmiluj sa, lebo ty oživuješ duchom mŕtvych. Zmiluj sa, lebo ty očisťuješ tých, čo majú špinavé svedomie. Zmiluj sa, lebo si vnímavý na naše vzdychanie. Zmiluj sa, lebo tvoje milosrdenstvo sa rozprestiera na celé dielo tvojich rúk. Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

  Kondák 12

  Kňaz: Veľkosťou svojej milosti, trojosobný Bože, zakry moje priestupky, ako si kedysi prikryl pády bohootca Dávida. Prijmi moje pokánie, ako si prijal pokánie kráľa Manasesa a mňa, ktorý som poblúdil na svojich cestách, volaj, ako si zavolal na prenasledovateľa Pavla. Nech ti s láskou ustavične spievam: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

  Ikos 12

  Kňaz: Prežil som svoju mladosť nerozumne a počiatky môjho života v lenivosti ku konaniu dobra. Vtedy som vo svojom srdci nezasial semená duchovného chleba, čo by ma viedol k večnému životu, Bože môj a Pane, ale pravidelne som rozsieval tŕnie a bodľačie. Teraz všetko toto zlo vo mne vzklíčilo, preniká moju dušu, zraňuje mi srdce a celú moju bytosť napĺňa bolesťou. Bože, zľutuj sa a ohňom tvojho božstva spáľ vo mne všetky hriešne tŕne, keď ti s bolesťou volám:

  Ľud: Zmiluj sa, bezpočiatočný Otče, predvečný Synu a stále jestvujúci Duchu. Zmiluj sa, Trojica jednopodstatná a nedeliteľná. Zmiluj sa, Vláda trojhypostázna. Zmiluj sa, Božstvo nedeliteľné a nezmiešané. Zmiluj sa, jediné Kráľovstvo a Panstvo. Zmiluj sa, jediná vôľa a túžba. Zmiluj sa, lebo pred tebou sa trasú aj Cherubíni. Zmiluj sa, lebo pred tebou si zakrývajú tvár úžasní Serafíni. Zmiluj sa, lebo pred tebou sa korí slnko a luna chveje. Zmiluj sa, lebo pred tebou dymia hory a rieky sa späť obracajú. Zmiluj sa, lebo pred tebou sa skláňa každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí. Zmiluj sa, lebo teba ustavične oslavuje všetko tvorstvo na nebi i na zemi.

  Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

  Kondák 13

  Kňaz: Všemohúci Vládca a Stvoriteľ, ty si zlo neuchovávaš v pamäti. Nespomínaj na moje priestupky, ktorým som ťa rozhneval, či už skutkom, alebo slovom, alebo myšlienkou, vedome i nevedome. Ako láskavý Boh odpusť mi všetko a urob ma slobodným. Sťa kvapky dažďa vylej na mňa svoju milosť, aby som odteraz začal žiť, ako sa ti páči a tebe, môjmu Pôvodcovi, stále spieval: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

  (Tento kondák sa spieva 3 krát)

  Kondák 1

  Kňaz: Som priepasťou hriechu a blatom všetkej nečistoty, schránkou všetkých zlých a nemiestnych skutkov. Beda mi, Bože môj, beda mi! Tvorca a Stvoriteľ môj, beda mi, Svetlo mojej duše! Čo ti mám povedať ja, čo som sa vzdialil spred tvojej tváre? Ako mám hovoriť ja, čo som odvrátil zrak od tvojho svetla? Porušil som tvoje prikázanie ako kedysi Adam a nikdy som ti nepriniesol obetu pokánia. Teraz som však spoznal svoj pád, preto ti z hĺbky mojej duše v pokání volám,Milosrdný: Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

  Ľud: Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

  Ikos 1

  Kňaz: Ty si môj Boh, tvorca a môj stvoriteľ, ochranca môjho života i môj zástanca a ja som len tvoje stvorenie, dielo tvojich rúk. No beda mi! Panuje vo mne hriech prarodičov a moja zlá vôľa má vládu nado mnou. Som ako otrok, čo stále otročí hriechu a tak podnecujem tvoj hnev, Vládca môj a Bože. Utiekam sa však k tvojej láskavosti a takto ťa pokorne prosím, Dobrotivý:

  Ľud: Zmiluj sa, Tvorca môj preslávny. Zmiluj sa, Stvoriteľ môj predivný. Zmiluj sa, Bože môj predvečný. Zmiluj sa, Pane môj nesmrteľný. Zmiluj sa, Vládca môj najmilostivejší. Zmiluj sa, Kráľ môj najmocnejší. Zmiluj sa, lebo od nebytia k bytiu si ma povolal. Zmiluj sa, lebo si do môjho tela vdýchol nesmrteľnú dušu. Zmiluj sa, lebo si ma poctil svojím obrazom a podobou. Zmiluj sa, lebo si ma povýšil nad všetko viditeľné. Zmiluj sa, lebo si mi dal schopnosť poznávať ťa a milovať. Zmiluj sa, lebo ma udržuješ pri živote svojou milosťou.

  Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

  Modlitba

  Kňaz: Presvätá Trojica, jednopodstatná Vláda, príčina všetkého dobra. Čím sa ti odvďačíme za všetko, čo si preukázala nám, hriešnym a nehodným skôr, než sme prišli na tento svet? Ako sa ti poďakovať za všetko, čo udeľuješ každému z nás po všetky dni, ako aj za to, čo si nám pripravila v budúcom veku? Je správne, aby sme ti za toľké dobrodenia a prejavy lásky ďakovali nielen slovami, ale hlavne skutkami, zachovávajúc tvoje prikázania. Lenže my sme viac poslúchali vlastné vášne a zlé návyky, a tak sme sa od mladosti ponorili do hriechov a neprávostí. Preto ako nečistí a poškvrnení, nielenže by sme nesmeli predstúpiť pred tvoju, trojakým svetlom žiariacu, tvár, ale nemohli by sme vysloviť ani len tvoje presväté meno, keby si nám to ty sama neumožnila pre našu útechu. Ty miluješ čistých a spravodlivých, nad hriešnikmi, čo konajú pokánie, sa zmilúvaš a láskavo ich prijímaš. Zhliadni, najsvätejšia Trojica, z výšin tvojej svätej slávy, na nás hriešnych a prijmi namiesto dobrých skutkov naše dobré predsavzatia. Daj nám ducha pravého pokánia, aby sme mali v nenávisti každý hriech, žili čisto a spravodlivo až do konca života, konali tvoju presvätú vôľu a s čistou mysľou a dobrými skutkami oslavovali tvoje ľúbezné a veľkolepé meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Prepustenie

  Kňaz: Premúdrosť!

  Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu v ohnivých jazykoch zoslal svojho presvätého Ducha na svojich svätých učeníkov a apoštolov, na prosby svojej prečistej Matky, svätých slávnych a všechvál­nych apoštolov, blaženych Pavla, Vasiľa a Metoda a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Akatist požehnania rodín

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Kondák 1

  Kňaz: Na počiatku sveta si, Bože, stvoril človeka na svoj obraz, ako muža a ženu si ich stvoril. Ale Adam s Evou neboli poslušní tvojmu slovu. Pre ich hriech vstúpilo prekliatie do tohto sveta. Ale vo svojej dobrote si, Bože, už vtedy pripravil svätý nazaretský príbytok, aby doň vstúpil a prebýval medzi nami Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, preto spievame:

  Ľud: Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

  Ikos 1

  Kňaz: Hoci sa hriech rozlieval do ľudského srdca a čoskoro zaplavil celú zem. Jedine spravodlivý Noe sa mu vzoprel a bol ti poslušný. S odvahou a vierou postavil koráb, kde našli útočisko všetci z jeho rodiny. V záplave hriechu si, Bože, aj pre nás pripravil ako útočisko Svätú rodinu, ktorá nás učí pozerať vo všetkom na Ježiša a s dôverou spievať:

  Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny stvorené na tvoju oslavu. Nebeský Otče, požehnaj rodiny stvorené tebe na potechu. Nebeský Otče, požehnaj rodiny stvorené pre dobro človeka. Nebeský Otče, požehnaj rodiny stvorené jak úkryt pre deti.

  Boží Synu, požehnaj rodiny, nech s hriechom víťazne bojujú. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech život pokánia milujú.
  Boží Synu, požehnaj rodiny, nech s tebou uprostred bývajú. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech sa ťa v ťažkostiach nevzdajú.

  Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech budú odvážne vo viere. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech sú ti poslušné v dôvere. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech v búrke sveta sa netopia. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech živé vody ich osviežia. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

  Kondák 2

  Kňaz: Bože, Abrahám ti dôveroval a šiel, kam si ho viedol. Jeho poslušnosť a podriadenosť boli vzorom pre jeho manželku Sáru i celý jeho dom. Ctili si ťa a tvoju tvár videli v každom pocestnom. Skúsenosť s tvojou vernosťou ich previedla aj skúškou obetovania Izáka. Nezapochybovali o tvojej dobrote a aj v ťažkých chvíľach ti neustále spievali: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  Ikos 2

  Kňaz: Dôvera v tvoju ruku viedla Abrahámovho sluhu na ceste do Náchorovho mesta. Dôvera v tvoju starostlivosť povzbudila Rebeku vykročiť z otcovho domu do nového príbytku. Dôvera v tvoju dobrotu posilnila vieru Izáka, keď mu priviedli Rebeku, a našiel v nej zaľúbenie. Takúto dôveru k tebe mala aj Svätá rodina, preto ti spievame:

  Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech sú ti poslušné na slovo. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech idú s odvahou za tebou. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech srdcia pre iných otvoria. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech hostia tešia sa z ich stola.

  Boží Synu, požehnaj rodiny, nech v ťažkých chvíľach sa nezlomia. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech chránia čistotu svedomia.
  Boží Synu, požehnaj rodiny, nech móda k hriechu ich neťahá. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech vedia odhaliť nástrahy.

  Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech nájdu úľavu pri tebe.
  Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech strachu vzoprú sa v dôvere. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech im robí radosť s tebou byť. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech túžia o tebe hovoriť. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

  Kondák 3

  Kňaz: Pane, od narodenia hľadal Jakub tvoje požehnanie na vlastných cestách. Ty si ho priviedol na svoje cesty a naučil si ho zápasiť priamo ako muža. Vytrvalo slúžil za Liu i za Ráchel, koľko ho žiadali. Stal sa praotcom nielen dvanástich kmeňov Izraela, ale každého, kto ti z celého srdca spieva: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  Ikos 3

  Kňaz: Keď Jozef dôverčivo vyrozprával bratom svoje sny, nečakal, že ho predajú. Za dobrú službu Putifarovi nečakal krivé obvinenie a väzenie. Za pomoc spoluväzňom nečakal nevďačnosť. Jeho srdce sa však nepremenilo na kameň a nezahorklo. V čase hladu sa ujal svojich bratov a namiesto odplaty ich obdaroval. Horúčosť Egypta zúrodnil vlahou dobroty, aby sa neskôr stal útočiskom pre Svätú rodinu, preto ti spievame:

  Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny otcami, čo sú ti podobní. Nebeský Otče, požehnaj rodiny otcami, čo sú ti poslušní. Nebeský Otče, požehnaj rodiny otcami, čo túžia v pravde žiť. Nebeský Otče, požehnaj rodiny otcami, čo túžia verní byť.

  Boží Synu, požehnaj rodiny matkami so srdcom Márie.
  Boží Synu, požehnaj rodiny matkami s odvahou Božích žien. Boží Synu, požehnaj rodiny matkami, čo žijú pre teba.
  Boží Synu, požehnaj rodiny matkami, čo deliť sa vedia.

  Svätý Duchu, požehnaj rodiny plodnosťou, synmi a dcérami. Svätý Duchu, požehnaj rodiny odvahou počatiu nebrániť. Svätý Duchu, požehnaj rodiny múdrosťou v postojoch k životu. Svätý Duchu, požehnaj rodiny posilou telesnosť ovládnuť. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

  Kondák 4

  Kňaz: Život Noemi sa, Pane, v cudzej krajine premenil na horkosť. Betlehem sa pre ňu po návrate stal ozajstným domom chleba. Bola nasýtená tvojou starostlivosťou cez nevestu Rút. Bola požehnaná novou rodinou, keď Bózova spravodlivosť ukázala silu tvojej lásky, lebo ty, Pane, sa stále ujímaš opustených a bezmocných, ktorí ti otvoria srdce a s dôverou spievajú: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  Ikos 4

  Kňaz: Bezdetná Anna si vylievala srdce pred tebou, Bože, a ty si pozbieral všetky jej slzy. Zhliadol si na jej túžbu a daroval jej syna Samuela. Zverila jeho život tebe a ty si ho povolal do služby proroka. Žiadnemu z tvojich slov nedal padnúť na zem1. Vo svojej dobrote si zhliadol aj na Jozefa a Máriu, ktorí boli rovnako verní tvojmu slovu. Vďační za dar tejto rodiny ti dnes spievame:

  Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech vdovci nie sú bez útechy. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech netrpia nevďakom od detí. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, z ktorých si niekoho k sebe vzal. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, a toho, kto v dome ostal sám.

  Boží Synu, požehnaj rodiny a vzťahy s rodičmi manželov. Boží Synu, požehnaj rodiny vzájomnou úctou a pokorou. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech vedia múdro sa oddeliť. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech nájdu priestor sa navštíviť.

  Svätý Duchu, požehnaj rodiny, keď trpia výsmechom pre teba. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, keď iných ľúbia viac než seba. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, keď slúžia okoliu bez vďaky. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, keď súdia ich mravné nároky. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

  Kondák 5

  Kňaz: Bože, hoci ti, bolo Dávidovo srdce milé, pretváral si ho na svoju podobu v skúškach. Jeho hriech zničil rodinu Uriáša, lebo zatúžil po jeho žene Betsabe. Usvedčený prorokom Nátanom uznal svoj hriech. Prišiel k tebe s úprimným pokáním, prijal dôsledky svojho hriechu a dovolil tvojmu Duchu, aby pretváral jeho srdce. Túžil sa ti podobať a stále spievať: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  Ikos 5

  Kňaz: Šalamún si žiadal múdrosť, aby ňou mohol slúžiť. Ale túžba po pôžitku otvárala dvere jeho domu vedľajším ženám a ich modlám. Zničil tak posvätnosť rodinnej svätyne a dal zlý príklad mnohým ďalším. Vďační za múdrosť svätého a spravodlivého Jozefa Snúbenca, ktorý chránil dobrú povesť svojho domu, spievame:

  Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech nie sú otrokmi pôžitkov. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, upokoj márnivosť žiarlivcov.
  Nebeský Otče, požehnaj rodiny, a chráň ich pred duchom závisti. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, a chráň ich pred hnevom a smilstvom.

  Boží Synu, požehnaj rodiny, nech pravdu milujú v konaní.
  Boží Synu, požehnaj rodiny, nech sa pravdou riadia aj v súkromí. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech pravdou vyzdobia postoje.
  Boží Synu, požehnaj rodiny, nech pravdu s láskou si hovoria.

  Svätý Duchu, požehnaj rodiny vernosťou, nech stoja pri sebe. Svätý Duchu, požehnaj rodiny vernosťou v živote pre teba. Svätý Duchu, požehnaj rodiny vernosťou v dobrej aj zlej chvíli. Svätý Duchu, požehnaj rodiny vernosťou tomu, čo sľúbili. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

  Kondák 6

  Kňaz: Poslušnosťou Rechabových synov si uproroka Jeremiáša ukázal bolesť otcovského srdca, keď hľadí na neposlušnosť svojich detí. Tebe bol Ježiš poslušný do konca. Kvôli tebe sa podriadil svojim pozemským rodičom, kvôli tebe sa Mária podriadila Jozefovi. Stali sa Svätou rodinou, preto ti spievame: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  Ikos 6

  Kňaz: Pane, matka machabejských mučeníkov hľadela na smrť svojich synov. Ani jeden z nich nezapochyboval o tvojej dobrote. Spravodlivý Jób bol vystavený skúške, pri ktorej tiež nezapochyboval o tvojej dobrote, hoci prišiel o celú rodinu. Po čase utrpenia si mu vynahradil stratu a znova ho obdaril. Daj, nech sa aj naše oči v každej chvíli s dôverou upierajú na teba a k tebe volajú:

  Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny, keď niekto zápasí s chorobou. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, keď prišli o možnosť pracovať. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, keď chýba dostatok peňazí. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, keď chýba miesto na bývanie.

  Boží Synu, požehnaj rodiny, nech vždy čas na seba majú. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech sa záľubám neklaňajú. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech hazard v nich nevládne. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech nik alkoholu neprepadne.

  Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech falošnú krásu z médií necenia. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech špinu a hrubosť odstránia. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech za cieľ peniaze nemajú.
  Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech za svetským úspechom neženú. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

  Kondák 7

  Kňaz: Na počiatku bolo Slovo. Toto Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ján prišiel na svet v rodine Zachariáša a Alžbety, aby o Slove vydal svedectvo a pripravil mu cestu. Celá ich rodina túžila po jednom – aby človek pravým pokáním vyrovnal vo svojom srdci to, čo je pokrivené, aby mu nič nebránilo spievať ti: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  Ikos 7

  Kňaz: Od večnosti si si pripravil príbytok v Máriinom srdci i lone. Ako bezchybný Baránok si prišiel k nám a prebýval uprostred rodiny. Aj Jozefovo srdce bolo sformované v tvojej dielni, nebeský hrnčiar. Priamosť ich zmýšľania ti dovolila konať cez nich predivné veci na svedectvo všetkým, preto ti spievame:

  Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny príkladom rodičov pre deti. Nebeský Otče, požehnaj rodiny prejavmi lásky aj obety.
  Nebeský Otče, požehnaj rodiny, aby sa spoločne modlili.
  Nebeský Otče, požehnaj rodiny, aby si pravdu s láskou vždy vraveli.

  Boží Synu, požehnaj rodiny ochotou slúžiť si príkladom. Boží Synu, požehnaj rodiny radosťou zo seba navzájom. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech úkryt istoty dávajú. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech radosť slobody poznajú.

  Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech dobro blížneho hľadajú. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech viny bez obáv vyznajú. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech vedia odpustiť zlyhania. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech je v nich sloboda prijatia. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

  Kondák 8

  Kňaz: Tvoje narodenie, Pane, vyrušilo pohodlie mocnárov. Matky oplakávali svoje zavraždené deti. Svätá rodina chránila tvoj život útekom do cudziny. Herodes zabíjal v strachu o moc. Dnes mnohí zabíjajú len pre vlastné pohodlie. Zachráň nás od tejto biedy, aby ti naše rodiny mohli spievať: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  Ikos 8

  Kňaz: Rodina z Kány pozvala na svadbu aj nazaretskú rodinu. Keď sa stolujúcim minulo víno, Mária si to všimla, šla za tebou, Pane a núdznym sa dostalo pomoci. Tvoja prítomnosť v našich rodinách dáva aj nám pocit bezpečia a istoty, preto ti spievame:

  Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech sú si príkladom svätosti. Nebeský Otče, požehnaj rodiny ochotou prijať aj viac detí.
  Nebeský Otče, požehnaj rodiny ochotou krivdy si odpustiť.
  Nebeský Otče, požehnaj rodiny príkladom, ako sa podriadiť.

  Boží Synu, požehnaj rodiny priestorom naprávať sklamania. Boží Synu, požehnaj rodiny ochotou odpúšťať zlyhania. Boží Synu, požehnaj rodiny slobodou byť takí, akí sme.
  Boží Synu, požehnaj rodiny podporou potrebnou na zmenu.

  Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech láska rodičov vzorom je. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech láska detí v nich dozreje. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech je v ich blízkosti každý rád. Svätý Duchu, požehnaj rodiny múdrosťou milovať bez výhrad. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

  Kondák 9

  Kňaz: Betánia sa stala pre teba, Pane, miestom odpočinku. Z prejavov súrodeneckej lásky si budoval domov pre nich aj pre pocestných. Aj keď boli Marta s Máriou také rozdielne, ich srdcia sa v tvojej prítomnosti menili. Čím častejšie ti otvárali svoj dom, tým viac ťa poznali. Nezapochybovali o tom, že všetko, čo robíš, je dobré, hoci ich brat Lazár ležal v hrobe, ale s dôverou ti spievali: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  Ikos 9

  Kňaz: Matka Zebedejových synov k tebe, Pane, pristúpila s prosbou, aby si ich v kráľovstve usadil po pravej a ľavej strane. Neodpovedal si jej, ale obrátil si sa priamo na synov. Keď si ich pokarhal, ukázal si nám, ako veľmi sa ti páčia tí, ktorí sú maličkí a takto ti spievajú:

  Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny, chráň ich od sebeckých motívov. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, chráň ich od hľadania pohodlia. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, chráň ich od bezcitných urážok. Nebeský Otče, požehnaj rodiny a chráň ich od túžby ovládať.

  Boží Synu, požehnaj rodiny, nech sú jak maličkí, bez zloby.
  Boží Synu, požehnaj rodiny, nech vidia vzájomné potreby.
  Boží Synu, požehnaj rodiny, nech vedia poslúžiť s ochotou.
  Boží Synu, požehnaj rodiny, nech hľadia na všetkých s pokorou.

  Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech túžia potešiť núdzneho. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech túžia nasýtiť hladného. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech tíšia smäd, aj ten po tebe. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech nájdu stíšenie pri tebe. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

  Kondák 10

  Kňaz: Rodičia chlapca slepého od narodenia, ktorého Ježiš uzdravil, sa zľakli. Báli sa odsúdenia židovských predstavených. Pred láskou k synovi uprednostnili predpisy a pravidlá zákonníkov a farizejov. Pred láskou k synovi uprednostnili mienku ľudí. Preto ich ustráchané srdcia nemohli spolu s nami spievať: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  Ikos 10

  Kňaz: Jairus, Sýrofeničanka a ďalší bezmenní rodičia posadnutých a chorých prichádzali k tebe a prosili o uzdravenie trpiaceho dieťaťa. Odpovedal si na ich vieru, uzdravoval, oslobodzoval a lámal putá beznádeje. Ukázal si tak milosrdný súcit svojej božskej lásky, ktorá povzbudzuje aj nás, aby sme volali:

  Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny a daj im múdrosť vo výchove. Nebeský Otče, požehnaj rodiny a obráť ich srdcia ku sebe.
  Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech vedia žehnať si navzájom. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech budú príkladom pred svetom.

  Boží Synu, požehnaj rodiny a osviež ich v každom trápení. Boží Synu, požehnaj rodiny, buď pre ne oporou v ťažkom dni. Boží Synu, požehnaj rodiny, daj nádej, keď im ju berie svet. Boží Synu, požehnaj rodiny a daruj pokoj tam, kde ho niet.

  Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech spolu modlia sa každý deň. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech s vierou modlia sa za seba. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech pôstom podoprú modlitby. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech zmyslom všetkého si im ty. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

  Kondák 11

  Kňaz: V podobenstve o márnotratnom synovi si mladší zo súrodencov vypýtal svoj podiel a svojvoľne ho minul. Premárnil to, čo mu otec dal, ale nepremárnil ponuku pokánia. Pokorený vlastným hriechom sa vrátil do otcovho domu, aby s vďakou spieval: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  Ikos 11

  Kňaz: Návrat márnotratného syna potešil otcovo srdce, ale rozhneval staršieho brata. Nepochopil otcovo milosrdenstvo a preto nevedel prijať návrat mladšieho brata. Ale otec mal rovnako rád oboch synov, ako aj ty, Pane, miluješ každého rovnakou láskou. Toto podobenstvo nás povzbudzuje, aby sme volali:

  Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny, ktoré sa vzdialili od teba. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, ktoré sa navrátiť nevedia. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, ktoré sa ťa boja vyhľadať. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, ktoré ťa nevedia uctievať.

  Boží Synu, požehnaj rodiny, nech nie sú miestom pre márnivé zásluhy. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech sa v nich neráta, kto si čo zaslúži. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech sa v nich prejaví dobrota bez miery. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech pre ich život aj svet v teba uverí.

  Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech láska má múdru podobu. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech tresty slúžia na nápravu. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech priamosť je v nich vždy vítaná. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech pravda nie je v nich schovaná. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

  Kondák 12

  Kňaz: Nebeský Otče, miloval si ma takou láskou, že si dal vlastného Syna, aby som nemusel zomrieť naveky. Tak som sa stal tvojím dieťaťom, pre ktoré Ježiš pripravil miesto v tvojom dome v nebi, aby som naveky spieval: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  Ikos 12

  Kňaz: Krstom som vstúpil do tvojej rodiny – Cirkvi, ktorá sa zrodila vyliatím životodarnej vody Božieho Ducha v deň Päťdesiatnice. Prosíme ťa, Pane, nech sa naše rodiny stanú skutočnými domácimi cirkvami. Nech sa stanú prameňom živej vody aj pre iných, aby tvoje kráľovstvo medzi nami rástlo. Preto ti spievame:

  Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech pre nich krst nie je formálny. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech život sviatostí prúdi v nich. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech sýtia sa chlebom z oltára. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech spoveď ich zvnútra pretvára.

  Boží Synu, požehnaj rodiny, nech ich moc pokánia premieňa. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech Slovom povzbudiť vedia sa. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech spolu putujú k svätyniam. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech sviatky sú dňami svätými.

  Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech v nebi príbytok hľadajú. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech iných ku viere volajú. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech svedčia o sile vzkriesenia. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, a na svoj obraz ich premieňaj. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

  Kondák 13

  Kňaz: Nebeský Otče, prosíme ťa za naše rodiny. Ochráň ich pred útokmi zlého, odhaľuj klamstvá sveta, ktorý ich láka mocou peňazí, úspechu, márnej slávy, falošnej krásy, kultom tela a uspokojovania hriešnych túžob. Prikry ich mocou Kristovej krvi, osloboď od hriechu, smrti a diabla. Ukry ich v tôni svojich krídel a nachádzajú bezpečné útočisko v tvojej dobrote, aby ti v každom čase spievali: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja! Kňaz spieva tento ## Kondák tri razy.

  Ikos 13

  Kňaz: Hoci sa hriech rozlieval do ľudského srdca a čoskoro zaplavil celú zem. Jedine spravodlivý Noe sa mu vzoprel a bol ti poslušný. S odvahou a vierou postavil koráb, kde našli útočisko všetci z jeho rodiny. V záplave hriechu si, Bože, aj pre nás pripravil ako útočisko Svätú rodinu, ktorá nás učí pozerať vo všetkom na Ježiša a s dôverou spievať:

  Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny stvorené na tvoju oslavu. Nebeský Otče, požehnaj rodiny stvorené tebe na potechu. Nebeský Otče, požehnaj rodiny stvorené pre dobro človeka. Nebeský Otče, požehnaj rodiny stvorené jak úkryt pre deti.

  Boží Synu, požehnaj rodiny, nech s hriechom víťazne bojujú. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech život pokánia milujú.
  Boží Synu, požehnaj rodiny, nech s tebou uprostred bývajú. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech sa ťa v ťažkostiach nevzdajú.

  Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech budú odvážne vo viere. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech sú ti poslušné v dôvere. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech v búrke sveta sa netopia. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech živé vody ich osviežia. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Premúdrosť!

  Prepustenie

  Kondák 1

  Kňaz: Na počiatku sveta si, Bože, stvoril človeka na svoj obraz, ako muža a ženu si ich stvoril. Ale Adam s Evou neboli poslušní tvojmu slovu. Pre ich hriech vstúpilo prekliatie do tohto sveta. Ale vo svojej dobrote si, Bože, už vtedy pripravil svätý nazaretský príbytok, aby doň vstúpil a prebýval medzi nami Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, preto spievame:

  Ľud: Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou! Modlitba

  Kňaz: Nebeský Otče, ty si pôvodcom všetkého dobrého na nebi i na zemi. Ty si od počiatku pozval človeka do svojej prítomnosti, aby bol šťastným, preto si ho obdaroval rodinným spoločenstvom. Pre neposlušnosť a hriech sa stal neschopným každého dobra. Poslal si mu záchranu vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi, aby človek, oslobodený z moci hriechu, mohol žiť v rodine podľa Božieho plánu. Vyliatím svojho Ducha ustavične uzdravuješ a posväcuješ každé zo svojich detí. Nech nám tvoja láska, Pane, vráti prvotnú podobu, aby naše rodiny prežívali radosť zo vzájomnej blízkosti a nachádzali potešenie z toho, že patria tebe. Veď ty si naše uzdravenie a posvätenie a my ti vzdávame slávu, spolu s tvojím jednorodeným Synom i s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička velebíme ťa.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
  Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.
  Kňaz: Kristus, ktorý sa na našu spásu narodil a žil vo Svätej rodine, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej

  Matky, svojho pestúna svätého a spravodlivého Jozefa Snúbenca a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Akatist k Svätému Duchu

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  1. KONDÁK

  Kňaz: Poďme veriaci a oslavujme zostúpenie Svätého Ducha, ktorý sa z lásky Otca a Syna vylial na apoštolov. – Božím riadením ako vodami zaplavil celú zem. – Tým, čo sa v čistote k nemu utiekajú, dáva životodarnú milosť Božieho synovstva a slávu. – Posväcuje a zbožšťuje tých, čo mu volajú: Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

  Ľud: Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

  1 . IKOS

  Kňaz: Nebeskí anjeli v jasajúcich zástupoch ustavične spievajú na slávu Svätému Duchu. – On je Prameňom života a duchovným Svetlom. – Večný a nekonečný Svätý Duchu, aj my ťa s nimi oslavujeme za všetky zjavné i skryté milosti a pokorne prosíme o blažené osvietenie:

  Ľud: Príď, Svetlo opravdivé.

  Príď, Radosť duchovná.

  Príď, Krása nevýslovná.

  Príď, Oblak a spŕchni na nás nebeskou rosou.

  Príď a prijmi našu chválu ako ľubovonné kadidlo.

  Príď a daj nám okúsiť radosť, ktorou si nás zaplavil.

  Príď a poteš nás hojnosťou svojich darov.

  Príď, nikdy nezapadajúce Slnko a prebývaj v nás.

  Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

  2. KONDÁK

  Kňaz: Svätý Duch v podobe ohnivých jazykov, v žiari a v prudkom i obšťastňujúcom hukote zostúpil z neba na apoštolov. – Týmto svojím plameňom zapálil nesmiernym nadšením rybárov, ktorí po celom svete nebojácne ohlasovali radostnú zvesť a aždého povolávali do Kristovej Cirkvi. – Radostne znášali všetky útrapy na súši i na mori. Nezľakli sa prenasledovania, ba ani krutej smrti. – Po celom svete zaznieva posolstvo ich prekrásnej piesne: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  2. IKOS

  Kňaz: Bože, Svätý Duchu, ty si bezodná čaša, z ktorej ako dážď neprestajne prúdi životodarná milosť a vyžaruje nezhasínajúci plameň nadšenia. – Ty si sa v Sionskej sieni vylial na apoštolov, preto ťa ospevujeme, zvelebujeme a dobrorečíme ti:

  Ľud: Príď, Posvätiteľ a Ochranca svätej Cirkvi.

  Príď a stvor vo svojich verných jedno srdce a jednu dušu.

  Príď a rozpaľuj našu chladnú a neplodnú zbožnosť.

  Príď a rozptýľ mrak bezbožnosti a nečestnosti, ktorý sa vznáša nad zemou.

  Príď a priveď všetkých na cestu spravodlivého života.

  Príď a pouč nás o skutočnej pravde.

  Príď k nám Múdrosť nekonečná.

  Príď a veď nás k večnej spáse.

  Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

  3. KONDÁK

  Kňaz: Bože, Duchu nepochopiteľný, ty večné tajomstvo. S nebeským Otcom a večným Slovom si všetko stvoril. – V chráme neprístupného svetla prebývajú vznešené zástupy anjelov a v nekonečnom vesmíre sa ligoce nespočetné množstvo hviezd, ktoré si utvoril, aby sa trblietali veľkolepou nádherou. – Telo a dušu si spojil do uchvacujúcej jednoty a stvoril si ľudský rod. Preto ti všetko tvorstvo radostne spieva na slávu: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  3. IKOS

  Kňaz: Večný Duchu, ty si Alfa i Omega, Počiatok i Koniec. – Pri stvorení si sa nespútanou silou vznášal nad vodami a svojou stvoriteľskou mocou a úžasnou dôslednosťou si všetko i všetkých oživil. – Od tvojho životodarného dychu zažiarila z nepredstaviteľnej prázdnoty nevýslovná krása stvoreného sveta. Preto ťa vzývame:

  Ľud: Príď, ty najväčší Umelec sveta.

  Príď, ty, čo stvárňuješ a oživuješ vesmír.

  Príď, lebo tvoja vznešenosť sa prejavuje aj v najmenšom kvietku.

  Príď, lebo tvoja veľkosť žiari z každej hviezdy.

  Príď, ty neopísateľná Mnohotvárnosť.

  Príď, ty večná Krása.

  Príď a osvieť temnoty našich duší.

  Príď a ukáž svetu, že sme nové stvorenia v Kristovi.

  Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

  4. KONDÁK

  Kňaz: Nepochopiteľný a najdobrotivejší Duchu, prameň nášho posvätenia. – Prečistil Pannu Máriu si zaodel do oslňujúceho a nadprirodzeného Božieho lesku. – Urobil si ju Matkou Boha Slova, Kráľovnou anjelov a Ochrankyňou ľudí. – Nesmiernou silou napĺňaš prorokov a apoštolov. Vyzdvihuješ ich do tretieho neba a ovenčuješ ich srdcia nebeskou nádherou. – Do ich úst vkladáš oheň nadšenia, ktorý privádza ľudí k Bohu. Zmilúvaš sa aj nad najväčšími hriešnikmi a oni ti po svojom obrátení, plní vďaky, nadšene spievajú: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  4. IKOS

  Kňaz: Milosťou Svätého Ducha žije každá duša. Jeho mocným pôsobením sa obnovuje spoločenstvo všetkých stvorení so vzkrieseným Kristom v tomto, i v budúcom veku. – Dobrotivý Utešiteľu, pri vzkriesení z mŕtvych, pozdvihni nás z našich hrobov k večnému životu. – Zachráň nás od večného zatratenia a priveď nás spolu so všetkými svätými, s našimi príbuznými a blízkymi do večnej blaženosti prežiarenej Božou slávou:

  Ľud: Príď a zachráň nás od duchovnej smrti.

  Príď a pred posledným výdychom nasýť nás presvätým Telom a Krvou Krista Spasiteľa.

  Príď a daj nám tiché usnutie s čistým svedomím.

  Príď a svojím svetlom nás prebuď zo sna smrti.

  Príď a daj nám milosť precitnúť zo smrti do večnej blaženosti.

  Príď a dožič nám s radosťou uzrieť úsvit večnosti.

  Príď a urob z nás synov nesmrteľnosti.

  Príď a pri vzkriesení ako Slnko osvieť naše nesmrteľné telá.

  Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

  5. KONDÁK

  Kňaz: Pane Ježišu, počúvame tvoj hlas: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.“ – Prosíme ťa, Synu Bolí, daj nám živú vodu a uhas náš smäd po duchovnom živote. Vylej na nás prúd milostí svojho Svätého Ducha, aby sme už nikdy nežíznili. – S láskou a s dojatím ti spievame: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  5. IKOS

  Kňaz: Večný, nestvorený a nekonečne štedrý Duchu, Ochranca spravodlivých a Očistenie hriešnikov. – Zbav nás od všetkých nečistých skutkov. – Nedovoľ, aby v nás, ktorí ti spievame, vyhasla žiara a lesk tvojho milostiplného svetla:

  Ľud: Príď, Najdobrotivejší a vzbuď v nás dokonalú ľútosť.

  Príď a daj nám pramene sĺz i dojatie.

  Príď a nauč nás klaňať sa ti v duchu a v pravde.

  Príď, ty najvyššia Pravda a rozožeň všetky pochybnosti nášho rozumu.

  Príď, večný Život a priviň nás do svojho lona, na našej zemskej púti.

  Príď, večné Svetlo a zmizne od nás všetok strach a každý prízrak.

  Príď, vždy nová Sila a osviež svoje unavené deti.

  Príď, nekonečná Radosť a rozplynú sa všetky naše terajšie ťažkosti.

  Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

  6. KONDÁK

  Kňaz: Jasaj dcéra Svetla, svätá matka Sion! – Raduj sa a plesaj svätá Cirkev, vznešená Kristova nevesta. Skvej eš sa ako nebesia a tvoja sláva sa rozlieha po celej zemi. – Vedie ťa a neustále nad tebou bdie Svätý Duch, ktorý lieči chorých, posilňuje vyčerpaných, oživuje mŕtvych a k večnému životu privádza všetkých, čo mu dôstojne a bohabojné volajú: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  6. IKOS

  Kňaz: „Vo svete budete mať trápenia,“ hovorí Pán. – Kde nájdeme útechu a kto nás poteší? Duchu, Utešiteľu, utíš náš zármutok. – Prihováraj sa za nás nevypovedá teľným i vzdychmi a osviež srdcia tých, čo sa k tebe ustavične s dôverou utiekajú:

  Ľud: Príď, sladké Osvieženie tých, čo sa namáhajú.

  Príď, Posilnenie tých, čo sú preťažení.

  Príď, Spoločník uväznených.

  Príď, Opora prenasledovaných.

  Príď a buď štedrý k vysileným biedou a hladom.

  Príď a utíš vášne našich tiel i duší.

  Príď ku všetkým, čo túžia po tvojom osvietení.

  Príď a daj zmysel našim zármutkom nádejou na večnú radosť.

  Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

  7. KONDÁK

  Kňaz: „Kto by sa rúhal Svätému Duchu, neodpustí sa mu ani v tomto veku, ani v budúcom,“ hovorí Pán. – Keď počujeme tento prísny výrok, chvejeme sa, aby sme neboli odsúdení s tými, ktorí proti tebe bojujú a nechcú ťa počúvať. – Svätý Duchu, nedopusť, aby sa naše srdcia priklonili k zlobe a falošným slovám blúdiacich a zlorečiacich ľudí. – Navráť na správnu cestu tých, ktorí sa obrátili ku klamnému učeniu, alebo upadli do nevery, či bezbožnosti a všetkým svojim verným dopraj, aby ti s Cirkvou na veky spievali: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  7. IKOS

  Kňaz: Bože, keď tvoj Svätý Duch opustil kráľa Šaula, doľahol na neho strach a postihla ho beznádej. – Hrôza opustenosti ho uvrhla do zúfalstva. Sme si vedomí toho, že skleslosť a zatvrdlivosť našich sŕdc nás vzďaľuje od teba a od tvojho svetla. – Ty si najpevnejšia a najbezpečnejšia opora našich duší, preto nám, maloverným, daj silu, aby sme ťa vytrvalo očakávali a vzývali, kým nás neožiari jas tvojej tváre:

  Ľud: Príď a neodvrhni nás pre našu vzdorovitosť.

  Príď a neopúšťaj nás pre našu netrpezlivosť.

  Príď a utíš prudkú búrku našich vášní.

  Príď a vyžeň zmätok a nepokoj z našich duší.

  Príď a povzbuď znechutených životnými neúspechmi.

  Príď a obmäkči naše srdcia, keď sme zatvrdliví a plní hnevu.

  Príď a ochráň nás pred nástrahami zlého ducha.

  Príď a daj nám ducha pokory, aby sme trpezlivosťou spasili naše duše.

  Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

  8. KONDÁK

  Kňaz: Nebeský Otče, zachráň nás, lebo sme duchovne biedni a nemocní, slepí a nahí. – Daruj nám svoju milosť, ktorá je vzácnejšia ako ohňom očistené zlato. Zaodej nás bielym rúchom, ktorým zahaľuješ všetky naše slabosti a svojím svätým pomazaním vylieč našu duchovnú slepotu. – Milosť tvojho Životodarného Ducha nech zostúpi do nečistých nádob našich duší a nech nás oživí, aby sme ti mohli radostne spievať: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  8. IKOS

  Kňaz: Pozemské šťastie spustne ako Babylonská veža. Márne je všetko ľudské úsilie a každá námaha. – Sme šťastní, že si nás naučil byť pokornými a že si nám v našich pádoch odkryl celú ľudskú slabosť a úbohosť. – Bez tvojej pomoci nemôžeme nič urobiť, no skrze tvoju milosť máme nádej na spásu:

  Ľud: Príď, jediný a najmúdrejší Darca života.

  Príď a daj nám poznať svoje nevyspytateľné cesty.

  Príď a ako jasný záblesk ožiar koniec nášho pozemského života.

  Príď a požehnaj každé naše dobré počínanie.

  Príď a buď Pomocníkom pri konaní našich dobrých skutkov.

  Príď a osvieť náš rozum v čase pochybností.

  Príď a daruj nám Ducha kajúcnosti.

  Príď a obráť naše smútky a tiesne na pokoj.

  Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

  9. KONDÁK

  Kňaz: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, ktorý si mocou Svätého Ducha vzal telo z Márie, vždy Panny a stal sa človekom. – Na kríži rozprestrel svoje sväté ruky. Svojou predrahou krvou vykúpil celý svet od hriechu a oslobodil nás od večnej smrti. – Preto všetko stvorenie očakáva, že bude mať účasť na slobode a sláve Božích detí a neprestáva spievať Otcovi, ktorý nás miluje, Synovi, ktorý nás vykúpil, aj Svätému Duchu, ktorý nás posväcuje: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  9. IKOS

  Kňaz: Životodarný Duch pri Jordáne v podobe holubice ostúpil na Krista a pri krstnom kúpeli spočinul aj na nás všetkých. – No pôsobenie jeho dobroty a milosti prestalo účinkovať pre temnotu našich hriechov. – Preto, dobrotivý Bože, ako pútnici, ktorí v noci zablúdili v lese a vyčkávajú rannú zoru, túžime po tvojich blahodarných lúčoch, aby sme nezahynuli, ale aby sme našli cestu večného života:

  Ľud: Príď k nám, ktorí sme označení pečaťou tvojho vznešeného mena.

  Príď a očisť naše utrápené a nemilosrdne páliace svedomie.

  Príď a obnov v nás svoj zatemnený obraz.

  Príď a zažeň naše hriešne predstavy.

  Príď a nauč nás súcitiť s bolesťou a utrpením blížnych.

  Príď a ukáž nám, ako máme utešovať ľudí v ich žiali.

  Príď a urob nás schopnými milovať každé stvorenie.

  Príď a odmeň nás radosťou zo svojej spásy.

  Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

  10. KONDÁK

  Kňaz: Svätý Duch nás znovuzrodzuje pre večný život. Posilňuje, mučeníkov, posväcuje kňazov a korunuje spravodlivých. – Chlieb a víno premieňa na Telo a Krv Ježiša Krista. – Ó, hĺbka bohatstva a Božej múdrosti! Zas tep do našich sŕdc najväčší zo svojich darov. Daruj nám lásku, ktorá všetko odpúšťa, ktorá nás nabáda milovať aj nepriateľov a chce, aby všetci boli spasení. – Daj, aby sme ňou naplnení a posilnení mohli ako deti Svetla spievať: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  10. IKOS

  Kňaz: „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? – Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?“ – Aj keď stratíme všetko na zemi, v nebi máme pripravené nevädnúce dedičstvo. – Pane, daruj nám silu, aby sme ťa nemilovali len slovami a jazykom, ale predovšetkým dobrými skutkami a cnostným životom:

  Ľud: Príď, Duchu všemocný a rozhojni v nás všetko premáhajúcu vieru.

  Príď a daj nám silu k modlitbe.

  Príď a zohrej naše skrehnuté srdcia.

  Príď a nedovoľ, aby v nás pre rozmnoženie neprávosti ochladla láska.

  Príď a nedovoľ nám v čase prenasledovania a výsmechu odpadnúť od viery.

  Príď a zachráň nás od pokušení a protivenstiev.

  Príď a pokropením nebeskou rosou oživ naše srdcia.

  Príď, Dobrotivý, vylieč, posväť a pozdvihni nás svojou milosťou.

  Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

  11. KONDÁK

  Kňaz: Toto hovorí Pán: „Vylejem zo svojho Ducha na každé telo. – Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mládenci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny.“ – Túžobne očakávaný Duchu, daruj aspoň zrnká svojich darov zo stola svojich vyvolených synov aj nám, ktorí ti voláme: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  11. IKOS

  Kňaz: Svätý Duchu, keď ako jasný blesk, čo i len na chvíľku zažiariš v kútiku našej duše, nikto nemôže odolať záplave svetla, ktorá prúdi zo stretnutia s tebou. – Aj tá najhriešnejšia bytosť sa premení a obráti tvojím zázračným a pre nás nepochopiteľným pôsobením. – Prosíme ťa, dobrotivý Utešiteľu, dožič i nám, ešte v čase tohto pozemského života spoznať ťa čistým srdcom a s láskou ti spievať:

  Ľud: Príď, osvetľujúci Záblesk večnosti.

  Príď a osvieť nás neuhasínajúcou žiarou.

  Príď, Poklad pokornej múdrosti.

  Príď, večná Radosť tichých.

  Príď, Živá Voda a osviež nás uprostred boja s vášňami.

  Príď, lebo bez teba niet opravdivej radosti, ani pokoja.

  Príď, lebo s tebou je všade Nebeské kráľovstvo.

  Príď a vtlač nám do duše Slnku podobný obraz tvojej tváre.

  Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

  12. KONDÁK

  Kňaz: Svätý Duchu, ty nevyčerpateľná rieka milosti a odpustenia hriechov. – Vypočuj naše úpenlivé prosby za celý svet, za veriacich i neveriacich i za odbojných synov sveta a všetkých priveď do večného Kráľovstva Najsvätejšej Trojice. – A keď bude tvojím mocným pôsobením zničená aj smrť, náš posledný nepriateľ, vtedy svet znovuzrodený tvojím očisťujúcim ohňom, zaspieva ti radostnú pieseň nesmrteľnosti: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  12. IKOS

  Kňaz: V duchu vidíme Božie mesto, nebeský Jeruzalem, zdobený a okrášlený ako nevesta. – Skveje sa, plesá, jasá a trbliece sa ako slnko. Pri Pánovom prestole znie hlahol anjelov a sám žiariaci Pán stojí uprostred svojich vyvolených, kde niet bolesti, zármutku ani stonania. – Kráľ u nebeský, Svätý Duchu, ty si nám daroval svojich sedem darov. Daj, aby sme ich pôsobením mali účasť na radostnej večnosti a aby sme ti privolávali:

  Ľud: Príď, Dobrotivý a zapáľ v nás túžbu po záhrobnom živote.

  Príď a naplň nás túžbou po večnej Pravde.

  Príď a odkry nám radosti Božieho kráľovstva.

  Príď a rozpaľuj v nás nádej na večnú spásu.

  Príď a daj nám snehobiele rúcho čistoty.

  Príď a naplň nás leskom svojho božstva.

  Príď a vezmi nás na svadobnú hostinu Baránkovu.

  Príď a urob nás hodnými naveky prebývať v tvojej sláve.

  Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

  13. KONDÁK

  Kňaz: O, nekonečná hĺbka spásonosnej lásky, Životodarný Duchu! Svojím dychom zohrej chladné srdcia celého ľudského rodu, ktoré zmeraveli pre množstvo neprávostí. – Tvojou nekonečnou mocou urýchli záhubu zla a daj, aby na každom mieste víťazila Božia spravodlivosť. Nech sa ti klania každé stvorenie v nebi, na zemi i v podsvetí. Nech ti vzdáva chválu a nech ti spieva: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  Kňaz tento kondák spieva tri razy, ľud odpovedá Aleluja.

  1. IKOS

  Kňaz: Nebeskí anjeli v jasajúcich zástupoch ustavične spievajú na slávu Svätému Duchu. On je Prameňom života a duchovným Svetlom. Večný a nekonečný Svätý Duchu, aj my ťa s nimi oslavujeme za všetky zjavné i skryté milosti a pokorne prosíme o blažené osvietenie:

  Ľud: Príď, Svetlo opravdivé.

  Príď, Radosť duchovná.

  Príď, Krása nevýslovná.

  Príď, Oblak a spŕchni na nás nebeskou rosou.

  Príď a prijmi našu chválu ako ľubovonné kadidlo.

  Príď a daj nám okúsiť radosť, ktorou si nás zaplavil.

  Príď a poteš nás hojnosťou svojich darov.

  Príď, nikdy nezapadajúce Slnko a prebývaj v nás.

  Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

  1. KONDÁK

  Kňaz: Poďme veriaci a oslavujme zostúpenie Svätého Ducha, ktorý sa z lásky Otca a Syna vylial na apoštolov. – Bolím riadením ako vodami zaplavil celú zem. Životodarnú milosť Božieho synovstva a slávu, do ktorej sa Ježiš zaodel na hore Tábor, dáva tým, Čo sa k nemu utiekajú s čistým a úprimným srdcom. – Posväcuje a zbožšťuje tých, čo mu volajú: Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

  Ľud: Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

  MODLITBA

  Kňaz: Svätý Duchu! Napĺňaš celý vesmír a všetkým dávaš život. No v tých, ktorí dobrovoľne zotrvávajú v hriechu, neprebývaš. – Pokorne a vrúcne ťa prosíme, neopovrhni nami pre nečistotu našich duší, ale príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny. – Pomôž nám prežiť nasledujúce dni nášho života v pokání a konaní dobrých skutkov, aby sme ťa oslavovali s Otcom i Synom na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  PREPUSTENIE

  Kňaz: Premúdrosť!

  Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu v ohnivých jazykoch zoslal svojho presvätého Ducha na svojich svätých učeníkov a apoštolov, na prosby svojej prečistej Matky, svätých slávnych a všechvál­nych apoštolov, blaženych Pavla, Vasiľa a Metoda a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Akatist k svätému Mikulášovi

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Kondák 1

  Kňaz: Predivný a slávny divotvorca, svätiteľ Mikuláš. Počas života si sa páčil Bohu všetkým, čo si konal. Dnes ťa oslavujeme s láskou ako toho, kto neprestáva vylievať na svet milosti z drahocenného a nevyčerpateľného mora Božích zázrakov. Ako toho, ktorý odvážne stojí pred Pánom, ťa prosíme, osloboď nás od všetkých nástrah, aby sme k tebe volali: Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

  Ľud: Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

  Ikos 1

  Kňaz: Podľa prirodzenosti si bol človekom, svätý divotvorca Mikuláš, ale dobrým ovocím tvojej duše si sa pripodobnil anjelom. Preto ti všetci spievame:

  Ľud: Raduj sa, že si si od detstva čistotu zachoval.
  Raduj sa, že si sa posvätiť milosťou celkom dal.
  Raduj sa, že z tvojho počatia rodičia jasali.
  Raduj sa, že silou ducha si od detstva oplýval.

  Raduj sa, úrodná záhrada v krajine prísľubu.
  Raduj sa, kvet, ktorý Boh svojou pravicou zasadil.
  Raduj sa, úrodná ratolesť Kristovho viniča.
  Raduj sa, zázračný, svieži strom v kráľovstve Ježiša.

  Raduj sa, lebo si ľalia z nebeskej záhrady.
  Raduj sa, lebo si Kristovou vôňou svet naplnil.
  Raduj sa, lebo vieš utíšiť plačúce stvorenia.
  Raduj sa, lebo ty napĺňaš človeka radosťou.

  Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

  Ikos 2

  Kňaz: Pohľad na to, ako sa rozlieva myro tvojho milosrdenstva, bohomúdry Mikuláš, osvecuje naše duše a telá. Hľadíme na teba ako na toho, z ktorého vyteká životodarné myro, lebo z Božej milosti zosielaš na veriacich zázraky ako dážď a napájaš ich, aby spievali Bohu: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 2

  Kňaz: V Nicei si spolu so svätými otcami bránil kresťanskú vieru v Svätú Trojicu. Vyznal si Božieho Syna ako rovného Otcovi, jednopodstatného a jednorodeného, čím si odsúdil nemúdreho Ária. Preto ťa veriaci takto uctievajú:

  Ľud: Raduj sa, lebo si pevný stĺp úprimnej zbožnosti.
  Raduj sa, lebo si bezpečným úkrytom veriacich.
  Raduj sa, lebo si pevnosťou viery, čo obstojí.
  Raduj sa, lebo si príbytok Presvätej Trojice.

  Raduj sa, lebo si hlásal Otca rovného so Synom.
  Raduj sa, lebo si Ária z koncilu odohnal.
  Raduj sa, lebo si krása svätých otcov preslávna.
  Raduj sa, lebo si dobrý a premúdry v Pánovi.

  Raduj sa, že tvoje slová sú ohnivé plamene.
  Raduj sa, že tvoje ovečky dobre sú vedené.
  Raduj sa, že pre tvoj príklad sme pevnejší vo viere.
  Raduj sa, že si nás naučil vzoprieť sa heréze.

  Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

  Kondák 3

  Kňaz: Bohonosný otče Mikuláš! Mocou, ktorú ti dal Boh, si utrel každú slzu z tváre tých, ktorí boli ťažko trápení. Kŕmil si hladných, oslobodzoval ľudí z morských hlbín, chorým si podal liek a všemožne si pomáhal tým, ktorí spievali Bohu: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 3

  Kňaz: Skutočne, otče Mikuláš, nebo je miesto, kde sa ti patrí spievať oslavnú pieseň. Nie je to zem, lebo kto z ľudí je schopný vyjadriť veľkosť tvojej svätosti? Premožení príkladom tvojej lásky ti takto spievame:

  Ľud: Raduj sa, obraz pre baránkov a pre ich pastierov.
  Raduj sa, lebo si očistil vieru od nevery.
  Raduj sa, že v tebe bohaté čnosti sú schované.
  Raduj sa, lebo si prečistá komnata svätyne.

  Raduj sa, príjemný, žiarivý svietnik, čo nehasne.
  Raduj sa, svetlo bez poškvrny, zlatisto žiariace.
  Raduj sa, lebo si dôstojný spoločník anjelov.
  Raduj sa, lebo si pre ľudí učiteľ vo viere.

  Raduj sa, pravidlo, čo pravú moc viery dosvedčí.
  Raduj sa, lebo si obrazom duchovnej nežnosti.
  Raduj sa, lebo nám pomáhaš bez vášní v tele žiť.
  Raduj sa, lebo nás nebeskou rosou vieš osviežiť.

  Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

  Kondák 4

  Kňaz: Moja myseľ sa zmieta ako v búrke a nemôže pochopiť, ako sa dajú s dostatočnou úctou a dôstojnosťou osláviť tvoje zázraky, svätý Mikuláš. Nikto ich nemôže zrátať a vymenovať, aj keby sa o to pokúsil mnohými jazykmi. Preto Bohu, ktorý sa v tebe predivne oslávil, túžime s bázňou spievať: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 4

  Kňaz: Zvesť o tvojich veľkých zázrakoch, bohomúdry Mikuláš, sa šírila do ďalekých krajín. Boží Duch ťa na krídlach milosti niesol k núdznym, aby si nachádzal postihnutých biedou a rýchlo zachraňoval všetkých, ktorí k tebe volajú:

  Ľud: Raduj sa, lebo nás zo smútku k slobode vyvádzaš.
  Raduj sa, lebo nám milosť za milosťou rozdávaš.
  Raduj sa, lebo vieš odhaliť ukryté nástrahy.
  Raduj sa, lebo ty si mnohé dobrá v nás zasadil.

  Raduj sa, útecha tých, ktorí sa v núdzi zmietajú.
  Raduj sa, trestajúci tých, čo nástrahy chystajú.
  Raduj sa, bezodné údolie Pánových zázrakov.
  Raduj sa, premocné svedectvo Kristovho zákona.

  Raduj sa, sila a opora tých, ktorí padajú.
  Raduj sa, posila tých, ktorí pre pravdu strádajú.
  Raduj sa, že každé klamstvo sa pri tebe odhalí.
  Raduj sa, že dielo pravdy sa pri tebe podarí.

  Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

  Kondák 5

  Kňaz: Ako hviezda, ktorá ukazuje smer, si sa kedysi zjavil pútnikom na mori, ktorým v búrke hrozila smrť, ak by si im neprišiel na pomoc. Zabránil si vo vyčíňaní démonom, ktorí už lietali nad loďou a chceli ju potopiť, a vyhnal si ich. Veriacich si naučil, aby Bohu, ktorý ich tvojím prostredníctvom zachránil, spievali: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 5

  Kňaz: Bol si veľmi milosrdný k chudobným, svätý Mikuláš. Keď si sa dozvedel, že sa tri dievčatá pre chudobu rozhodli pre nemravný život, tajne si v noci vhodil ich otcovi cez okno tri mešce zlata. Aj samotného otca si ochránil od smrteľného hriechu. Preto od mnohých počúvaš velebenie:

  Ľud: Raduj sa, truhlica milosrdenstva a dobroty.
  Raduj sa, bezpečný úkryt pre smutných a nešťastných.
  Raduj sa, pokrm a útecha tých, čo si ťa ctia.
  Raduj sa, dostatok chleba pre tých, čo hladní žalostia.

  Raduj sa, bohatstvo od Pána pre všetkých chudobných.
  Raduj sa, pomoc, čo nemešká s nádejou pre núdznych.
  Raduj sa, odpoveď pre tých, čo úprimne hľadajú.
  Raduj sa, starostlivá ruka pre tých, čo strádajú.

  Raduj sa, pre sestry prečistá záchrana pred hriechom.
  Raduj sa, úprimný ochranca nebeskej čistoty.
  Raduj sa, nádej pre každého, kto je bez nádeje.
  Raduj sa, útecha človeku, ktorému ťažko je.

  Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

  Kondák 6

  Kňaz: Celý svet ťa oslavuje, slávny Mikuláš, ako rýchleho zástancu v trápení, lebo si mnohokrát pomáhal tým, ktorí putovali po zemi, i tým, ktorí sa plavili po mori, upozorňoval si ich na nástrahy, chránil si pred nešťastím tých, ktorí spievajú Bohu: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 6

  Kňaz: Žiaril si svetlom života, priniesol si oslobodenie trom veliteľom, ktorí mali byť neprávom zabití, a vzývali ťa, pastier Mikuláš. Vo sne si sa zjavil kráľovi a vyľakal ho tak, že ich prikázal pustiť na slobodu bez ujmy. Preto ti spolu s nimi s vďakou voláme:

  Ľud: Raduj sa, lebo rád prídeš na úprimné volanie.
  Raduj sa, lebo dáš slobodu tam, kde jej pre smrť niet.
  Raduj sa, lebo nás chrániš pred jazykom, čo škodí.
  Raduj sa, lebo múr hriechu v nás dokážeš rozdrobiť.

  Raduj sa, že ako pavúčiu sieť ničíš klamanie.
  Raduj sa, že slávne povýšiš pravdivé poznanie.
  Raduj sa, lebo z pút slobodu prinášaš nevinným.
  Raduj sa, lebo aj mŕtvych vieš oživiť v Pánovi.

  Raduj sa, lebo nám zjavuješ pravdivé poklady.
  Raduj sa, lebo vieš zatemniť nástrahy nepravdy.
  Raduj sa, že nesieš nevinným od trestu slobodu.
  Raduj sa, že svetlom života potešíš každého.

  Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

  Kondák 7

  Kňaz: Zjavil si sa ako myro ľúbeznej vône, aby si rozohnal nepríjemné pachy herézy. Keď si slúžil ako pastier v meste Myra, celý svet si napĺňal voňavým olejom svojich čností. Odožeň od nás zápach hriechu, ktorý sa protiví Bohu, aby sme mu spievali príjemnú pieseň: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 7

  Kňaz: Otec Mikuláš, si pre nás ako nový Noe, ktorý svojím riadením rozháňa búrku všetkých krutých bied. Prinášaš Božie stíšenie tým, ktorí ťa velebia:

  Ľud: Raduj sa, pokojný prístav pre zmietaných búrkami.
  Raduj sa, bezpečná ochrana topiacich sa v mori.
  Raduj sa, kapitán pútnikov na plavbách po vodách.
  Raduj sa, lebo si nepokoj zázračne utíšil.

  Raduj sa, sprievodca zmietaných silnými víchrami.
  Raduj sa, teplo pre mrznúcich, ochrana pred chladom.
  Raduj sa, svetlo pre tých, ktorí sú vo tme trápenia.
  Raduj sa, svietnik, čo osvetlí temnotu súženia.

  Raduj sa, že z hriechu dvíhaš a slobodu daruješ.
  Raduj sa, že diabla do hĺbky pekelnej zhadzuješ.
  Raduj sa, že s tebou na Božiu milosť sa môžeme spoliehať.
  Raduj sa, že s tebou pred Božím hnevom sa niet čo báť.

  Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

  Kondák 8

  Kňaz: Predivný zázrak prejavuje svätá Cirkev tým, ktorí sa k tebe obracajú, svätiteľ Mikuláš, lebo keď prinášame hoci aj malú modlitbu, dostávame uzdravenie od veľkých bied a chorôb. Po Bohu a Bohorodičke si to ty, na koho sa spoliehame. Vďační za teba spievame Bohu vo viere: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Ikos 8

  Kňaz: Skutočne si pomocou pre každého v každom čase, svätý Mikuláš. Zhromaždil si všetkých, ktorí sa k tebe utiekajú. Stal si sa osloboditeľom, živiteľom, lekárom pre každého človeka na zemi. Tým nás povzbudzuješ, aby sme ti spievali:

  Ľud: Raduj sa, lebo si prameň, čo chorobu vylieči.
  Raduj sa, lebo si pomocou pre ťažko trpiacich.
  Raduj sa, zornica, pre toho, kto v hriechu zablúdil.
  Raduj sa, nebeská rosa pre páľavou zmorených.

  Raduj sa, že všetkých zmätených povedieš k poriadku.
  Raduj sa, že všetkých prosiacich privádzaš k dostatku.
  Raduj sa, že často odpovieš skôr, ako prosíme.
  Raduj sa, že starcom šedivým pridávaš na sile.

  Raduj sa, že k pravde navraciaš tých, čo sú na scestí.
  Raduj sa, že ničíš zárodky ničivej závisti.
  Raduj sa, že verne vysluhuješ Božie tajomstvá.
  Raduj sa, že vedieš k náprave mravnosti života.

  Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

  Kondák 9

  Kňaz: Zástanca náš, Mikuláš, utíš búrku našich bolestí. Požehnaj nás uzdravením, ktoré poteší duše a rozveselí srdcia tých, ktorí k tebe úprimne volajú o pomoc, na teba sa obracajú a Bohu spievajú: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  Ikos 9

  Kňaz: Vieme, bohomúdry otče Mikuláš, že bezbožní a ľahkovážni krasorečníci sú zahanbení pred tebou, lebo si rúhačov Ária a Sabélia, ktorí nesprávne chápali Svätú Trojicu, premohol a nás si upevnil v pravej viere. Preto si ťa vážime a spievame:

  Ľud: Raduj sa, štít, ktorý nás chráni pre Božie kráľovstvo.
  Raduj sa, meč, ktorý roztína neprávosť a klamstvo.
  Raduj sa, premúdry učiteľ Božieho zákona.
  Raduj sa, odvážny ničiteľ nesprávnych učení.

  Raduj sa, lebo si rebrík, čo Pán k nebu vyzdvihol.
  Raduj sa, lebo si plášť, ktorý úbohých prikrýva.
  Raduj sa, lebo si nemúdrych poučil slovami.
  Raduj sa, lebo si lenivých povzbudil čnosťami.

  Raduj sa, veď žiariš nádherou Božieho zákona.
  Raduj sa, jasný lúč ospravedlnenia od Pána.
  Raduj sa, veď svojím učením chrániš od herézy.
  Raduj sa, veď k nebu vedieš nás do Božej veleby.

  Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

  Kondák 10

  Kňaz: V túžbe spasiť svoju dušu si, otče Mikuláš, úplne podrobil svoje telo duchu, najprv mlčaním a bojom s pokušením, potom si k uvažovaniu o Bohu pripojil aj konanie a tak si získal dokonalosť. Preto sa dnes bez strachu rozprávaš s Bohom a anjelmi, a neustále spievaš: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  Ikos 10

  Kňaz: Svätiteľ Mikuláš, si ochranným múrom pre tých, ktorí oslavujú tvoje zázraky, a pre tých, ktorí sa k tebe utiekajú. Preto aj nás, chudobných na čnosti, zachráň od biedy, nástrah a všetkých trápení, aby sme ťa s láskou velebili:

  Ľud: Raduj sa, lebo nás pred večnou chudobou vystríhaš.
  Raduj sa, lebo nás nebeským bohatstvom zahŕňaš.
  Raduj sa, lebo si útechou túžiacich po pravde.
  Raduj sa, lebo si nápojom smädných po živote.

  Raduj sa, lebo nás chrániš pred spormi a vojnami.
  Raduj sa, lebo z nás zhadzuješ otrocké okovy.
  Raduj sa, lebo si zástanca v biede a trápení.
  Raduj sa, lebo si záchranca vo všetkých nástrahách.

  Raduj sa, lebo si zachránil mnohých od zhynutia.
  Raduj sa, lebo si zachránil mnohých od prekliatia.
  Raduj sa, lebo máš záľubu v záchrane hriešnikov.
  Raduj sa, lebo rád k životu privádzaš kajúcich.

  Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

  Kondák 11

  Kňaz: Každou myšlienkou, slovom i skutkom si väčšmi ako všetci ostatní prinášal slávu Presvätej Trojici, otče Mikuláš. Otázky viery si riešil obdivuhodnou skúsenosťou. Vierou, nádejou a láskou si nás učil spievať Bohu, jedinému v Trojici: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  Ikos 11

  Kňaz: Hľadíme na teba, Bohom oslávený otče Mikuláš, ako na nehasnúci jasný lúč pre tých, ktorí prebývajú v temnote, lebo s anjelskými zbormi sa rozprávaš o nestvorenom trojsvätom Svetle a osvecuješ duše veriacich, ktoré ti spievajú:

  Ľud: Raduj sa, lebo si svetlo, čo žiaru má od Svätej Trojice.
  Raduj sa, lebo si úsvitom Slnka, čo nehasne.
  Raduj sa, lebo si svieca, čo svetlo má od Pána.
  Raduj sa, lebo si uhasil bezbožné plamene.

  Raduj sa, žiarivý hlásateľ pravého učenia.
  Raduj sa, žiarivý apoštol Nového zákona.
  Raduj sa, blesk, ktorý spaľuje bludy a herézy.
  Raduj sa, hrom, ktorý vyľaká zvodcov a nečestných.

  Raduj sa, premúdry učiteľ pravého poznania.
  Raduj sa, pokorný nositeľ tajomnej múdrosti.
  Raduj sa, odvážny ničiteľ modlárskej úcty k stvoreniu.
  Raduj sa, poslušný služobník, oddaný Trojici.

  Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

  Kondák 12

  Kňaz: Vieme, že ťa Boh obdaril milosťou, preto radostne slávime tvoju pamiatku, otče Mikuláš, a s nádejou sa obraciame na tvoj príhovor. Nemožno zrátať tvoje slávne diela. Je ich ako piesku v mori a hviezd na nebi. V údive nad tvojím životom spievame Bohu: Aleluja!

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  Ikos 12

  Kňaz: Oslavujeme tvoje zázraky, všechválny otče Mikuláš. Velebíme ťa, lebo v tebe sa predivne oslávil Boh, slávny vo Svätej Trojici. Aj keby sme ti zložili nespočítateľne mnoho hymnov a piesní, nespravili by sme nič, čo by sa vyrovnalo tvojim zázrakom. Pri pohľade na nich k tebe voláme:

  Ľud: Raduj sa, nebeského Kráľa a Pána služobník.
  Raduj sa, večného Božieho oltára spoločník.
  Raduj sa, pomocník veriacich uprostred trápenia.
  Raduj sa, chvála a česť všetkých skutočných kresťanov.

  Raduj sa, lebo máš meno, čo víťazstvu rovná sa.
  Raduj sa, lebo si nositeľ venca pre víťaza.
  Raduj sa, lebo si zrkadlo dobrého konania.
  Raduj sa, lebo si bezpečím pre tých, čo prosia ťa.

  Raduj sa, lebo si nádejou tam, kde jej takmer niet.
  Raduj sa, lebo si pomocou na ceste za spásou.
  Raduj sa, lebo nás pred cestou do pekla vystríhaš.
  Raduj sa, lebo nás k večnému životu sprevádzaš.

  Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

  Kondák 13

  Kňaz: Presvätý a predivný otče Mikuláš, útecha všetkých trápených. Prijmi našu chválu, aby sme boli zachránení od večných múk. Pros Pána, aby sme mu spolu s tebou spievali: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

  (Kondák sa spieva trikrát.)

  Ikos 13

  Kňaz: Podľa prirodzenosti si bol človekom, svätý divotvorca Mikuláš, ale dobrým ovocím tvojej duše si sa pripodobnil anjelom. Preto ti všetci spievame:

  Ľud: Raduj sa, že si si od detstva čistotu zachoval.
  Raduj sa, že si sa posvätiť milosťou celkom dal.
  Raduj sa, že z tvojho počatia rodičia jasali.
  Raduj sa, že silou ducha si od detstva oplýval.

  Raduj sa, úrodná záhrada v krajine prísľubu.
  Raduj sa, kvet, ktorý Boh svojou pravicou zasadil.
  Raduj sa, úrodná ratolesť Kristovho viniča.
  Raduj sa, zázračný, svieži strom v kráľovstve Ježiša.

  Raduj sa, lebo si ľalia z nebeskej záhrady.
  Raduj sa, lebo si Kristovou vôňou svet naplnil.
  Raduj sa, lebo vieš utíšiť plačúce stvorenia.
  Raduj sa, lebo ty napĺňaš človeka radosťou.

  Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

  Kondák 1

  Kňaz: Predivný a slávny divotvorca, svätiteľ Mikuláš. Počas života si sa páčil Bohu všetkým, čo si konal. Dnes ťa oslavujeme s láskou ako toho, kto neprestáva vylievať na svet milosti z drahocenného a nevyčerpateľného mora Božích zázrakov. Ako toho, ktorý odvážne stojí pred Pánom, ťa prosíme, osloboď nás od všetkých nástrah, aby sme k tebe volali:

  Ľud: Raduj sa, svätý Mikuláš, veľký divotvorca.

  Modlitba k svätému otcovi Mikulášovi

  Kňaz: Ctihodný otec Mikuláš! Pastier a učiteľ všetkých, ktorí k tebe prichádzajú s vierou! Zástanca tých, ktorí sa k tebe utiekajú a vrúcnou modlitbou ťa prosia o ochranu. Ponáhľaj sa a ochráň Kristovo stádo pred vlkmi, ktorí ho trhajú. Svojimi modlitbami našu krajinu i každého človeka v nej ochráň od hladu, pohrôm, zemetrasenia, povodní, krupobitia, ohňa, meča, vpádu nepriateľa a náhlej smrti. Ako si sa zľutoval nad tromi mužmi vo väzení a zachránil si ich od kráľovho hnevu a trestu smrti, tak sa zmiluj aj nad nami, ktorí mysľou, slovom i skutkom prebývame v tme hriechov. Zachráň nás pred Božím hnevom a večným trestom. Nech nám na tvoj príhovor Pán Ježiš Kristus daruje bezhriešny a pokojný život. Nech nie sme odsúdení s tými, čo stoja po Kristovej ľavici, ale dovoľ nám stáť po Božej pravici, aby sme boli uznaní za hodných vojsť do kráľovstva Božej slávy, kde budeme naveky chváliť a zvelebovať Božie meno.

  Ľud: Amen

  Prepustenie

  Kňaz: Premúdrosť!

  Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu v ohnivých jazykoch zoslal svojho presvätého Ducha na svojich svätých učeníkov a apoštolov, na prosby svojej prečistej Matky, svätých slávnych a všechvál­nych apoštolov, blaženych Pavla, Vasiľa a Metoda a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Akatist k Presvätej Bohorodičke

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  1. KONDÁK

  Kňaz: Tebe, Bohorodička, mocná Vládkyňa, spievame víťaznú pieseň. – Vyslobodila si nás od zlého, preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. Ty si nepremožiteľná, – zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: Raduj sa, panenská Nevesta!

  Ľud: Raduj sa, panenská Nevesta!

  1. IKOS

  Kňaz: Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! – A keď videl, že ty, Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, – v údive stál a takto ju pozdravil:

  Ľud: Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť pri­chádza!

  Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie!

  Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!

  Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!

  Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná vý­šina!

  Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči an­jelské!

  Raduj sa, nádherný trón kráľovský!

  Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa ves­míru!

  Raduj sa, zornica, ktorá nám východ Slnka zves­tuje!

  Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval!

  Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvo­­renie!

  Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi kla­niame!

  Raduj sa, panenská Nevesta!

  2. KONDÁK

  Kňaz: Najsvätejšia Panna, istá si svojím panen­stvom, smelo povedala Gabrielovi: – Záhadné sú tvoje slová a duši mojej ťažko pochopiteľné, – lebo mi oznamuješ, že počnem bez muža a budem Matkou, pričom voláš: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  2. IKOS

  Kňaz: Panna si túžobne želala pochopiť toto tajomstvo, preto povedala Božiemu sluhovi: – Povedz mi, ako sa môže v panenskom lone počať a narodiť z neho syn? – A on ju z bázňou a úctou pozdravil:

  Ľud: Raduj sa, vyvolená na uskutočnenie nevý­slov­ného tajomstva!

  Raduj sa, mlčanlivá viera prosiacich!

  Raduj sa, začiatok Kristových zázrakov!

  Raduj sa, ty, v ktorej sa začali plniť jeho príkazy!

  Raduj sa, rebrík, po ktorom sám Boh z neba zo­stúpil!

  Raduj sa, most, po ktorom ľudstvo zo zeme do neba prechádza!

  Raduj sa, zázrak, pri ktorom nenachádzajú slová ani anjeli!

  Raduj sa, lebo ty si prinútila démonov nariekať!

  Raduj sa, lebo si porodila svetlo zázračné!

  Raduj sa, lebo si zachovala v srdci tajomstvo!

  Raduj sa, lebo prevyšuješ všetkých mudrcov!

  Raduj sa, lebo osvecuješ mysle všetkých ve­riacich!

  Raduj sa, panenská Nevesta!

  3. KONDÁK

  Kňaz: Moc Najvyššieho zatônila Pannu, čo muža nepoznala, – jej nepoškvrnené lono sa stalo úrod­nou pôdou pre všetkých, čo túžia po spáse – a takto jej spievajú: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  3. IKOS

  Kňaz: Panna, ktorá v živote Boha nosila, ponáhľa­la sa k Alžbete. – Dieťa v Alžbetinom lone hneď rozpoznalo Máriin pozdrav, – zaplesalo a pohybmi namiesto spevu odpovedalo Bohorodičke:

  Ľud: Raduj sa, nevädnúca ratolesť stromu života!

  Raduj sa, životná sila nesmrteľného ovocia!

  Raduj sa, ty, ktorá si urobila Stvoriteľa milov­níkom ľudí!

  Raduj sa, lebo si porodila rozsievača života!

  Raduj sa, úrodná vinica, ktorá rodí bohatstvá mi­losti!

  Raduj sa, stôl, ktorý ponúka hojnosť zmierenia!

  Raduj sa, lebo ty si raj, čo zakvitol do bohatej úrody!

  Raduj sa, lebo dušiam pripravuješ útočisko istoty!

  Raduj sa, ľubovonné kadidlo modlitieb!

  Raduj sa, zmierenie sveta celého!

  Raduj sa, lebo sprostredkúvaš Božie milosrden­stvo hriešnikom!

  Raduj sa, lebo cez teba majú ľudia v Bohu dô­veru!

  Raduj sa, panenská Nevesta!

  4. KONDÁK

  Kňaz: Panický Jozef umáral sa pochybnosťami, chvel sa a trápil sa, – pozeral na teba, Nepoškvr­nená, a snoval plán, že ťa tajne prepustí, – ale poučený Svätým Duchom o tvojom počatí zvolal: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  4. IKOS

  Kňaz: Keď pastieri počuli spev anjelov o Kristo­vom narodení, ponáhľali sa k nemu. – Našli ho ako nepoškvrneného baránka v bezpeč­nom Márii­nom lone, – preto jej spievali hymnus:

  Ľud: Raduj sa, Matka Baránka a Pastiera!

  Raduj sa, košiar duchovných ovečiek!

  Raduj sa, postrach neviditeľných nepriateľov!

  Raduj sa, lebo brány raja otváraš!

  Raduj sa, lebo nebo so zemou sa raduje!

  Raduj sa, lebo pozemšťania s nebešťanmi ple­sajú!

  Raduj sa, podobná ústam apoštolov, čo neúnav­ne hovoria!

  Raduj sa, pre mučeníkov neporaziteľná dôvera!

  Raduj sa, našej viery pevná opora!

  Raduj sa, jasné poznanie ľúbosti!

  Raduj sa, lebo si pokorila podsvetie!

  Raduj sa, ty, ktorej slávou sme sa obliekli!

  Raduj sa, panenská Nevesta!

  5. KONDÁK

  Kňaz: Traja mudrci uzreli jasnú hviezdu a nasle­dovali ju, – svietila im na cestu a zastavila sa nad miestom, kde našli mocného Kráľa. – A keď sa približovali k Neprístupnému, klaňali sa mu a vo­lali: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  5. IKOS

  Kňaz: Keď chaldejskí synovia uvideli, že ten, ktorý stvoril ľudí a prijal na seba podobu služob­níka, spočíva v panenskom náručí, – ochotne mu odovzdali svoje dary a Blahoslavenej volali:

  Ľud: Raduj sa, Matka Hviezdy, ktorá nehasne!

  Raduj sa, zornica dňa tajomného a večného!

  Raduj sa, lebo ty si oheň pokušení zhasila!

  Raduj sa, lebo ty osvecuješ ctiteľov Najsvätejšej Trojice!

  Raduj sa, lebo skrze teba bol neľudský tyran svojej moci zbavený!

  Raduj sa, lebo si Krista, milujúceho ľudí, zrodila!

  Raduj sa, lebo si nás vyslobodila z otroctva po­hanstva!

  Raduj sa, snímajúca z nás blato nerestí!

  Raduj sa, lebo si urobila koniec modlárstvu!

  Raduj sa, lebo ty hasíš utrpení pramene!

  Raduj sa, Vodkyňa veriacich po cestách panen­stva!

  Raduj sa, všetkým ľudským pokoleniam vese­losť!

  Raduj sa, panenská Nevesta!

  6. KONDÁK

  Kňaz: Keď sa traja mudrci vrátili do Babylonu, – ohlasovali ľuďom, že sa splnilo proroctvo o prí­chode Krista Vykupiteľa, – ale Herodesa obišli, lebo ti nechcel spievať: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  6. IKOS

  Kňaz: Spasiteľ, ty si svetlom svojej pravdy ožiaril Egypt a odohnal si preč temnoty bludu. – Jeho modly nemohli odolať tvojej múdrosti, preto padli. – A tí, čo sa vyslobodili z ich zajatia, volali Bohorodičke:

  Ľud: Raduj sa, všetkých ľudí obnova!

  Raduj sa, víťazstvo nad démonmi!

  Raduj sa, lebo si porazila bludárske kráľovstvo!

  Raduj sa, lebo si odhalila márnosť modlárstva!

  Raduj sa, more, v ktorom sa potopil pyšný faraón!

  Raduj sa, skala, z ktorej pijú tí, čo túžia po živote!

  Raduj sa, ohnivý stĺp, ktorý nás vedie v tem­notách!

  Raduj sa, ochranný plášť širší ako obloha!

  Raduj sa, ty, ktorá prinášaš chlieb nad mannu cen­nejší!

  Raduj sa, služobnica sladkého a svätého po­krmu!

  Raduj sa, krajina zasľúbená!

  Raduj sa, lebo medom a mliekom oplývaš!

  Raduj sa, panenská Nevesta!

  7. KONDÁK

  Kňaz: Keď sa Simeon chystal opustiť tento svet a zatúžil po večnom živote, – položili ťa na jeho ruky ako dieťa, ale on v tebe spoznal skutočného Boha. – Plný údivu nad tvojou nevýslovnou múdrosťou volal: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  7. IKOS

  Kňaz: Svoju moc zjavil Stvoriteľ, nové stvorenie nám ukázal a my skrze neho jestvujeme. – On z nepoškvrneného lona vyklíčil, ale ho nepo­rušil, – a my, keď sme tento zázrak spoznali, oslavujeme ho a voláme:

  Ľud: Raduj sa, kvet, ktorý nikdy nevädne!

  Raduj sa, veniec striedmosti!

  Raduj sa, jasný vzor nášho vzkriesenia!

  Raduj sa, lebo nám zobrazuješ anjelov!

  Raduj sa, sladké ovocie stromu, ktoré živí ve­riacich!

  Raduj sa, košatý strom, v ktorého tieni mnohí oddych nachodia!

  Raduj sa, lebo si v živote nosila vykupiteľa za­jatých!

  Raduj sa, lebo si porodila vodcu zblúdených!

  Raduj sa, uprosenie spravodlivého sudcu!

  Raduj sa, lebo vyprosuješ odpustenie mnohým hriešnikom!

  Raduj sa, láskavé zahalenie našej nahoty!

  Raduj sa, láska, ktorá prevyšuje všetko po­znanie!

  Raduj sa, panenská Nevesta!

  8. KONDÁK

  Kňaz: Na neobyčajné stvorenie sme hľadeli. – Zabudnime aj my na tento svet a naše mysle obráť­me k nebu. – Najvyšší Boh preto prišiel v pokore na svet ako človek, aby priviedol k sebe všetkých, čo k nemu volajú: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  8. IKOS

  Kňaz: Ó, neopísateľné Slovo, ty celé v nebi aj na zemi prebývaš, – svojim príchodom na zem nezmenilo si svoju božskú podstatu, narodilo si sa z bohumilej Panny, ktorá počúva naše hlasy:

  Ľud: Raduj sa, nekonečnému Bohu príbytok!

  Raduj sa, brána presvätého tajomstva!

  Raduj sa, ustavičné volanie neverných k obrá­teniu!

  Raduj sa, nekonečná chvála veriacich!

  Raduj sa, ohnivý a svätý voz toho, ktorý na che­ru­bínoch spočíva!

  Raduj sa, preslávny príbytok toho, ktorému slú­žia serafíni!

  Raduj sa, nepriateľov zmierenie!

  Raduj sa, lebo v tebe sa spojilo panenstvo s mater­­stvom!

  Raduj sa, prostredníčka odpustenia pries­tup­kov!

  Raduj sa, lebo skrze teba sa nám raj otvára!

  Raduj sa, kľúč od Kristovho kráľovstva!

  Raduj sa, nádej večných radostí!

  Raduj sa, panenská Nevesta!

  9. KONDÁK

  Kňaz: Všetky anjelské zbory žasli nad veľkým tajomstvom vtelenia. – Videli, neprístupný Bože, ako si sa stal pre všetkých prístupným člove­kom. – Medzi nami prebývaš a počúvaš naše volanie: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  9. IKOS

  Kňaz: Pred tebou, Bohorodička, slávni rečníci zmĺkli ako nemé ryby. – Nedokázali pochopiť, že si aj po pôrode zostala pannou, – lež my obdivu­jeme toto tajomstvo a s vierou voláme:

  Ľud: Raduj sa, príbytok Božej múdrosti!

  Raduj sa, poklad Božej prozreteľnosti!

  Raduj sa, lebo múdrosť sveta sa v tebe vidí ne­múdrou!

  Raduj sa, lebo pred tebou aj slávni rečníci za­mĺkli!

  Raduj sa, veď pred tebou sú nevedomí aj mudrci!

  Raduj sa, lebo pred tebou zhasla sláva básnikov!

  Raduj sa, lebo si odhalila všetky výmysly!

  Raduj sa, lebo si naplnila siete rybárov!

  Raduj sa, lebo ty vytrhávaš duše z priepasti ničoty!

  Raduj sa, lebo ty obohacuješ mnohých poz­naním!

  Raduj sa, archa pre všetkých, čo túžia po spáse!

  Raduj sa, prístav na ceste životom!

  Raduj sa, panenská Nevesta!

  10. KONDÁK

  Kňaz: Obetoval seba samého, aby spasil svet. – Preto prišiel ako pastier a ako Boh v ľudskej podo­be. – Všetkých nás volá k sebe a počúva naše volanie: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  10. IKOS

  Kňaz: Bohorodička, Panna, ty si vzorom panien a všetkých, čo ťa vzývajú a utiekajú sa k tebe. – Stvoriteľ neba a zeme ťa ozdobil, Nepoškvrnená, – a prebývajúc v tvojom lone, naučil všetkých vzdávať ti slávu:

  Ľud: Raduj sa, pilier panenstva!

  Raduj sa, brána spasenia!

  Raduj sa, začiatok duchovnej obrody!

  Raduj sa, prostredníčka Božích milostí!

  Raduj sa, lebo obnovuješ v hriechu počatých!

  Raduj sa, učiteľka sklamaných!

  Raduj sa, lebo si zvodcu duší zahnala!

  Raduj sa, lebo si porodila rozsievača čistoty!

  Raduj sa, palác zásnub prečistých!

  Raduj sa, lebo posilňuješ duše verné Pánovi!

  Raduj sa, ochrankyňa panien láskavá!

  Raduj sa, nevesta, svätých duší ozdoba!

  Raduj sa, panenská Nevesta!

  11. KONDÁK

  Kňaz: Presvätý Bože, ani najkrajšia pieseň nemô­že ospievať veľkosť tvojho zamilovania. – Hoci by sme ti ich venovali toľko, ako je piesku na zemi, nikdy neoceníme to, čo nám dávaš, – preto ti spievame: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  11. IKOS

  Kňaz: Najsvätejšia Panna, zjavuješ sa nám v temnotách ako svetelná pochodeň. – Zažíhaš duchovné svetlo a všetkých vedieš k poznaniu Boha. – Svojím leskom osvecuješ naše mysle, preto ťa ctíme a voláme:

  Ľud: Raduj sa, lúč duchovného slnka!

  Raduj sa, žiara neuhasínajúceho svetla!

  Raduj sa, blesk, čo ožaruje duše!

  Raduj sa, búrka, čo desí nepriateľa!

  Raduj sa, lebo si zjavila najjasnejšieho svetla záplavu!

  Raduj sa, prameň rieky mohutnej!

  Raduj sa, predobraz liečivého prameňa!

  Raduj sa, čo škvrny hriechov umývaš!

  Raduj sa, voda, v ktorej sa omýva svedomie!

  Raduj sa, čaša naplnená radosťou!

  Raduj sa, plnosť ľúbeznej vône Kristovej!

  Raduj sa, život plný svätej radosti!

  Raduj sa, panenská Nevesta!

  12. KONDÁK

  Kňaz: Pán milosrdenstva sa rozhodol odpustiť ľuďom všetky tresty. – Sám zostúpil k tým, čo opovrhli jeho láskou, – otvoril nám brány neba, preto počuje zo všetkých úst: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  12. IKOS

  Kňaz: Velebíme tvojho Syna i teba, Bohoro­dič­ka. – Vykupiteľ prebýval v tvojom lone, – posvätil ho, oslávil ťa a všetkých nás naučil prespevovať:

  Ľud: Raduj sa, Bohu i Slovu vhodný príbytok!

  Raduj sa, lebo si väčšia ako svätyňa svätých!

  Raduj sa, archa pozlátená Svätým Duchom!

  Raduj sa, nevyčerpateľná pokladnica života!

  Raduj sa, spravodlivým kráľom veniec nádhery!

  Raduj sa, zbožným kňazom víťazná odmena!

  Raduj sa, Božej Cirkvi pevná opora!

  Raduj sa, bezpečná hradba kráľovstva!

  Raduj sa, lebo s tvojou pomocou sa dosahujú ví­ťazstvá!

  Raduj sa, lebo skrze teba naši nepriatelia padajú!

  Raduj sa, môjho tela uzdravenie!

  Raduj sa, mojej duše záchrana!

  Raduj sa, panenská Nevesta!

  13. KONDÁK

  Kňaz: Nekonečne velebená Bohorodička a Mat­ka najsvätejšieho Slova, –prijmi ako dar túto našu oslavu, – chráň nás od všetkých pokušení a vyslo­boď od večných múk, aby sme ti vždy spievali: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Kňaz tento KONDÁK** spieva tri razy, ľud vždy odpovedá Aleluja.

  13. IKOS

  Kňaz: Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! – A keď videl, že ty, Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, – v údive stál a takto ju pozdravil:

  Ľud: Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť pri­chádza!

  Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie!

  Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!

  Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!

  Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná vý­šina!

  Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči an­jelské!

  Raduj sa, nádherný trón kráľovský!

  Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa ves­míru!

  Raduj sa, zornica, ktorá nám východ Slnka zves­tuje!

  Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval!

  Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvo­renie!

  Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi kla­niame!

  Raduj sa, panenská Nevesta!

  1. KONDÁK

  Kňaz: Tebe, Bohorodička, mocná Vládkyňa, spievame víťaznú pieseň. – Vyslobodila si nás od zlého, preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. Ty si nepremožiteľná, – zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: Raduj sa, panenská Nevesta!

  Ľud: Raduj sa, panenská Nevesta!

  Modlitba

  Kňaz: Prijmi, najblaženejšia, prečistá Pani a Vládkyňa, Bohorodička, tieto vznešené dary, ktoré patria jedine tebe, od nás, tvojich nehod­ných služobníkov. Ty si vyvolená zo všetkých pokolení, svojou vznešenosťou prevyšuješ všetko nebeské a pozemské tvorstvo, veď skrze teba k nám zostúpil Pán zástupov. Tvojím prostredníc­tvom sme poznali Božieho Syna a mohli sme prijať jeho presväté Telo a prečistú Krv. Preto si blažená z pokolenia na pokolenie, od Boha požehnaná. Jasnejšia si ako cherubíni a vznešenejšia ako sera­fíni. A teraz, presvätá starostlivá Bohorodička, neprestaň za nás ustavične orodovať, hoci sme iba tvojimi nehodnými služobníkmi, aby sme boli zbavení zla a súženia, a ochráň nás, krehkých, od všetkých jedovatých mámení démonov. Pomôž nám vytrvať v dobrom až do konca, aby sme boli spasení s tvojou pomocou a aby sme oslavovali, chválili, velebili, dobrorečili a klaňali sa v Trojici jedinému Bohu a Stvoriteľovi všetkého teraz i vždyc­ky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Prepustenie

  Kňaz: Premúdrosť!

  Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovna­teľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonos­ných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Akatist k Ježišovi Kristovi

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  1. KONDÁK

  Kňaz: Mocný vojvodca a Pane, premožiteľ pekla, zachránený od večnej smrti, spievam ti pieseň chvály ja, tvoje stvorenie a tvoj sluha. A keďže tvoje milosrdenstvo je nevýslovné: osloboď ma od všetkých bied, keď volám: Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou.

  Ľud: Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

  1. IKOS

  Kňaz: Tvorca anjelov a Pane mocností, aby sa oslávilo tvoje najsvätejšie meno, otvor môj nechá­pavý rozum a jazyk, ako si kedysi hluchonemému otvoril sluch i jazyk a on prehovoril a volal:

  Ľud: Ježišu predivný, ty úžas pre anjelov!

  Ježišu najmocnejší, vyslobodenie prarodičov!

  Ježišu presladký, chvála patriarchov!

  Ježišu preslávny, kráľov posila!

  Ježišu preľúbezný, naplnenie prorokov!

  Ježišu prepodivný, sila mučeníkov!

  Ježišu najtichší, radosť zasvätených!

  Ježišu najláskavejší, radosť pre kňazov!

  Ježišu najmilosrdnejší, v pustovníctve vytrvanie!

  Ježišu presladký, radosť nábožných!

  Ježišu najúctyhodnejší, múdrosť panicov!

  Ježišu predvečný, spása hriešnikov!

  Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

  2. KONDÁK

  Kňaz: Keď si videl, Pane, vdovu veľmi plakať, zľutoval si sa a vzkriesil si jej syna, ktorého niesli na pohreb. Ty miluješ človeka, zľutuj sa aj nado mnou a vzkries moju dušu, umŕtvenú hriechmi, ktorá volá: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  2. IKOS

  Kňaz: Pane, Filip sa usiloval pochopiť nepocho­piteľnú múdrosť, a tak povedal: Ukáž nám Otca. Ty však si mu riekol: Taký dlhý čas si so mnou, či si nespoznal, že Otec je vo mne a ja som v ňom? Preto tebe, Nevystihnuteľný, s bázňou volám:

  Ľud: Ježišu, Bože predvečný!

  Ježišu, Kráľ všemocný!

  Ježišu, Vládca najtrpezlivejší!

  Ježišu, Spasiteľ najláskavejší!

  Ježišu, ochranca môj predobrý!

  Ježišu, očisť moje hriechy!

  Ježišu, odním moje neprávosti!

  Ježišu, odpusť nespravodlivosti moje!

  Ježišu, nádej moja, neopusť ma!

  Ježišu, môj pomocník, neodvrhuj ma!

  Ježišu, Stvoriteľ môj, spomeň si na mňa!

  Ježišu, pastier môj, nezatrať ma!

  Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

  3. KONDÁK

  Kňaz: Mocou z výsosti si vystrojil apoštolov, Ježišu, keď zotrvávali v Jeruzaleme. Aj mňa, pozbaveného všetkých dobrých skutkov, zaodej horlivosťou svojho presvätého Ducha a daj, aby som s láskou spieval: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  3. IKOS

  Kňaz: Pozval si mýtnikov a hriešnikov a neve­riacich, veď v tebe, Ježišu, je bohatstvo milosr­denstva. Neprehliadni teraz ani mňa, ktorý som ako oni, ale prijmi sťa drahocenný olej túto pieseň:

  Ľud: Ježišu, sila nepremožiteľná!

  Ježišu, milota nekonečná!

  Ježišu, krása úžasná!

  Ježišu, láska nevýslovná!

  Ježišu, Syn Boha živého!

  Ježišu, nado mnou hriešnym zmiluj sa!

  Ježišu, počuj ma, v neprávostiach počatého!

  Ježišu, očisť ma, v hriechoch narodeného!

  Ježišu, vyuč ma nepotrebného!

  Ježišu, osvieť ma zatemneného!

  Ježišu, očisť ma poškvrneného!

  Ježišu, vyveď ma zblúdeného!

  Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

  4. KONDÁK

  Kňaz: Peter, zachvátený búrkou pochybovačných myšlienok, začal sa topiť. Keď uzrel ťa, Ježišu, ako v tele kráčaš po vodách, spoznal v tebe pravého Boha. A keď sa mu dostalo záchrannej ruky, riekol: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  4. IKOS

  Kňaz: Dopočul sa slepý, Pane, že ideš cestou okolo, a volal: Ježišu, Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! A ty si ho zavolal k sebe a otvoril si mu oči. Osvieť teda svojou milosťou aj duchovné oči môjho srdca, lebo k tebe volám a hovorím:

  Ľud: Ježišu, nebešťanov Stvoriteľ!

  Ježišu, pozemšťanov Vykupiteľ!

  Ježišu, pekla Premožiteľ!

  Ježišu, všetkého tvorstva Ozdoba!

  Ježišu, duše mojej útecha!

  Ježišu, osvietenie môjho umu!

  Ježišu, radosť môjho srdca!

  Ježišu, zdravie môjho tela!

  Ježišu, Spasiteľ môj, zachráň ma!

  Ježišu, svetlo moje, prežiar ma!

  Ježišu, zbav ma každej muky!

  Ježišu, spas mňa nehodného!

  Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

  5. KONDÁK

  Kňaz: Ako si nás kedysi vyliatím svojej božskej Krvi, Ježišu, vykúpil spod kliatby zákona, tak nás vytrhni aj zo siete, do ktorej nás had zamotal telesnými vášňami, klamnými zvodmi a hriešnymi pokleskami, nás, čo ti spievame: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  5. IKOS

  Kňaz: Keď hebrejské deti uvideli v ľudskej podobe toho, ktorý svojou rukou stvoril človeka, a spoznali, že je to Pán, náhlili sa uctiť si ho vetvami a pritom spievali: Hosana. Aj my ti prinášame pieseň a voláme:

  Ľud: Ježišu, Bože opravdivý!

  Ježišu, Synu Dávidov!

  Ježišu, Kráľ najslávnejší!

  Ježišu, Baránok nepoškvrnený!

  Ježišu, Pastier obdivuhodný!

  Ježišu, v detstve moja ochrana!

  Ježišu, vodca v mojej mladosti!

  Ježišu, chvála v mojej starobe!

  Ježišu, nádej v smrti mojej!

  Ježišu, život po zosnutí!

  Ježišu, útecha moja na tvojom súde!

  Ježišu, moja túžba, nezahanbi ma!

  Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

  6. KONDÁK

  Kňaz: Aby si vyplnil predpovede a výroky Božích prorokov, Ježišu, zjavil si sa na zemi, a hoci si neobsiahnuteľný, žil si medzi ľuďmi, vzal si na seba naše choroby, a my, uzdravení tvojimi ranami, neprestávame ti spievať: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  6. IKOS

  Kňaz: Svetlo tvojej pravdy zažiarilo vesmíru a démonská lesť bola zahnaná. Lebo modly ne­mohli zniesť tvoju moc, Spasiteľ, a tak padli. A my, ktorí sme dosiahli spásu, ti spievame:

  Ľud: Ježišu, ty Pravda, čo lož zaháňaš!

  Ježišu, Svetlo prevyšujúce všetky svetlá!

  Ježišu, Kráľu, čo moc všetkých premáhaš!

  Ježišu, Boh lásky!

  Ježišu, chlieb života, nasýť mňa hladného!

  Ježišu, prameň múdrosti, napoj mňa smädného!

  Ježišu, odev veselosti, zaodej ma smrteľného!

  Ježišu, záštita radosti, zastaň sa ma nehodného!

  Ježišu, ty obdarúvaš prosiacich, daruj mi plač nad mojimi hriechmi!

  Ježišu, teba hľadajúci nachodia, nájdi moju dušu!

  Ježišu, ty otváraš klopajúcim, otvor moje srdce kajúce!

  Ježišu, Vykupiteľu hriešnych, zotri moje neprá­vosti!

  Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

  7. KONDÁK

  Kňaz: Chcel si vyjaviť tajomstvo skryté od vekov, preto si sa dal viesť na zabitie ako ovča, Ježišu, a ako baránok pred svojím strihačom neotvoril si ústa. Ty ako Boh vstal si z mŕtvych, slávne si vystúpil na nebesia a spolu so sebou si pozdvihol aj nás, ktorí voláme: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  7. IKOS

  Kňaz: Ukázal, že je prepodivným Stvorením, lebo sme v ňom spoznali Stvoriteľa: Hľa, bez muža sa stal človekom z Panny, vstal z hrobu bez toho, aby porušil pečate, a telesne vošiel k apoštolom, hoci dvere boli zatvorené. My nad tým žasneme a spievame:

  Ľud: Ježišu, Slovo nevysloviteľné!

  Ježišu, Slovo neporovnateľné!

  Ježišu, sila nevystihnuteľná!

  Ježišu, múdrosť nedozierna!

  Ježišu, božstvo neopísateľné!

  Ježišu, panstvo nesmierne!

  Ježišu, kráľovstvo neporaziteľné!

  Ježišu, vláda nepominuteľná!

  Ježišu, sila najvyššia!

  Ježišu, moc večná!

  Ježišu, Stvoriteľ môj, ku mne štedrý buď!

  Ježišu, Spasiteľu môj, zachráň ma!

  Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

  8. KONDÁK

  Kňaz: Vidiac s úžasom, že Boh sa stal človekom, odvráťme sa od márneho sveta a svoje mysle za­merajme na božské veci. Lebo Boh preto zostúpil na zem, aby vyviedol na nebesia nás, čo mu spievame: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  8. IKOS

  Kňaz: Celý bol na zemi, ale nebesá vôbec neopus­til Nesmierny, keď dobrovoľne za nás trpel, svojou smrťou našu smrť premohol a vzkriesením daroval život tým, čo spievajú:

  Ľud: Ježišu, blaženosť srdca!

  Ježišu, sila tela!

  Ježišu, jasanie duše!

  Ježišu, bystrosť umu!

  Ježišu, radosť svedomia!

  Ježišu, nádej pevná!

  Ježišu, večná pamiatka!

  Ježišu, chvála vznešená!

  Ježišu, sláva moja veľkolepá!

  Ježišu, túžba moja, nezatrať ma!

  Ježišu, Pastier môj, nájdi ma!

  Ježišu, Spasiteľ môj, spas ma!

  Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

  9. KONDÁK

  Kňaz: Všetky anjelské bytosti neprestajne osla­vujú na nebesiach tvoje presväté meno, Ježišu, pričom spievajú: Svätý, Svätý, Svätý. A my hriešni smrteľnými perami na zemi spievame: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  9. IKOS

  Kňaz: Krasoreč mnohovravných je ako prejav nemých rýb, keď majú hovoriť o tebe, Ježišu, Spasiteľu náš, lebo nedokážu vysvetliť, ako môžeš byť nezmeniteľným Bohom a zároveň dokonalým človekom. My, hoci sa tajomstvu divíme, s vierou spievame:

  Ľud: Ježišu, Bože predvečný!

  Ježišu, Kráľ nad kráľmi!

  Ježišu, Vládca nad vládcami!

  Ježišu, Sudca živých a mŕtvych!

  Ježišu, nádej tých, čo sú bez nádeje!

  Ježišu, útecha plačúcich!

  Ježišu, sláva úbohých!

  Ježišu, neodsúď ma za moje skutky!

  Ježišu, pre svoje milosrdenstvo očisť ma!

  Ježišu, sklesnutosť odo mňa odožeň!

  Ježišu, osvieť myšlienky môjho srdca!

  Ježišu, daj, nech na smrť pamätám!

  Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

  10. KONDÁK

  Kňaz: Chcel si spasiť svet, ty Východ východov, a tak si prišiel k temnému západu nášho bytia, ponížil si sa až na smrť, preto bolo povýšené tvoje meno nad všetky iné mená, a od všetkých nebes­kých i pozemských pokolení počuješ: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  10. IKOS

  Kňaz: Kráľu predvečný, Tešiteľ, pravý Kristus, očisť nás od každej škvrny, ako si očistil desať malomocných. Uzdrav nás, ako si uzdravil ziskuchtivú dušu mýtnika Zacheja, aby sme ti v pokore spievali a volali:

  Ľud: Ježišu, poklad, ktorý nikto zničiť nemôže!

  Ježišu, ty neprebádateľné bohatstvo!

  Ježišu, ty pokrm posily!

  Ježišu, nápoj nevyčerpateľný!

  Ježišu, odev chudobných!

  Ježišu, vdovám zástanca!

  Ježišu, sirôt ochranca!

  Ježišu, pomoc tých, čo ťažko pracujú!

  Ježišu, cestujúcich sprievodca!

  Ježišu, kormidelník plaviacich sa!

  Ježišu, zátišie búrkou zachváteným!

  Ježišu, Bože, mňa z pokleskov zodvihni!

  Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

  1## 1. KONDÁK**

  Kňaz: Prinášam ti vrúcnu pieseň, ja nehodný, a volám k tebe ako Kanaánčanka: Ježišu, zmiluj sa nado mnou, lebo nie dcéra, ale moje telo je vášňami prudko zmietané, ba aj zlosť ho spaľuje. Uzdrav ma teda, keď volám: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  1## 1. IKOS**

  Kňaz: Ako si vyjasnil duševný zrak Pavlovi, svietniku, čo vyžaroval svetlo ľuďom v tme nevedomosti, ktorý ťa prv prenasledoval, avšak pochopil silu hlasu tvojej božskej múdrosti, tak osvieť aj moje temné duševné zreničky, lebo ti volám:

  Ľud: Ježišu, Kráľu môj, nad všetkých mocný!

  Ježišu, Bože môj, nad všetkých silný!

  Ježišu, Pane môj, vládca nad smrťou!

  Ježišu, Stvoriteľ môj preslávny!

  Ježišu, Radca môj predobrý!

  Ježišu, Pastier môj veľmi štedrý!

  Ježišu, Vládca môj preláskavý!

  Ježišu, môj premilosrdný Spasiteľ!

  Ježišu, osvieť moje zmysly zatemnené vášňami!

  Ježišu, uzdrav moje telo hriechmi doráňané!

  Ježišu, očisť môj rozum od márnych myšlienok!

  Ježišu, uchráň mi srdce od zlých žiadostí!

  Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

  12. KONDÁK

  Kňaz: Obdaruj ma milosťou, veď odpúšťaš všetky dlhy, Ježišu, a prijmi mňa, kajúcnika, ako si prijal Petra, ktorý ťa zaprel. Povolaj mňa, čo klesám, ako kedysi Pavla, čo ťa prenasledoval, a čuj môj spev: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  12. IKOS

  Kňaz: Keď ospevujeme tvoje vtelenie, všetci ťa zvelebujeme a spolu s Tomášom veríme, že si Pán a Boh, ktorý tróni spolu s Otcom a chce súdiť živých i mŕtvych. Daj, aby som potom stál po tvojej pravici ja, čo spievam:

  Ľud: Ježišu, Kráľ večný, zmiluj sa nado mnou!

  Ježišu, kvet voňavý, naplň ma svojimi vôňami!

  Ježišu, teplo hrejivé, zohrej ma!

  Ježišu, chrám predvečný, obklop ma!

  Ježišu, jasné rúcho, zaodej ma!

  Ježišu, drahocenná perla, ožiar ma!

  Ježišu, vzácny drahokam, vo mne zaskvej sa!

  Ježišu, Slnko spravodlivosti, osvieť ma!

  Ježišu, svetlo sväté, prežiar ma!

  Ježišu, zbav ma duchovnej i telesnej choroby!

  Ježišu, z ruky protivníka vytrhni ma!

  Ježišu, z neuhasiteľného ohňa aj ostatných več­ných múk vysloboď ma!

  Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

  13. KONDÁK

  Kňaz: Ó, presladký a vždy štedrý Ježišu, prijmi teraz túto našu skromnú modlitbu, ako si prijal dva haliere vdovy, chráň svoje dedičstvo od viditeľných i neviditeľných nepriateľov, od vpádu násilníkov, od chorôb a hladu, od všetkého zár­mut­ku a smrtonosných rán a vytrhni z nadchá­dzajúcich múk všetkých, čo ti spievajú: Aleluja.

  Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  Kňaz tento KONDÁK** spieva tri razy, ľud vždy odpovedá Aleluja.

  13. IKOS

  Kňaz: Tvorca anjelov a Pane mocností, aby sa oslávilo tvoje najsvätejšie meno, otvor môj nechá­pavý rozum a jazyk, ako si kedysi hlucho­nemému otvoril sluch i jazyk a on prehovoril a volal:

  Ľud: Ježišu predivný, ty úžas pre anjelov!

  Ježišu najmocnejší, vyslobodenie prarodičov!

  Ježišu presladký, chvála patriarchov!

  Ježišu preslávny, kráľov posila!

  Ježišu preľúbezný, naplnenie prorokov!

  Ježišu prepodivný, sila mučeníkov!

  Ježišu najtichší, radosť zasvätených!

  Ježišu najláskavejší, radosť pre kňazov!

  Ježišu najmilosrdnejší, v pustovníctve vytrvanie!

  Ježišu presladký, radosť nábožných!

  Ježišu najúctyhodnejší, múdrosť panicov!

  Ježišu predvečný, spása hriešnikov!

  Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

  1. KONDÁK

  Kňaz: Mocný vojvodca a Pane, premožiteľ pekla, zachránený od večnej smrti, spievam ti pieseň chvály ja, tvoje stvorenie a tvoj sluha. A keďže tvoje milosrdenstvo je nevýslovné: osloboď ma od všetkých bied, keď volám: Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou.

  Ľud: Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

  Prepustenie

  Kňaz: Premúdrosť!

  Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporov­na­teľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si poro­dila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonos­ných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Moleben k blaženému Vasiľovi Hopkovi

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Tropár, 5. hlas Veriaci, vyznávača pravej viery oslávme, – piesňami uctime veľkňaza a dobrého pastiera. – Nebál sa zloby mocných tohto sveta, – nesklonil hlavu pred svojimi nepriateľmi. – Preto dnes jasajme a spievajme: – Raduj sa, biskup a mučeník Vasiľ, – žiariace svetlo našej Cirkvi.

  Sláva, i teraz: Kondák, 6. hlas

  Verný následovník biskupa a mučeníka Pavla, – muž čistého a jednoduchého srdca, – v celom svojom živote pokorný Boží služobník, – vzor modlitby a ochranca pravej náuky, – naplnený láskou ku Kristovi v Eucharistii, – položil si život za jednotu Cirkvi. – Prihováraj sa, blažený Vasiľ – za tých, ktorí sa k tebe s vierou utiekajú.

  Velebenie: Velebíme ťa, – biskup a mučeník Vasiľ, – a uctievame tvoju svätú pamiatku, – lebo si položil život za jednotu Cirkvi (Opakuje sa po každom verši).

  Verše:

  1. Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas, – lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval.
  2. Keď som sa ocitol v súžení a trápení, – vzýval som meno Pánovo: „Pane, zachráň môj život!“
  3. Dôveroval som, aj keď som povedal: – „Som veľmi pokorený.“
  4. Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? – Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.
  5. Ty si mi putá rozviazal, – obetu chvály ti prinesiem.
  6. Splním svoje sľuby Pánovi – pred všetkým jeho ľudom.
  7. V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.
  8. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože (3x).

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme! Prokimen 5. hlas: Pane, ty nás zachováš a ochrániš – pred týmto pokolením naveky. Verš: Pomôž mi, Pane, lebo trpí spravodlivý.

  Kňaz: Modlime sa k Pánovi. Ľud: Pane, zmiluj sa. Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebývaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľud: Amen.

  Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána (aj po veršoch)Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni. Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

  Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme. Ľud: Pane, zmiluj sa (3x)Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým! Ľud: I tvojmu duchu. Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša (Lk 12, 32 – 40 alebo Jn 17, 14 – 26 alebo Mt 10, 17 – 22)

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Kňaz: Vnímajme! Pán povedal: „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blažení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blažení. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte“. Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Ľud si sadne. Kňaz:

  1. Blažený Vasiľ, statočný pastier Božieho ľudu, …
  2. Blažený Vasiľ, neúnavný rozsievač Božieho slova, … …raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Ľud opakuje po každom verši: Blažený otec a mučeník Vasiľ, pros Boha za nás.

  1. Blažený Vasiľ, poslušný Cirkvi a Svätému Otcovi, …
  2. Blažený Vasiľ, ktorého srdce nepoškvrnila ani pomsta ani nenávisť, …
  3. Blažený Vasiľ, tíšil si búrky vášní, nezhôd a sporov, …
  4. Blažený Vasiľ, vyprosuješ nám ducha pokoja a jednoty, …
  5. Blažený Vasiľ, pôstom a utrpením si nás zbavil bolesti, …
  6. Blažený Vasiľ, vyprosuješ pokánie hriešnikom, …
  7. Blažený Vasiľ, ty si bol mužom čistého a jednoduchého srdca, …
  8. Blažený Vasiľ, Eucharistia ti bola prameňom svätosti, …
  9. Blažený Vasiľ, modlitbou meníš naše srdcia na úrodnú pôdu, …
  10. Blažený Vasiľ, s láskou nás vedieš do nebeského Jeruzalema, …

  Stichiry, 2. hlas V tvojom živote, Vasiľ, snúbila sa pokora so svätosťou, – utrpenie s odpúšťaním. – Hľadal si len Božiu slávu, – zabudol si na všetky príkoria. – Spravodlivosť si vložil do rúk Božích. – Povzbudzuješ nás svojím životom: – milujte svojich nepriateľov.

  Verš: Blažení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Prísny k sebe nedbal si na bolesti, – ani na mnohé a ťažké choroby. – Vo svojom utrpení si sa modlil. Nauč aj nás slúžiť a mlčať, – dobre robiť a nič za to nečakať. – Ako pastier veď nás po cestách spravodlivosti.

  Verš: Blažení plačúci, lebo oni budú potešení. Obdivuhodná bola tvoja oddanosť Svätému Otcovi, – byzantskému obradu i svojmu ľudu. – Bol si človekom modlitby. – Dobrý boj si ojoval, vieru si zachoval. – Na tvoj príhovor naša cirkev rozkvitla.

  Sláva, i teraz: 5. hlas Poďte blaženého Vasiľa oslávme – on je vzorom dobročinnosti, obetavosti a trpezlivosti, – vyprosuje nám odpustenie hriechov, – za nás dvíha svoje ruky k Najvyššiemu, – aby sme milovali aj nepriateľov – a všetci jedno boli.

  Ľud si kľakne. Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme. Ľud: Pane, zmiluj sa (3x)Kňaz: Blažený Vasiľ, svoje kňazstvo si zveril pod ochranu presvätej Bohorodičky, aby všetci jedno boli. Ani v prenasledovaniach si sa neodplácal zlým za zlé. Nauč nás milovať a neodsudzovať, žehnať a nezlorečiť, modliť sa a odpúšťať. Ty si tíšil srdcia rozvášnené spormi. Miloval si Krista, svoj ľud i byzantskú liturgiu. Vypros nám u Boha pokoj, vieru a odpustenie hriechov. Zapáľ v našich dušiach lásku ku Kristovi. Aby sme jednými ústami a jedným srdcom oslavovali a ospevovali vznešené a veľkolepé meno Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov. Ľud: Amen.

  Ľud si sadne. Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

  Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca meno, rímskeho pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu meno i za nášho bohumilého otca biskupa meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

  Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

  Presvätý Kráľu, ty si z nesmiernej lásky pre našu spásu vylial svoju krv, zmiluj sa nad nami a udeľ pokoj svojej svätej Cirkvi. Zachovaj ju pevnú na skale pravej viery a chráň ju pred smrteľnými útokmi a nešťastím. Na príhovor blaženého hieromučeníka Vasiľa, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

  Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľud: Amen.

  PREPUSTENIE Ľud sa postaví. Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe. Ľud: Sláva, i teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj. Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých slávnych a všechválnych apoštolov, blaženého hieromučeníka Vasiľa, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Ľud: Amen.

 • Ďakovný moleben

  Ak sa slávi mimo liturgie, po utierni či večierni, má sa konať takto: Kňaz si oblieka epitrachil a felón, postaví sa pred svätú trapézu a okiadza ju na spôsob kríža. A začína takto:

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen. A prednáša Kráľu nebeský: Trojsväté: Otče náš: Pane, zmiluj sa. (dvanásťkrát) Sláva, i teraz: Poďte, pokloňme sa. (trikrát)

  Žalm 117

  Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. – Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, * že jeho milosrdenstvo trvá naveky. – Teraz nech hovorí dom Áronov: * jeho milosrdenstvo trvá naveky. – Teraz nech hovoria všetci bohabojní: * jeho milosrdenstvo trvá naveky. – V súžení som vzýval Pána * a Pán ma vypočul, a vyslobodil. – Pán je so mnou, * nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek? – Pán je so mnou a pomáha mi; * nemusím si všímať svojich nepriateľov. – Lepšie je utiekať sa k Pánovi, * ako sa spoliehať na človeka. – Lepšie je utiekať sa k Pánovi, * ako sa spoliehať na mocnárov. – Obkľúčili ma všetci pohania, * ale v mene Pánovom som ich porazil. – Obkľúčili ma zovšadiaľ, * ale v mene Pánovom som ich porazil. – Obkľúčili ma ako roj včiel a vzbĺkli ako plameň z raždia, * ale v mene Pánovom som ich porazil. – Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, * no Pán mi pomohol. – Moja sila a chvála je Pán, * on sa mi stal záchrancom. – Hlas plesania nad záchranou * znie v stánkoch spravodlivých: – „Pánova pravica mocne zasiahla, * Pánova pravica ma zdvihla; Pánova pravica mocne zasiahla.” – Ja nezomriem, budem žiť * a vyrozprávam skutky Pánove. – Prísne ma Pán potrestal, * no nevydal ma smrti napospas. – Otvorte mi brány spravodlivosti, * vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi. – Toto je brána Pánova; * len spravodliví ňou vchádzajú. – Ďakujem ti, že si ma vyslyšal * a že si ma zachránil. – Kameň, čo stavitelia zavrhli, * stal sa kameňom uholným. – To sa stalo na pokyn Pána; * vec v našich očiach obdivuhodná. – Toto je deň, ktorý učinil Pán, * plesajme a radujme sa z neho. – Pane, spas ma; * Pane, daj mi úspech. – Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. * Požehnávame vás z domu Pánovho. – Boh, Pán, je naším svetlom. * Vystrojte sprievod s ozdobnými vetvami až k rohom oltára. – Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam; * ty si môj Boh, velebím ťa. – Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

  Sláva, i teraz:

  Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (trikrát)

  A diakon prednáša zvyčajnú ekténiu:

  Modlime sa v pokoji k Pánovi. Ľud: Pane, zmiluj sa.

  Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pánovi.

  Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých modlime sa k Pánovi.

  Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa k Pánovi.

  Za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca (povie meno), rímskeho pápeža, modlime sa k Pánovi.

  Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu (povie meno), za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud modlime sa k Pánovi.

  Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime sa k Pánovi.

  Za toto mesto (alebo Za túto obec alebo Za tento svätý dom), za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlime sa k Pánovi.

  Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy modlime sa k Pánovi.

  Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu modlime sa k Pánovi.

  A hneď vkladá túto ďakovnú ekténiu:

  Aby milosrdne prijal vďaku, ktorú teraz prednášame a aj prosby nás, svojich nehodných služobníkov, na svoj nadnebeský žertveník a aby sa nad nami milosrdne zmiloval, modlime sa k Pánovi.

  Nech na vďakyvzdávanie nás, svojich nepotrebných služobníkov, ktoré mu prinášame s pokorným srdcom za dobrodenia od neho prijaté, nezhliada s odporom. Nech je ako kadidlo ľúbeznej vône a celopal prekypujúci tukom, ktorý mu bude milý, modlime sa k Pánovi.

  Aby aj teraz vypočul hlas prosieb nás, svojich nedôstojných služobníkov a dobrý úmysel a túžbu svojich verných nech vždy vyplní na úžitok a nech s nami ako štedrý nech vždy koná, čo je pre nás dobré. Svojej svätej cirkvi i všetkým svojim verným služobníkom nech splní ich prosby, modlime sa k Pánovi.

  Aby zbavil svoju svätú cirkev [i svojich služobníkov alebo svojho služobníka alebo svoju služobníčku povie meno] a aj všetkých nás od všetkého zármutku, trápenia, hnevu a núdze i od všetkých viditeľných i neviditeľných nepriateľov. Nech svojich verných vždy zahrnie zdravím, dlhovekosťou a pokojom a nech ich obklopí svojimi anjelmi, modlime sa k Pánovi.

  Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

  Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

  Ľud: Tebe, Pane.

  Kňaz: Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Diakon: Boh je Pán a zjavil sa nám, * požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

  (Ľud po každom verši opakuje na hlas prvého tropára Boh je Pán…)

  Verš: Vyznávajte sa Pánovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je naveky.

  Verš: Obkľúčili ma zovšadiaľ, ale menom Pánovým som im vzdoroval.

  Verš: Nezomriem, ale budem žiť, a vyrozprávam skutky Pánove.

  Verš: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným; urobil to Pán a je to obdivuhodné v našich očiach.

  A tieto tropáre, 4. hlas:

  My, tvoji nedôstojní služobníci, Pane, * sme ti vďační za tvoje veľké dobrodenia, * ktoré si nám preukázal. * Oslavujeme ťa a vzdávame ti chválu, * dobrorečíme ti a vzdávame ti vďaky, * ospevujeme ťa a vyvyšujeme tvoje milosrdenstvo * a ako služobníci k tebe s láskou voláme: ** Dobrodinec a Spasiteľ náš, sláva tebe.

  Sláva, 3. hlas

  Zdarma sme boli uznaní za hodných * tvojich dobrodení a darov, * hoci sme nepotrební služobníci, Vládca. * K tebe sa vrúcne utiekame a nakoľko je v našich silách vzdávame ti vďaky * a oslavujeme ťa ako Dobrodincu a Tvorca, ** voláme: Sláva tebe, najštedrejší Bože.

  I teraz, 3. hlas

  Bohorodička, Pomocnica kresťanského rodu, * tvoje zastávanie sa sme získali my, tvoji služobníci. * Preto k tebe s vďačnosťou voláme: * Raduj sa, prečistá Bohorodička Panna, * svojimi modlitbami nás vždy vysloboď z každej biedy, ** jediná rýchla Zástankyňa.

  Diakon: Vnímajme.

  Kňaz: Pokoj všetkým.

  Diakon: Premúdrosť, vnímajme.

  Prokimen, 4. hlas: Spievať budem Pánovi, čo ma zahŕňa dobrodeniami, * ospevovať budem meno najvyššieho Pána.

  Verš: Moje srdce sa raduje z tvojej spásy.

  Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom (zač. 229)

  Bratia, kráčajte ako deti svetla! Veď ovocie Ducha je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo je hanebné, svetlo vyjaví, a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty,čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Božia vôľa. A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale napĺňajte sa Duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho.

  Kňaz: Pokoj s tebou.

  Čitateľ: I s tvojím duchom.

  Diakon: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium.

  Kňaz: Pokoj všetkým.

  Ľud: I tvojmu duchu.

  Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša.

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Diakon: Vnímajme.

  Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša (zač. 85)

  V tom čase, keď Ježiš vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!” Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!” A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?” A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.”

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Po evanjeliu prednáša diakon túto ekténiu:

  Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Ľud: Pane, zmiluj sa. (trikrát)

  Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca (povie meno), rímskeho pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu (povie meno) i za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

  Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

  Ako neužitoční služobníci vzdávame s bázňou a chvením vďaky tvojmu milosrdenstvu, Spasiteľ a Vládca, Pane náš, za tvoje dobrodenia, ktoré si štedro vylial na svojich služobníkov. Padáme pred tebou a prinášame ti ako Bohu chválospev a s pokorou voláme: Vysloboď zo všetkých bied svojich služobníkov a v každom čase ako milosrdný splň na úžitok túžby nás všetkých, vrúcne sa k tebe modlíme, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Keďže si teraz milosrdne vypočul modlitby svojich služobníkov, Pane, a zjavil si na nich milosrdenstvo svojej lásky k človeku, rovnako ich neprehliadni ani v budúcnosti, na svoju slávu splň všetky dobré želania svojich verných, všetkým nám preukáž svoje bohaté milosrdenstvo a prehliadni prehrešenia nás všetkých. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Toto naše vďakyvzdávanie nech je príjemné ako kadidlo ľúbeznej vône a ako celopal prekypujúci tukom, najdobrotivejší Vládca, pred velebnosťou tvojej slávy. V každom čase zosielaj svojim služobníkom hojné milosrdenstvo a zľutovanie, pretože si štedrý. Zbav svoju svätú cirkev a toto mesto (alebo obec alebo svätý dom) od všetkých protivenstiev prichádzajúcich od viditeľných i neviditeľných nepriateľov. Svojmu ľudu daruj bezhriešnu a zdravím naplnenú dlhovekosť a rozhojňovanie čností. Prosíme ťa, najštedrejší Kráľu, milosrdne nás vypočuj a rýchlo sa nad nami zmiluj.

  Kňaz: Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej všetkých končín zeme i tých, čo sú ďaleko na mori. Milosrdný Vládca, buď milosrdný k našim hriechom a zmiluj sa nad nami. Veď ty si Boh, ktorý je dobrý a miluje človeka a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.kov.

  Tri razy sa klaňajú pred svätou trapézou a diakon hovorí:

  Modlime sa k Pánovi.

  Ľud: Pane, zmiluj sa.

  A kňaz nahlas prednáša túto modlitbu s plnou vnímavosťou a pokorou:

  Pane Ježišu Kriste, Bože náš, Bože všetkého milosrdenstva a zľutovania, ktorého milosrdenstvo je bez miery a láska k človeku ako nepreskúmateľná priepasť. Padáme pred tvojou velebnosťou s bázňou a chvením ako nehodní služobníci. Vzdávame teraz s pokorou vďaky tvojmu milosrdenstvu za dobrodenia prejavené na tvojich služobníkoch (alebo tvojom služobníkovi alebo tvojej služobníčke).

  Ako Pána, Vládcu a Dobrodinca ťa oslavujeme, chválime, ospevujeme a zvlebujeme a znova pred tebou padáme a vzdávame ti vďaky, pokorne prosiac tvoje nesmierne a nevýslovné milosrdenstvo, aby si aj teraz prijal prosby svojich služobníkov a vo svojom milosrdenstve ich priviedol k naplneniu. Daj, nech sa v ďalšom živote vzmáhajú v tvojej láske i v láske blížneho a aj v čnostiach. Nech všetci tvoji verní prijmú tvoje dobrodenia. Ochraňuj svoju svätú cirkev a aj toto mesto (alebo túto obec alebo tento svätý dom) od každého obkľúčenia zlom a daruj im pokoj a mier. Tebe, spolu s tvojím bezpočiatočným Otcom, presvätým, dobrotivým a jednopodstatným tvojím Duchom, Bohu oslavovanému v jednej podstate, nech môžu v každom čase vzdávať vďaky a rozprávať o tvojej nesmiernej dobrote a spievať:

  A hneď silnejším hlasom zvoláva:

  Sláva tebe, Bohu, nášmu Dobrodincovi na veky vekov.

  Chór stojaci uprostred chrámu hneď prednáša: Amen.

  A hneď sa spieva veľké slávoslovie a aj Trojsväté tak, ako zvyčajne:

  Sláva Bohu na nebi * a mier na zemi. * V ľuďoch dobrá vôľa. * Chválime ťa, velebíme ťa. * Klaniamesa ti, oslavujeme ťa. * Dobrorečíme ti pre nesmiernu tvoju slávu, Pane a Kráľu nebeský, * Bože, Otče, všemohúci Vládca, * Pane náš a jednorodený Synu, Ježišu Kriste i Svätý Duchu, Pane Bože. * Baránok Boží, Syn Otca, * ty, čo snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. * Ty, čo snímaš hriechy sveta, prijmi naše modlitby. * Ty, čo sedíš po pravici Otcovej, zmiluj sa nad nami. * Len ty sám si svätý, ty jediný si Pán, * Ježiš Kristus v sláve Boha Otca. Amen. * Každý deň ťa budeme velebiť a tvoje meno chváliť navždy a naveky. * Ráč nás, Pane, v tento deň zachrániť od hriechu. * Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich. * Chválime a oslavujeme tvoje meno na veky. Amen. * Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo, lebo dúfame v teba. * Blahoslavený si, Pane, nauč nás svoje pravdy. * Blahoslavený si, Vládca, daj nám porozumieť svojim pravdám. * Blahoslavený si, Svätý, osvieť nás svojimi pravdami. * Pane, bol si naše útočisko z pokolenia na pokolenie. * Riekol som: Pane, zmiluj sa nado mnou a uzdrav moju dušu, lebo som sa prehrešil proti tebe. * Pane, k tebe sa utiekam. * Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh. * Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uzrieme svetlo. * Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú.

  Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (trikrát)

  Sláva, i teraz: Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

  Potom, vyšším hlasom ešte raz: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

  Alebo, ak sa rozhodnú, namiesto toho spievajú pieseň svätého Ambróza, milánskeho biskupa:

  Teba, Bože chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, večný Otče, uctieva celá zem. Tebe všetci anjeli, tebe nebesia i všetky mocnosti, tebe cherubíni a serafíni bez prestania prespevujú: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh zástupov. Plné sú nebo i zem tvojej veleby a slávy. Teba oslavuje slávny zbor apoštolov, teba velebí veľký počet prorokov, teba oslavuje svätá Cirkev po celej zemi, teba, Otče, nesmierne velebného, i tvojho milovaného, pravého a jediného Syna aj Ducha Svätého, Tešiteľa nášho. Kriste, ty si kráľ slávy. Ty si Otcov Syn od večnosti. Ty si neváhal vstúpiť do života Panny, stal si sa človekom, aby si vykúpil človeka. Ty si zvíťazil nad smrťou a otvoril si veriacim nebeské kráľovstvo. Ty sedíš po pravici Boha v sláve svojho Otca. Veríme, že ako sudca ešte raz prídeš. Preto ťa prosíme, pomáhaj svojim služobníkom, ktorých si vykúpil predrahou krvou. Pripočítaj nás k svojim svätým vo večnej sláve. Zachráň, Pane, svoj ľud a žehnaj svojich dedičov. A spravuj ich a vyvýš ich až naveky. Po všetky dni dobrorečíme tebe. A chválime tvoje meno naveky, až na veky večné. Vo svojej láskavosti, Pane, chráň nás v tento deň pred hriechom. Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. V teba, Pane, som dúfal, nebudem zahanbený naveky. Amen.

  Po skončení spevu diakon zvoláva: Premúdrosť.

  Ľud: Čestnejšia si: Sláva, i teraz: Pane, zmiluj sa. (trikrát) Požehnaj.

  Kňaz prednáša zvyčajné všednodenné prepustenie. Po prepustení žehná ľud pravicou, pričom hovorí:

  Požehnanie Pánovo nech je na vás s jeho milosťou a láskou k človeku v každom čase, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

  Odkladajú posvätné rúcha, odchádzajú, v duchu vzdávajú vďaky a vo svojich srdciach ospevujú Pána.

 • Moleben pred Narodením Ježiša Krista

  K: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľ: Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe!

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás. Očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. 3x

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď k nám a pre svoje meno vytrhni nás z našich slabostí.

  Pane, zmiluj sa 3x

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje,* buďvôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás zlého.

  K: Lebo tvoje je Kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľ: Amen.

  Tropár 4. hlas

  Priprav sa, Betlehem a vyzdob sa, Efrata. * Raj, otvor svoje brány všetkým. * Lebovjaskyni už vyklíčil z Panny Strom života. * Jej lono je duchovný raj s božským ovocím spásy. * Keď z neho okúsime, * život si zachránime. * Nezomrieme ako Adam. * Kristus prichádza na svet, ** aby obnovil v človekovi svoj zničený obraz.

  Sláva i teraz, kondák, 3. hlas

  Panna dnes nevysloviteľným spôsobom, * ide do jaskyne porodiť večné Slovo. * Raduj sa celý svet, počujúc radostnú zvesť. * Anjeli s pastiermi oslavujte rodiace sa nevinné Dieťa, ** ako predvečného Boha.

  Velebenie:

  Velebíme ťa, * Kriste, darca života * lebo z lásky k nám si sa narodil * z prečistej Panny Márie. (Opakuje sa po každom verši)

  Verš: Jasaj Bohu, celázem. * Hrajte a spievajte na slávu jeho mena.

  Verš: Vykúpenie poslal * Boh svojmu ľudu.

  Verš: Všetci králi samu budú klaňať. Pán prisahal a nebude želieť: Splodil som ťa ako rosu z hviezdy rannej.

  Verš: Sláva, i teraz. Aleluja. 3x, Sláva tebe, Bože.

  K: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

  Ľ: Prokimen, hlas 4.: Narodil sa nám chlapček a je nám daný Syn.

  Verš: Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku k tvojim nohám.

  K: Modlime sa k Pánovi! (Kňaz berie kadidlo a okdiadza podľa poriadku)

  Ľ: Pane zmiluj sa.

  K: Lebo svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebývaš. A tebe vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľ: Amen.

  K: Všetko čo dýcha, nech chváli Pána.

  Ľ: Všetko čo dýcha, nech chváli Pána.

  K: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

  Ľ: Pane, zmiluj sa. 3x

  K: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

  Ľ: I tvojmu duchu.

  K: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. (Lk 2, 8-20)

  Ľ: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  K: Vnímajme!

  „Vtom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anjelom pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.” Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.” Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené vjasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.”

  Ľ: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Kánon, 1. hlas 1. pieseň. Irmos: Krista narodeného oslávte! * Krista z nebies vítajte! * Kristus je na zemi, radujte sa! * Nech celá zem velebí Pána. * Ľudia, radostne jasajte, * že Boh sa tak preslávil.

  3. pieseň. Irmos: Zaspievajme pred vekmi od Otca neporušene zrodenému Slovu * a v posledných časoch bez muža vtelenému Kristu Bohu: * Ty si našou mocou a svätý si, Pane.

  4. pieseň. Irmos: Výhonok z koreňa Jesseho, * a ty, Kriste, ako kvet si vypučal z neho, * z Panny, z hory chvályhodnej, * z jej zatienenej časti. * Prišiel si a vtelil sa z muža neznajúcej, * hoci si nemateriálny, ó, Bože! * Sláva tvojej sile, Pane!

  5. pieseň. Irmos: Ty si Boh pokoja, Otec dobrodení, * ty si nám poslal Anjela svojho veľkého plánu. * On prináša pokoj. * Tak sme došli k svetlu poznania Boha, * prešli sme z noci do dňa. * Oslavujeme ťa, Milovník ľudí.

  6. pieseň. Irmos: Morská obluda vyvrhla zo svojej útroby mladého Jonáša * tak ako ho prijala. * A Slovo, ktoré sa ubytovalo v Panne a prijalo telo, * prešlo a neporušenou ju zachovalo. * Ten, ktorý nevidel porušenie, * zachoval neporušenou tú, čo ho porodila.

  7. pieseň. Irmos: Mládenci, vychovaní v zbožnosti, * opovrhli zločinným rozkazom. * Nezľakli sa hrozby ohňa, ale stojac uprostred plameňa spievali: * Bože otcov, si požehnaný.

  8. pieseň. Irmos: Nadprirodzený zázrak zobrazila pec, čo rosu vydala, * lebo mládencov, ktorých prijala, nespálila, * ako ani Pannu oheň Božstva, do útroby ktorej vošiel. * Preto s radosťou spievajme: * Nech všetko tvorstvo dobrorečí Pánovi * a vyvyšuje ho na veky.

  9. pieseň. Irmos: Vidím úžasné a preslávne tajomstvo: * Nebo – jaskyňu. * Cherubínsky trón – Pannu. * Jasle, miesto, kde leží nevmestiteľný Kristus Boh. * Toho spevmi zvelebujme

  K: Nech sa veselí nebo a oblaky nech pršia spravodlivého a zem nech vydá Spasiteľa.

  Ľ: Príď, Ježišu, Spasiteľu náš, vykúp nás a spas nás. (po každom verši)

  Verš: Kriste, Spasiteľu, pravý Boh náš, príď k nám a spas nás. Kriste, Spasiteľu, vtelený Synu predvečného Boha, príď k nám a spas nás.

  Verš: Kriste, Spasiteľu, najzázračnejší plod Svätého Ducha, príď k nám a spas nás.

  Verš: Kriste, Spasiteľu, svätý plod najsvätejšej Devy, príď k nám a spas nás.

  Verš: Kriste, Spasiteľu, začiatok našej spásy, príď k nám a spas nás.

  Verš: Kriste, Spasiteľu, jasné slnko neba, príď k nám a spas nás.

  Verš: Kriste, Spasiteľu, horiaca fakľa patriarchov, príď k nám a spas nás.

  Verš: Kriste, Spasiteľu, preslávne zjavenie prorokov, príď k nám a spas nás.

  Verš: Kriste, Spasiteľu, svetlá zora Betlehema, príď k nám a spas nás.

  Verš: Kriste, Spasiteľu, svetlý zjav pastierom, príď k nám a spas nás.

  Verš: Kriste, Spasiteľu, milujúci nás celým srdcom, príď k nám a spas nás.

  Veršové slohy, 8. hlas

  Priprav sa, Betlehem, vyzdobte sa, jasle, * jaskyňa, otvor sa, lebo do teba vstúpi Pravda. * Boh sa nám narodí z Panny, * prijme našu podobu, * zaodeje sa v ľudské telo. * Zachránený Adam spolu s Evou bude volať: * „Na Zemi sa ukázala Láska, * aby zachránila ľudské pokolenie.“

  (3. hlas) Verš: Boh príde z ju hu a Svätý z vrchu hory zatienenej.

  Teraz sa splnili slová proroka, ktorý povedal: * A ty, Betlehem, zem júdska, * vôbec nie si najmenší medzi mestami, * lebo v tebe je pripravená jaskyňa. * Z teba vzíde Vodca národov, * z Panny sa nám narodí Kristus Boh, * ktorý bude viesť svoj národ, nový Izrael. * Všetci spoločne mu vzdajme chválu.

  (2. hlas) Verš: Pane, počul som tvoj hlas a zľakol som sa.

  Rozveseľ sa, Betlehem, * a ty, Efrata, pripravuj sa, * lebo prichádza Bohorodička, * v maštaľke a v jasliach porodiť nevysloviteľného Boha. * Ó, preveľké tajomstvo Božieho narodenia, * ktoré teraz vopred oslavujú Abrahám, Izák i Jakub, * patriarchovia i všetci proroci, * taktiež aj my ľudia spolu s
  anjelmi.

  Sláva, 2. hlas

  Aké dary ti máme priniesť, Kriste, * keď si sa zjavil na zemi pre našu spásu? * Aj my ti vzdávame poklonu * a prinášame ti svoj dar * ako aj predstavitelia ostatného tvorstva. * Anjeli spev a nebo hviezdu, * mudrci dary a pastieri poklonu. * Zem maštaľ a pustatina jasle. * A my, ľudia, ti dávame Matku, Pannu. * Najej príhovor, predvečný Bože, * zmiluj sa nad nami.

  I teraz, 2. hlas

  Poďte, oslavujme matku Spasiteľa, * po pôrode znova ako Pannu. * Raduj sa, duchovný hrad Kráľa a Boha, * v ktorom Kristus prebýval a vykonal spásu. * S Gabrielom spievajme * a s pastiermi oslavujme volajúc: * „Bohorodička, pros toho, ktorý z teba vzal telo, * aby nám udelil spásu.

  K: V pokore a pokoji Pána Boha prosme.

  Ľ: Pane zmiluj sa. 3x

  K: Pane, Bože náš, Bože Abraháma, Izáka a Jakuba, k tebe prichádzame my hriešni a pokorne ťa prosíme. Nech sa zjaví na nás tvoje veľké milosrdenstvo, ako si predpovedal ústami svojho proroka Izaiáša, hovoriac: „Nech sa veselí nebo a oblaky nech pršia spravodlivosť, nech sa otvorí zem a vydá Spasiteľa.” Zošli nám do našich sŕdc Krista, svojho jednorodeného Syna, aby sme ním vykúpení nezahynuli, ale boli zachránení. Lebo veľké je tvoje milosrdenstvo a láska, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľ: Amen.

  K: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Ľ: Pane zmiluj sa. 3x

  K: Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca (povie meno), rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu (povie meno), i za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

  Ľ: Pane zmiluj sa. 3x

  K: Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

  Ľ: Pane zmiluj sa. 3x

  K: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľ: Amen.

  K: Premúdrosť!

  Ľ: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

  K: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľ: Sláva, I teraz. Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.

  K: Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu zostúpil z nebies a mocou Svätého Ducha vzal si telo z Márie Panny, na prosby svojej prečistej Matky, a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľ: Amen.

 • Moleben pred Klokočovskou ikonou

  Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky, i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Čtec: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Čtec: / Ľud: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu.

  Čtec: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

  Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Čtec: Pane, zmiluj sa. (3x)

  Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu.

  Čtec: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

  Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Tropár, hl. 7. Ako drahocenný poklad ukrytý v poli, * zažiarila v Klokočove tvoja ikona, Prečistá, * uprostred modliaceho sa chudobného ľudu, * ktorý na nej uzrel slzy hojne tečúce. * My ich, Matka, prijímame ako prejav tvojho súcitu v našich ťažkostiach * a zároveň ako výzvu k obráteniu; * preto k tebe pokorne voláme: * Pros, Dobrotivá, Krista z teba zrodeného, * aby spasil naše duše.

  Sláva:I teraz: Kondák, hl. 8. Tebe, láskavá Vládkyňa, Bohorodička, * prinášame pieseň vďaky a chvály. * Viac než slová prihovárajú sa k nám tvoje slzy; * nachádzame v nich posilu, útechu i odvahu. * Zastávaj sa svojho ľudu, aby ti mohol stále spievať: * Raduj sa, Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

  Velebíme ťa, * Nepoškvrnená Bohorodička Panna, * a uctievame tvoje drahocenné slzy, * ktoré si v Klokočove súcitne ronila.

  Verš 1: Povedzte Bohu: „Úžasné sú tvoje diela! * Toľká je tvoja moc, že aj tvoji nepriatelia pred tebou sa klonia.

  Verš 2: Národy, oslavujte pravého Boha, * rozhlasujte všade jeho veľkú slávu!

  Verš 3: Poďte, čujte všetci, čo si ctíte Boha, * rozpoviem vám všetko, čo pre mňa urobil.

  Sláva: I teraz: Aleluja, Aleluja, Aleuja, Sláva tebe, Bože.

  Diakon: Vnímajme!

  Kňaz: Pokoj + všetkým!

  Diakon: Premúdrosť, Vnímajme!

  Ľud: Prokimen, hl.4. Sám Kráľ zatúžil za tvojou krásou * on je tvoj Pán, vzdaj mu poklonu.

  Verš: Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri, jej odevom sú zlaté tkanivá.

  Diakon: Modlime sa k Pánovi.

  Ľud: Pane, zmiluj sa.

  Kňaz: Lebo ty si svätý, Bože náš, a medzi svätými prebývaš, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Diakon: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Diakon: Chváľte Boha v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Diakon: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, v pokoji Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x)

  Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

  Ľud: I tvojmu duchu.

  Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša.

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Diakon: Vnímajme!

  Kňaz: V tom čase, kým Ježiš ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: “Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.” On však odvetil tomu, čo mu to vravel: “Kto je moja matka a kto sú moji bratia?” Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: “Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.”

  Alebo:

  Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša.

  Kňaz: V tom čase Mária hovorila: “Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.”

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Mária, Kráľovná, ktorá si našla milosť u Boha,

  Mária, zatvorená a nedotknutá záhrada vyhradená Najvyššiemu, raduj sa a chráň teba zvelebujúcich.

  Ľud: Refrén: Klokočovska Božia Matka, pros Boha za nás.

  Mária, nádherne voňajúci kvet čistoty,

  Mária, ľahučký oblak plný pôvabu, raduj sa a chráň teba zvelebujúcich.

  Mária, od základov sväté, Božie mesto,

  Mária, pokladnica dobier, anjelmi bedlivo strážená, raduj sa a chráň teba zvelebujúcich.

  Mária, ozdobená darmi Svätého Ducha sťa zlatými niťami,

  Mária, spoľahlivá ochrankyňa Zemplína, raduj sa a chráň teba zvelebujúcich.

  Mária, svätosťou všetkých prevyšujúca,

  Mária, ohnivý voz, na ktorom sa nieslo Slovo, raduj sa a chráň teba zvelebujúcich.

  Mária, odstránenie Eviných bolestí,

  Mária, lampa milosťou ustavične žiariaca, raduj sa a chráň teba zvelebujúcich.

  Nasledujú stichiry, počas ktorých ľud prichádza uctiť si ikonu. Pri väčšom počte ľudí možno prichádzať k ikone už počas invokácií.

  Hl. 5. Ty, Prečistá, si naozaj cherubínsky trón, * lebo prevyšuješ všetko tvorstvo. * V tebe sa ubytovalo Slovo Boha. * Z teba prišlo na svet v tele, * túžiac obnoviť našu podobu. * Kvôli nám sa podrobilo smrti na kríži * a pretože je Bohom, darovalo vzkriesenie nášmu rodu, * ktorý sa spreneveril a zasluhoval odsúdenie. * Preto, Božia Matka, tvojho Syna ako Tvorcu prosíme, * aby nám v čase súdu uštedril odpustenie a milosrdenstvo.

  Verš: Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno.

  Aký titul dám tvojmu chrámu, čistá Bohorodička? * Veď ho sám Boh oslávil. * Nazvem ho rajskou záhradou. * Dám mu meno Noemova archa, * v ktorej kvôli Bohu našlo záchranu kráľovské kňazstvo, * všetok svätý ľud a zhromaždenie Krista, nášho Boha. * Prirovnávam ťa k Mojžišovmu stánku, * kde sa nachádzalo umývadlo a palica, ktorá sa zazelenala, * kde stál svietnik, nádoba s mannou a zlatá kadidelnica. * Každý veriaci doň prichádza * a vyprosuje si hojné milosrdenstvo.

  Verš: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.

  Beznádejných jediná si nádej, * pripravená pomáhať bezradným. * Ty si porodila blahosklonného Ježiša; * maj súcit s mojou slabosťou, Čistá, * a mojim myšlienkam daruj skrúšenosť. * Prúdmi sĺz potop neprekonateľnú hlbinu mojich hriechov. * Zažeň búrku mojich nespočetných vášní. * Božským pokojom naplň moje zarmútené srdce * a pros Krista, aby mi daroval dokonalé odpustenie.

  _S_láva: I teraz: hl. 8. Pristúpte, veriaci, zíďte sa zo všetkých končín * na oslavu presvätej Matky Krista, nášho Boha, * spoločne volajme podobne ako prorok Micheáš, hovoriac: * A ty, Klokočov, na úpätí Vihorlatu učupený, * nijako nezaostávaš za poprednými obcami slovenskej krajiny, * lebo v tebe dobrotivá Vládkyňa Bohorodička, * prejavila blízkosť svojmu vernému ľudu, * vyjadrenú slzami stekajúcimi po jej tvári, * na ikone v malom Božom chráme. * Preto jej ikonu s láskou uctievajme a bozkávajme, * no ešte viac jej čnosti nasledujme, * aby sme s jej pomocou došli do nebeských príbytkov, * a mohli sa sýtiť krásou trojjediného Boha.

  Diakon: V pokore skloňme svoje hlavy a v pokoji Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x)

  Kňaz prednáša modlitbu: Dobrotivá, láskavá a milosrdná Matka, Presvätá Bohorodička, už po stáročia veriaci ľud uctieva s láskou tvoju ikonu na posvätnom mieste, kde kedysi zázračne slzila. V tých slzách na ikone sme spoznali dôvernú blízkosť, súcit, posilu, láskavú starostlivosť, opateru a nehu pravej Matky. Netúžime po tom, aby sa slzy na ikone znova objavili; túžime však, dobrá Matka, po tvoje ustavičnej blízkosti, sprevádzaní a láske. Sprevádzaj nás a vyučuj, teš a povzbudzuj, chráň a ukazuj smer, aby sme poslušne a ochotne robili všetko, čo od nás žiada tvoj Syn a náš Pán, Ježiš Kristus, aby sme boli živými svedkami toho, čo žil a učil, a to rovnako vo chvíľach pokoja ako aj v čase tvrdých skúšok. Nech nám tvoje prosby pred trónom Vládcu celého sveta dopomôžu k večnej spáse, aby sme mohli spolu s tebou, so zbormi anjelov i so všetkými svätými radostne oslavovať a ospevovať Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

  Kňaz: Prosme, aby naše mesto (alebo obec) i ostatné mestá, obce a celá krajina boli uchránené od hladu, pohrôm, zemetrasenia, povodní, krupobitia, ohňa, meča, vpádu nepriateľa. Nech dobrý a láskyplný Boh vypočuje naše prosby a odvráti od nás svoj spravodlivý hnev a zmiluje sa nad nami.

  Kňaz: Ešte sa modlime k Pánovi, Bohu nášmu, aby sa zmiloval nad nami, svojimi služobníkmi i nad všetkými kresťanmi, ktorí prichádzajú do tohoto svätého chrámu, aby nám odpustil hriechy a udelil nám hojné milosti a vždy vypočul naše prosby.

  Kňaz: Vypočuj nás, Bože, Spasiteľu náš, nádej všetkých končín zeme, i tých, ktorí sú ďaleko na mori. Odpusť milostivo naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si dobrý a miluješ nás. Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Premúdrosť!

  Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, ktorej divotvornú klokočovskú ikonu s láskou uctievame, prepodobných a bohonosných našich otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Moleben k blaženej Jozafáte Hordaševskej

  Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Žalm 145.

  Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, * a tvoje meno velebiť navždy a na veky.

  Budem ťa velebiť každý deň * a tvoje meno chváliť navždy a na veky.

  Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, * tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

  Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov * a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.

  Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby * a rozprávajú o tvojich zázrakoch.

  Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných * a rozprávajú o tvojej veľkosti.

  Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti * a plesajú nad tvojou spravodlivosťou.

  Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a veľmi láskavý.

  Dobrý je Pán ku každému * a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.

  Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela * a tvoji svätí nech ťa velebia.

  Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva * a o tvojej moci nech hovoria.

  Nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky * i slávu a velebu tvojho kráľovstva.

  Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky * a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia.

  Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý * a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

  Pán podopiera všetkých, čo klesajú, * a dvíha všetkých skľúčených.

  Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba * a ty im dávaš pokrm v pravý čas.

  Otváraš svoju ruku * a dobrotivo nasycuješ všetko živé.

  Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách * a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

  Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, * všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

  Vyplní želanie bohabojných, * vyslyší ich modlitbu a zachráni ich.

  Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, * a ničí všetkých hriešnikov.

  Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu * a všetko živé nech jeho sväté meno velebí navždy a na veky.

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. * I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. 3x

  Tropár,hl.4. Blahoslavená Jozafata, – svojím duchom modlitby a služby – učíš nás obnovovať a povznášať ľudské srdce všade, kde len bije. – Slúžiť tam, kde je najväčšia potreba. – Nech je všetko na Božiu slávu.

  Sláva, i teraz, kondák, hl.2. Blahoslavená Jozafata, – spoluzakladateľka Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, – začala si svoju misiu pre svoj ľud na Ukrajine. – Prinášala si mu svetlo v jeho opustenosti. – Vychovávala si deti a mládež. – Otcom si dodávala novú silu a nádej. – Starala si sa o chorých a biednych, – lebo si v nich videla Boží obraz. – Dbala si o krásu Božieho domu. – Ľuďom si pomáhala prežívať krásu bohoslužieb. – Pán ťa priviedol k svätosti cestou utrpenia. – Ty si ženou pre všetky časy.

  K: Vnímajme! Pokoj všetkým ! Premúdrosť, vnímajme!

  Ľ: Prokimen, 4.hlas: Pána mám vždy pred očami * a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

  Verš: Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá, * aj moje telo odpočíva v nádeji.

  K: Modlime sa k Pánovi.

  Ľ: Pane, zmiluj sa.

  K: Lebo svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebývaš. A tebe vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľ: Amen.

  K: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Ľ: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

  Ľ: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  K: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána, Boha prosme.

  Ľ: Pane, zmiluj sa. 3x

  K: Premúdrosť! Pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj + všetkým!

  Ľ: I tvojmu duchu.

  K: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána.

  Ľ: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  K: Vnímajme!

  „Pán povedal: Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ ( Jn 15, 1 – 5 )

  Ľ: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  K: Blahoslavená Jozafata, vyvolená Bohom pre službu svojmu národu, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Ľud po každom verši odpovedá: Ó, blažená matka Jozafata, pros Boha za nás.

  K: Blahoslavená Jozafata, od detstva sa prejavila tvoja zbožnosť a túžba po dokonalosti, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  K: Blahoslavená Jozafata, deti si vyučovala a mládež si privádzala k Bohu, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  K: Blahoslavená Jozafata, niesla si pomoc chorým, bezmocným a opusteným, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  K: Blahoslavená Jozafata, starala si sa o čistotu a krásu Božieho chrámu, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  K: Blahoslavená Jozafata, svojím spevom si oslavovala Božiu dobrotu a jeho milosrdenstvo, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  K: Blahoslavená Jozafata, v utrpeniach si vydala svedectvo dôvery v Boha, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  K: Blahoslavená Jozafata, najlepšie si sa cítila v spoločnosti Ježiša Krista a Márie, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  K: Blahoslavená Jozafata, spaľovala ťa túžba po nebeskom Jeruzaleme, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  K: Blahoslavená Jozafata, všetko si odovzdala pod ochranu Nepoškvrnenej Bohorodičky, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  K: Blahoslavená Jozafata, korunovaná v nebi slávou blažených, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  K: Blahoslavená Jozafata, máme v tebe žiarivý príklad svätosti a prosebníčku u Boha, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Stichiry, hlas 8. ( samohlas ) Aký ľúbezný je hlas nebeského Ženícha, – keď volá: „ Poď za mnou, priateľka moja!“ – Počujúc tento hlas, blažená Jozafata, – ochotne si mu podala svoju ruku – a on ti navliekol snubný prsteň. – Už sa nikdy od neho neodlúčiš. – Pros ho, aby i nás pritiahol k sebe.

  Verš: Ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.

  Aký ľúbezný je hlas Kristovej nevesty, – keď mu vraví: „ Celá som len tvoja.“ – Takto pristupujúc k Ježišovi, blažená Jozafata, – priniesla si mu svoje veno: – drahocennú perlu čistoty, chudoby a poslušnosti. – Veď všetko ostatné pred tebou stratilo cenu. – Jediný poklad je sám Kristus. – Pros ho, aby spasil naše duše.

  Verš: Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna a vyhradil si ju bohabojným.

  Kto dokáže opísať tú nevýslovnú radosť, – aká vládne na Baránkovej svadbe. – Nebeské mesto Jeruzalem je plné svetla. – A ty, blažená Jozafata, – spaľovaná túžbou po tomto meste, – úpenlivo si volala: – „ Príď už, príď moja Láska a nemeškaj!“ – Teraz, keď sa s ním večne raduješ, – prihováraj sa za nás, – aby sme sa aj my stali obyvateľmi tohto blaženého mesta.

  Sláva, hl.6. Dnes spolu so žalmistom radostne spievame: – Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý Boh. – Plesaj, blažená Jozafata. – Všetkých si povzbudzovala ku svätosti. – Sama si ju aj dosiahla. – Raduj sa, lebo teraz prebývaš so svojim Ženíchom. – Vypros aj nám miesto medzi blaženými.

  I teraz: Zhliadni na nás, Panenská Nevesta. – Ty si zachovala panenstvo pred pôrodom i po ňom. – Nezabúdaj na svoje biedne deti – a pros svojho milovaného Syna, – aby nám daroval odpustenie hriechov – i hojné milosrdenstvo.

  K: V pokore skloňme svoje hlavy a v pokoji Pána, Boha prosme.

  Ľ: Pane, zmiluj sa. 3x.

  K: Nebeský Otče, ty si poslal svojho Syna, nášho Pána, Ježiša Krista, na spásu všetkým ľuďom. Vo svojej otcovskej starostlivosti voláš vyvolené deti, aby išli za ním a, vezmúc svoj kríž, svedčili o veľkosti tvojej lásky. Ďakujeme ti dnes za to, že si v našej cirkvi povolal k životu Kongregáciu Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a že si ju ozdobil cnosťami a svätosťou prostredníctvom osobitnej oslavy sestier: prepodobnej Jozafaty – spoluzakladateľky, a blahoslavenej Tarzície – mučenice. Prvá z nich ťa ohlasovala svojím heroickým a láskyplným životom, druhá s modlitbou na perách a odhodlanosťou v srdci prijala smrť za katolícku vieru. Spoliehajúc sa na ich príhovor i modlitby Presvätej Bohorodičky ťa prosíme: upevni našu vieru, nádej a lásku, aby sme nasledovali ich príklad a viedli hrdinský kresťanský život v súlade so svätým evanjeliom a tak vošli do Božieho Kráľovstva. Štedrosťou tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľ: Amen.

  K: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Ľ: Pane, zmiluj sa. 3x

  K: Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu meno i za nášho bohumilého otca biskupa _meno, (za generálnu predstavenú … ), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme (alebo dome)_, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

  K: Všemohúci Bože, ty si prisľúbil, že vypočuješ prosby, keď sa dvaja alebo traja modlia v tvojom mene. Dúfajúc v tvoju vernosť a milosrdenstvo ťa prosíme, na príhovor blahoslavenej Jozafaty vypočuj modlitby a prosby svojich služobníkov a obdaruj nás plnosťou svojej milosti. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  K: Pane a Bože náš, zhliadni láskavo na nás, svojich služobníkov. Očisť naše srdcia a daj nám silu oslavovať ťa svojím životom, prežiareným tvojím Svätým Duchom. Na príhovor blahoslavenej Jozafaty, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  K: Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

  K: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľ.: Amen.

  K: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

  K: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, blahoslavenej matky Jozafaty, blahoslavenej mučeníčky Tarzície, blaženého nášho otca a mučeníka Pavla, prešovského biskupa, blahoslaveného kňaza a mučeníka Metoda, michalovského igumena i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľ: Amen.

 • Moleben k svätým Cyrilovi a Metodovi

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Tropár, 4. hlas: Svätí Cyril a Metod, – horliví a Bohu oddaní apoštoli, – učitelia slovanských národov, – proste nášho Vládcu, – aby s Cirkvou zjednotil všetkých Slovanov – a upevnil ich v pravej viere. – Nech dá mier svetu a spasí naše duše.

  Kondák, 3. hlas: Vzdajme úctu našim dvom učite-ľom. – Oni nám preložili Sväté písmo – a od­kry­li pramene poznania Boha. – Hojne z neho dnes čerpáme – a vás, svätí Cyril a Metod, velebíme. – Vrúcne orodujte za naše duše, – lebo stojíte blízko prestola Najvyššieho.

  Bohorodičník, 3. hlas: Dnes Panna stojí v chrá­me – a so zbormi svä­tých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.

  Velebenie: Velebíme vás, – svätí Cyril a Metod, apoštolom rovní, – vy ste svojím učením osvietili všetky slovanské krajiny – a ku Kristovi priviedli (opakuje sa po každom Verš:i).

  Verše:

  1. Čujte to, všetky národy, – počúvajte, všetci obyvatelia zeme.
  2. Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
  3. Spravodlivý sťa palma zakvitne – a vyrastie sťa céder z Libanonu.
  4. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, – v nád­voriach nášho Boha budú prekvitať.
  5. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

  Prokimen, 7. hlas: V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.

  Verš:: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

  Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

  Ľud: Pane, zmiluj sa.

  Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Verš:: Chváľte Pána v jeho svätyni

  Verš:: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

  Ľud: I tvojmu duchu.

  Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 5, 14-19).

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Kňaz: Vnímajme!

  Pán povedal svojim učeníkom: „Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na stojan, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediná jota ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Ľud si sadne.

  Svätí Cyril a Metod, prvoučitelia Slovanov, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

  Ľud opakuje po každom Verši:*

  Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás.

  Svätí Cyril a Metod, otcovia našej cirkvi, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

  Svätí Cyril a Metod, slovanskí apoštoli, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

  Svätí Cyril a Metod, spolupatróni Európy, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

  Svätí Cyril a Metod, vy ste vynašli slovanské písmo, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvele­bujúcich.

  Svätí Cyril a Metod, vyviedli ste nás z temnôt nevedomosti, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

  Svätí Cyril a Metod, osvietili ste nás svetlom evanjelia, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvele­bujúcich.

  Svätí Cyril a Metod, naučili ste nás pravej viere, radujte sa a zastaňte nás, vás zvelebujúcich.

  Svätí Cyril a Metod, ctihodné vzory svätosti, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

  Svätí Cyril a Metod, vznešená ozdoba kňazstva, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

  Svätí Cyril a Metod, horliví šíritelia Božieho Slo­va, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

  Svätí Cyril a Metod, ochrancovia nášho ľudu, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

  Stichiry 4. hlasu (Jáko dóbľa): Božou múdrosťou naplnení, Cyril a Metod, – kráčali ste v stopách apoštolov, – svorne ste sa namáhali pri hľadaní zblúdených národov – a sťaby rýchle orly ste obleteli slovanské krajiny. – Ožiarili ste ich svetlom Božieho poznania – a priviedli ste ich k Ježišovi, – ktorý miluje človeka a zachraňuje naše duše.

  Verš:: Tvoji kňazi si oblečú spravodlivosť – a tvoji prepodobní sa budú radovať.

  Bohonosní otcovia, – robotníci Kristovej vini­ce, – rozsievači zbožnosti, – horlivo ste hľadali a našli slovanské národy ako stratenú drachmu. – Do pokladnice večného života ju prijal, – radujúc sa spolu s anjelmi, Ježiš, – ktorý miluje človeka a zachraňuje naše duše.

  Verš:: Ústa spravodlivého budú rozjímať o múd­rosti, – jeho jazyk vysloví rozsudok.

  Obhajcovia Svätej Trojice, učitelia zblúde­ných, – v rozprave ste premohli rúhanie Agaré­nov – a zahanbili ste židovské znevažova­nie. – Cirkev, ktorú ste získali svojou bohumilou náma­hou a úsilím, – pomôžte zachovať nepoško­denú nepriateľskými útokmi – a milú Ježišovi, – ktorý miluje človeka a zachraňuje naše duše.

  Sláva: I teraz: 6. hlas: Pri nábožnom slávení pamiatky našich vierozvestov – vďačne, ľudia, volajme: – Radujte sa, jasné svietniky; – vy ste ožiarili slovanské krajiny svetlom Božieho poznania. – Radujte sa, dobrí pastieri; – vy ste zhromaždili duchovné ovečky rozptýlené v roklinách nevery – a priviedli ste ich ku Kristovi, najvyššiemu Pastierovi. – Jeho zvelebujeme a vás oslavujeme.

  Ľud si kľakne.

  Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz: Ó, preslávni učitelia a osvietitelia slovan­ských národov, svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, vy ste nás osvietili svetlom vašich náuk i spisov a naučili ste nás viere v Krista; a teraz sa my k vám, ako deti k otcom, utiekame a v skrú­šenosti našich sŕdc sa modlíme. Hoci sme ako nepoddajné deti nezachovali vaše príkazy, zaned­bali sme úsilie páčiť sa Bohu, ako ste učili, a odpadli sme od svornosti a lásky, ku ktorým ste Slovanov ako bratov vo viere i podľa tela správne napomínali, predsa sa teraz neprestaňte modliť za svoje hriešne a nehodné deti, ako ste ani kedysi za svojho života nevďačných a nehodných nene­chali odísť naprázdno. Keďže môžete smelo predstúpiť pred Pána, horlivo ho proste, aby nás priviedol a obrátil na cestu spásy, aby upokojil spory a roztržky, ktoré vznikajú medzi bratmi jednej viery, aby tých, čo odpadli, znova priviedol k svornosti a nás všetkých v jednote ducha a lásky spojil v jednej, svätej, všeobecnej a apoš­tolskej Cirkvi. Vieme totiž, vieme, že veľa zmôže modlitba spravodlivého k Vládcovej dobrosrdeč­nosti, hoci sa prináša za hriešnych ľudí. Preto neopusťte nás, svoje sklesnuté a ne­hod­né deti, kvôli hriechom ktorých sa zmen­šilo vaše stádo, ktoré ste zhromaždili; rozdelilo ho nepriateľstvo, zviedli ho nástrahy inovercov, jeho roztratené duchovné ovce trhajú vlci. Skrze vaše modlitby nám dajte horlivosť za pravú vieru, aby sme ňou zapálení dobre zachovali tradície otcov, usilovali sa dodržiavať predpisy a pravidlá Cirkvi, stránili sa cudzích falošných náuk, a tak vzrastali v bohumilom živote na zemi a boli uznaní za hodných rajského života v nebi. Tam budeme spolu s vami oslavovať Vládcu všetkých, v Trojici jediného Boha, na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Ľud si sadne.

  Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké mi­lo­­sr­den­stvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

  Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

  Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

  Prosíme ťa aj za tvoju svätú Cirkev: Udeľ jej pokoj a učiň ju neporaziteľnou na skale tvojej pravo­vernosti. Ochráň ju pred každým násilím a smrto­nosnou náukou, Pane, vypočuj nás a zmi­luj sa.

  Pamätaj na svoju svätú Cirkev, posilni ju, upevni, rozšír a obdaruj pokojom. Naveky ju zachovaj nepoškodenú bránami podsvetia a nepremoženú útokmi viditeľných i neviditeľných nepriateľov, prosíme ťa, všemocný Vládca, vypočuj nás a zmi­luj sa.

  Modlime sa k Pánovi, nášmu Bohu, aj za to, aby milostivo zhliadol na týchto služobníkov a zoslal im do sŕdc, myslí a úst ducha múdrosti, poznania, nábožnosti a svojej bázne; aby ich osvietil svetlom svojej chápavosti a daroval im moc aj silu, aby rýchlo prijali a čoskoro si osvojili výchovu jeho božského zákona i každú dobrú a užitočnú náuku; aby sa vzmáhali v múdrosti, v poznaní a v každom dobrom diele na slávu jeho presvätého mena; aby im daroval zdravie a dlhý vek na budovanie a slávu svojej Cirkvi, volajme všetci: Pane, vypočuj nás a milostivo zmiluj sa.

  Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kres­ťanov.

  Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Prepustenie

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonos­ných otcov, svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Moleben k svätému Jozafátovi

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Tropár, 4. hlas: Hieromučeník Jozafát, – zjavil si sa ako jasný svietnik, – veď ako dobrý pastier – položil si svoj život za ovce. – Zabili ťa svárliví nepriatelia – a vošiel si do svätyne svätých, – kde prebývaš s beztelesnými silami, – preto ťa prosí­me, ťažko skúšaný mučeník: – Pros Vodcu pastie­rov, Krista, – aby nás pripojil k ovciam stojacim po pravici – a spasil naše duše.

  Sláva: kondák, 4. hlas: V mladosti ťa osvietila ohnivá žiara, – ktorá vyšla od ukrižovaného Krista. – V mníšskom živote si sa podobal anjelom –
  a v kňazstve si žil nábožne. – Zreteľne si ohlasoval jednotu – a svojou mučeníckou krvou – uhasil si vzdorom blčiace srdcia svárlivých ľudí. – Od Krista si prijal veniec, – preto pamätaj na nás, ktorí k tebe voláme: – Raduj sa, neochvejný pilier jednoty.

  I teraz: bohorodičník, 6.hlas: Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nenahraditeľná Prostred­níčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitba­mi hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na po­moc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni proseb­níkov v naliehavých žiadostiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

  Velebenie: Velebíme ťa, – Kristov hieromučeník Jozafát, – a uctievame tvoje úctyhodné muky, – ktoré si pretrpel za jednotu (opakuje sa po každom Verš:i).

  Verše:

  1. Čujte to, všetky národy, – počúvajte, všetci obyvatelia zeme.
  2. Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
  3. Spravodlivý sťa palma zakvitne – a vyrastie sťa céder z Libanonu.
  4. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, – v nádvo­riach nášho Boha budú prekvitať.
  5. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

  Prokimen, 7. hlas: V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.

  Verš:: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

  Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

  Ľud: Pane, zmiluj sa.

  Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Verš:: Chváľte Pána v jeho svätyni

  Verš:: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

  Ľud: I tvojmu duchu.

  Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána (Jn 10, 9-16).

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Kňaz: Vnímajme!

  Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli: „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.“

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Ľud si sadne.

  Kňaz: Svätý Jozafát, Boží dar pre svätú Cirkev, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

  Ľud opakuje po každom Verši:*

  Náš otec svätý Jozafát, pros Boha za nás.

  Svätý Jozafát, teba iskra, ktorá vyšla z boku Ukrižovaného, naplnila darmi Svätého Ducha, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

  Svätý Jozafát, pravý a blízky nasledovník Bazila Veľkého, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa vele­bíme.

  Svätý Jozafát, teba chudoba ducha urobila boha­tým, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

  Svätý Jozafát, horlivosťou rovný apoštolom, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

  Svätý Jozafát, múdry kazateľ, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

  Svätý Jozafát, ty si obrátil srdcia svárlivých ľudí k jednote a súladu, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

  Svätý Jozafát, dal si nám vzor evanjeliovej jednoduchosti, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

  Svätý Jozafát, veľmi miluješ duše, ktoré boli vykúpené drahocennou Ježišovou krvou, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

  Svätý Jozafát, žertva prinesená za jednotu Cirkvi, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

  Svätý Jozafát, tvoju svätú dušu slávnostne prijal Kristus, darca vencov, do nebeských príbytkov, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

  Svätý Jozafát, ty sa neúnavne prihováraš za tých, ktorí hľadajú tvoje prostredníctvo, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

  Stichiry 2. hlasu (Jehda ot dreva): Poďte dôstojne chváľme Jozafáta, – prvomučeníka jednoty, – popredného mnícha, – vodcu v Kristovej vinici, – ktorý prinášal nekrvavé obety – a aj seba priniesol ako živú obetu, – preto k nemu volajme: – Raduj sa, obdivuhodný Kristov mučeník.

  Verš:: Tvoji kňazi si oblečú spravodlivosť – a tvoji prepodobní sa budú radovať.

  Od detstva si mal srdce otvorené pre Boha, – preto si prehliadol svetské rozkoše – a zamiloval si si mníšsky príbytok, – žiaril si poslušnosťou, pokorou a čistotou, – preto k tebe voláme: – Raduj sa, vzor každej čnosti.

  Verš:: Úctyhodná je pred Pánom – smrť jeho prepodobných.

  Raduj sa, hieromučeník Jozafát, – raduj sa, vopred vyvolený veľkňaz, – raduj sa, prameň vôd zbožnosti, – raduj sa, lebo si uhasil oheň vzdoro­vitosti, – raduj sa, lebo si mnohých pripojil ku katolíckej viere, – raduj sa, lebo v nej pevne stojí­me, – a jednomyseľne ti spievame: – Raduj sa, slávny apoštol jednoty.

  Sláva: I teraz: 8. hlas: Raduj sa, hieromučeník Jozafát, – raduj sa, lebo si znášal Ježišove rany, – raduj sa, lebo za hlavu Cirkvi – vlastnú hlavu si položil pod sekeru, – raduj sa, lebo ako predtým vo svete – aj dnes ohlasuješ jednotu, – raduj sa, lebo s Kristom Ježišom – kraľuješ v nebeských príbytkoch. – Raduj sa a modli sa za našu spásu.

  Ľud si kľakne.

  Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz: Veľmi dobrý a milosrdný Pane, Bože náš, podstata nedeliteľne zjednotená v troch osobách, ty si pre spásu sveta zjednotil našu prirodzenosť s prirodzenosťou Božou. Hľa, my deti svätej katolíckej Cirkvi, ovce tvojho jediného stáda, podriadené hlavnému pastierovi, Kristovmu námestníkovi, ktorému si odovzdal kľúče od tvojho kráľovstva, ponížene ťa teraz prosíme: Nech sa na príhovor tvojho služobníka, hieromučeníka Jozafáta, ktorého si ustanovil za šíriteľa a horli­vého zástancu jednoty, naplní proroctvo, ktoré si predpovedal: „A bude jedno stádo a jeden pastier“. Áno, Pane a Kráľu, ty poznáš zlo, ktoré prináša rana rozdelenia, veď narúša putá lásky, na ktorej spočíva celý tvoj zákon. Preto ukonči spory medzi bratmi a ty sám ako trojžiarivý Pán, ráč spôsobiť, Vládca, aby sa ľudia rozdelení podľa rozličných náuk, jednotne zišli v jedinej Cirkvi, aby boli jedno ako vy, a aby sa klaňali tebe, jedinému Bohu v troch Osobách na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Ľud si sadne.

  Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

  Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

  Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

  Prosíme ťa aj za utíšenie všetkých cirkevných rozbrojov, sporov a roztržiek, za tých, ktorí odpad­li od katolíckej viery, aby sa obrátili k poznaniu pravdy, za upevnenie a posilnenie verných v pra­vo­­vernosti a za zachovanie neochvejných, Pane, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťa­nov.

  Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému

  Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Prepustenie

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonos­ných otcov, svätého hieromučeníka Jozafáta, polockého arcibiskupa, i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Moleben k blaženému Petrovi Pavlovi Gojdičovi

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Tropár, 4. hlas: Od detstva si si zamiloval Krista, večné Slovo. – Túžil si mu slúžiť v tichu a jedno­duchosti srdca. – Ale pravica Najvyššieho si ťa vyvolila na biskupský stolec – a urobila ťa ne­och­vej­ným pastierom svojho ľudu. – Obetoval si sa Bohu ako úplná žertva – pre vieru a jednotu cirkvi. – Otec biskup a mučeník Pavol, pros Krista Boha, – aby spasil naše duše.

  Sláva: I teraz: kondák 4. hlas: Zapálený láskou božského Srdca – zažiaril si nám ako jasná hviez­da. – Poznáme ťa ako horlivého veľkňaza našej cirkvi. – Preto ospevujeme tvoju úctyhodnú pamiatku – a vzdávame vďaky Bohu za teba. – Veď aj dnes, svätiteľu a otče náš, Pavol, – učíš nás svojimi slovami: – Boh je láska, milujme ho!

  Velebenie: Velebíme ťa, – biskup a mučeník Kristov, Pavol, – lebo pre vieru a jednotu Cirkvi – Boh ťa ozdobil mučeníckym vencom (opakuje sa po každom Verš:i).

  Verše:

  1. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť, – Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať.
  2. Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, – vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú.
  3. Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. – Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere.
  4. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

  Prokimen, 8. hlas: Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.

  Verš:: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

  Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

  Ľud: Pane, zmiluj sa.

  Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Verš:: Chváľte Pána v jeho svätyni

  Verš:: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

  Ľud: I tvojmu duchu.

  Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána (Jn 15, 12-27; 16, 1-2).

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Kňaz: Vnímajme!

  Pán povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

  Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasle­dovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca. Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a znená­videli aj mňa aj môjho Otca. To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: „Nenávideli ma bez príčiny.“ Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.

  Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu.“

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Ľud si sadne.

  Kňaz: Blažený Pavol, nástupca apoštolov podľa hodnosti i v utrpení, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Ľud opakuje po každom Verši:*

  Blažený otec a mučeník Pavol, pros Boha za nás.

  Blažený Pavol, horlivý nasledovník svätého Bazila Veľkého, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Blažený Pavol, ty si všetkých udivoval príkla­dom svojej jednoduchosti, pokory a lásky, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Blažený Pavol, sýtil si sa modlitbou sťa chlebom, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Blažený Pavol, s Božou pomocou si dosiahol vysoký stupeň dokonalosti, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Blažený Pavol, ozdoba veľkňazov a svätiteľov, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Blažený Pavol, vrúcny ctiteľ najsvätejšieho Srd­ca nášho Pána, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Blažený Pavol, otec sirôt a pomocník beznádej­ných, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Blažený Pavol, neochvejne pevný vo viere a jed­note s Apoštolským stolcom, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Blažený Pavol, ukázal si nám cestu, ako odpúš­ťať svojim nepriateľom, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Blažený Pavol, už za svojho pozemského života nazývaný „biskup zlatého srdca“, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Blažený Pavol, po mnohom utrpení prijal si víťazný veniec od nebeského Kráľa, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Stichiry, 2. hlas (samohlas): Akú dôstojnú pochvalu ti prinesieme, – dobrý a verný služobník svojho Pána. – Horlivo si pracoval v Kristovej vinici – a najvyšší Boh tento vinohrad žehnal a rozmno­žil. – Pod tvojimi rukami naša cirkev zakvitla. – Teraz počuješ slová dobrotivého Kráľa, ktorý ti vraví: – „Vojdi do radosti svojho Pána.“

  Verš:: Blažení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

  Kto nás odlúči od Kristovej lásky? – Azda súže­nie, úzkosť prenasledovanie, – hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? – Takto napísal apoštol Pavol, vyvolená Kristova nádoba. – A ty, vladyka, nosiaci jeho meno, dobre si poznal tieto slová. – Veď ani strach, ani muky, ani väzenie – nedokázali narušiť tvoju vieru, – ani pretrhnúť puto jednoty s Apoštolským stolcom. – Preto ťa prosíme, mnohotrpiaci a vždy blažený Pavol, – vypros nám u Boha veľké milosrdenstvo.

  Verš:: Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.

  Náš Spasiteľ, Ježiš Kristus, milujúci ľudí, – pove­dal svojím milovaným učeníkom: – „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; – ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.“ – Toto slovo, blažený otče a svätiteľu náš, Pavol, – celé sa vyplnilo na tebe. – Z lásky ku Kristovi, Ženíchovi a k Cirkvi, jeho neveste, pretr­pel si muky. – Preto teraz radostne spievaš s apošto­lom Pavlom: – „Dobrý boj som bojoval, – beh som dokončil, vieru som zachoval. – Už mám pripravený veniec spravodlivosti.“

  Sláva: I teraz: 5. hlas (samohlas): Príďte, všetci veriaci, – zaspievajme ďakovnú pieseň Kristu Bohu. – Veď jeho krv vyliata za spásu sveta – očisťuje všetkých, čo s vierou prichádzajú k ne­mu. – Raduj sa, biskup a mučeník Pavol, – jasná hviezda a perla našej cirkvi. – Zhliadni z neba na nás, čo uctievame tvoju pamiatku, – a pros Krista, nepoškvrneného Baránka, – aby nám daroval odpustenie hriechov – i hojné milosrdenstvo.

  Ľud si kľakne.

  Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz: Blažený biskup a mučeník Pavol, teba už v čase tvojho pozemského života nazývali biskupom zlatého srdca. Pros Boha za nás, aby obmäkčil naše skrehnuté srdcia, nech sú otvo­rené pre neho i pre potreby blížnych. Starostlivý otec sirôt, chráň naše rodiny, deti a mládež pred útokmi zlého ducha a pred nástra­hami tohto sveta. Láskavý pastier svojho ľudu, z nebeských výšin vyprosuj požehnanie pre našu cirkev, aby bola pevná vo viere a šťastne došla do prístavu blaženého pokoja a spoločenstva s dobro­tivým
  a v Trojici oslavovaným Bohom Otcom i Synom i Svätým Duchom, kde ťa bude oslavovať po všetky veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Ľud si sadne.

  Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

  Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho svätého otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a poslu­hu­júcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

  Presvätý Kráľu, ty si z nesmiernej lásky pre našu spásu vylial svoju krv, zmiluj sa nad nami a udeľ pokoj svojej svätej Cirkvi, zachovaj ju pevnú na skale pravej viery a chráň ju pred smrteľnými útokmi a nešťastím. Na príhovor blaženého biskupa a mučeníka Pavla prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kres­ťanov.

  Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Prepustenie

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých slávnych a všechválnych apoštolov, blaženého mučeníka Pavla, prešov­ského biskupa, našich prepodobných a bohonos­ných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Moleben k blaženému Metodovi Dominikovi Trčkovi

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Tropár, 4. hlas: Pane, tvoj mučeník Metod, – za svoje utrpenie prijal nevädnúci veniec slávy. — Od teba, nášho Boha, – lebo s tvojou pomocou zvíťazil nad mučiteľmi – a zničil zlobu diablovu. — Na jeho príhovor spas naše duše.

  Kondák, 4. hlas: Kristov kňaz a mučeník Metod, – zamiloval si si božské Dieťa Ježiša, – ktorého lásku si ohlasoval aj v žalári, – kde si bol za vernosť Cirkvi – a zaplatil si za to cenu života. – Svojou apoštolskou horlivosťou – mnohých si priviedol ku Kristovi, – preto ťa oslavujeme a voláme: – „Pros za nás, blažený Metod, – aby sme ťa nasledovali vo vernosti Kristovi.“

  Velebenie: Velebíme ťa, – Kristov kňaz a mučeník Metod, – a uctievame si tvoje sväté utrpenie, – ktoré si vytrpel za Krista (opakuje sa po každom Verš:i).

  Verše:

  1. Boh je naše útočište a sila – aj najistejšia po­moc v súžení.
  2. Prešli sme cez oheň a cez vodu, – ale napokon si nám dal pookriať.
  3. Spravodliví majú utrpení veľa, – ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
  4. Svätým a slávnym mužom v krajine – patrí moja plná priazeň.
  5. Spravodlivý sťa palma zakvitne – a vyrastie sťa céder z Libanonu.
  6. Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho – a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.
  7. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

  Prokimen, 7. hlas: Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.

  Verš:: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

  Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

  Ľud: Pane, zmiluj sa.

  Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Verš:: Chváľte Pána v jeho svätyni

  Verš:: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

  Ľud: I tvojmu duchu.

  Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (alebo Mt 16, 24-28 alebo Mk 13, 9-13 alebo Lk 12, 2-9 alebo Jn 15, 17-16, 2).

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Kňaz: Vnímajme!

  Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Ľud si sadne.

  Kňaz: Blažený Metod, ozdoba rehoľného života, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Ľud opakuje po každom Verši:*

  Blažený otec a mučeník Metod, pros Boha za nás.

  Blažený Metod, ty si pre Božie kráľovstvo opustil všetko, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Blažený Metod, horlivý misionár a ohlasovateľ evanjelia, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvele­bujúcich.

  Blažený Metod, veľký milovník chudoby, čistoty a poslušnosti, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvele­bujúcich.

  Blažený Metod, vzor trpezlivosti v utrpeniach a krížoch života, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Blažený Metod, veľký vo viere i v láske a neoch­vejný v nádeji, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Blažený Metod, ochotný odpúšťať a na nikoho sa nehnevať, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvele­bujúcich.

  Blažený Metod, spevom vianočnej koledy vo väzení si ohlasoval vtelenie a narodenie Božieho Syna, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Blažený Metod, vzor a príklad odovzdanosti do Božej vôle, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvele­bujúcich.

  Blažený Metod, vo svojej opustenosti a samote si prijal účasť na Kristovej opustenosti, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Blažený Metod, prijal si svoju smrť a spojil si ju s Kristovou víťaznou smrťou na Kríži, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Blažený Metod, s Kristom si trpel, s Kristom si zomieral a s Kristom si oslávený, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

  Stichiry, 2. hlas: Chváliť nám treba slávnych mužov, – tak hovorí večná Múdrosť. – Aj my ťa chválime, blažený Metod, – lebo stal si sa vodcom ľudu vo svojom čase – a s hojnou múdrosťou si predkladal ľudu posvätnú náuku. – Ctiteľ a šíriteľ úcty k Matke Ustavičnej Pomoci, – pros Krista, večné Slovo, – aby nás naplnil svojou múdrosťou.

  Verš:: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde.

  Kristus: Cesta, Pravda a Život, – povolal si ťa, blažený Metod, – aby si hlásal evanjelium chudob­ným – a odkrýval im hĺbku Božieho bohatstva múdrosti a vedomosti. – Pros za nás Krista Boha, – aby sme ho verne nasledovali a dosiahli spásu.

  Verš:: Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život.

  Kristus, Kráľ mučeníkov, – predpovedal svojim učeníkom: – „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás, – ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.“ – Tieto slová Učiteľa a Pána – splnili sa aj na tebe, blažený Metod: – zajali ťa, väznili a umučili, – a ty si im odpustil. – Pros za nás Krista Boha, – aby sme aj my prijali prenasledovanie i utrpenie – a odpustili svojim prenasledovateľom.

  Sláva: I teraz: 8. hlas: Raduj sa, blažený Metod, – verný syn Kongregácie najsvätejšieho Vyku­piteľa, – nazvali ťa: Pilier nášho biskupstva. – Raduj sa, lebo v Ježišovi Kristovi si ohlasoval hojné vykúpenie. – Raduj sa, lebo si znášal bremeno a horúčosť dňa až do konca. – Raduj sa, lebo si uveril týmto Pánovým slovám: – Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. – Raduj sa, lebo už požívaš večnú radosť, ktorú ti nik nevezme. – Raduj sa, s Kráľovnou neba a zeme prosiaci o pokoj a jednotu. – Raduj sa, s nebeskými mocnosťami oslavujúci Boha.

  Ľud si kľakne.

  Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz sa modlí jednu z nasledujúcich modlitieb:

  Blažený Metod Dominik, ktorý si zasvätil Kristovi Vykupiteľovi celý svoj život, teraz si v nebi a máš účasť na sláve nášho Pána. Zľutuj sa nad nami, biednymi pútnikmi, ktorí v bázni očakávajú na tejto zemi to, čo sa nás dotkne vo večnosti. Prihováraj sa za nás u Pána, pre ktorého si podstú­pil toľké utrpenia, o dar milovať ho nadovšetko. Nech nám dá silu trpieť s nádejou vo všetkých protivenstvách nášho života: aby sme premohli pokušenia a tak vytrvali až do konca. Prihováraj sa za nás, aby sme sa raz mohli stať tvojimi spoločníkmi a chváliť a milovať to nekonečné Dobro, ktorému ty už teraz hľadíš tvárou v tvár.

  Bože, sila slabých a opora trpiacich, na príhovor blaženého kňaza a mučeníka Metoda Dominika Trčku, ktorého si obdaroval pevnou vierou vo vysiľujúcich skúškach a strašných utrpeniach, prosíme ťa, daj aj nám odvahu viery, urob nás hodnými hájiť pravdu Evanjelia a dosiahnuť radosť a spievať ti po celú večnosť, milovaný Otče. Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu s tvojím jednorodeným Synom i s tvojím presvätým Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Ľud si sadne.

  Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

  Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho svätého otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

  Prosíme ťa, Pane, Bože náš, zhliadni na všet­kých, čo uverili v Ježiša Krista a daruj im vytrva­losť vo viere, aby tak dosiahli cieľ svojej viery – spásu duší. Vypočuj nás a zmiluj sa.

  Prosíme ťa za Kongregáciu najsvätejšieho Vy­ku­piteľa, aby jej členovia, na príhovor blaže­ného Metoda, neustále rástli počtom a napre­dovali vo všetkých čnostiach. Vypočuj nás a zmiluj sa.

  Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kres­ťanov.

  Knaz: Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej všetkých končín zeme i tých, čo sú ďaleko na mori; milosrdný Vládca, odpusť nám milostivo naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si milosrdný a láskavý Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky
  i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Prepustenie

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, blaže­ného kňaza a mučeníka Metoda, našich prepo­dob­ných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Veľkopôstny moleben

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Tropár, 4. hlas: Čestnou svojou krvou si nás vykúpil – spod kliatby zákona, – dal si sa pribiť na Kríži – a kopijou prebodnúť. – Ľuďom si získal nesmrteľnosť. – Spasiteľ náš, sláva tebe.

  Kondák, 8. hlas: Príďte všetci a ospevujme – za nás Ukrižovaného, – lebo, keď ho videla Mária na Kríži, – žalostne zvolala: – „Hoci si aj na dreve pribitý, – Ty si Syn môj a Boh môj!“

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť vnímajme!

  Prokimen, 4. hlas: Rozdelili si moje rúcho – a o môj odev losovali.

  Verš:: Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné?

  Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

  Ľud: Pane, zmiluj sa.

  Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Verš:: Chváľte Pána v jeho svätyni

  Verš:: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

  Ľud: I tvojmu duchu.

  Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka (Mk 15, 16-41).

  Ľud: Sláva tvojim strastiam, Pane!

  Kňaz: Vnímajme!

  V tom čase vojaci odviedli Ježiša dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpu-rového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju. A začali ho pozdravovať: „Raduj sa, židovský kráľ!“ Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol Kríž.

  Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka. Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty – hodili o ne žreb, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali bolo deväť hodín. Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ.“ Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhého naľavo. A splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: „Započítali ho medzi zločincov.“ A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu; potriasali hlavami a vraveli: „Aha, ten, čo zborí chrám a za tri dni ho postaví. Zachráň sám seba, zostúp z Kríža!“ Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z Kríža, aby sme videli a uverili.“ Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní.

  Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabachthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Keď to počuli niektorí z okolostojacich, vraveli: „Pozrite, volá Eliáša.“ Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.“ Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“ Zobďaleč sa pozerali aj ženy. Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozesa, i Salome, ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galilei. Aj mnohé iné, čo s ním prišli do Jeruzalema.

  Ľud: Sláva tvojim strastiam, Pane!

  Ľud si sadne.

  Kňaz: Ježišu, Synu Boží, ktorý nás oživuješ svojimi milosťami, zmiluj sa nad nami.

  Ľud opakuje po každom Verši:*

  Pane, zmiluj sa nad nami.

  Ježišu, Synu Boží, ktorý si sa pre naše hriechy krvou potil, zmiluj sa nad nami.

  Ježišu, Synu Boží, za nás za tridsať strieborných predaný, zmiluj sa nad nami.

  Ježišu, Synu Boží, za nás Judášovým bozkom zradený, zmiluj sa nad nami.

  Ježišu, Synu Boží, za nás od učeníkov opustený, zmiluj sa nad nami.

  Ježišu, Synu Boží, vytúžená láska všetkých nás, Petrom zapretý, zmiluj sa nad nami.

  Ježišu, Synu Boží, dokonalý Boh a človek od nepriateľov hanobený, zmiluj sa nad nami.

  Ježišu, Synu Boží, za nás neľútostne bičovaný, zmiluj sa nad nami.

  Ježišu, Synu Boží, za nás tŕňovým vencom korunovaný, zmiluj sa nad nami.

  Ježišu, Synu Boží, za nás do šarlátového plášťa oblečený, zmiluj sa nad nami.

  Ježišu, Synu Boží, za nás po najsvätejšej tvári bitý a opľúvaný, zmiluj sa nad nami.

  Ježišu, Synu Boží, Pilátom opovrhnutý a nespra-vodlivo na smrť odsúdený, zmiluj sa nad nami.

  Ježišu, Synu Boží, ktorý si za nás pod Krížom padol, zmiluj sa nad nami.

  Ježišu, Synu Boží, za nás na Kríž pribitý, zmiluj sa nad nami.

  Ježišu, Synu Boží, ktorý si na Kríži rozopäl ruky, aby si nás vyobjímal, zmiluj sa nad nami.

  Ježišu, Synu Boží, ktorý si z Kríža svojim nepriateľom odpustil, zmiluj sa nad nami.

  Ježišu, Synu Boží, ktorý si nám pod Krížom svoju Matku daroval, zmiluj sa nad nami.

  Ježišu, Synu Boží, ktorý si za nás svojho ducha do rúk Otcových odovzdal, zmiluj sa nad nami.

  Stichiry, 1. hlas: Všetko tvorstvo sa zdesilo hrôzou, Kriste, – keď ťa videlo visieť na Kríži. – Slnko sa zatmelo a chveli sa základy zemské, – všetko spolu s Tvorcom trpelo. – Sláva tebe, Kriste Bože, – ktorý si pre nás dobrovoľne trpel.

  Verš:: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev lo­sovali.

  1. hlas: Prečo tak hanebne konajú – zločinní a nespravodliví ľudia? – Prečo na smrť odsúdili Darcu všetkého života? – Aký to veľký div. – Stvoriteľ sveta sa vydáva do rúk nepriateľov – a vystupuje na Kríž, pretože človeka miluje, – aby vyslobodil väzňov z predpeklia, – ktorí k nemu volajú. – Pretrpezlivý Pane, sláva tebe.

  Verš:: Žlč mi dali za pokrm a octom ma napájali.

  Keď ťa dnes uvidela Panna Nepoškvrnená – na Kríži pribitého, ó, Slovo Božie, – jej materinské srdce – nesmiernou bolesťou bolo ranené, – preveľký žiaľ naplnil hlbiny jej duše – a s plačom volala: – „Synu Boží, ty svetlo sveta, – prečo si mojim očiam zapadlo? – Ó, Baránok Boží! – Aj zástupy nebeských vojsk, naplnené strachom volali: – „Nepochopiteľný Pane, sláva tebe.“

  Verš:: Boh je kráľ náš a pred vekmi učinil spásu na zemi.

  Keď ťa na Kríži pribitého – uvidela tvoja nepo­škvr­nená Matka, Kriste, – Boha a Stvoriteľa všet­kého, – žalostne zvolala: – „Syn môj, kam sa pode­la krása tvojho výzoru? – Nevládzem pozerať sa na tvoje nespravodlivé ukrižovanie. – Ponáhľaj sa a povstaň, – aby som aj ja videla – po troch dňoch tvoje vzkriesenie.

  Sláva: I teraz: 8. hlas: Pane, keď si vystupoval na Kríž, – strach a hrôza ovládli všetko stvorenie, – zemi si zabránil, aby nepohltila tvojich katov, – ktorí ťa ukrižovali. – Predpekliu si rozkázal prepustiť väzňov. – Ty, Sudca živých a mŕtvych. – Pre obnovu človeka – prišiel si darovať život a nie smrť, – Bože, milujúci nás, sláva tebe.

  Ľud si kľakne.

  Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz: Spasiteľ sveta, Láska duší, najmilší Pán môj! Ty si svojím utrpením získal moje srdce, lebo si mi dokázal svoju nesmiernu lásku, keď si dokonal dielo môjho vykúpenia. Daj mi milosť, aby som ustavične pamätal na tvoje umučenie. Premôž ma raz svojou nežnou láskou! Rozpomeň sa, môj drahý Spasiteľ, že aj ja som z tých tvojich ovečiek, pre ktorých spásu si prišiel na túto zem, aby si za nás obetoval svoj božský život. Viem, že ani potom, keď si ma vykúpil svojím utrpením, neprestal si ma milovať a že dosiaľ tou istou láskou ma miluješ, ktorú si mal ku mne na dreve Kríža. Nedopusť, aby som ti bol naďalej nevďačný, keď ty si toľko učinil z lásky ku mne.

  A ty, Bolestná Matka, ktorá si mala takú veľkú účasť na utrpení svojho Syna, pre zásluhy svojich bolestí vypros mi milosť, aby som aj ja mal voľačo z tej sústrasti, ktorú si ty pociťovala pri smrti svojho milovaného Syna. Vypros mi hoci len iskierku lásky, ktorá bola príčinou utrpenia Božieho Syna a môjho Spasiteľa.

  Ľud: Amen.

  K piatim Kristovým ranám

  Stichiry, 8. hlas:

  Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je na tvojej pravej ruke, – a prosím ťa svojho Boha, – aby si ma pre ňu učinil raz hodným – stáť po tvojej pravici.

  Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je na tvojej ľavej ruke, – a prosím ťa, svojho Boha, – aby si ma pre ňu oslobodil od údelu tých, – ktorí budú raz stáť po tvojej ľavici.

  Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je na tvojej pravej nohe, – a prosím ťa, svojho Boha, – aby si ma pre ňu priviedol – na kajúcu cestu tvojich prikázaní.

  Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je na tvojej ľavej nohe, – a prosím ťa svojho Boha, – aby si ma pre ňu chránil – od cesty hriechu a neprá­vosti.

  Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je v tvojom prečistom boku, – v prebitom tvojom srdci. – Prosím ťa svojho Boha, – aby si pre ňu obmäkčil moje tvrdé srdce – a prebodol ho svojou svätou bázňou, – zraň ho svojou láskou, – aby som ťa svojho Boha, miloval celým svojím srdcom, – celou dušou, silou a z celej svojej mysle. – Udeľ mi milosť, aby som do konca svojho života – vždy pamätal na tvoje spasiteľné rany – a klaňal sa im.

  Ľud si sadne.

  Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

  Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

  Kňaz: Neopusť, Pane, svoje stádo, neopusť ho! Zošli nám z nebeských výšin svoju pomoc. Chráň svojich verných, hoci nedôstojných služobníkov. Udeľ dokonalý pokoj. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Kňaz: Zhrešili sme, Pane, a neprávosti sme pá­chali, preto nás postihol spravodlivý hnev. Teraz hľadáme útočište u teba, milosrdný Bože, a po­korne ťa prosíme, nedaj nám zahynúť. Vypočuj naše prosby a zmiluj sa nad nami.

  Kňaz: Milosťou, štedrosťou a láskou tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Prepustenie

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu vytrpel strašné muky, životo­darný Kríž, dobrovoľnú smrť a pochovanie, na prosby svojej presvätej Matky, našich prepodob­ných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dob­rý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Moleben k svätému Jozefovi

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Tropár, 6. hlas: Všetci anjeli a svätí na nebesiach – s obdivom vychvaľujú tvoju vznešenosť, – Jozef, Bohom vyvolený ženích. – My na zemi máme v tebe mocného ochrancu. – Preto s dôverou sa k tebe utiekame – a pokorne voláme: – „Zachráň nás od úkladov diablových, – najmocnejší ochranca Kristovej Cirkvi!“

  Sláva: I teraz: Kondák, 4. hlas: Útekom cez púšť do Egypta – s najčistejšou svojou snúbenicou – zachránil si Ježiša pred mečom Herodesovým, – chráň aj nás na púšti tohto života, – kde nás satan prenasleduje, – zbav nás jeho úkladov i večnej záhuby.

  Velebenie: Velebíme ťa, – všetkými oslavovaný – Ženích nepoškvrnenej Panny, – najvyšší ochranca Kristovej Cirkvi (opakuje sa po každom Verš:i).

  Verše:

  1. Spravodlivý sťa palma zakvitne – a vyrastie sťa céder z Libanonu.
  2. Jeho blesky ožarujú zemekruh – a jeho slávu vidia všetky národy.
  3. U ustanovil ho za Pána svojho domu – a za správcu všetkého svojho majetku,
  4. Slávou a cťou – si ho ovenčil.
  5. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

  Prokimen, 4. hlas: Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.

  Verš:: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

  Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

  Ľud: Pane, zmiluj sa.

  Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Verš:: Chváľte Pána v jeho svätyni

  Verš:: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

  Ľud: I tvojmu duchu.

  Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 2, 13-23).

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Kňaz: Vnímajme!

  Keď mudrci odišli, Jozefovi sa vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán skrze proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ Keď Herodes zbadal, že ho oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo počuť hlas, plač, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“ Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: „Vstaň, vezmi dieťa i jeho matku a chod’ do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa už pomreli.“ On vstal, vzal dieťa i jeho matku a prišiel do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Júdei kraľuje Archelaos namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Ľud si sadne.

  Stichiry, 8.hlas (O preslavno čudese): Ó, preslávny ženích, Jozef, – aký blažený bol tvoj život s pre­čistou Bohorodičkou! – S ňou si sa delil o všetky radosti. – S ňou si prežíval všetky strasti. – Všetky myšlienky i tajomstvá ste mali spoločné. – Vo vašej rodine najväčšia láska prekvitala. – U vás prebýval pokoj a šťastie. – tridsať rokov ste spolu žili. – Tridsať rokov ste sa spolu starali o Syna Božieho, – odmeňovaní jeho milosťami.

  Verš:: Blažený je muž dobrej ženy. Dvojnásobný je počet jeho dní.

  Aké to prúdy nebeských milostí – vlievali sa do tvojej požehnanej duše, – keď si počúval slová nepoškvrnenej Panny? – S najväčšou úctou si prijímal jej rady, jej útechy a povzbudenia. – Ty si bol svedkom a účastníkom jej vrúcnych modli­tieb. – Spolu s ňou si prenikal do večných tajomstiev.

  Verš:: Dobrá žena je radosťou svojho muža a jeho roky naplňuje pokojom.

  Jozef, ochranca svätej Cirkvi, – dostal si ne­smier­ne milosti a dary Svätého Ducha. – Boh ťa obdaril veľkou múdrosťou. – Tvoja duša sa skvela nádherou panickej čistoty. – Dojemná bola hĺbka tvojej pokory. – Plamene tvojej vrúcnej lásky pre­nik­li nebesá. – Aj nám svojimi vrúcnymi mod­lit­bami – vypros tieto veľké dary.

  Sláva: I teraz: 4. hlas: Jozef, ženích nad všetkých vyznamenaný – tvoju požehnanú dušu stále naplňovali radosti i strasti. – Ale v radostiach si sa nevyvyšoval – a v trápeniach si neklesal. – Vo všetkom si bol vyrovnaný, – do vôle Božej odda­ný. – Aj nám vypros milosti, – aby sme ťa nasledovali.

  Ľud si kľakne.

  Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz: K tebe, svätý Jozef, vo svojom súžení sa utiekame. Vyprosili sme si pomoc tvojej Nevesty a aj teba dôverne o ochranu žiadame. Pre lásku, ktorá ťa spájala s prečistou Pannou a Bohorodič­kou, a pre otcovskú lásku, s ktorou si objímal božské Dieťa, vrúcne ťa prosíme, pozri na dedič­stvo, ktoré Ježiš Kristus získal svojou predra­hou Krvou. Príď nám na pomoc svojím mocným prí­hovorom a pomáhaj nám vo všetkých našich potrebách.

  Starostlivý Ochranca Svätej rodiny, bedli nad vyvoleným dedičstvom Ježiša Krista. Najláska­vejší Otče, odvráť od nás všetku nákazu bludu a nemravnosti. Pomáhaj nám z neba, náš najmoc­nejší Dobrodinec, aby sme premohli sily temnosti. A ako si kedysi vyslobodil Ježiša z najväčšieho nebezpečenstva života, tak teraz obhajuj svätú Cirkev pred všetkými protivenstvami a nás všetkých prijmi pod svoju ochranu, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou viedli svätý život, nábožne zomreli a dosiahli večnú blaženosť v nebi.

  Ľud: Amen.

  Ľud si sadne.

  Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

  Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

  Prosme, aby naše mesto (alebo obec) i ostatné mestá, obce a celá krajina boli uchránené od hla­du, pohrôm, zemetrasenia, povodní, krupobitia, ohňa, meča, vpádu nepriateľa. Nech dobrý a láskyplný Boh vypočuje naše prosby a odvráti od nás svoj spravodlivý hnev a zmiluje sa nad nami.

  Milosťou, štedrosťou a láskou tvojho jednorode­ného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Prepustenie

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky i jej snúbenca, svätého spravodli­vého Jozefa, našich prepodobných a bohonos­ných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Moleben k Prečistej Bohorodičke

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Tropár, 4. hlas: My hriešni pokorne a vrúcne sa teraz utiekame k Bohorodičke. – Pokloňme sa jej a z hlbín duše volajme: – „Pomôž nám, Vládkyňa, a zľutuj sa nad nami. – Zachráň nás, lebo hynieme pre množstvo našich hriechov. – Neprepúšťaj naprázdno svojich služobníkov, – lebo ty jediná si naša Orodovnica.“

  Sláva: I teraz: Nikdy neprestaneme my nehod­ní – ospevovať tvoju moc, Bohorodička. – Lebo, keby si ty neprosila a nezastávala sa nás, – ktože by nás zbavil toľkých bied? – Kto by nám doteraz zaistil slobodu? – Neopustíme ťa, Vládkyňa, – lebo ty, jediná požehnaná, – chrániš svojich služob­níkov pred každým nešťastím.

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

  Prokimen, 4. hlas: Spomínať budem tvoje meno –
  z pokolenia na pokolenie.

  Verš:: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

  Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

  Ľud: Pane, zmiluj sa.

  Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými pre­bý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Verš:: Chváľte Pána v jeho svätyni

  Verš:: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

  Ľud: I tvojmu duchu.

  Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša (Lk 1, 39-49.56).

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Kňaz: Vnímajme!

  V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariá­šovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Svätý Duch. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blažená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Ľud si sadne.

  Kňaz: Presvätá Panna Mária, Bohorodička najmi­lostivejšia, raduj sa a spas v teba dúfajúcich.

  Ľud opakuje po každom Verši:*

  Ó, Mária, Matka Božia, pros vždy Boha za nás.

  Matka nekonečnej lásky, raduj sa a spas v teba dúfajúcich.

  Matka Božej milosti, raduj sa a spas v teba dúfajúcich.

  Panna bez poškvrny hriechu počatá, raduj sa a spas v teba dúfajúcich.

  Panna nad cherubínov uctievanejšia, raduj sa a spas v teba dúfajúcich.

  Panna nad serafínov slávnejšia, raduj sa a spas v teba dúfajúcich.

  Panna, holubica nepoškvrnená, raduj sa a spas v teba dúfajúcich.

  Mária, nevädnúci kvet ľúbeznej vône, raduj sa a spas v teba dúfajúcich.

  Mária, ochrankyňa panien, raduj sa a spas v teba dúfajúcich.

  Mária, plášť sveta širší nad oblaky, raduj sa ..

  Mária, uprosenie spravodlivého Sudcu, raduj sa a spas v teba dúfajúcich.

  Mária, útecha plačúcich, raduj sa a spas v teba dúfajúcich.

  Mária, orodovnica, pri svojom nanebovzatí nás neopúšťajúca, raduj sa a spas v teba dúfajúcich.

  Mária, jediná čistá a milostiplná, raduj sa a spas v teba dúfajúcich.

  Stichiry 2. hlasu (Jehda ot dreva): Za všetkých modlíš sa, Dobrotivá, – ktorí sa s vierou utiekajú pod tvoj ochranný plášť. – Lebo my hriešni obťažení mno­hými vinami, – nemáme pred Bohom iného oslobo­diteľa z bied a úzkostí, – len teba, Matka najvyššieho Boha. – Preto pred tebou padáme a prosíme: – Vysloboď svojich služobníkov z kaž­dého nebezpečenstva.

  Verš:: Spomínať budem tvoje meno z pokolenia na pokolenie.

  Radosť všetkých utrápených, – zástankyňa prenasledovaných, – živiteľka hladujúcich, – tešiteľka pohŕdaných, – prístav po mori plaviacich sa, – navštívenie nemocných, – ochrankyňa a oro­dovnica slabých, – opora staroby. – Matka najvyš­šieho Boha, – ty si najčistejšia, – ponáhľaj sa, prosíme, zachrániť svojich služobníkov.

  Verš:: Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoje ucho.

  Raduj sa, prečistá Panna. – Raduj sa, draho­cenné žezlo Krista Kráľa. – Raduj sa, Rodička tajomného Viniča. – Raduj sa, brána nebeská a ker nespáliteľný. – Raduj sa, svetlo celého sveta. – Raduj sa, radosť všetkých. – Raduj sa, spása veriacich. – Raduj sa, Vládkyňa, orodov­nica – a útočište všetkých kresťanov.

  Sláva: I teraz: 8. hlas: Raduj sa, pochvala celého sveta. – Raduj sa, chrám Pána. – Raduj sa, hora zatienená. – Raduj sa, útočište všetkých. – Raduj sa, svietnik zlatý. – Raduj sa, velebená sláva pravoverných. – Raduj sa, Matka Krista Boha. – Raduj sa, rajská záhrada. – Raduj sa, božský stôl. – Raduj sa, stánok. – Raduj sa, rúčka zo zlata. – Raduj sa, nádej všetkých.

  Ľud si kľakne.

  Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz: Moja najmilostivejšia Vládkyňa a nádej, Bohorodička, útočište sirôt, maják putujúcich, radosť utrápených, ochrana ukrivdených, vidíš moju biedu, vidíš moju úzkosť. Pomôž mi teda slabému. Nasýť ma putujúceho. Ty poznáš moje krivdy. Odstráň ich, keď chceš, lebo nemám inú pomoc okrem teba ani inú orodovnicu a dobrú tešiteľku, len teba, Božia Matka. Prijmi ma pod svoju ochranu a spas ma.

  Ľud: Amen.

  Ľud si sadne.

  Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

  Prosme, aby naše mesto (alebo obec) i ostatné mes­tá, obce a celá krajina boli uchránené od hla­du, pohrôm, zemetrasenia, povodní, krupo­bitia, ohňa, meča, vpádu nepriateľa. Nech dobrý a lás­kyplný Boh vypočuje naše prosby a odvráti od nás svoj spravodlivý hnev a zmiluje sa nad nami.

  Ešte sa modlime k Pánovi, Bohu nášmu, aby sa zmiloval nad nami, svojimi služobníkmi i nad všetkými kresťanmi, ktorí prichádzajú do tohoto svätého chrámu, aby nám odpustil hriechy a udelil nám hojné milosti a vždy vypočul naše prosby.

  Kňaz: Vypočuj nás, Bože, Spasiteľu náš, nádej všetkých končín zeme, i tých, ktorí sú ďaleko na mori. Odpusť milostivo naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si dobrý a miluješ nás. Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Prepustenie

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, ktorú nám daroval trpiac na Kríži, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

 • Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

  Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

  Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

  Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

  Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

  Pane, zmiluj sa. (3x)

  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

  I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

  Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  Tropár, 4. hlas: Dnes celý svet sa raduje, – lebo na oltári v ohnivom plameni skvie sa srdce Spasi­teľa, – ktoré všetkých volá do božského prístavu, – kde sa hoja bolesti tiel i duší. – Preto aj mňa k sebe pozvi, Spasiteľ, – a nehľaď na moje previnenia.

  Sláva: I teraz: ešte raz tropár.

  Velebenie: Velebíme ťa, – Kriste, Darca života, – lebo si nás uznal za hodných stať sa účastníkmi štedrôt – tvojho najsvätejšieho Srdca (opakuje sa po každom Verš:i).

  Verše:

  1. Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal?
  2. V neho dúfalo moje srdce a pomohol mi.
  3. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
  4. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

  Ľud: Prokimen, 4. hlas: Plesaj Pánovi celá zem, – oslavujte jeho meno, hlásajte jeho chválu a slávu.

  Verš:: Svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána.

  Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

  Ľud: Pane, zmiluj sa.

  Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Verš:: Chváľte Pána v jeho svätyni.

  Verš:: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

  Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

  Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

  Ľud: I tvojmu duchu.

  Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 11, 27-30).

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Kňaz: Vnímajme!

  Pán povedal svojim učeníkom: „Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

  Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

  Ľud si sadne.

  Kňaz: Ježišu, Synu Boha živého, ktorý si odkryl bohatstvá svojho najsvätejšieho Srdca, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

  Ľud opakuje po každom Verši:*

  Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.

  Srdce Ježišovo, krása najjasnejšia, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

  Srdce Ježišovo, sila nepremožiteľná, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

  Srdce Ježišovo, láska nevýslovná, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

  Srdce Ježišovo, radosť môjho srdca, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

  Srdce Ježišovo, pomoc utrápených, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

  Srdce Ježišovo, čistota panenských duší, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

  Srdce Ježišovo, očisť môj rozum od márnivých myšlienok, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

  Srdce Ježišovo, chráň moje srdce od zlých žiadostí, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

  Srdce Ježišovo, ochranca môjho života, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

  Srdce Ježišovo, nádej v mojej smrti, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

  Srdce Ježišovo, moja útecha na tvojom súde, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.

  Stichiry 2. hlasu (Jehda ot dreva): Všetkých pozývaš, Ježišu: – Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení – a ja vás posilním. – Preto, keď ospe­vu­jeme tvoju dobrotu, – vrúcne ťa prosíme: – Otvor nám bránu svojho Srdca, – v ktorom spoči­nieme a oslobodíme sa od každého nešťastia, zár­mutku a núdze – a dosiahneme nebeský pokoj.

  Verš:: Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom.

  Raduj sa, Srdce preľúbezné, – božská a jediná brána, ktorou vstupujú spasení, – zasväcujeme sa ti a vyznávame, – že nechceme prestupovať tvoje zákony – ani slúžiť diablovi, svetu a nášmu telu. – Chceme slúžiť len tebe jedinému. – Preto ťa prosíme: – Nevylučuj nás zo svojho srdca, – ale milostivo sa zmiluj nad nami.

  Verš:: Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.

  Raduj sa, Srdce preľúbezné, – drahocenná perla, čo ozdobuješ prestoly chrámov Pánových. – Tebe odovzdávame celé naše bytie. – Panuj, prosíme, nad nami – a spútaj nás svojou láskou – i pretvor nás na svoj chrám.

  Sláva: I teraz: 8. hlas: Raduj sa, Srdce preľú­bezné, – plameň spaľujúci naše hriechy. – Daj, prosíme, aby naša biedna a úbohá duša, – žasla vidiac tvoje preslávne tajomstvá – a nech ti s vierou a nádejou spieva: – Obdivuhodný si, Ježišu, vo všetkých svojich dielach, – predivný v zjavení svojho Srdca.

  Ľud si kľakne.

  Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

  Kňaz: Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, daj, nech sa naše srdcia stanú oltárom tvojej lásky, nech naše ústa zvestujú tvoju preveľkú milosť. Nech naše oči ustavične hľadia do rany tvojho najsvätejšieho Srdca. Nech náš rozum premýšľa o tvojich nepochopiteľných tajomstvách. Nech naša pamäť chráni milé spomienky na tvoje milosrdenstvo. Pane, Bože náš, nech všetko v nás vyznáva nevy­čer­pateľnú lásku tvojho najsvätejšieho Srdca. Lebo je požehnané meno Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Ľud si sadne.

  Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

  Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

  Kňaz: Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a poslu­hujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

  Prosíme ťa, Pane, Bože náš, vypočuj stony, slzy a vzdychy trpiacich a vo svojom milosrdenstve zmiluj sa nad nami.

  Zmiluj sa aj nad svojimi služobníkmi, ktorí prichádzajú do tohto svätého chrámu. Vypočuj láskavo ich modlitby a zmiluj sa.

  Modlime sa aj za rozšírenie počtu ctiteľov tvojho najsvätejšieho Srdca. Žehnaj im a zmiluj sa.

  Prosíme ťa, Pane, aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

  Milosťou, štedrosťou a láskou tvojho jednorode­ného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

  Ľud: Amen.

  Prepustenie

  Ľud sa postaví.

  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

  Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

  Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý nás na našu spásu dovolil na Kríži kopijou prebodnúť svoj bok, aby nám do krajnosti prejavil svoju lásku, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodob­ných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

  Ľud: Amen.

Back to top button