Úvod do evanjeliára

 • Vecný register tém v evanjeliári

  A

  Abrahám – vzor viery: 144-146, 2572 (Mt 30. zač. – 9, 9 – 13)
  Abrahám a Sára – vzory vo viere : 144-146, 165, 489, 2572, 2676 (Lk 7. zač. – 2, 23 – 24; Lk 8. zač. – 2, 25 – 52)
  Abrahámova poslušnosť : 59, 145-146, 2570-2572 (Mk 38. zač. – 9, 2 – 9; Mk 39. zač. – 9, 10 – 16; Mt 70. zač. – 17, 1 – 9)
  Absolútna vernosť a dôvera v Kristovi: 1061-1065 (Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
  Adam, dedičný hriech; Kristus – nový Adam: 359, 402-411, 615 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48; Mt 16. zač. – 6, 1 – 13; Mt 37. zač. – 10, 23 – 31; Mt 38. zač. – 10, 32 – 36)
  Ako i my odpúšťame naším vinníkom: 2842-2845 (Mt 75. zač. – 18, 10 – 17; Mt 76. zač. – 18, 18 – 22)
  Ako som ja miloval vás: 459, 1823, 2074, 2196, 2822, 2842 (Jn 45. zač. – 13, 12 – 31; Jn 46. zač. – 13, 32 – 38)
  Almužna : 1434, 1438, 1753, 1969, 2447 (Mk 57. zač. – 12, 38 – 44)
  Apoštoli – Svedkovia Zmŕtvychvstania : 631-644 (Lk 15. zač. – 4, 31 – 36; Lk 17. zač. – 5, 2 – 11; Jn 66. zač. – 21, 1 – 14; Jn 67. zač. – 21, 15 – 25)
  Apoštolské poslanie Cirkvi: 849-865 (Mt 34. zač. – 9, 36 – 10, 8)
  Apoštolské svedectvo o Zostúpení: 599, 597,674, 715 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)

  B

  Bázeň z Božej prítomnosti oproti domýšľavosti: 2144, 2732 (Lk 15. zač. – 4, 31 – 36; Lk 17. zač. – 5, 2 – 11)
  Boh dáva ľuďom milosť aby mohli uzrieť Mesiáša: 35 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2)
  Boh chce dať všetkým ľuďom večný život: 55 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Jn 9. zač. – 3, 13 – 15)
  Boh inšpiroval autorov Písma aj čitateľov: 106, 108, 515 (Lk 1. zač.- 1, 1 – 4; Lk 2. zač. – 1, 5 – 23)
  Boh je iniciatívny, Nádej v Duchu: 604, 733, 1820, 1825, 1992, 2658 (Jn 12. zač. – 4, 5 – 46)
  Boh je Láska: 214, 218-221, 231, 257, 733, 2331, 2577 (Jn 51. zač. – 15, 9 – 16; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Mt 76. zač. – 18, 18 – 22; Mt 77. zač. – 18, 23 – 19, 2)
  Boh milosrdenstva: 210-211 (Lk 25. zač. – 6, 24 – 30; Lk 26. zač.- 6, 31 – 36)
  Boh nám daruje múdrosť: 158, 283, 1303, 1831, 2500 (Jn 1. zač. – 1, 1 – 17)
  Boh nikoho nepredurčuje na peklo: 1037 (Mt 55. zač. – 13, 44 – 54)
  Boh povedal všetko vo svojom slove: 65, 102 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18)
  Boh povoláva Mojžiša vypočuje modlitby veriacich: 210, 2575-2577 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11)
  Boh prejavuje svoju slávu aby odhalil svoju vôľu: 2059 (Mk 38. zač. – 9, 2 – 9; Mk 39. zač. – 9, 10 – 16; Mt 76. zač. – 18, 18 – 22; Mt 77. zač. – 18, 23 – 19, 2)
  Boh prináša spásu skrze krst: 1257, 1811 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
  Boh pripojuje človeka k dielu svojej milosti: 2006-2011 (Mt 49. zač. – 12, 46 – 13, 3; Mt 50. zač. – 13, 4 – 9; Mt 51. zač. – 13, 10 – 23)
  Boh utvára kňazský ľud skrze Abraháma a Exodus: 59-63 (Lk 12. zač. – 4, 1 – 15)
  Bohozjavenie: 528, 724 (Mt 3. zač. – 2, 1 – 12)
  Boží ľud – Soľ zeme a svetlo sveta: 782 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20)
  Boží sľub Abrahámovi sa napĺňa v Kristovi: 706 (Mt 70. zač. – 17, 1 – 9)
  Božia dobrota a pohoršenie zla: 309-314 (Mt 52. zač. – 13, 24 – 30; Mt 53. zač. – 13, 31 – 36)
  Božia láska k Izraeli: 218-219 (Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18)
  Božia príprava Nepoškvrnené počatie: 411, 489-493, 722, 2001, 2853 (Lk 3. zač. – 1, 24 – 38)
  Božia prozreteľnosť a jej úloha v dejinách: 302-314 (Mt 18. zač. – 6, 22 – 30; Mt 19. zač. – 6, 31 – 34)
  Božie kráľovstvo bolo najprv hlásané Izraelu, no teraz je všetkým: 543-544 (Mt 62. zač. – 15, 21 – 28)
  Božie kráľovstvo povoláva židov aj pohanov: 541-543 (Mt 8. zač. – 4, 12 – 17; Mt 9. zač. – 4, 18 – 24)
  Božie kráľovstvo: 543-550 (Mt 52. zač. – 13, 24 – 30; Mt 53. zač. – 13, 31 – 36)
  Božie milosrdenstvo: 270-271 (Mk 31. zač.- 7, 31 – 37; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37)
  Božie milosrdenstvo a súcit: 210-211, 604 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)
  Buď vôľa Tvoja: 2822-2827 (Mt 23. zač. – 7, 21- 23; Mt 24. zač. 7, 24 – 8, 4; Mt 87. zač. – 21, 33 – 42)
  Byť činnými pri očakávaní Pána: 1048-1050 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)

  C

  Cesta dokonalosti pochádza z cesty s krížom: 2015 (Mt 68. zač. – 16, 20 – 23; Mt 69. zač. – 16, 24 – 28)
  Cirkev – Kňazský, prorocký a kráľovský úrad: 783-786 (Mt 34. zač. – 9, 36 – 10, 8)
  Cirkev – Kristova Snúbenica: 796 – (Mk 9. zač. – 2, 18 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71; Jn 6. zač. – 2, 1 – 11)
  Cirkev – Kristovo telo: 787-795 (Lk 1. zač.- 1, 1 – 4; Lk 2. zač. – 1, 5 – 23)
  Cirkev – Spoločenstvo svätých: 61, 946-962, 1090, 1137-1139, 1370 (Mt 5. zač. – 3, 1 – 12)
  Cirkev – Spoločenstvo v duchu: 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108-1109 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Cirkev – sviatosť jednoty ľudského rodu: 60, 442, 674, 755, 767, 774-776, 781, 831 (Mt 3. zač. – 2, 1 – 12)
  Cirkev – Tajomstvo spojenia s Bohom: 772-773, 796 – (Mk 9. zač. – 2, 18 – 22)
  Cirkev je Božou vinicou: 755 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42; Mt 89. zač. – 21, 43 – 46)
  Cirkev je katolícka: 831, 849 (Mt 62. zač. – 15, 21 – 28)
  Cirkev je spoločenstva v Kristovi s Kristom: 787-790, 795, 1044-1047 (Jn 57. zač. – 17, 18 – 26)
  Cirkev je tvorená židmi i pohanmi: 60, 442, 543, 674, 724, 755, 775, 781 (Jn 38. zač. – 10, 27 – 42)
  Cirkev má povolanie hlásať a svedčiť: 737-741 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
  Cirkev sa rodí z otvoreného Kristovho boku: 766, 1225 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37)
  Cirkev, pripravovaná starozákonným ľudom: 551,761-766 (Mt 34. zač. – 9, 36 – 10, 8)
  Cirkev, spoločenstvo svätých: 61, 946 – 962, 1090, 1137 – 1339, 1370 (Mt 10. zač. – 4, 25 -5, 13)
  Človek v raji: 374-379 (Mk 13. zač. – 3, 20 – 27; Mk 14. zač. – 3, 28 – 35)

  D

  Dary a plody Svätého Ducha: 1830-1832 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42; Mt 90. zač. – 21, 43 – 46)
  Dejiny zmlúv, Božia láska v Izraeli: 56-64, 121-122, 218-219 (Mt 59. zač. – 14, 22 – 34)
  Deň Pána: 345-349, 582, 2168-2173 (Mk 10. zač. – 2, 23 – 3, 5; Mk 11. zač. – 3, 6 – 12)
  Desať prikázaní interpretovaných skrze dvojitú lásku: 2052-2074 (Mt 92. zač. – 22, 34 – 46)
  Desatoro v cirkevnej tradícií: 2064-2068 (Mt 11. zač. – 5, 14 – 20; Mt 12. zač. – 5, 20 – 26; Mt 13. zač. – 5, 27 – 32)
  Desatoro zhrnuté do prikázania láska: 2055 (Mt 75. zač. – 18, 10 – 17; Mt 76. zač. – 18, 18 – 22)
  Detinská dôvera v modlitbu: 2734-2737 (Mk 48. zač. – 10, 46 – 52)
  Dobré skutky preukazujú vieru: 2044-2046 (Mk 35. zač. – 8, 27 – 29; Mk 36. zač.- 8, 30 – 34)
  Dodržanie zákona pripravuje na konverziu: 1963-1964 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11)
  Dokonalosť nebeského Otca, nás vyzýva k dokonalosti: 2012-2016 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)
  Dôstojnosť tela: 364, 1004 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
  Dôstojnosť ženy: 2331, 2334 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)
  Duch oslavuje Syna; Syn oslavuje Otca: 690, 729 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)

  E

  Ekumenický dialóg: 821, 1126, 1636 (Mk 41. zač.- 9, 33 – 41; Mk 42. zač. – 9, 42 – 50)
  Eliáš a obrátenie: 2581-2584 (Mk 57. zač. – 12, 38 – 44)
  Eucharistia – náš každodenný chlieb: 2828-2837 (Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; ; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
  Eucharistia – zástava budúcej slávy: 1402-1405 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31; Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
  Eucharistia a spoločenstvo veriacich: 805, 950, 2181-2182, 2637, 2845 (Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
  Eucharistia a vzkriesenie: 1402-1405, 1524 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46)
  Eucharistia a spoločenstvo veriacich: 805, 950, 2181-2182, 2637, 2845 (Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42)
  Eucharistia ako duchovný chlieb: 1212, 1275, 1436, 2837 (Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
  Eucharistia ako obeť: 610, 1362-1372, 1382, 1436 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
  Eucharistia ako vďakyvzdanie: 1359-1361 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
  Eucharistia predpovedá mesiášovu hostinu: 1402-1405, 2837 (Mt 91. zač. – 22, 1 – 14)
  Eucharistia: 1322-1323 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)
  Eucharistická znamenia chleba a vína: 1333-1336 (Jn 19. zač. – 6, 14 – 26; Jn 20. zač. – 6, 27 – 34)
  Eucharistická znamenia chleba a vína: 1333-1336 (Jn 21. zač. – 6, 35 – 39)
  Evanjelizácia svedectvom života: 905 (Mt 37. zač. – 10, 23 – 31; Mt 38. zač. – 10, 32 – 36)

  H

  História zmlúv: 56-64, 220, 715, 762, 1965 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)
  Hlásanie Božieho kráľovstva: 543-546 (Mk 20. zač. – 5, 21 – 24)
  Hodnota rozjímania: 2707 (Mt 49. zač. – 12, 46 – 13, 3; Mt 50. zač. – 13, 4 – 9; Mt 51. zač. – 13, 10 – 23)
  Hriech závisti: 2538-2540 (Mk 40. zač. – 9, 17 – 32; Mk 41. zač.- 9, 33 – 41)

  CH

  Charakteristika viery: 153-159 (Mk 38. zač. – 9, 2 – 9; Mk 39. zač. – 9, 10 – 16)
  Charakteristiky očakávaného Mesiáša: 713-714 (Jn 1. zač. – 1, 1 – 17)
  Charakteristiky očakávaného Mesiáša: 713-714 (Jn 2. zač. – 1, 18)
  Charizmy v službe Cirkvi: 799-801, 951, 2003 (Jn 6. zač. – 2, 1 – 11)
  Chlieb náš každodenný daj nám dnes: 2828-2837 (Mt 57. zač. – 14, 1 – 13; Mt 58. zač. – 14, 14 – 21)
  Chrám je predobrazom Krista; On je Chrám: 593, 583-586 (Jn 7. zač. – 2, 12 – 25)
  Chudoba srdca: 2544-2547 (Mk 57. zač. – 12, 38 – 44)
  Chudobní a pokorní prinášajú nádej v mesiášovi: 64, 716 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13)

  J

  Ján pripravuje cestu Mesiášovi: 523-524, 535 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18)
  Jedine viera môže poskytnúť tajomnú cestu v Prozreteľnosti: 272-274 (Mt 59. zač. – 14, 22 – 34)
  Jednota Cirkvi: 813-822 (Mt 8. zač. – 4, 12 – 17; Mt 9. zač. – 4, 18 – 24)
  Ježiš – Baránok Boží za naše hriechy: 604-609 (Jn 3. zač. – 1, 29 – 34; 29)
  Ježiš – Pravý Boh a pravý človek: 423, 464-469 (Mk 18. zač. – 4, 35 – 41)
  Ježiš – Vzor svätosti pre všetkých: 459, 520-521 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13)
  Ježiš a Zákon: 459, 577-582 (Jn 7. zač. – 2, 12 – 25; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20; Mt 12. zač. – 5, 20 – 26; Mt 13. zač. – 5, 27 – 32)
  Ježíš dodržuje Zákon a zdokonaľuje ho: 527, 577-582 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
  Ježiš je Dávidov syn: 439, 496, 559, 2616 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
  Ježíš je Davidovým synom: 439, 496, 559, 2616 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18; Jn 34. zač. – 9, 1 – 38; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8)
  Ježíš Kristus – pravý Boh a pravý človek: 464-469 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
  Ježiš odhalený Jozefovi ako Spasiteľ: 1846 (Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
  Ježiš pozýva hriešnikov ale volá k obráteniu: 543-546 (Mt 90. zač. – 22, 1 – 14)
  Ježiš prejavuje Otcovo milosrdenstvo: 430, 545, 589, 1846-1847 (Jn 27. zač. – 7, 37 – 8, 2)
  Ježíš sa modlí za nás: 2614, 2741 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17)
  Ježiš Spasiteľ: 430-435 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18)
  Ježiš sprevádza svoje slová zázrakmi: 547-550 (Mk 4. zač. – 1, 23 – 28; Mk 3. zač. – 1, 16 – 22)
  Ježíš stotožňuje svoj súcit, so súcitom Boha: 588-589 (Mt 80. zač. – 20, 1 – 16)
  Ježiš trpel a zomrel za našu spásu: 440, 571-572, 601 (Mk 35. zač. – 8, 27 – 29; Mk 36. zač.- 8, 30 – 34)
  Ježiš ukazuje mesiášske znamenia: 547-550 (Mk 48. zač. – 10, 46 – 52)
  Ježiš volá hriešnikov a odpúšťa im: 545, 589 (Mt 30. zač. – 9, 9 – 13)
  Ježiš za nás prosí: 2614, 2741 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17; Jn 57. zač. – 17, 18 – 26)
  Ježiš zjavuje Svätého Ducha: 727-729 (Jn 12. zač. – 4, 5 – 46)
  Ježišov vstup do Jeruzalema: 557-560 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2; Mk 63. zač. – 14, 3 – 14, 9; Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Mk 65. zač. – 14, 43 – 14, 72; Mk 66. zač.- 15, 1 – 15; Mk 67. zač. – 15, 15 -21; Mk 68. zač. – 15, 21 – 42; Mk 69. zač. – 15, 43 – 47; Mt 108. zač. – 26, 6 – 56; Mt 109. zač. – 26, 57 – 75; Mt 110. zač. – 27, 1 – 2; Mt 111. zač. – 27, 3 – 26; Mt 112. zač. – 27, 27 – 32; Mt 113. zač. – 27, 33 – 61; Mt 114. zač. – 27, 62 – 66)
  Ježišova moc nad zlými duchmi: 447, 438, 550 (Mk 4. zač. – 1, 23 – 28; Mk 3. zač. – 1, 16 – 22)
  Ježišova modlitba nás posväcuje v Eucharistií: 611, 2812, 2821 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17; Jn 57. zač. – 17, 18 – 26)
  Ježišova modlitba pred vzkriesením Lazára: 2603-2604 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46)
  Ježišova modlitba pri poslednej večeri: 2746-2751 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17; Jn 47. zač. – 14, 1 – 10; Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)
  Ježišova modlitba: 612, 2606, 2741 (Jn 58. zač. – 18, 1 – 27; Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Jn 60. zač. – 19, 6 – 24; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37; Jn 62. zač. – 19, 38 – 42)
  Ježišovo Božské synovstvo sa ukazuje v zmŕtvychvstaní: 445, 648, 695 (Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
  Ježišovo pokúšanie: 394, 538-540, 2119 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48; Mt 16. zač. – 6, 1 – 13; Lk 12. zač. – 4, 1 – 15; Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)

  K

  Každodenný kríž v našich životoch: 2427 (Mt 68. zač. – 16, 20 – 23; Mt 69. zač. – 16, 24 – 28)
  Kľúče od kráľovstva: 551-553 (Mt 67. zač. – 16, 13 – 19; Mt 68. zač. – 16, 20 – 23)
  Kňazi ako pastieri: 874, 1120, 1465, 1536, 1548-1551, 1564, 2179, 2686 (Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 37. zač. – 10, 17 – 26; Jn 38. zač. – 10, 27 – 42)
  Kňazský úrad je službou: 1547, 1551 (Mk 40. zač. – 9, 17 – 32; Mk 41. zač.- 9, 33 – 41)
  Kňazstvo je služba ľudská krehkosť zodpovedných: 876, 1550-1551 (Mt 93. zač. – 23, 1 – 12)
  Konvertovanie – viera a krst: 14, 189, 1064, 1226, 1236, 1253-1255, 1427-1429 (Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16)
  Kresťania sú povolaní byť svetlom sveta: 782, 1243, 2105 (Jn 34. zač. – 9, 1 – 38; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8)
  Kresťanská rodina ako domáca cirkev: 1655-1658, 2204-2206 (Lk 7. zač. – 2, 23 – 24; Lk 8. zač. – 2, 25 – 52; Mt 4. zač. – 2, 13 – 23)
  Kresťanská viera sa rozvíja hlásaním blahoslavenstiev: 1820 (Lk 24. zač. – 6, 17 – 23; Lk 25. zač. – 6, 24 – 30)
  Kristov duch podporuje poslanie kresťana: 852 (Mt 37. zač. – 10, 23 – 31; Mt 38. zač. – 10, 32 – 36)
  Kristov príchod – nádej pre Izrael: 674 (Mt 62. zač. – 15, 21 – 28)
  Kristova láska k blížnemu: 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37)
  Kristova láska pohne naše srdce: 1432, 2100 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37)
  Kristova moc odhalená na kríži: 272, 550, 853 (Jn 7. zač. – 2, 12 – 25)
  Kristova modlitba pri Tajomnej večeri: 2746-2751 (Jn 45. zač. – 13, 12 – 31; Jn 46. zač. – 13, 32 – 38; Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 49. zač. – 14, 28 – 31; Jn 50. zač. – 15, 1 – 8; Jn 51. zač. – 15, 9 – 16; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Jn 56. zač. – 17, 1 – 17; Jn 57. zač. – 17, 18 – 26)
  Kristova poslušnosť a naša poslušnosť: 2825 (Jn 58. zač. – 18, 1 – 27; Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Jn 60. zač. – 19, 6 – 24; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37; Jn 62. zač. – 19, 38 – 42)
  Kristova reálna prítomnosť v Eucharistii: 1373-1381 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
  Kristova smrť je jediná a definitívna obeta Eucharistia: 613-614, 1365-1367 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2)
  Kristova túžba dať svoj život za našu spásu: 542, 607 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)
  Kristove zjavenia: 448, 641-646 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Kristovo a naše zmŕtvychvstanie: 638-655, 989, 1001-1002 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)
  Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie: 2816 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2; Mk 63. zač. – 14, 3 – 14, 9; Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Mk 65. zač. – 14, 43 – 14, 72; Mk 66. zač.- 15, 1 – 15; Mk 67. zač. – 15, 15 -21; Mk 68. zač. – 15, 21 – 42; Mk 69. zač. – 15, 43 – 47; Mt 108. zač. – 26, 6 – 56; Mt 109. zač. – 26, 57 – 75; Mt 110. zač. – 27, 1 – 2; Mt 111. zač. – 27, 3 – 26; Mt 112. zač. – 27, 27 – 32; Mt 113. zač. – 27, 33 – 61; Mt 114. zač. – 27, 62 – 66)
  Kristovo panovanie: 446-461 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42)
  Kristovo poníženie je pre nás vzorom k nasledovaniu: 520 (Mk 47. zač. – 10, 33 – 45)
  Kristovo Srdce je hodné uctievania: 2669 (Jn 61. zač. – 19, 25 – 37; Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)
  Kristovo utrpenie: 602-618 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2; Mk 63. zač. – 14, 3 – 14, 9; Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Mk 65. zač. – 14, 43 – 14, 72; Mk 66. zač.- 15, 1 – 15; Mk 67. zač. – 15, 15 -21; Mk 68. zač. – 15, 21 – 42; Mk 69. zač. – 15, 43 – 47; Mt 108. zač. – 26, 6 – 56; Mt 109. zač. – 26, 57 – 75; Mt 110. zač. – 27, 1 – 2; Mt 111. zač. – 27, 3 – 26; Mt 112. zač. – 27, 27 – 32; Mt 113. zač. – 27, 33 – 61; Mt 114. zač. – 27, 62 – 66; Jn 58. zač. – 18, 1 – 27; Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Jn 60. zač. – 19, 6 – 24; Jn 60. zač. – 19, 6 – 24; Jn 62. zač. – 19, 38 – 42)
  Kristus – Božia múdrosť: 272, 295, 299, 474, 721, 1831 (Jn 1. zač. – 1, 1 – 17)
  Kristus – jediné Slovo Písma: 101-104 (Mk 45. zač. – 10, 17 – 23; Mk 46. zač.- 10, 24 – 32)
  Kristus – Najvyšší Veľkňaz: 467, 540, 1137 (Mk 47. zač. – 10, 33 – 45)
  Kristus – náš pokoj: 2302-2306 (Mk 25. zač. – 6, 30 – 44)
  Kristus – naše „amen“: 1065 (Mk 7. zač. – 2, 1 – 12)
  Kristus – nový Adam: 359, 504 (Lk 25. zač. – 6, 24 – 30; Lk 26. zač.- 6, 31 – 36)
  Kristus – Pán a Kráľ: 440, 446-451, 668-672, 783, 786, 908, 2105, 2628 (Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Mt 106. zač. – 25, 31 – 46)
  Kristus – Pastier a brána do ovčinca: 754, 764, 2665 (Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 37. zač. – 10, 17 – 26; Jn 38. zač. – 10, 27 – 42; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16)
  Kristus – poslušný Boží služobník: 539, 565, 600-605, 713 (Mk 40. zač. – 9, 17 – 32; Mk 41. zač.- 9, 33 – 41)
  Kristus – príklad znášania všetkého trpezlivo: 618, 2447 (Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16)
  Kristus – svetlo národov: 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715 (Jn 34. zač. – 9, 1 – 38; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Mt 3. zač. – 2, 1 – 12)
  Kristus – uhoľný kameň: 756 (Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 37. zač. – 10, 17 – 26)
  Kristus – Uzdravovateľ duše i tela: 1421, 1441-1442 (Mk 7. zač. – 2, 1 – 12)
  Kristus – zdroj kresťanského povolania: 873-874 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
  Kristus a Zákon: 577-582 (Jn 28. zač. – 8, 3 – 11; Jn 29. zač. – 8, 12 – 20)
  Kristus ako Najvyšší veľkňaz: 467, 540, 1137 (Jn 58. zač. – 18, 1 – 27; Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Jn 60. zač. – 19, 6 – 24; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37; Jn 62. zač. – 19, 38 – 42)
  Kristus dal svoj život za nás: 519-521 (Mk 57. zač. – 12, 38 – 44)
  Kristus Exorcista: 517, 550 (Mk 13. zač. – 3, 20 – 27; Mk 14. zač. – 3, 28 – 35)
  Kristus je Pán večného života: 679 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Jn 9. zač. – 3, 13 – 15)
  Kristus je pre nás všetkých: 603, 1373, 2634, 2852 (Mk 38. zač. – 9, 2 – 9; Mk 39. zač. – 9, 10 – 16)
  Kristus je vinič a my sme ratolesti: 755, 736, 755, 787, 1108, 1988, 2074 (Jn 50. zač. – 15, 1 – 8)
  Kristus krstí zosnulých: 548-549, 646, 994 (Mk 20. zač. – 5, 21 – 24; Mk 21. zač.- 5, 24 – 43)
  Kristus Lekár: 1503-1505 (Mk 31. zač.- 7, 31 – 37)
  Kristus nám otvára cestu do neba: 661, 1025-1026, 2795 (Jn 47. zač. – 14, 1 – 10; Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)
  Kristus nás oslobodzuje od zla: 1505 (Lk 12. zač. – 4, 1 – 15)
  Kristus odpúšťa hriechy: 987, 1441, 1741 (Mk 7. zač. – 2, 1 – 12)
  Kristus Pán a Kráľ: 440, 446 – 451, 668 – 672, 783, 786, 908, 2105, 2628 (Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42)
  Kristus premenil smrť: 1009-1014 (Mk 20. zač. – 5, 21 – 24; Mk 21. zač.- 5, 24 – 43)
  Kristus Prorok: 436 (Mk 22. zač. – 6, 1 – 6; Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30)
  Kristus Spasiteľ: 389, 457-458, 846, 1019, 1507 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Jn 9. zač. – 3, 13 – 15)
  Kristus Sudca: 678-679, 1001, 1038-1041 (Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Mt 106. zač. – 25, 31 – 46)
  Kristus učí v podobenstvách: 546 (Mt 49. zač. – 12, 46 – 13, 3; Mt 50. zač. – 13, 4 – 9; Mt 51. zač. – 13, 10 – 23)
  Kristus Uzdravovateľ: 1502-1505 (Mk 5. zač. – 1, 29 – 34)
  Kristus volá svojich učeníkov aby vzali svoj kríž a šli za ním: 618 (Mt 68. zač. – 16, 20 – 23; Mt 69. zač. – 16, 24 – 28)
  Kríž je cestou pre vstup Kristovej slávy: 555, 1460, 2100 (Mt 68. zač. – 16, 20 – 23; Mt 69. zač. – 16, 24 – 28)
  Krst – Znovuzrodenie z vody a z Ducha: 1214-1216, 1226-1228 (Jn 12. zač. – 4, 5 – 46)
  Krst je osvietením: 1216 (Jn 34. zač. – 9, 1 – 38; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8)
  Krst, obeť sama o sebe pre Krista: 537, 628, 790, 1213, 1226-1228, 1694 (Mt 39. zač. – 10, 37 – 11, 1)
  Krst: 1214-1222, 1226-1228, 1234-1245, 1254 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)
  Krstom sa stávame chrámom Svätého Ducha: 1265 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)

  L

  Láska: 1822-1829 (Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30; Jn 50. zač. – 15, 1 – 8)
  Láska k Bohu a k blížnemu zachováva prikázania: 1789, 1822-1829, 2067, 2069 (Jn 51. zač. – 15, 9 – 16; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1)
  Láska k chudobným: 1723, 2536, 2444-2447 (Mk 45. zač. – 10, 17 – 23; Mk 46. zač.- 10, 24 – 32)
  Láska k blížnemu je nezlučiteľná s nenávisťou k nepriateľom: 1933, 2303 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)
  Len Svätý Duch môže prispôsobiť naše myslenie tomu Kristovmu: 2842 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42)
  Ľudská solidarita: 1939-1942 (Mk 6. zač.- 1, 35 – 45)

  M

  Manželská vernosť: 1602-1617, 1643-1651, 2331-2336 (Mk 43. zač. – 10, 2 – 11; Mk 44. zač. – 10, 11 – 16)

  Manželstvo v Pánovi: 1612-1617, 2360-2365 (Jn 24. zač. – 6, 56 – 71; Jn 6. zač. – 2, 1 – 11)
  Manželstvo v poriadku stvorenia: 1603-1605 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)
  Mária bola vyvolená ešte pred stvorením sveta: 492 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
  Mária eschatologická ikona cirkvi: 773, 829, 967, 972 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
  Mária je Božia Matka: 495, 2677 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
  Mária nová Eva je vzatá do neba: 441, 966 – 971, 974, 975, 2853 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
  Mária, Matkou Božou pôsobením Svätého Ducha: 437, 456, 484-486, 721-726 (Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
  Máriin príhovor v Káne: 2618 (Jn 6. zač. – 2, 1 – 11)
  Máriino panenské materstvo: 496-507, 495 (Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
  Meno Ježíš: 430-435, 2666-2668, 2812 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
  Mesiášske znamenia ktoré potvrdzujú Kristovo Božstvo: 549, 640, 646 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46)
  Milosrdný a súcitný Boh: 210-211 (Mt 80. zač. – 20, 1 – 16)
  Milosť nás ospravedlňuje prostredníctvom krstu a viery: 1987 (Mt 39. zač. – 10, 37 – 11, 1)
  Moc sa zdokonaľuje v slabosti: 268, 273, 1508 (Mk 22. zač. – 6, 1 – 6)
  Modlitba a odpustenie blížnemu: 2842-2845 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)
  Modlitba s vierou je v nasmerovaní srdca na Boha: 2611 (Mt 23. zač. – 7, 21- 23; Mt 24. zač. 7, 24 – 8, 4)
  Modlitba veriacich, prosba za príchod Ježiša Krista: 2632 (Mt 18. zač. – 6, 22 – 30; Mt 19. zač. – 6, 31 – 34)
  Modloslužba mení hodnoty; Viera v prozreteľnosť než vo veštenie: 2113-2115 (Mt 18. zač. – 6, 22 – 30; Mt 19. zač. – 6, 31 – 34)
  Mravné konanie a kresťanské svedectvo: 2044 (Mt 93. zač. – 23, 1 – 12)
  Mravné konanie ako odpoveď na iniciatívu Božej lásky: 2061-2063 (Mt 92. zač. – 22, 34 – 46)
  Mravný život a misijne svedectvo: 2044-2046 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20)
  Myropomazanie (birmovanie): 1286-1289 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)

  N

  Nádej v Zmŕtvychvstanie: 655, 989-991, 1002-1003 (Lk 24. zač. – 6, 17 – 23; Lk 25. zač. – 6, 24 – 30)
  Nádej v nové nebesia a novú zem: 1042-1050 (Mk 20. zač. – 5, 21 – 24; Mk 21. zač.- 5, 24 – 43)
  Nanebovstúpenie: 659-672, 697, 792, 965, 2795, 643, 645, 659, 643, 888, 977, 1223, 161, 183, 1253, 1256, 1257, 434, 1673, 670, 1507, 699, 659, 659, 2, 156, 670. (Mk 71. zač. – 16, 9 – 20; Mt 116. zač. – 28, 16 – 20)
  Náš podiel na Kristovom prorockom úrade: 904-907 (Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30)
  Naša skúsenosť so vzkriesením: 1002-1004 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46)
  Naša účasť na Kristovej obeti: 618 (Mk 35. zač. – 8, 27 – 29; Mk 36. zač.- 8, 30 – 34)
  Naša zásluha o dobré skutky pochádza z Božej milosti: 2006-2011 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)
  Naše prijatie za Božie deti: 1, 52, 270, 294, 422, 654, 1709, 2009 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
  Naše znovuzrodenie v Kristovej smrti: 654-655, 1988 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Navštívenie: 148, 495, 717, 2676 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
  Nebeská liturgia: 1090, 1137-1139, 1326 (Jn 66. zač. – 21, 1 – 14; Jn 67. zač. – 21, 15 – 25)
  Nebeský Jeruzalem: 865, 869, 1045, 1090, 1198, 2016 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 49. zač. – 14, 28 – 31)
  Nebezpečenstvo nezriadenej túžby po bohatstve: 2445-2446, 2536, 2544-2446 (Mk 41. zač.- 9, 33 – 41; Mk 42. zač. – 9, 42 – 50)
  Nedeľná Eucharistia: 2177-2178, 1342 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Neuveď nás do pokušenia: 2846-2949 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15; Lk 12. zač. – 4, 1 – 15; Mt 15. zač. – 5, 42 – 48; Mt 16. zač. – 6, 1 – 13)
  Noemova archa je predobrazom Cirkvi a krstu: 845, 1094, 1219 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
  Nové nebesia a nová zem: 1042-1050 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31; Jn 46. zač. – 13, 32 – 38)
  Nový zákon evanjeliá: 1965-1974 (Lk 1. zač.- 1, 1 – 4; Lk 2. zač. – 1, 5 – 23)
  Nový zákon kompletizuje Starý: 1967-1968 (Jn 7. zač. – 2, 12 – 25)
  Nový zákon nás oslobodzuje od obmedzení Starého zákona: 580, 1972 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
  Nový Zákon zdokonaľuje Starý zákon: 1965-1974 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 49. zač. – 14, 28 – 31)

  O

  Občianske povinnosti: 2238-2244 (Mt 92. zač. – 22, 15 – 22)
  Obeta je milá Bohu: 2099-2100 (Mt 30. zač. – 9, 9 – 13)
  Obrana mieru: 2302-2306 (Mk 40. zač. – 9, 17 – 32; Mk 41. zač.- 9, 33 – 41)
  Obrátenie a spoločnosť: 1886-1889, 151, 422, 538, 333, 541, 1423, 1427, 2612 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
  Obrátenie pokrstených: 1427-29 (Mt 5. zač. – 3, 1 – 12)
  Očakávame že mu bude všetko podriadené: 671-672 (Mt 104. zač. – 25, 1 – 13)
  Očakávanie mesiáša a Ducha v Starom zákone: 714 (Lk 1. zač.- 1, 1 – 4; Lk 2. zač. – 1, 5 – 23)
  Oddelenie dobra od zla pri poslednom súde: 1038-1041 (Mt 55. zač. – 13, 44 – 54)
  Odpusť nám naše viny: 2838-2845 (Mt 76. zač. – 18, 18 – 22; Mt 77. zač. – 18, 23 – 19, 2)
  Odpustenie nepriateľom: 1825, 1935, 1968, 2303, 2647, 2842-2845 (Lk 25. zač. – 6, 24 – 30)
  Odpustenie nepriateľom: 1825, 1935, 1968, 2303, 2647, 2842-2845 (Lk 26. zač.- 6, 31 – 36)
  Odvážne svedectvá viery prekonávajú strach: 1808, 1816 (Mt 37. zač. – 10, 23 – 31; Mt 38. zač. – 10, 32 – 36)
  Opovážlivý súd: 2475-2479 (Jn 27. zač. – 7, 37 – 8, 2)
  Ospravedlnenie: 1987-1995 (Mt 23. zač. – 7, 21- 23; Mt 24. zač. 7, 24 – 8, 4)
  Otcova vôľa sa naplňuje v Kristovi: 462, 516, 2568, 2824 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
  Otec je zjavovaný synom: 238-242 (Mt 42. zač. – 11, 20 – 26; Mt 43. zač. – 11, 27 – 30)
  Otec oslavuje Krista: 312, 434, 648, 664 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17)

  P

  Pád: 385-409 (Mk 13. zač. – 3, 20 – 27; Mk 14. zač. – 3, 28 – 35; Mt 15. zač. – 5, 42 – 48; Mt 16. zač. – 6, 1 – 13)
  Panenstvo pre Božie kráľovstvo: 922, 1618-1620 (Mk 4. zač. – 1, 23 – 28; Mk 3. zač. – 1, 16 – 22)
  Pápež a biskupi pastieri: 553, 857, 861, 881, 896, 1558, 1561, 1568, 1574 (Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 37. zač. – 10, 17 – 26; Jn 38. zač. – 10, 27 – 42; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16)
  Pascha – Pánov deň: 647, 1167-1170, 1243, 1287 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)
  Paschálné tajomstvo a liturgia: 654, 1067-1068, 1085, 1362 (Mk 63. zač. – 14, 3 – 14, 9; Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2)
  Písma ako zdroj modlitby: 2653-2654 (Mk 45. zač. – 10, 17 – 23; Mk 46. zač.- 10, 24 – 32; Mk 45. zač. – 10, 17 – 23; Mk 46. zač.- 10, 24 – 32)
  Plevy a semeno v každom z nás aj v Cirkvi: 825, 827 (Mt 52. zač. – 13, 24 – 30; Mt 53. zač. – 13, 31 – 36)
  Plody svätého prijímania: 1391-1401 (Mt 57. zač. – 14, 1 – 13; Mt 58. zač. – 14, 14 – 21)
  Pohoršenie: 1336 (Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71; Mt 102. zač. – 24, 36 – 41)
  Pokorná bedlivosť srdca: 2729-2733 (Mt 103. zač. – 24, 42 – 51)
  Pokrstení sú povolaní byť svetlom sveta: 1243 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20)
  Pomáhať deťom v objavovaní ich povolania: 1656, 2226 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
  Poslanie Jána Krstiteľa: 523, 717-720 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18; Mt 5. zač. – 3, 1 – 12)
  Poslanie Syna a Svätého Ducha: 689-690 (Jn 3. zač. – 1, 29 – 34; 29)
  Posledný nápor zla a Kristov príchod: 668-677, 769 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2; Mt 102. zač. – 24, 36 – 41; Mt 103. zač. – 24, 42 – 51)
  Posledný sú ukáže naše zásluhy: 1038-1041 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)
  Posledný súd a nádej v nové nebesia a novú zem: 1038-1050 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2)
  Poslušnosť viery: 143-149, 494, 2087 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80; Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
  Postupné zjavovanie vzkriesenia: 992-996 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46)
  Posväcujúca prítomnosť Zmŕtvychvstalého Krista v liturgií: 1084-1089 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Potreba kázania: 875, 1122 (Mk 5. zač. – 1, 29 – 34)
  Povinnosť detí a ich rodičov: 2214-2220 (Lk 8. zač. – 2, 25 – 52)
  Povinnosť sociálnej spravodlivosti: 1928-1930, 2425-2426 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42)
  Povinnosti členov rodiny: 2214-2233 (Lk 7. zač. – 2, 23 – 24; Lk 8. zač. – 2, 25 – 52; Mt 4. zač. – 2, 13 – 23; Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
  Povolanie k misiám: 1122, 1533 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
  Povolanie k svätosti: 1716-1724 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 70. zač. – 17, 1 – 9)
  Povýšenie Krista v sláve je naším víťazstvom: 662, 2853 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)
  Poznávanie Kristových tajomstiev, naše spoločenstvo na jeho tajomstvách: 514-521 (Mt 43. zač. – 11, 27 – 30)
  Pozornosť voči skutkom milosrdenstva, láska k chudobným: 2443-2449 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20)
  Pôvod a šírka Cirkevného poslania: 849-856 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
  Pre poznanie situácie človeka, nemôžeme zabúdať na dedičný hriech: 407 (Mt 55. zač. – 13, 44 – 54)
  Prečo sa Slovo stalo telom: 456-460, 566 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18)
  Predstavenie v Chráme: 529, 583, 695 (Lk 7. zač. – 2, 23 – 24; Lk 8. zač. – 2, 25 – 52)
  Prejavenie Ježiša ako mesiáša: 439, 547-550, 1751 (Mt 40. zač. – 11, 2 – 15; Mt 41. zač. – 11, 16 – 19)
  Premenenie: 554-556, 568 (Mk 38. zač. – 9, 2 – 9; Mk 39. zač. – 9, 10 – 16; Mt 70. zač. – 17, 1 – 9)
  Priateľstvo s Kristom: 2347, 2709 (Jn 51. zač. – 15, 9 – 16; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1)
  Príď kráľovstvo Tvoje: 2816 – 2821 (Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5)
  Príď Pane Ježišu: 451, 671, 1130, 1403, 2817 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2; Mt 102. zač. – 24, 36 – 41; Mt 103. zač. – 24, 42 – 51)
  Príď tvoje kráľovstvo: 2816-2821 (Mt 106. zač. – 25, 31 – 46)
  Príhovor svätých: 956, 2683 (Mt 5. zač. – 3, 1 – 12; Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13)
  Prijať Božie Kráľovstvo, Prijať Božie Slovo: 543-546 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
  Prijímanie: 1384-1401, 2837 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
  Prikázania vyzývajú k odpovedi lásky: 2083 (Mk 56. zač.- 12, 28 – 37)
  Prinášanie plodov: 736, 1108-1109, 1129, 1521, 1724, 1852, 2074, 2516, 2345, 2731 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11)
  Prológ Jánovho evanjelia: 151, 241, 291, 423, 445, 456-463, 504-505, 526, 1216, 2466, 2787 (Jn 1. zač. – 1, 1 – 17)
  Proroci a obrátenie v srdci: 2581-2584 (Mk 22. zač. – 6, 1 – 6)
  Proroci a očakávanie Mesiáša: 522, 711-716, 722 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18; Mt 5. zač. – 3, 1 – 12)
  Proroci sú služobníci Kristus je Syn: 443 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42; Mt 90. zač. – 21, 43 – 46)
  Prosebná modlitba hovorí z hĺbky Svätého Ducha: 2630 (Mt 52. zač. – 13, 24 – 30; Mt 53. zač. – 13, 31 – 36)
  Protoevanjelium: 410-412 (Mk 13. zač. – 3, 20 – 27; Mk 14. zač. – 3, 28 – 35)
  Prvé prikázanie: 2052, 2093-2094 (Mk 56. zač.- 12, 28 – 37)
  Prvým povolaním kresťana je nasledovať Krista: 2232-2233 (Mt 39. zač. – 10, 37 – 11, 1)

  R

  Radosť: 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18; Mt 40. zač. – 11, 2 – 15; Mt 41. zač. – 11, 16 – 19)
  Rodina – obraz Trojice: 2205 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Mt 116. zač. – 28, 16 – 20; Jn 4. zač. – 1, 35 – 42; Jn 53. zač. – 16, 2 – 14)
  Rozhodnúť sa podľa svedomia v súlade so slobodnou vôľou: 1777-1785 (Mt 55. zač. – 13, 44 – 54)
  Rozvod: 2331-2336 (Mk 43. zač. – 10, 2 – 11; Mk 44. zač. – 10, 11 – 16)
  Rôznorodosť talentov: 1936-1937 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)

  S

  Schopnosť poznávať Boží hlas a odpovedať naň: 1703-1709 (Mt 49. zač. – 12, 46 – 13, 3; Mt 50. zač. – 13, 4 – 9; Mt 51. zač. – 13, 10 – 23)
  Sila prosby konanej s úprimnou vierou: 2610 (Mt 62. zač. – 15, 21 – 28)
  Silnejúca potreba obrátenia: 1425-1429 (Mt 52. zač. – 13, 24 – 30; Mt 53. zač. – 13, 31 – 36)
  Skrze Kristažijeme v spoločenstve s Otcom: 521 (Jn 57. zač. – 17, 18 – 26)
  Skrze Svätého Ducha môžeme nazývať Boha „Abba – Otec“: 683, 689, 1695, 2766, 2777-2778 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
  Slúžiť znamená „kraľovať“ v Kristovi: 786 (Mk 40. zač. – 9, 17 – 32; Mk 41. zač.- 9, 33 – 41)
  Sme adoptovanými deťmi: 1, 104, 239, 1692, 1709, 2009, 2736 (Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 37. zač. – 10, 17 – 26)
  Spoločenstvo duchovných statkov: 949-953, 1329, 1342, 2624, 2790 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Spoločenstvo s mučeníkmi: 957, 1138, 1173, 2473-2474 (Jn 38. zač. – 10, 27 – 42)
  Spoločenstvo v Cirkvi: 772-773, 953 (Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30)
  Spravodlivý budú stále žiť so Zmŕtvychvstalým Kristom: 988-991 (Mt 104. zač. – 25, 1 – 13)
  Spravodlivý človek sa vyznačuje tým že je poctivý voči blížnemu: 1807 (Mt 87. zač. – 21, 28 – 32)
  Starý zákon a evanjelium: 1961-1974 (Jn 28. zač. – 8, 3 – 11; Jn 29. zač. – 8, 12 – 20)
  Starý zákon: 1961-1964 (Mt 11. zač. – 5, 14 – 20; Mt 12. zač. – 5, 20 – 26; Mt 13. zač. – 5, 27 – 32)
  Stvorenie – súčasť nového vesmíru: 1046-1047 (Mt 49. zač. – 12, 46 – 13, 3; Mt 50. zač. – 13, 4 – 9; Mt 51. zač. – 13, 10 – 23)
  Súkromný súd: 1021-1022 (Mk 57. zač. – 12, 38 – 44)
  Svätá Eucharistia: 790, 1003, 1322-1419 (Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
  Svätá rodina: 531-534 (Lk 7. zač. – 2, 23 – 24; Lk 8. zač. – 2, 25 – 52; Mt 4. zač. – 2, 13 – 23)
  Svätci a príklady svätosti: 828, 867, 1173, 2030, 2683-2684 (Mt 5. zač. – 3, 1 – 12; Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13)
  Svätí sú chrámom Svätého Ducha: 2684 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)
  Svätý Duch – Boží prísľub a pečať: 693, 698, 706, 1107, 1296 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
  Svätý Duch – Utešiteľ a Ochranca: 243, 388, 692, 729, 1433, 1848 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)
  Svätý Duch – Zástanca a Utešiteľ: 243, 388, 692, 729, 1433, 1848 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 49. zač. – 14, 28 – 31)
  Svätý Duch, živá voda, Boží dar: 694, 733-736, 1215, 1999, 2652 (Jn 12. zač. – 4, 5 – 46)
  Svätý Jozef: 437, 497, 532-534, 1014, 1846, 2177 (Lk 8. zač. – 2, 25 – 52; Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
  Svätý Pavol: 442, 601, 639, 642, 642, 1508, 2632 – 2633, 2638 (Mt 67. zač. – 16, 13 – 19)
  Svätý Peter: 153, 424, 440, 442, 552, 765, 880 – 881 (Mt 67. zač. – 16, 13 – 19)
  Svedčiť a pracovať pre mier a spravodlivosť: 2437-2442 (Mk 25. zač. – 6, 30 – 44)
  Sviatosť kňazstva v ekonómií spásy: 1539-1547 (Mk 56. zač.- 12, 28 – 37)
  Sviatosti a kresťanská iniciácia: 1212 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)
  Syn sa vtelil aby splnil Otcovu vôľu: 462, 606-607, 2568, 2824 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)

  T

  Tajomstvo Pánovho Narodenia: 437, 525-526 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18)
  Tajomstvo Trojice: 202, 232-260, 684, 732 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21)
  Tajomstvo Zostúpeniapokračuje v dejinách: 1152, 1226, 1302, 1556 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Talenty odovzdané sluhom Zlý a lenivý sluha: 105. . 25, 14 – 30 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)
  Tí uvidia Boha v nebi „tvárou v tvár“: 314, 1023, 2519 (Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30)
  Toto robte na moju pamiatku: 1341-1344 (Jn 22. zač. – 6, 40 – 47; Jn 23. zač. – 6, 48 – 55)
  Trojica a modlitba: 2655, 2664-2672 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42; Jn 53. zač. – 16, 2 – 14; Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Mt 116. zač. – 28, 16 – 20; Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
  Trojičné tajomstvo: 202, 232-260, 684, 732 (Jn 53. zač. – 16, 2 – 14; Mt 116. zač. – 28, 16 – 20)
  Trpezlivosť: 227, 2613, 2665, 2772 (Mt 40. zač. – 11, 2 – 15; Mt 41. zač. – 11, 16 – 19)
  Trvalo bdieme v očakávaní Pánovho návratu: 1036, 2612 (Mt 104. zač. – 25, 1 – 13)
  Typologické čítanie Starého zákona odhaľuje Nový zákon: 128-130, 1094 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11)

  U

  Úcta k zdraviu: 2288-2291 (Mk 6. zač.- 1, 35 – 45)
  Účasť na spoločenskom dianí: 1897-1917 (Mt 91. zač. – 22, 15 – 22)
  Učeníci zdieľajú Kristovo právo uzdravovať: 1506-159 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
  Udržanie si viery uprostred protivenstiev: 671-672 (Mk 18. zač. – 4, 35 – 41)
  Ukrižovaný Kristus je Božou múdrosťou: 272 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20)
  Úloha proroka: 64, 762, 2595 (Mk 4. zač. – 1, 23 – 28; Mk 3. zač. – 1, 16 – 22)
  Ustanovenie Eucharistie: 1337-1344 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
  Ustanovenie kňazstva pri poslednej večeri: 611, 1366 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
  Útek do Egypta: 333, 530 (Mt 4. zač. – 2, 13 – 23)
  Uzdravenie ako znak mesiášskej doby: 547-550 (Mk 5. zač. – 1, 29 – 34)
  Uznanie toho že sme zhrešili: 827, 1431, 2677, 2839 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2)

  V

  V Cirkvi a jej liturgií: 249, 813, 950, 1077-1109, 2845 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42; Jn 53. zač. – 16, 2 – 14; Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Mt 116. zač. – 28, 16 – 20)
  V chudobnom srdci bohato pôsobí Pánova bolesť: 2544-2547 (Lk 24. zač. – 6, 17 – 23; Lk 25. zač. – 6, 24 – 30)
  V Káne sa prejavuje Kristus učeníkom ako mesiáš: 528 (Jn 6. zač. – 2, 1 – 11)
  V modlitbách s Pannou Máriou: 726, 2617-2619, 2673-2679 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17; Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
  V Piesňach o Božom služobníkovi je odhalená predpoveď mesiáša: 713-716 (Mk 35. zač. – 8, 27 – 29; Mk 36. zač.- 8, 30 – 34)
  V ťažkých časoch je potrebné pestovať dôveru v Krista: 671-672 (Mt 59. zač. – 14, 22 – 34; Mt 55. zač. – 13, 44 – 54)
  Veľkonočné tajomstvo a liturgia: 654, 1067-1068, 1085, 1362 (Mk 65. zač. – 14, 43 – 14, 72; Mk 66. zač.- 15, 1 – 15; Mk 67. zač. – 15, 15 -21; Mk 68. zač. – 15, 21 – 42; Mk 69. zač. – 15, 43 – 47; Mt 108. zač. – 26, 6 – 56; Mt 109. zač. – 26, 57 – 75; Mt 110. zač. – 27, 1 – 2; Mt 111. zač. – 27, 3 – 26; Mt 112. zač. – 27, 27 – 32; Mt 113. zač. – 27, 33 – 61; Mt 114. zač. – 27, 62 – 66; Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42)
  Verím v odpustenie hriechov: 926-984, 1441-1442 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Veriť v Ježiša: 151, 1698, 2614, 2466 (Jn 47. zač. – 14, 1 – 10; Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)
  Veriť v prozreteľnosť, neznamená nič nerobiť: 2830 (Mt 18. zač. – 6, 22 – 30; Mt 19. zač. – 6, 31 – 34)
  Vernosť ako plod ducha: 1832 (Mk 43. zač. – 10, 2 – 11; Mk 44. zač. – 10, 11 – 16)
  Vernosť pokrstených: 2044, 2147, 2156, 2223, 2787 (Mk 43. zač. – 10, 2 – 11; Mk 44. zač. – 10, 11 – 16)
  Vezmite a jedzte s neho všetci – Prijímanie: 1384-1390 (Jn 22. zač. – 6, 40 – 47; Jn 23. zač. – 6, 48 – 55)
  Viera Boží dar a ľudská odpoveď: 1814-1816 (Mk 18. zač. – 4, 35 – 41)
  Viera je Boží dar: 1814-1816 (Mk 48. zač. – 10, 46 – 52)
  Viera môže byť vystavená skúške: 164 (Mt 59. zač. – 14, 22 – 34)
  Viera princíp večného života: 103-104 (Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30)
  Viera znamená podriadiť sa Bohu neprítomnosť Boha odpoveď na zlo: 142-143, 309 (Lk 12. zač. – 4, 1 – 15)
  Vnútorné a trvalé obrátenie: 1427-1433 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
  Všetci sme povolaní nasledovať Krista: 520, 618, 923, 1618, 1642, 2053 (Lk 15. zač. – 4, 31 – 36; Lk 17. zač. – 5, 2 – 11)
  Vtelenému Kristovi sa klaňajú anjeli: 333 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 2. zač. – 1, 18;  1. zač. – 1, 1 – 17; Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17)
  Vtelenie a obrazy Krista: 1159-1162, 2131, 2502 (Jn 2. zač. – 1, 18)
  Vtelenie: 461-463, 470-478 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; -478 (Jn 2. zač. – 1, 18)
  Vydávať svedectvo o pravde: 2471-2474 (Mt 37. zač. – 10, 23 – 31; Mt 38. zač. – 10, 32 – 36)
  Vyhnanstvo Izraela ako predzvesť utrpenia: 710 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Jn 9. zač. – 3, 13 – 15)
  Vykupiteľská smrť v pláne spásy: 599-609 (Mk 47. zač. – 10, 33 – 45)
  Vysviacka diakonov: 1569-1571 (Jn 47. zač. – 14, 1 – 10; Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)
  Vytrvalosť vo viere: 162 (Mk 22. zač. – 6, 1 – 6)
  Vyvolenie Dvanástich: 551, 765 (Mt 8. zač. – 4, 12 – 17; Mt 9. zač. – 4, 18 – 24)
  Vyvolený národ a kráľovské kňazstvo: 782, 803, 1141, 1174, 1269, 1322 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 47. zač. – 14, 1 – 10)
  Vzkriesenie tela: 989-990 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46; Mt 42. zač. – 11, 20 – 26; Mt 43. zač. – 11, 27 – 30)
  Vznešené bohatstvo poznania Krista: 133, 428, 648, 989, 1006 (Jn 27. zač. – 7, 37 – 8, 2)
  Vzťah cirkvi k židovskému národu: 839-840 (Mt 59. zač. – 14, 22 – 34)
  Vzývanie Svätého Ducha: 1083, 2670-2672 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)

  Z

  Zákaz pôsobenia zla blížnemu s výnimkou spravodlivej obrany: 2262-2267 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)
  Základ jednoty: kolégium biskupov a jeho hlava – Petrov nástupca: 880-887 (Mt 67. zač. – 16, 13 – 19; Mt 68. zač. – 16, 20 – 23)
  Zámer Božieho zjavenia: 51-64 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
  Zázrak rozmnoženia chlebov a rýb je predobraz Eucharistie: 1335 (Lk 17. zač. – 5, 2 – 11; Lk 18. zač. – 5, 12 – 16; Lk 19. zač. – 5, 17 – 26; Mt 57. zač. – 14, 1 – 13; Mt 58. zač. – 14, 14 – 21)
  Zdieľanie darov v cirkevnom spoločenstve: 814-815, 949-959 (Lk 17. zač. – 5, 2 – 11; Lk 18. zač. – 5, 12 – 16; Lk 19. zač. – 5, 17 – 26)
  Zlo a jeho skutky bránia životu zo spásy: 2851 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11)
  Zmierenie sa po krste: 1425-1426 (Mk 7. zač. – 2, 1 – 12)
  Zmierenie sa s Cirkvou: 1443-1445 (Mt 75. zač. – 18, 10 – 17; Mt 76. zač. – 18, 18 – 22)
  Zmluva a sviatosti (hlavne krst): 1116, 1129, 1222 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
  Zmluva s Noemom: 56-58, 71 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
  Zmŕtvychvstalý Kristus a Peter: 553, 641, 881, 1429 (Jn 66. zač. – 21, 1 – 14; Jn 67. zač. – 21, 15 – 25)
  Znamenia v Kristovi sviatostné znamenia: 1151-1152 (Mk 31. zač.- 7, 31 – 37)
  Zostúpenie: 696, 726, 731-732, 737-741, 830, 1076, 1287, 2623 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Zvestovanie: 484-494 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
  Žiarlivosť: 1852 (Mk 41. zač.- 9, 33 – 41; Mk 42. zač. – 9, 42 – 50)
  Žiť a umierať v Kristovi: 1005-1014, 1470, 1681-1683 (Mk 10. zač. – 2, 23 – 3, 5; Mk 11. zač. – 3, 6 – 12; Jn 19. zač. – 6, 14 – 26; Jn 20. zač. – 6, 27 – 34; Jn 21. zač. – 6, 35 – 39)
  Život v Kristovi spája všetkých veriacich v neho: 1474 (Mk 6. zač.- 1, 35 – 45)

 • Aplikácia paragrafov Katechizmu Katolíckej cirkvi podľa evanjeliára

  V rokoch po Druhom vatikánskom koncile a najmä počas biskupskej synody sa osobitá pozornosť venovala nutnosti zapracovať do homílie hlbšiu náuku Cirkvi. V tomto smere Homiletické direktórium predstavuje pre kazateľa užitočný zdroj Katechizmu Katolíckej cirkvi, no je dôležité, aby ho používal spôsobom zhodujúcim sa s cieľom homílie.

  Rozhodnutie aplikovať paragrafy do homílie si vyžaduje patričnú kazateľskú zručnosť, pričom kazateľ nesmie zabúdať na potreby poslucháčov, ktoré si vyžadujú dôkladné pastoračné cítenie. Na druhej strane, tie najdôležitejšie náuky sú ponúknuté v najhlbšom zmysle Svätého Písma, ktorý sa ukazuje práve vtedy, keď je Božie slovo hlásané v liturgickom zhromaždení. (HD 160)

  S ohľadom na uvedené skutočnosti prinieslo Homiletické direktórium vo svojom vydaní dodatok s tabuľkou, v ktorej sú paragrafy Katechizmu Katolíckej cirkvi, týkajúce sa čítaní na nedele a sviatky. Tieto boli zvolené preto, lebo odkazujú na špeciálne čítania alebo sa venujú témam daného liturgického textu. Kazateľ je však povzbudzovaný k rozvážnemu vyberaniu a meditovaniu paragrafov v katechizme. Keď bude kazateľ používať katechizmus takýmto spôsobom, môže ľudu pomôcť integrovať Božie slovo, vieru Cirkvi, morálne požiadavky evanjelia ale i osobnú a liturgickú spiritualitu. (HD 160)

  Východná liturgia však neužíva rovnaké delenie čítaní ako ani postupnosť v nich. Skúmaním sme prišli na to, že z 368 začál vo východnom evanjeliári gréckokatolíckej cirkvi používanom na našom území sa odporúčajúce paragrafy Homiletického direktória nachádzajú v 223 začalách, čo predstavuje 61% z ich celkového počtu v evanjeliári. Ďalším prameňom a pomôckou aplikácie paragrafov do systému čítaní nám bol aj register citovaných pasáži Svätého písma v Katechizme Katolíckej cirkvi, ktorý obsiahol 306 začál, tj. 83% z celkového počtu.

  Bližším skúmaním sme prišli na to, že najcitovanejším evanjeliom je s celkovým počtom 66 začál, čo tvorilo 99% z celkového počtu, práve Jánovo evanjelium. Liturgické texty, kde sme nenašli odkaz ani v registre citovaných miest v Katechizme Katolíckej cirkvi ani v Homiletickom direktóriu tvoria celkový počet 34 začál a ich prípadné doplnenie je navrhované v ďalších podkapitolách. Zhoda medzi Homiletickým direktóriom a registrom citovaných miest v Katechizme Katolíckej cirkvi nastala v 94 začalách, čo bolo približne štvrtina, presnejšie 26% všetkých evanjelií.

  Tvrdenie, že aplikovať Homiletické direktórium na východný obrad je možné by sme mohli potvrdiť, avšak, bolo by nutné preskúmať a prehodnotiť umiestnenie paragrafov na chýbajúcich miestach cirkevných začál, aby sme mali obsiahnuté všetky texty v evanjeliári.

  Sväté evanjelium podľa Matúša

  Podľa cirkevnej tradície sa evanjelium pripisuje apoštolovi Matúšovi. Biblisti zastávajú názor, že hlavným prameňom pre Matúšovo evanjelium bolo Evanjelium podľa Marka a zvyšný materiál bol prebratý väčšinou z prameňa logií Q, pravdepodobne prebratého z tradície. Na začiatok boli pridané správy o detstve Ježiša a na konci správa o zjavení Ježiša po vzkriesení. Biblický bádatelia pochybujú o tom, že autorom evanjelia je apoštol Matúš a prikláňajú sa skôr k anonymnému autorovi.

  Sväté evanjelium podľa Matúša sa číta od pondelka po Päťdesiatnici, čiže od Pondelka Svätého Ducha, do piatka po Povýšení Kríža, teda počas sedemnástich týždňov, a to tak, že prvých jedenásť týždňov sa číta evanjelium podľa Matúša každý deň, ale od dvanásteho týždňa do konca sedemnásteho týždňa sa číta iba v soboty a nedele, lebo päť dní sa číta evanjelium podľa Marka. Teda sedemnásť týždňov patria prinajmenšom soboty a nedele Matúšovi a to v prípade, že je vo vnútri paschálneho okruhu.

  Liturgický text evanjelia podľa Matúša, rozdelený na 28 kapitol a 116 cirkevných začál, po aplikácií paragrafov z Homiletického direktória obsiahol 62 začál, čo je 53% z celkového počtu. Katechizmus Katolíckej cirkvi v registre citovaných textov spomína texty 99 začál, čo tvorí 85% z celkového počtu. Text, ktorý sa vôbec Katechizmus Katolíckej cirkvi ani Homiletické direktóriu nespomína tvorí 10 začál, tzn. 9%. Nespomínanými textami svätého evanjelia a nami navrhované na doplnenie boli nasledujúce začalá:

  • Mt 28. začalo – Mt 8, 28 – 34 – O posadnutom z Gadarského kraja – Tam, kde ľudia nepoznajú Boha, je dosť značná aktivita nepriateľa. Ježiš aj na toto miesto prináša víťazstvo. Zlo nemôže zvíťaziť, no nemôže pred Bohom ani utiecť.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 517, 550: Kristus Exorcista.

  • Mt 29. začalo – Mt 9, 1 – 8 – O uzdravení chorého – Pre nás je nemožné odpustiť hriechy najmenej tak ako uzdraviť ochrnutého. Pre Ježiša je znak vonkajšieho uzdravenia aj znakom vnútorného uzdravenia a ustanovenia nového života v Pravde.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 1421, 1441-1442: Kristus – Uzdravovateľ duše i tela

  • Mt 31. začalo – Mt 9, 14 – 17 – Spor o pôste – Smútok je spojený s pôstom, tak ako radosť s hodovaním. Farizeji, ktorí sú verní tradícií sa postia, pre nich život spočíva v zachovávaní minulosti. Boh nie je niekto, kto bude alebo bol, on neustále je. Mesiášová hostina je novým ustanovením, ktoré pôstu dáva naplnenie, nie v zákone, ale v živom Slove.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 577-582: Kristus a Zákon.

  • Mt 32. začalo – Mt 9, 18 – 26 – Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok – Výtok krvi znečisťuje a robí z človeka nehodného predstúpiť pred Pána. Kristus prichádza ženu uschopniť na toto predstúpenie a uzdravením tela jej dáva aj uzdravenie duše.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 1421, 1441-1442: Kristus – Uzdravovateľ duše i tela.

  • Mt 63. začalo – Mt 15, 29 – 31 – Uzdravenie pri Galilejskom mori – Ježišov súcit je väčší ako nepochopenie učeníkov. Ježiš priamo ukazuje na uzdravenie ako na cestu Božieho súcitu ktoré prišlo na svet v jeho osobe.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 1421, 1441-1442: Kristus – Uzdravovateľ duše i tela.

  • Mt 65. začalo – Mt 16, 1 – 5 – Spor o znamenie – Zázračné rozmnoženie chleba môžu učeníci chápať dvojako: môže to v nich roznecovať túžbu po ďalšom chlebe na tejto zemi alebo v nich to môže rozhojniť túžbu po chlebe z neba. Chlieb ktorý dáva život, je iným chlebom, ktorý vznikol z kvasu saducejov a farizejov.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 436, 1241, 1546: Kristus Prorok.

  • Mt 66. začalo – Mt 16, 6 – 12 – Varovanie pred kvasom farizejov – Nehovoríme o chlebe hmotnom ale o spôsobe života, ktorý je v tomto symbole predstavený. Kvas daru je zosobnený v osobe Ježiša Krista a kvas rozdelenia v zástupe farizejov.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 1965-1974: Nový Zákon zdokonaľuje Starý zákon.

  • Mt 85. začalo – Mt 21, 23 – 27 – Podobenstvo o dvoch synoch – Dileme, pred ktorou stavia Ježiš svojich učeníkov sa nedá uniknúť. Pán jedná s nimi tak, aby stále mali možnosť si vybrať. Ježišovi nasledovníci hľadajú pravdu, no chcú sa vyhnúť dôsledkom toho, čo to prinesie.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 612, 625, 635, 2854: „Žijúci“ Kristus vlastní kľúče od smrti; KKC 754, 764, 2665: Kristus – Pastier oviec a brána do ovčinca.

  • Mt 95. začalo – Mt 23, 23 – 28 – Beda vám zákonníci a farizeji – Ježiš označuje zákonníkov a farizejov za slepých vodcov, ktorí svoj ľud vedú po nesprávnych cestách. Extrémne presné a striktné správanie zakrývalo skazené vnútro predstaviteľov zákona, ktorí si o sebe mysleli, že to oni sú tými spravodlivými.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 103-104: Viera, princíp nového života.

  • Mt 107. začalo – Mt 26, 1 – 5 – Uznesenie veľrady –Všetky reči, ktoré Ježiš videol do tohto momentu naplnil. Pascha je tesne spojená s krížom, na ktorom bude Kristus obetovaný. Veľrada sa snažila Ježiša zmocniť a obrať ho o život v nádeji, že všetky vzbury skončia pred takýmito veľkými sviatkami, akými bola Pascha.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 602-618: Kristovo utrpenie; KKC 207, 212, 214: Boh je verný v tom, čo sľúbil.

  Zapracovaním a prehodnotením týchto pasáži do ucelenej kompozície východného homiletického direktória by sme dosiahli plnosť spojitosti evanjelia a paragrafov Katechizmu Katolíckej cirkvi, práve s východným obradom.

  Sväté evanjelium podľa Marka

  Podľa starokresťanskej tradície Marek napísal v Ríme evanjelium, v ktorom vraj podal svedectvo a kázanie apoštola Petra. Markovo evanjelium je najstaršie a prvé z kánonických evanjelií. Bolo základným prameňom, z ktorého čerpali autori Matúšovho a Lukášovho evanjelia.

  Sväté evanjelium podľa Marka sa teda číta medzi Matúšom a Lukášom a zostávajúci text v soboty a nedele svätej Štyridsiatnice.

  Liturgický text evanjelia podľa Marka, rozdelený na 16 kapitol a 71 cirkevných začál, po aplikácií paragrafov z Homiletického direktória obsiahol 44 začál, čo je 62% z celkového počtu. Katechizmus Katolíckej cirkvi v registre citovaných textov spomína texty 58 začál, čo tvorí 81% z celkového počtu. Text, ktorý sa vôbec v Katechizme Katolíckej cirkvi ani v Homiletickom direktóriu nenachádza tvorí 7 začál, čo je 10%. Nespomínanými textami svätého evanjelia boli nasledujúce začalá:

  • Mk 19. začalo – Mk 5, 1 – 20 – O posadnutom – Hrob sa v gréčtine označuje ako pamätník, slovo má rovnaký význam ako pamiatka, smrť alebo osud. Nepriateľovo klamstvo, nechalo človeka v smrti. Sebazraňovanie je posledný a najpravdivejší dôsledok zla, ktoré chce ubližovať a skutočne to aj tak robí.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 852: Kristov duch podporuje kresťanské poslanie; KKC 905: Evanjelizácia svedectvom života; KKC 359, 402-411, 615: Adam – dedičný hriech; Kristus – nový Adam.

  • Mk 33. začalo – Mk 8, 11 – 21 – Znamenie z neba – Diskusia v cirkvi je vždy znakom nedostatku duchovnej inteligencie a vedie vždy k tomu, aby ty tí bažiaci po moci sa jej dožadovali viac a viac. Pravda sa neukazuje v diskusií, ale v obrátení a rozlišovaní.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 439, 547-550, 1751: Prejavenie Ježiša ako Mesiáša.

  • Mk 49. začalo – Mk 11, 1 – 10 – Ježišov vstup do Jeruzalema – Ježiš triumfálne vchádza do Jeruzalema ako kráľ. Začína sa necelý posledný týždeň jeho časného života. Blíži sa vrchol jeho pozemskej púte. Ježiš vedel, čo ho čaká. Po prvýkrát prijíma kráľovskú poctu. Všade bolo plno jasotu, atmosféra plná očakávaní.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema; KKC 2816: Kristovo panovanie prichádza v jeho smrti a zmŕtvychvstaní.

  • Mk 50. začalo – Mk 11, 11 – 22 – O figovníku – Ježiš vyhladol a uvidel figovník. Chcel sa najesť, ale nenašiel žiadne ovocie, len lístie. Kristus stromu zlorečil, takže ten uschol. Nebolo to nerozumné, veď Marek to v texte spomína, že nebol čas fíg. Uvedenú epizódu pomôže pochopiť poznanie o raste figovníka. Ježiš mu zlorečil v prvej polovici apríla. V Palestíne koncom marca začnú na figovníku vyrastať lístky a asi o týždeň je strom úplne olistený. Zároveň s lístkami sa objavia malé plané figy, akási predpoveď veľkosti zelených mandlí a takto ich jedia tí, ktorí majú hlad. Plané figy neskôr opadajú. Až o šesť týždňov prinesie strom pravé figy. Keď sa listy objavia bez planých malých fíg, je to znamenie, že strom neprinesie ani pravé plody. Keď Ježiš našiel len samé lístie, hneď vedel, že strom je beznádejne neúrodný. Strom je tu preto, aby prinášal úrodu.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 430-435, 2666-2668, 2812: Meno Ježiš

  • Mk 52. začalo – Mk 11, 27 – 33 – Nepokoj starších izraelského národa – Po slávnostnom vstupe do Jeruzalema a po vyčistení chrámu sa veľkňazov, zákonníkov a starších zmocnil veľký nepokoj. Zdalo sa im, že ich postavenie v očiach národa je otrasené. Preto hľadajú zámienku, ako sa Ježiša Krista zbaviť. A tak otázka ktorú mu dávajú nevychádza z úprimnej snahy dozvedieť sa pravdu, ale z túžby dostať Ježiša do pasce. Keby bol verejne vyznal, že konal s mesiášskou plnou mocou, mali by dôvod na to, aby ho obžalovali u Rimanov a tak by sa ho zbavili. Kristus však spoznal ich zámer a protiotázkou odhalil ich pokrytectvo.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 1116, 1129, 1222: Zmluva a sviatosti; KKC 1257, 1811: Boh prináša spásu skrze krst.

  • Mk 53. začalo – Mk 12, 1 – 12 – Podobenstvo o vinici – Boh posielal k vyvolenému národu nim svojich prorokov, skrze ktorých im pripomínal, že je to vinica milá jeho srdcu, že pre ňu urobí všetko, aby bola plodná na dobré skutky, a aby mal z nej úžitok. Túto vinicu zveril do opatery svojim zástupcom. Práve títo veľkňazi a starší ľudu mali opatrovať vinicu a zveľaďovať ju. Zabudli však na to, že sú iba nájomníkmi tejto vinice a nie jej pánmi. Pri jednej príležitosti, pred jeho výkupnou smrťou, na ich adresu povedal toto podobenstvo.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 439, 496, 559, 2616: Ježiš je Dávidov syn.

  • Mk 61. začalo – Mk 13, 24 – 30 – Podobenstvo o figovníku – Podobenstvom o figovníku nám pripomína, ako vieme pozorovať prírodu a správne usúdiť, že už čoskoro príde jar. Tak si máme správne počínať aj v prípade svojej smrti a pripraviť sa na stretnutie s Bohom.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 302-314: Božia prozreteľnosť a jej úloha v dejinách.

  Zapracovaním a prehodnotením týchto pasáži do ucelenej kompozície východného homiletického direktória by sme dosiahli plnosť spojitosti evanjelia a paragrafov Katechizmu Katolíckej cirkvi, práve s východným obradom.

  Sväté evanjelium podľa Lukáša

  Evanjelium podľa Lukáša je tretia kniha Nového zákona, najdlhšia zo štyroch kanonických evanjelií. Spolu s Matúšovým a Markovým evanjeliom patrí medzi synoptické evanjeliá. Všetky tieto evanjelia sú odvodené od najkratšieho čiže Markovho evanjelia. Lukášovo evanjelium aj Skutky apoštolov, ktoré naň nadväzujú, sú venované istému Teofilovi, aby si mohol urobiť presnejší obraz o veciach, o ktorých už počul veľa nejednotných správ.

  Sväté evanjelium podľa Lukáša sa začína čítať v pondelok po Povýšení Kríža a číta sa celých dvanásť týždňov. Potom sa päť dní číta evanjelium podľa Marka, no v sobotu a nedeľu opäť Lukáš.

  Liturgický text evanjelia podľa Lukáša, rozdelený na 24 kapitol a 114 cirkevných začál, po aplikácií paragrafov z Homiletického direktória obsiahol 68 začál, čo je 60% z celkového počtu. Katechizmus Katolíckej cirkvi v registre citovaných textov spomína texty z 83 začál, čo je 73% z celkového počtu. Text, ktorý sa vôbec v Katechizmus Katolíckej cirkvi ani v Homiletickom direktóriu nenachádza tvorí 16 začál, čo je 15%. Nespomínanými textami svätého evanjelia boli nasledujúce začalá:

  • Lk 15. začalo – Lk 4, 31 – 36 – Boží Svätý – Moc spásy je zverená slabosti hlásania, Božia múdrosť v bláznovstve kríža. Hlásanie kríža – príchod Boha k nám, vedie veriaceho k poznaniu Božej moci v jeho láske.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 517, 550: Kristus Exorcista.

  • Lk 21. začalo – Lk 5, 33 – 39 – Spor o pôste Kristových učeníkov – Tento spor zahrňuje taktiež učeníkov Jána Krstiteľa. Farizeji sú viazaní zákonom. V tejto stati je dôležité pripomenúť si význam pôstu. V evanjelií je pôst a prosebná modlitba prekonaná hostinou a ďakovaním.[45]

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 142-143, 309: Viera znamená podriaďovať sa Bohu, neprítomnosť Boha je odpoveďou na zlo.

  • Lk 28. začalo – Lk 6, 46 – 49 – Podobenstvo o dvoch staviteľoch – Boh sa stal v Ježišovi domom medzi ľuďmi a Bohom. Tento dom je otvorený pre každého. Potrebné je prehlbovať slovo o milosrdenstve, pretože jedine dom, postavený na Kristovi – skale, je tým pravým pre život človeka a kľučom k pochopeniu umučenia a zmŕtvychvstania.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 1000: Viera nám otvára cestu, aby sme pochopili cestu ku vzkrieseniu.

  • Lk 34. začalo – Lk 8, 1 – 4 – Ženy v Ježišovom sprievode – Ježišova spoločnosť je otvorená ženám. Ženy totiž nemali povinnosť zachovávať zákon, pretože bol ustanovený len mužom. Každý rozdiel raz zmizne alebo dostane kladný výraz v tej miere, v akej je človek s Ježišom.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 642-644, 857, 995-996: Apoštoli a učeníci – svedkovia zmŕtvychvstania.

  • Lk 46. začalo – Lk 9, 37 – 44 – Uzdravenie posadnutého chlapca – Vo svojej blahoskonnosti nám Ježiš dáva svojho ducha a spásu. Ježišovo zostúpenie spojuje dva momenty: ten vyšší, na hore premenenia u Otca a ten dole, v démonických kŕčoch, v ktorých sa zmieta člvoek sediaci v temnotách smrti.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 517, 550: Kristus Exorcista.

  • Lk 59. začalo – Lk 11, 29 – 33 – Jonášovo znamenie – Jonáš bol znamením pre Ninivčanov o Bohu, ktorý je milosrdná, láskavý a ktorý sa nechá obmäkčiť. Syn človeka, vydaný do rúk ľudí, je úplný dar Božieho milosrdenstva.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 436, 1241, 1546: Kristus Prorok.

  • Lk 70. začalo – Lk 13, 1 – 9 – Výzva na pokánie – Hriech, ktorý je badaný na Pilátovi a sám ho vyznáva, že so smrťou Ježiša Krista nechce mať nič spoločné je teraz hriechom spoločenstva, ktorý žiadal ukrižovanie. Rozlišovanie nám poskytuje poznanie našej spoluviny na ňom a vedie nás ku zmene kritéria našej činnosti.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 1441-1442: Jedine Boh odpúšťa hriech.

  • Lk 76. začalo – Lk 14, 16 – 24 – Pozvanie na hostinu – Otrok, uvedený päťkrát je Ježiš. Označenie „mnohí“ patrí tým, pre ktorých je táto hostina pripravená. Prvé volanie na hostinu nenecháva dlho čakať na druhé volanie už na pripravenú hostinu. Toto volanie je volaním ku spáse, ktorá prichádza v Ježišovi Kristovi.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 2475-2479: Opovážlivý súd; KKC 2825: Kristova poslušnosť a naša neposlušnosť.

  • Lk 90. začalo – Lk 18, 11 – 17 – Farizej odišiel bez odpustenia – Modlitba človeka, ktorý nie je pokorný je oddelená od modlitby kajúceho spoločenstva. Farizejstvo človeka a pýcha vychádza najavo práve pri modlitbe. Neexistuje modlitba bez pokory, no neexistuje pokora bez objavenia vlastného hriechu.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 430, 545, 589, 1846-1847: Ježiš prejavuje Otcovo milosrdenstvo.

  • Lk 91. začalo – Lk 18, 18 – 30 – Bohatý mladík – Zachovávanie zákona je potrebné no nestačí to. Život je milovať celým srdcom Syna a byť ako on. Otec je ten, ktorý nás priťahuje k Synovi. V tomto nachádzame my svoju identitu a bez neho je stratené naše bytie.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 874, 1120, 1465, 1536, 1548-1551, 1564, 2179, 2686: Kňazi ako pastieri.

  • Lk 92. začalo – Lk 18, 31 – 34 – Predpoveď utrpenia – Každé jedno slovo je potrebné si vážiť a kontemplovať. Kríž je kľúčom, s ktorým je možno vojsť dovnútra k objaveniu Kristovho pokladu. Vzkriesenie nieje v protiklade ku tajomstvu poníženia a smrti, ale jeho pokračovaním.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 602-618. 1992: Kristovo utrpenie

  • Lk 93. začalo – Lk 18, 35 – 43 – Uzdravenie slepca pri Jerichu – Naša slepota sa zdá byť neprekonateľná a bráni nás vidieť prichádajúce Slovo. Trojnásobná slepota učeníkov tvárou v tvár tajomstvu vzkriesenia je v tomto úryvku ztelesnená v podobe slepca. Viera sa rodí z počúvania Slova a viery v neho.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 1987-1995: Ospravedlnenie.

  • Lk 96. začalo – Lk 19, 29 – 36 – Vstup do Jeruzalema – Ježišova návšteva Jeruzalma má stred v chráme a pokračuje vo výstupe na Olivovú horu. Osliatko sa stáva symbolom Ježiša Krista, ktorý si nevyberá koňa, aby prišiel vládnuť v pýche, nevyberá si ani vojnový záprah, aby prišiel spraviť vojenský prevrat, ale prichádza na osliatku, symbole pokorného služobníka.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 467, 540, 1137: Kristus ako Najvyšší kňaz.

  • Lk 98. začalo – Lk 19, 45 – 47 – Vyháňanie kupcov z chrámu – Ježiš neprichádza ohňom hnevu ale ohňom lásky očistiť chrám od peňazomencov a predavačov. Prichádza aby si upratal vlastný príbytok, ktorý si ľudia privlastnili vo svojej pýche. Chrám nazýva domom modlitby, tzn. domom prebývania samého Boha.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 583-586: Ježiš a chrám.

  • Lk 99. začalo – Lk 20, 1 – 8 – Veľrada sa chystá zabiť Ježiša – Veľkňazi predstavovali v tej dobe zákonnú a politickú moc celej spoločnosti. Úcta, ktorú mali u ľudí s pozlátkom hodnovernosti im dávala neobmedzenú moc, ktorú si uvedomovali. Veľkňazi, učitelia zákona a starší predstavovali sinderium, tzn. najvyššiu radu v Izraely. To čo táto rada vyhlásila, sa muselo uskutočniť a často na seba brala právo rozhodovať v mene Boha.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 210-211: Milosrdný a súcitný Boh; KKC 1441-1442: „Verím v odpustenie hriechov“; KKC 599-605: Spasiteľská Kristova smrť v Božom pláne spásy.

  • Lk 100. začalo – Lk 20, 9 – 18 – O zlých vinohradníkoch – Predáci budú zahubení ako prví, aby mohli byť zachránení ako Synovia. Vinica dostane iných predákov. Medzi Izraelom a cirkvou je kontinuita, je to tá istá vinica. Pánova sláva je otvorená pre mnohých ľudí.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 2653-2654, 2660, 2716: Načúvanie Božiemu Slovo, pomáha človeku prijať plán spásy.

  Zapracovaním a prehodnotením týchto pasáži do ucelenej kompozície východného homiletického direktória by sme dosiahli plnosť spojitosti evanjelia a paragrafov Katechizmu Katolíckej cirkvi, práve s východným obradom.

  Sväté evanjelium podľa Jána

  Podľa tradície bolo napísané pre maloázijských kresťanov asi medzi rokmi 90 a 100 po Kristovi. Oproti synoptickým evanjeliám má odlišnú štruktúru.

  Je potrebné vedieť, že sväté evanjelium podľa Jána sa číta vo východnom obrade podľa poriadku sedem týždňov, počnúc Veľkou nedeľou Paschy, s výnimkou troch dní.

  Liturgický text evanjelia podľa Jána, rozdelený na 21 kapitol a 67 cirkevných začál, po aplikácií paragrafov z Homiletického direktória obsiahol 49 začál, čo je 73% z celkového počtu. Katechizmus Katolíckej cirkvi v registre citovaných textov spomína texty z 66 začál, čo je 99% z celkového počtu. Text, ktorý sa vôbec Katechizmus Katolíckej cirkvi nespomína ani v Homiletickom direktóriu sa nenachádza tvorí 1 začalo, čo je rovnako len 1%. Právom môžeme preto Jánovo evanjelium označiť ako najviac katechetické, aj keď ho neradíme ku synoptikom. Nespomínanými textami svätého evanjelia bolo nasledujúce začalo:

  • Jn 13. začalo – Jn 4, 47 – 54 – Uzdravenie syna kráľovského úradníka – Kráľovský úradník vyjadruje túžbu každého človeka o to, aby jeho životodárna moc zúrodnila zem. Jeho modlitba bude vyslyšaná až on sám v dôvere v Slovo príde ku svojmu synovi.

  Nami navrhovanými paragrafmi sú: KKC 1655-1658, 2204-2206: Kresťanská rodina ako domáca cirkev.

  Zapracovaním a prehodnotením tejto pasáže do ucelenej kompozície východného homiletického direktória by sme dosiahli plnosť spojitosti evanjelia a paragrafov Katechizmu Katolíckej cirkvi, práve s východným – byzantským obradom.

 • Evanjeliár ako liturgická kniha

  Evanjeliár obsahuje všetky štyri kánonické evanjeliá a to v poradí, na aké sme zvyknutý zo slovenských vydaní Svätého písma (teda Mt, Mk, Lk, Jn). Text jednotlivých evanjelií je podelený na tzv. začalá (začiatky, perikopy), tak, aby sa text všetkých štyroch evanjelií prečítal za jeden rok. Matúšovo evanjelium obsahuje 116 začál, Markovo 71 začál, Lukášovo 114 začál a Jánovo 67 začál. V byzantskom obrade sa rozlišuje medzi aprakosom, ktorý obsahuje len vybrané perikopy a mohli by sme ho prirovnať k lekcionáru v západnom obrade, a štvorevanjeliom, ktoré obsahuje úplný a súvislý text všetkých štyroch evanjelií.

  Všetkých začál evanjeliára je 368, čiže o niečo viac ako všetkých začál apoštolára sa niektoré začalá čitajú na utierni. Sväté evanjelium sa nečíta len počas liturgií, no aj pri niektorých pobožnostiach. Za spomenutie by stálo hlavne spomenúť modlitbu časoslova, ktorá určuje miesto čítania evanjelia v pobožnosti. To, že hneď po preklade evanjeliára a apoštolára nasledoval preklad časoslova, dokazuje, akú dôležitosť pripisovali svätí Cyril a Metod modlitbe časoslova. Tiež to potvrdzuje, že časoslov bol základom fungovania cyrilometodského účilišťa. Vyučovanie sa opieralo aj o texty bohoslužieb a liturgické čítania, kde sa podávali aj výklady a komentáre k textom a typikonu. Vzhľadom na skutočnosť, že slávenie časoslova, predovšetkým nedeľnej a sviatočnej večierne a utierne má vo východných cirkvách veľmi dôležité miesto a koná sa v chráme pre všetok ľud, nemôžeme tieto bohoslužby obísť ani pri vysvetľovaní ich systému čítaní. Presné pravidlá sú relatívne komplikované a nachádzajú sa v samostatnej knihe, ktorá sa nazýva typikon.

  Jednoznačným kladom tohto systému je to, že veriaci, ktorý dennodenne prichádza do chrámu a slúžiaci kňaz berie evanjeliá podľa radového poriadku, môže za isté obdobie prejsť celou hĺbkou čítaní Nového zákona a taktiež časťami zo Starého zákona a žalmov. Záporom tohto systému je to, ak veriaci prichádza do chrámu len v nedele a sviatky, tak mu unikajú časti Svätého písma a vždy raz do roka počuje to isté evanjelium.

 • Rozdelenie liturgických čítaní vo východnom obrade

  Liturgická modlitba v byzantskom obrade je silne biblická a je aj dôležitým kľúčom pre pochopenie Biblie, tak ako sa chápe a vykladá v tradícií byzantskej cirkvi: „Bohatá liturgická hymnografia, na ktorú sú právom hrdé všetky cirkvi kresťanského Východu, nie je ničím iným, ako pochopeným, asimilovaným a vyspievaným pokračovaním čítaného Slova: tieto hymny sú poväčšine jemnými parafrázami biblického textu, prefiltrovanými a zosobnenými cez skúsenosť jednotlivca i spoločenstva.“ (OL 93)

  Systém čítaní vo východnom byzantskom obrade, zaužívanom v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je starobylý a kontinuálny. Starobylosť systému čítaní neznamená, že si neprešiel aj on svojím vývojom a aplikovaním na liturgické slávenia a potreby poslucháčov. Výraznou črtou čítaní je aj kontinuálnosť. Biblický text, ktorý sa číta na liturgií v jeden deň, pokračuje na ďalší deň tam, kde skončil predošlý.

  Prvým krokom v porovnávaní a pochopení aplikácie paragrafov Katechizmu Katolíckej cirkvi na východný obrad je porozumenie systému čítaní evanjelií, ktoré tento obrad využíva. Evanjelium sa ohlasuje vo všetkých štyroch typoch Svätých Božských liturgiách podľa predpisu liturgického ústavu.

  Liturgia svätého Jána Zlatoústeho ako aj Liturgia svätého Bazila Veľkého má vo svojom priebehu stále miesto pre prednes evanjelia a homíliu, aj keď bohoslužobná kniha kňaza – liturgikon neuvádza homíliu vo svojom obsahu, je takmer žiadúca po prečítaní evanjelia a v nedele a sviatky by sme mohli povedať, že priam potrebná. Liturgia vopredposvätených darov, ktorú pripisujeme svätému Gregorovi Naziánskemu, keďže by sme ju mohli aj nazvať večierňou s rozdávaním Eucharistie, nemá stále miesto pre evanjelium. Počas polyjelejných sviatkov ako aj počas Strastného týždňa nám liturgický poriadok evanjelium na týchto liturgiách predpisuje a nasleduje hneď po prečítaní paramejí, tj. textov zo Starého zákona. Posledným typom liturgie je Liturgia svätého apoštola Jakuba, Pánovho brata, ktorá má pre evanjelium taktiež stále miesto.

  Svätá Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho sa podľa starobylej tradície slávi takmer každodenne s výnimkou aliturgických dní, kedy sa svätá liturgia vo východnom obrade neslávi alebo je slávená tzv. Liturgia vopredposvätených darov, vo Veľkopôstnom období. To znamená, že na rozdiel od súčasnej liturgie rímskokatolíckej cirkvi, kde existuje len jeden aliturgický deň, pozná východný obrad viac aliturgických dní.

Back to top button