Boh niekedy šepká

Istý mladý muž stratil svoju prácu. Súčasne sa však objavili aj rôzne iné problémy a toto všetko spôsobilo, že sa cítil veľmi stratený. Nevedel ako ďalej. Rozhodol sa ísť za svojím duchovným otcom. Sadli si do pracovne. Muž podrobne vyrozprával svoje problémy a nakoniec takmer s hnevom povedal: „Prosil som Boha, aby mi vnukol čo mám robiť. Povedzte, otče, prečo mi neodpovedal?!“ Kňaz, ktorý sedel v druhom kúte izby za písacím stolom, povedal niečo, ale tak potichu a nezrozumiteľne, že mladý muž sa nahol dopredu a spýtal sa: „Čo ste to povedali?“ Kňaz znovu čosi odpovedal, ale šeptom. Muž vstal, prešiel cez izbu k písaciemu stolu a povedal: „Prepáčte, ale znovu som vás nepočul.“ Kňaz znovu niečo zašepkal. Mladý muž sa nahol takmer úplne k nemu. A vtedy, keď sa im hlavy takmer dotýkali, kňaz povedal: „Boh niekedy šepká… Ak ho chceš počuť, musíš k nemu bližšie…“ Mladý muž pochopil…

Back to top button