Biskup z Indie

Do Európy si prišiel vyprosiť pomoc biskup z Indie. Obklopili ho ľudia z charity, mnohí sponzori, dobrodinci a pýtali sa ho: „Čo najskôr potrebujete? Chcete stavať studne pre ľudí? Je vraj u vás veľký smäd. Chcete stavať nemocnicu? Je tam veľa ľudí bez odbornej lekárskej pomoci. Chcete stavať školu pre nevzdelané deti i dospelých? Chcete stavať seminár? Povedzte, pošleme čo je nutné!“ Biskup sa zamyslel a povedal: „Čo najprv? Chcel by som modliacu sa komunitu sestier a bratov, aby sa za nás modlili, keď budeme rozbiehať rôzne aktivity. Ak toto bude, ostatné príde samo.“

Back to top button