Bezcieľne a plytko

Ak je dnes tak veľa kresťanov, ktorí žijú bezcieľne a plytko, z každej strany obmedzovaní úzkym obzorom, je to predovšetkým dôsledok toho, že im chýba jasná predstava o tom, prečo oni osobne existujú… To, čo človeka povznáša a skutočne ho robí osobnosťou, je vedomie jeho konkrétnej úlohy vo vesmíre. (Frederico Suárez)

Back to top button