sväté evanjelium

Úvod do Svätého evanjelia

Rozdelenie svätých evanjelií

Sväté evanjelium podľa Matúša
Sväté evanjelium podľa Marka
Sväté evanjelium podľa Lukáša
Sväté evanjelium podľa Jána