Ali Facid

Jedno starý príbeh rozpráva o mužovi, ktorý sa volal Ali Facid. Bol roľníkom. Hospodáril na neveľkom kúsku poľa a len tak tak sa dokázal uživiť. Jedného dňa, keď pracoval na poli, prechádzal okolo neho starý mudrc. Pozrel sa na Aliho, potom na pole a povedal mu: „Vieš, že jestvujú veľmi cenné kamene, ktoré sa volajú diamanty? Jeden jediný by stačil, aby sa z teba stal bohatý človek.“ A pokračoval vo svojej ceste. Ali Facid zbytok dňa uvažoval o týchto slovách. Dokonca večer nemohol zaspať. Myšlienka na diamanty sa uhniezdila v jeho mysli. Uvažoval, čo všetko by mohol mať, kým všetkým by sa mohol stať, keby mal aspoň jeden diamant. Nad ránom sa rozhodol: „Musím ten diamant nájsť“ Predal svoj dom i svoje hospodárstvo a odišiel do sveta hľadať diamanty. Prešiel stovky kilometrov, zdvihol stá tisíce kameňov, no ani jeden z nich nebol diamantom. Peniaze sa mu míňali, až nakoniec už nemal nič z toho, čo získal predajom svojho majetku. Takto hladný, unavený, ale predovšetkým veľmi sklamaný došiel až k moru. Ale ani na jeho brehu nenašiel žiadne diamanty. Celý nešťastný povedal: „Je koniec!“ Vošiel do vôd mora, aby sa už nikdy nevrátil na suchú zem. Medzitým nový majiteľ usilovne pracoval na poliach, ktoré mu Ali Facid predal. Prekopával pôdu hlbšie, aby sa stala úrodnejšou. A zrazu natrafil na veľmi zvláštny kameň – diamant. Kopal ďalej a našiel ďalší a ďalší… Boli akoby rozsiate po celom poli. Keď o nejaký čas okolo znovu prechádzal starý mudrc, uvidel namiesto chudobnej chalupy nádherný dom a plno služobníctva, tak povedal: „Zdá sa, že Ali Facid konečne našiel diamant.“ A bol veľmi prekvapený, keď zistil, že majiteľom je niekto úplne iný. Mnohokrát sa v živote vydávame na cestu za „pokladom“ a pritom „poklad“ sa nachádza na mieste, kde žijeme. Stačí ho iba objaviť…

Back to top button