Ako sa modliť ?

Anthony Bloom, biskup ruskej cirkvi v Anglicku, pri svojej návšteve v Taizé, dostal okrem iného takú otázku: „Ako sa možno konkrétne modliť?“ Odpovedal: „Často sa nám zdá ťažké zladiť život s modlitbou. Ale je to klam, ktorý pochádza zo skutočnosti, že máme nesprávny obraz o živote i o modlitbe… Z modlitby a zo života musíme urobiť jednu vec.“

Back to top button