Adorácia pri Božom hrobe na Veľkú sobotu

Adorácia pri Božom hrobe na Veľkú sobotu.Vzhľadom na aktuálne usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky, budeme mať na Veľkú sobotu 11.4.2020 v Ľubici otvorený chrám od 8.00 hod do 15.30 hod.Na základe tohto usmernenia hlavného hygienika sa na jednej strane ešte sprísňujú podmienky neverejného slávenia bohoslužieb (len celebrant, kantor a prípadne technický pracovník), avšak na druhej strane je možné mimo konania bohoslužieb otvoriť chrám (nielen predsieň), ale pri zabezpečení všetkých hygienických opatrení:- vstup a pobyt v chráme umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),-  pri vchode do chrámu aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami  bol minimálne 2 metre,-  počet osôb v chráme v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 z verejne prístupnej časti chrámu (v našom  prípade je to šesť osôb)- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.Je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k vzdávaniu úcty Ježišovi Kristovi na plaščenici bozkom či dotykom rukami a tvárou.  Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie. 

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.theotokos.sk/oznamy/adoracia-pri-bozom-hrobe-na-velku-sobotu.html.

Back to top button